Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu „Czyste Powietrze „
||

Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu „Czyste Powietrze „

Informujemy, że na mocy porozumienia podpisanego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, w Urzędzie Gminy Słaboszów  (pokój numer 2) uruchomiony został Punkt Konsultacyjny Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. W Punkcie istnieje możliwość uzyskania informacji na temat programu, złożenie wniosku oraz jego późniejsze rozliczenie. Punkt czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach…

Realizacja projektu „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski”
||

Realizacja projektu „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski”

Projekt pn “EKOPARTNERZY NA RZECZ SŁONECZNEJ ENERGII MAŁOPOLSKI” – jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 4 Oś Priorytetowa Regionalna Polityka Energetyczna, Działanie 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych Źródeł energii; Poddziałanie 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Projekt o rekordowej wartości blisko 110 mln zł. pn.: “Ekopartnerzy na rzecz…

Miernik zanieczyszczenia powietrza oraz tablica informacyjna LED zainstalowane na budynku Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Dziaduszycach.
||

Miernik zanieczyszczenia powietrza oraz tablica informacyjna LED zainstalowane na budynku Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Dziaduszycach.

W dniu 23 listopada 2022 r. na budynku Szkoły Podstawowej w Dziaduszycach zainstalowano miernik zanieczyszczenia powietrza i tablicę informacyjną LED. Komplet urządzeń tj. miernik zanieczyszczenia powietrza i tablica informacyjna LED został przekazany przez Województwo Małopolskie w ramach realizacji projektu zintegrowanego LIFE pn. „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” współfinansowanego…

Ostrzeżenie 1 stopnia o zanieczyszczeniu powietrza dla powiatu miechowskiego na dzień 2022-03-23

Ostrzeżenie 1 stopnia o zanieczyszczeniu powietrza dla powiatu miechowskiego na dzień 2022-03-23

Ostrzeżenie 1 stopnia o zanieczyszczeniu powietrza dla miasta Krakowa, miasta Tarnowa, miasta Nowego Sącza, powiatu bocheńskiego, powiatu brzeskiego, powiatu dąbrowskiego, powiatu gorlickiego, powiatu krakowskiego, powiatu miechowskiego, powiatu nowotarskiego, powiatu oświęcimskiego, powiatu proszowickiego, powiatu suskiego, powiatu tarnowskiego, powiatu wielickiego Obowiązuje w dniu 23.03.2022 od godz. 06.00 do 24.00 Ostrzeżenie o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu PM10…

Ostrzeżenie 1 stopnia o zanieczyszczeniu powietrza dla powiatu miechowskiego na dzień 2022-03-17

Ostrzeżenie 1 stopnia o zanieczyszczeniu powietrza dla powiatu miechowskiego na dzień 2022-03-17

Ostrzeżenie 1 stopnia o zanieczyszczeniu powietrza dla miasta Tarnowa, miasta Nowego Sącza, powiatu brzeskiego, powiatu dąbrowskiego, powiatu gorlickiego, powiatu krakowskiego, powiatu limanowskiego, powiatu miechowskiego, powiatu nowosądeckiego, powiatu nowotarskiego, powiatu olkuskiego, powiatu oświęcimskiego, powiatu proszowickiego, powiatu suskiego, powiatu tarnowskiego, powiatu wadowickiego Obowiązuje w dniu 17.03.2022 od godz. 06.00 do 24.00 Ostrzeżenie o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego…

Przypominamy o obowiązku składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Przypominamy o obowiązku składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Przypominamy o obowiązku składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Od 1 lipca 2021 roku każdy właściciel lub zarządca budynku ma obowiązek złożyć deklarację dotyczącą źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Każdy budynek, który posiada źródło ciepła lub spalania paliw o mocy do 1 MW należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację….

Ostrzeżenie 1 stopnia zanieczyszczenia powietrza dla powiatu miechowskiego na dzień 03.03.2022

Ostrzeżenie 1 stopnia zanieczyszczenia powietrza dla powiatu miechowskiego na dzień 03.03.2022

Ostrzeżenie 1 stopnia o zanieczyszczeniu powietrza dla miasta Nowego Sącza, powiatu bocheńskiego, powiatu krakowskiego, powiatu limanowskiego, powiatu miechowskiego, powiatu nowosądeckiego, powiatu nowotarskiego, powiatu olkuskiego, powiatu oświęcimskiego, powiatu proszowickiego, powiatu suskiego, powiatu wielickiego Obowiązuje w dniu 03.03.2022 od godz. 06.00 do 24.00 Ostrzeżenie o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 ze względu na zwiększoną emisję zanieczyszczeń…

Nowa część programu „Czyste Powietrze” – wsparcie nawet do 69 tys. zł

Nowa część programu „Czyste Powietrze” – wsparcie nawet do 69 tys. zł

Trzecia część programu Czyste Powietrze z najwyższym dofinansowaniem do 69 tys. zł przy miesięcznym dochodzie nie większym niż 900 lub 1260 zł na osobę (dotyczy odpowiednio gospodarstw wieloosobowych i jednoosobowych), oraz dla osób z ustalonym prawem do zasiłku, a także zmiany dotychczasowego programu, żeby jeszcze łatwiej sięgać po dotacje – to kolejne kroki milowe   …