plan gminy

Urząd

Przetargi

PIECZEC
"Modernizacja i przebudowa budynku Szkoły w Janowicach oraz zakup autobusu szkolnego"
https://gminaslaboszow.ezamawiajacy.pl/pn/gminaslaboszow/demand/notice/public/102974/details
PIECZEC
Przebudowa drogi wewnętrznej, działki nr ewid. 813/1 i 813/2, od km 0+000 do km 0+998 w miejscowości Ilkowice, długości 0.998 km
Przebudowa drogi wewnętrznej, działki nr ewid. 813/1 i 813/2, od km 0+000 do km 0+998 w miejscowości...
PIECZEC
„Przebudowa drogi wewnętrznej, działki nr ewid. 813/1 i 813/2, od km 0+000 do km 0+998 w miejscowości Ilkowice, długości 0.998 km”
Przebudowa drogi wewnętrznej
PIECZEC
Zaproszenie do składania ofert na budowę placu rekreacyjnego w miejscowości Jazdowice.
FORMULARZ-OFERTOWYPobierz zal._Nr_2._oswiadczenie.Wykonawcy-1Pobierz RODOPobierz Jazdowice-kosztorys-slepyPobierz mapa-do-celow-projektowch-1500Pobierz mapa-do-celow-projektowych-1250Pobierz Opis-techniczny-JazdowicePobierz przedmiar-robotPobierz wzor-umowy-wykonanie-placu-zabaw-JazdowicePobierz Zaproszenie-do-skladania-ofertPobierz informacja-z-otwarcia-ofert-JazdowicePobierz wybor-oferty-zadania-JazdowicePobierz
PIECZEC
Ogłoszenie o zamówieniu ROŚI.271.1.2023
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. Modernizacja i przebudowa budynku Szkoły w Janowicach,...
PIECZEC
Zaproszenie do składania ofert.
W związku z realizacją projektu pn. ” Budowa placu rekreacyjnego w miejscowości Kropidło w Gminie...
PIECZEC
Ogłoszenie o zamówieniu na
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Słaboszów oraz utworzenie i prowadzenie...
PIECZEC
Postępowanie przetargowe ROŚI.271.4.2022
Przedmiotem zamówienia jest remont dróg na terenie Gminy Słaboszów. Przedmiot zamówienia został podzielony...
PIECZEC
Ogłoszenie o zamówieniu ROŚI.271.3.2022
„Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Słaboszów” Ogloszenie-o-zamowiu-3Pobierz SWZ-5Pobierz zalacznik_nr_1_Formularz_oferty-1Pobierz zalacznik_nr_1a_Wykaz_osob-1Pobierz zalacznik_nr_2_Wzor_umowy-9Pobierz zalacznik_nr_3_oswiadczenie_warunki_udzialu_postepowanie-2Pobierz zalacznik_nr_3a_oswiadczenie_warunki_udzialu_postepowanie-2Pobierz zalacznik_nr_4_oswiadczenie_podstawy_wykluczenia-3-1Pobierz zalacznik_nr_4a_oswiadczenie_podstawy_wykluczenia-2Pobierz zalacznik_nr_5_oswiadczenie_Wykonawcow_wspolnie_ubiegajacych_sie_o_udzie..-1Pobierz zalacznik_nr_6_oswiadczenie_o_podwykonawcach-1Pobierz zalacznik_nr_7_Wykaz_osob-1Pobierz zalacznik_nr_8_Wykaz_robot-1Pobierz Zalacznik_nr_9_istotne_postanowienia-1Pobierz 1.Przedmiar_robot___Kalina_Wlk._8451Pobierz 2.Przedmiar_robot___Kalina_WIielka.7981Pobierz 3.Przedmiar_robot__Jazdowice_3501Pobierz 4.Przedmiar_robot__IlkowiceZbigaly_8241Pobierz 5.Przedmiar_robot__Slaboszow_8411Pobierz 6.Przedmiar_robot__Wymyslow_2801Pobierz 7.Przedmiar_robot__Maciejow_3861Pobierz 8.Przedmiar_robot__Janowice1Pobierz 9.Przedmiar_robot__Slupow1Pobierz 10.Przedmiar_robot_Kropidlo_.6041Pobierz Kwota-na-sfinansowanie-zamowienia-26.08.2022-3Pobierz Informacja-z-otwarcia-ofert-4Pobierz informacja-o-wyborze-2Pobierz
PIECZEC
Ogłoszenie o zamówieniu ROŚI.271.2.2022
Przebudowa dróg na terenie Gminy Słaboszów ogloszenie-o-zamowieniu-12Pobierz specyfikacja_warunkow_zamowienia-4Pobierz zalacznik_nr_1_formularz_oferty-3Pobierz zalacznik_nr_2_istotne_postanowie-3Pobierz zalacznik_nr_3_oswiadczenie_warunki_udzialu_postepowanie-3Pobierz zalacznik_nr_3a_oswiadczenie_warunki_udzialu_postepowanie-4Pobierz zalacznik_nr_4_oswiadczenie_podstawy_wykluczenia-3Pobierz zalacznik_nr_4a_oswiadczenie_podstawy_wykluczenia-1-1Pobierz zalacznik_nr_5_oswiadczenie_o_podwykonawcach-2Pobierz zalacznik_nr_6_oswiadczenie_wykonawcow_wspolnie_ubiegajacych_sie_o_udzielenie_zamowienia-3Pobierz zalacznik_nr_7_wykaz_osob-5Pobierz zalacznik_nr_8_Wzor_umowy-6Pobierz zalacznik_nr_9_wykaz_robot-4Pobierz 1._Orientacja_-_FOGR_Sladow_20221Pobierz 2._Plan_sytuacyjny_FOGR_Sladow_20221Pobierz 3._Przekroj_11Pobierz 3b._Przekroj21Pobierz 3c._Przekroj_31Pobierz 3d._Przekroj_41Pobierz 4._Opis_techniczny_Sladow_20221Pobierz 6._Przemiar1Pobierz 7._STWIOR_Sladow_20221Pobierz 1._Orientacja_-_Swiecice_20221Pobierz 3d._Przekroj_41-1Pobierz 7._OGOLNE_SPECYFIKACJE_TECHNICZNE_11Pobierz Plan_sytuacyjny_Swiecice1Pobierz Przedmiar_robot__Swiecice1Pobierz Informacja-o-kwocie-na-sfinansowanie-zamowienia-3Pobierz Informacja-z-otwarcia-ofert.-5Pobierz Zawiadomienie_o_wyborze_oferty_najkorzystniejszejPobierz
1 2 3 11
Skip to content