plan gminy

Jednostki Organizacyjne

GOPS

logo
Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert na wybór realizatora całości zadania publicznego w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej uczestników projektu realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słaboszowie
{nomultithumb} Projekt „Zmieniamy się na lepsze w Słaboszowie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej...
logo
Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert na wybór realizatora całości zadania publicznego w zakresie aktywizacji społecznej uczestników projektu realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słaboszowie pod nazwą "Aktywny Słaboszów"
{nomultithumb} Projekt „Aktywny Słaboszów” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania...
PIECZEC
Zmieniamy się na lepsze w Słaboszowie
Projekt „Zmieniamy się na lepsze w Słaboszowie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach...
logo
Powołanie komisji konkursowej w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zdania publicznego w zakresie aktywizacji społecznej uczestników projektu realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słaboszowie pod nazwą "Aktywny Słaboszów"
{nomultithumb} Projekt „Aktywny Słaboszów” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania...
logo
Zaproszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w komisji konkursowej
{nomultithumb} Projekt „Zmieniamy się na lepsze w Słaboszowie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej...
logo
Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zdania publicznego w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej uczestników projektu realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słaboszowie pod nazwą "Zmieniamy się na lepsze w Słaboszowie"
{nomultithumb} Projekt „Zmieniamy się na lepsze w Słaboszowie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej...
logo
OGŁOSZENIE o zapraszeniu przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w komisji konkursowej w związku z otwartym konkursem ofert na realizację zdania publicznego w zakresie aktywizacji społecznej uczestników projektu ,,Aktywny Słaboszów"
Projekt „Aktywny Słaboszów” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 9.2.1 ...
logo
Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie aktywizacji społecznej uczestników projektu realizowanego przez GOPS w Słaboszowie pod nazwą ,,Aktywny Słaboszów"
Projekt „Aktywny Słaboszów” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 9.2.1 ...
plakat_kwota2
AOON edycja 2022r.
{nomultithumb} AOON 2022.pdf
PIECZEC
Protokół z postępowania konkursowego wyboru realizatora zadania publicznego
Protokół z postępowania konkursowego wyboru realizatora zadania publicznego.pdf
1 2 3 7
Skip to content