plan gminy

Jednostki Organizacyjne

GOPS

PIECZEC
Informacja dotycząca zmian od dnia 01 stycznia 2024r. w świadczeniach opiekuńczych w związku z wprowadzeniem ustawy o świadczeniu wspierającym
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słaboszowie zgodnie z art. 64 ust. 16 ustawy o świadczeniu wspierającym...
PIECZEC
"Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024” 
W związku z rozpoczętym naborem wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki...
PIECZEC
Ogłoszenie wyniku  otwartego  konkursu  ofert na wybór realizatora całości zadania publicznego w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej uczestników projektu realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słaboszowie pod nazwą "Zmieniamy się na lepsze w Słaboszowie"
Projekt „Zmieniamy się na lepsze w Słaboszowie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach...
PIECZEC
Dotacja celowa z budżetu państwa w ramach działu   852, rozdziału 85230,§ 2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy: 13.1.2.6 – pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych).
Celem dotacji  jest  zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą...
PIECZEC
Zaproszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w komisji konkursowej w związku z otwartym konkursem ofert na realizację zdania publicznego w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej uczestników projektu realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słaboszowie pod nazwą "Zmieniamy się na lepsze w Słaboszowie"
Projekt „Zmieniamy się na lepsze w Słaboszowie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach...
PIECZEC
Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zdania publicznego w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej uczestników projektu realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słaboszowie pod nazwą "Zmieniamy się na lepsze w Słaboszowie
Projekt „Zmieniamy się na lepsze w Słaboszowie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach...
PIECZEC
INFORMACJA DOTYCZĄCA SKŁADANIA WNIOSKÓW ZASIŁKÓW RODZINNYCH I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2023/2024
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słaboszowie informuje, że wnioski o ustalenie prawa do zasiłku...
PIECZEC
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYDAWANIA ŻYWNOŚCI
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słaboszowie informuje, iż w dniu 21.07.2023r  od godziny 9.00 w...
PIECZEC
Informacja dot. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Słaboszów
Przemoc w rodzinie to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie, naruszające...
PIECZEC
Ogłoszenie wyniku  otwartego  konkursu  ofert na wybór realizatora całości zadania publicznego w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej uczestników projektu realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słaboszowie pod nazwą "Zmieniamy się na lepsze w Słaboszowie"
Projekt „Zmieniamy się na lepsze w Słaboszowie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach...
1 2 3 9
Skip to content