Realizacja projektu „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski”
||

Realizacja projektu „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski”

Projekt pn “EKOPARTNERZY NA RZECZ SŁONECZNEJ ENERGII MAŁOPOLSKI” – jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 4 Oś Priorytetowa Regionalna Polityka Energetyczna, Działanie 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych Źródeł energii; Poddziałanie 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Projekt o rekordowej wartości blisko 110 mln zł. pn.: “Ekopartnerzy na rzecz…

Panele fotowoltaiczne i kolektory słoneczne

Panele fotowoltaiczne i kolektory słoneczne

Uprzejmie informuję, iż osoby zainteresowane montażem instalacji solarnej i fotowoltaicznej proszone są o zgłaszanie się do Urzędu Gminy w Słaboszowie. Na chwilę obecną dostępne jeszcze są: instalacje fotowoltaiczne o mocy: 2,8 kW (5 szt.), 3,36 kW (3 szt.) kolektory słoneczne: o mocy 3,5 kW zestaw 2 kolektory, zasobnik 300 l montaż na dachu bądź elewacji…

Fotowoltaika i kolektory – informacje dla beneficjentów

Fotowoltaika i kolektory – informacje dla beneficjentów

Podstawowe warunki uczestnictwa w projekcie: Prawo własności do obiektu (umowę powinni podpisać wszyscy właściciele), Możliwość techniczna montażu instalacji fotowoltaicznej lub solarnej (instalacji nie można montować na dachach, które są pokryte azbestem), Brak jakichkolwiek zaległości finansowych (w tym podatkowych) wobec Urzędu Gminy w Słaboszowie, Uiszczenie wkładu własnego, Brak instalacji tego samego typu fotowoltaicznej lub solarnej na…

Realizacja projektu pn. „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski”
||

Realizacja projektu pn. „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski”

Projekt pn. „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski” – informacja dla mieszkańców. Informujemy, że przetarg z dnia 6 sierpnia 2019 na dostawę i montaż kolektorów słonecznych i fotowoltaicznych został zakończony.  30 listopada 2020 roku została podpisana umowa między innymi z wykonawcą robót firmą Sanito Sp. z o.o. na montaż 50 instalacji solarnych i 83 instalacji…

Farmy fotowoltaiczne

Farmy fotowoltaiczne

Dzięki rozproszonej produkcji energii elektrycznej Gmina podąża za trendami pomagając osiągnąć w naszym kraju odpowiedni poziom energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii wyznaczony przez Unię Europejską. mieszkaniec Gminy, który zechce wydzierżawić działkę otrzymując corocznie godziwą zapłatę, natomiast nasza firma ma możliwość dalszego rozwoju. Jest to sytuacja, w której każda z trzech stron coś zyskuje. …

Dzierżawa gruntów pod farmy fotowoltaiczne

Dzierżawa gruntów pod farmy fotowoltaiczne

Jesteśmy firmą z Krakowa, od lat specjalizującą się w branży fotowoltaicznej. Aktualnie poszukujemy gruntów, które moglibyśmy wydzierżawić w celu budowy farmy fotowoltaicznej. Zainteresowani jesteśmy zarówno terenami należącymi do gmin jak i działki mieszkańców. Oferujemy atrakcyjną kwotę dzierżawy – ok. 9 000 zł za hektar rocznie!!!      SUN HUNTER  ul.Mogilska 11/11           …

Farmy fotowoltaiczne, Elektro Masters

Farmy fotowoltaiczne, Elektro Masters

jesteśmy firmą zajmującą się instalacjami fotowoltaicznymi i poszukujemy działki, by stworzyć farmę fotowoltaiczną.W tym celu potrzebujemy obszaru spełniającego następujące kryteria: – powierzchnia terenu musi wynosić minimum 1 ha, dopuszczalne są działki bezpośrednio sąsiadujące ze sobą jednakże łącznie muszą posiadać wcześniej podaną powierzchnię.-minimalna szerokość działki (w linii wschód – zachód) – 60 m, -bliskość sieci średniego napięcia (15kV) –…