|

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Słaboszów oraz utworzenie i prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów (PSZOK) dla mieszkańców Gminy Słaboszów”

https://gminaslaboszow.ezamawiajacy.pl/pn/gminaslaboszow/demand/notice/public/116736/details