Nabór wniosków o udzielenie pomocy finansowej dla producenta rolnego będącego producentem kukurydzy
||

Nabór wniosków o udzielenie pomocy finansowej dla producenta rolnego będącego producentem kukurydzy

21 lutego ruszył nabór wniosków o dopłaty do kukurydzy. Rolnicy mają mało czasu na złożenie dokumentów – tylko do 29 lutego. Dlatego ARiMR zachęca do składania wniosków już w pierwszych dniach naboru i nieodkładanie tego na ostatnie dni. Aby sprawnie przyjąć wszystkie wnioski, godziny pracy Biur Powiatowych zostały wydłużone na czas naboru:

Ekoportal gminy – wykaz decyzji środowiskowych
|

Ekoportal gminy – wykaz decyzji środowiskowych

Dla Geoportalu Gminy Słaboszów, dostępnego pod adresem: https://slaboszow.geoportal-krajowy.pl został utworzony nowy moduł: wykaz decyzji środowiskowych. W Ekoportalu Naszej Gminy znajdą Państwo moduł Decyzje środowiskowe: https://slaboszow.geoportal-krajowy.pl/decyzje-srodowiskowe, w którym znajduje się spis wszystkich kart inwestycyjnych przedsięwzięć oraz decyzji środowiskowych wydanych dla obszaru Naszej Gminy. Ekoportal Gminy zawiera szczegółowe informacje na temat planowanych działań, które mogą mieć wpływ…

Uwaga!
|

Uwaga!

Ważny komunikat w spawie nieuczciwych ofert od firm podszywających się pod Urząd Gminy w Słaboszowie, w związku z licznymi zgłoszeniami od mieszkańców gminy Słaboszów, o pojawieniu się na terenie naszej Gminy osób powołujących się na współpracę z Urzędem Gminy w Słaboszowie. Urząd Gminy informuje, iż nie współpracuję z żadnymi firmami oferującymi panele fotowoltaiczne, tańszą energię…

Kompostownik – nabór wniosków do 29.02.2024
||

Kompostownik – nabór wniosków do 29.02.2024

Wójt Gminy informuje, że Gmina Słaboszów zamierza przystąpić do pilotażowego programu Województwa Małopolskiego w zakresie zaopatrzenia w kompostowniki.W przypadku uzyskania dofinansowania planowany jest zakup ok. 100 szt. wolnostojących kompostowników o pojemności 720 l. Kompostowniki zostaną rozdysponowane nieodpłatnie wśród zainteresowanych mieszkańców na podstawie podpisanych umów użyczenia.Zainteresowani właściciele budynków proszeni są o wypełnienie i złożenie deklaracji udziału…