|

GMINNE ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE

Gminne zawody sportowo-pożarnicze jednostek OSP i MDP odbyły się 16 lipca 2023 roku na boisku sportowym w Słaboszowie. Zaproszeni goście biorący udział w zawodach to:

1. Pan Paweł Osikowski – Wicestarosta Powiatu Miechowskiego

2. Pan Stanisław Krawiec – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Miechowskiego

3. Dh Adam Domagała – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Miechowie

3. Pani Marta Vozsnak – Wójt Gminy Słaboszów

4. Pani Agnieszka Kućmierz  – Z-ca Wójta Gminy Słaboszów

oraz Radni Rady Gminy Słaboszów członkowie Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Słaboszowie, Prezesi OSP.

Program zawodów:

  1. Otwarcie zawodów
  2. Rozegranie konkurencji drużyn OSP i MDP
  3. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród
  4. Zakończenie zawodów

Do Gminnych zawodów sportowo-pożarniczych przystąpiło 7 jednostek OSP oraz

1 Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza

Wyniki zawodów:

Grupa Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze

 MDP Kalina Wielka –  I miejsce

Grupa OSP:

I miejsce – OSP Słupów

II miejsce – OSP Ilkowice

III miejsce – OSP Śladów

IV miejsce – OSP Kalina Wielka

V miejsce – OSP Święcice

VI miejsce – OSP Nieszków

VII miejsce – OSP Słaboszów

Komisję sędziowską na gminne zawody sportowo-pożarnicze powołał Komendant Powiatowy PSP w Miechowie a Sędzią Głównym był mł. bryg Łukasz Krzywda. Puchary oraz nagrody ufundował Wójt Gminy Słaboszów.

Gminne zawody sportowo pożarnicze odbyły się bez zakłóceń w duchu sportowej rywalizacji.

Zawody zakończono tradycyjną grochówką.

Słaboszów, 2023.07.16