Realizacja projektu „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski”
||

Realizacja projektu „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski”

Projekt pn “EKOPARTNERZY NA RZECZ SŁONECZNEJ ENERGII MAŁOPOLSKI” – jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 4 Oś Priorytetowa Regionalna Polityka Energetyczna, Działanie 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych Źródeł energii; Poddziałanie 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Projekt o rekordowej wartości blisko 110 mln zł. pn.: “Ekopartnerzy na rzecz…

Realizacja projektu pn. „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski”
||

Realizacja projektu pn. „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski”

Projekt pn. „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski” – informacja dla mieszkańców. Informujemy, że przetarg z dnia 6 sierpnia 2019 na dostawę i montaż kolektorów słonecznych i fotowoltaicznych został zakończony.  30 listopada 2020 roku została podpisana umowa między innymi z wykonawcą robót firmą Sanito Sp. z o.o. na montaż 50 instalacji solarnych i 83 instalacji…

Stan realizacji projektu „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski”

Stan realizacji projektu „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski”

Dnia 9 marca 2020 r. dokonano wyboru wykonawców dla 11 części postępowania na dostawę i montaż urządzeń OZE dla projektu „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski”. Od tej decyzji Komisji Przetargowej przysługiwało Wykonawcom odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej (KIO). W dniach 18 i 19 marca 2020 r. wpłynęły trzy takie odwołania do KIO, z tym,…