plan gminy

Urząd

Sprawy obywatelskie

PIECZEC
Wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania
Wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania 4_wniosek_o_wydanie_zaswiadczenia_o_prawie_do_glosowania.doc...
PIECZEC
GŁOSOWANIE PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
GŁOSOWANIE PRZEZ PEŁNOMOCNIKA (więcej…)
PIECZEC
Wpis do rejestru wyborców Gminy Słaboszów
Wpis do rejestru wyborców Gminy Słaboszów Podstawa prawna Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r- Kodeks...
PIECZEC
Udostępnienie danych jednostkowych z rejestru PESEL i rejestru mieszkańców
Udostępnienie  danych jednostkowych  z rejestru PESEL  i  rejestru mieszkańców Klauzula...
PIECZEC
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
PIECZEC
ważne telefony
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oddział Miechów Konopnickiej 23a Miechów , 32-200 tel.:41...
informacje_i_uslugi_przyjazne_obywatelom_wynik
Informacje i Usługi Przyjazne Obywatelom
 
PIECZEC
Zmiana ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego
Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1741 z póżn....
PIECZEC
Zmiana ustawy o dowodach osobistych
Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2010 r. Nr 167, poz. 1131 z póżn. zm.)
PIECZEC
Zmiana ustawy o ewidencji lidności
Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2010 r. Nr 217, poz. 1427 z póżn. zm.)
Skip to content