|

Wyposażenie zaplecza świetlicy wiejskiej w miejscowości Grzymałów w Gminie Słaboszów.

W ramach konkursu – „Małopolskie Świetlice Wiejskie 2023”, który został rozstrzygnięty  na początku października, Gmina Słaboszów pozyskała środki na realizację zadania polegającego na doposażeniu świetlicy wiejskiej . Przyznane środki w całości zostały wykorzystane na wyposażenie zaplecza świetlicy wiejskiej w miejscowości Grzymałów w Gminie Słaboszów tj. zakup: projektora, mebli, grzejników, zabawek oraz laptopa. Wnioskowana kwota dofinansowania z budżetu Województwa Małopolskiego  to 21 000 00 zł, środki własne gminy to 9 000,00 zł. Z zakupionych rzeczy na co dzień będą mogli korzystać mieszkańcy Grzymałowa, organizując w świetlicy spotkania kulturalne czy narady sołeckie .