Wybory do Małopolskiej Izby Rolniczej

Wybory do Małopolskiej Izby Rolniczej

24 września 2023 roku odbędą się wybory do Rad Powiatowych Izb Rolniczych na 4 – letnią kadencję, obejmującą lata 2023-2027. Małopolska Izba Rolnicza przystąpiła do prac organizacyjnych w związku z ogłoszonymi przez Krajową Radę Izb Rolniczych wyborami do walnych zgromadzeń Izb Rolniczych oraz wyznaczeniem terminu wyborów na dzień 24 września 2023 roku. Na stronie Małopolskiej…