plan gminy

Urząd

Przetargi

PIECZEC
Małopolska Niania
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie ogłosił nabór do projektu „Małopolska Niania...
PIECZEC
Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę
D_IntraDATAfaks_pliki_dok3849_141105.pdf
PIECZEC
Odbiór, transport i utylizacja odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Słaboszów
Urząd Gminy w Słaboszowie zaprasza do złożenia oferty na przedmiot zamówienia: Zadanie 1: Odbiór, transport...
PIECZEC
Zapytanie ofertowe
ROŚI.271.NAD.4.2020 Gmina Słaboszów zaprasza do złożenia oferty na przedmiot zamówienia: „Pełnienie...
PIECZEC
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Ogłoszenie nr 760573-N-2020 z dnia 02.12.2020 r. Gmina Słaboszów: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków...
PIECZEC
Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie nr 604151-N-2020 z dnia 2020-10-30 r.  Gmina Słaboszów: Odbiór i zagospodarowanie odpadów...
PIECZEC
Zaproszenie do składania ofert
  Słaboszów, dnia 2020-10-19 Znak: ROŚI.041.2.27.2019     ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT...
COVID_19
„Fundusze Europejskie w służbie zdrowia. Ratują życie”
„Fundusze Europejskie w  służbie zdrowia. Ratują życie”
PIECZEC
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
  Słaboszów dnia 15.09.2020 r. Znak:ROŚI.6840.2.2020 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZYNYM WÓJT...
PIECZEC
Zakup energii elektrycznej GZ Słaboszów
Zakup energii elektrycznej Informacja z otwarcia ofert GZ Gminy Słaboszów.pdf Pytania i odpowiedzi.pdf...
1 2 3 10
Skip to content