Wybory do Małopolskiej Izby Rolniczej

24 września 2023 roku odbędą się wybory do Rad Powiatowych Izb Rolniczych na 4 – letnią kadencję, obejmującą lata 2023-2027.

Małopolska Izba Rolnicza przystąpiła do prac organizacyjnych w związku z ogłoszonymi przez Krajową Radę Izb Rolniczych wyborami do walnych zgromadzeń Izb Rolniczych oraz wyznaczeniem terminu wyborów na dzień 24 września 2023 roku.

Na stronie Małopolskiej Izby Rolniczej w zakładce „Wybory do Izb Rolniczych 2023” publikowane są informacje dotyczące organizacji i przygotowań do tegorocznych wyborów do samorządu rolniczego.