plan gminy

Urząd

Przetargi

PIECZEC
"Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Słaboszów oraz utworzenie i prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów (PSZOK) dla mieszkańców Gminy Słaboszów"
https://gminaslaboszow.ezamawiajacy.pl/pn/gminaslaboszow/demand/notice/public/116736/details
PIECZEC
Informacja z przeprowadzonego przetargu na dzierżawę.
informacja-z-przeprowadzonego-przetarguPobierz
PIECZEC
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym, na dzierżawę nieruchomości niezabudowanej, nr ewid. 457/2, położonej w miejscowości Janowice.
Ogloszenie-o-przetargu-nieograniczonym-staw-JanowicePobierz
PIECZEC
Remont dróg gminnych na terenie gminy Słaboszów
https://gminaslaboszow.ezamawiajacy.pl/pn/gminaslaboszow/demand/notice/public/111183/details
PIECZEC
„Modernizacja i przebudowa budynku Szkoły w Janowicach oraz zakup autobusu szkolnego”
https://gminaslaboszow.ezamawiajacy.pl/pn/gminaslaboszow/demand/notice/public/106954/details
PIECZEC
"Modernizacja i przebudowa budynku Szkoły w Janowicach oraz zakup autobusu szkolnego"
https://gminaslaboszow.ezamawiajacy.pl/pn/gminaslaboszow/demand/notice/public/102974/details
PIECZEC
Przebudowa drogi wewnętrznej, działki nr ewid. 813/1 i 813/2, od km 0+000 do km 0+998 w miejscowości Ilkowice, długości 0.998 km
Przebudowa drogi wewnętrznej, działki nr ewid. 813/1 i 813/2, od km 0+000 do km 0+998 w miejscowości...
PIECZEC
„Przebudowa drogi wewnętrznej, działki nr ewid. 813/1 i 813/2, od km 0+000 do km 0+998 w miejscowości Ilkowice, długości 0.998 km”
Przebudowa drogi wewnętrznej
PIECZEC
Zaproszenie do składania ofert na budowę placu rekreacyjnego w miejscowości Jazdowice.
FORMULARZ-OFERTOWYPobierz zal._Nr_2._oswiadczenie.Wykonawcy-1Pobierz RODOPobierz Jazdowice-kosztorys-slepyPobierz mapa-do-celow-projektowch-1500Pobierz mapa-do-celow-projektowych-1250Pobierz Opis-techniczny-JazdowicePobierz przedmiar-robotPobierz wzor-umowy-wykonanie-placu-zabaw-JazdowicePobierz Zaproszenie-do-skladania-ofertPobierz informacja-z-otwarcia-ofert-JazdowicePobierz wybor-oferty-zadania-JazdowicePobierz
PIECZEC
Ogłoszenie o zamówieniu ROŚI.271.1.2023
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. Modernizacja i przebudowa budynku Szkoły w Janowicach,...
1 2 3 12
Skip to content