||

100 – lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Nieszkowie.

W dniu 18 czerwca 2023 roku odbyły się uroczystości z okazji jubileuszu 100 – lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Nieszkowie.  Uroczystość rozpoczęła się od mszy polowej, którą odprawił proboszcz parafii p.w. Świętego Mikołaja w Słaboszowie ks. Antoni Seweryn. Po mszy poczty sztandarowe strażaków i pododdziały w asyście orkiestry dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzierążni uformowały się w szyku na placu przy Szkole Podstawowej w Dziaduszycach. Uroczysty apel rozpoczął się wciągnięciem flagi państwowej na maszt oraz odegraniem hymnu państwowego. Dowódcą uroczystości był dh Mirosław Gręda, dowódcą pierwszego pododdziału był Dh Zbigniew Lis – Komendant Gminny OSP natomiast dowódcą poddziału pocztów sztandarowych był Dh Dobrosław Malara – OSP Słupów, natomiast narratorem był Dh Piotr Michta – OSP Nieszków. Gości powitał Dh Stanisław Nowak – Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Nieszkowie. W uroczystości udział wzięli:

 1. Jacek Kobyłka – Starosta Miechowski
 2. Paweł Osikowski – Wicestarosta Powiatu Miechowskiego
 3. Stanisław Krawiec – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Miechowskiego
 4. mł. bryg. Mariusz Idzik – Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Miechowie
 5. podinsp. Jacek Rosół – Komendant Powiatowy Policji w Miechowie
 6. Dh Adam Domagała – członek Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Prezes Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Miechowie
 7. ks. Rafał Zyman – Kapelan Szpitalny w Kielcach
 1. Agnieszka Kućmierz – Z-ca Wójta Gminy Słaboszów
 2. Iwona Reisner – Skarbnik Gminy
 3. Marek Dróżdż – Prezes Oddziału Gminnego ZOSP RP w Słaboszowie
 4. Zbigniew Lis – Komendant Gminny OSP
 5. Tomasz Mucha – Wiceprzewodniczący Rady Gminy Słaboszów
 6. Janusz Pruś –  Wiceprzewodniczący Rady Gminy Słaboszów
 7. Radni Rady Gminy Słaboszów
 8. Piotr Skoczek – Przewodniczący Rady Nadzorczej Krakowskiego Banku Spółdzielczego
 9. Mariusz Kumorek – Wiceprezes Zarządu Krakowskiego Banku Spółdzielczego
 10. Dorota Klimczyk – Dyrektor KBS/O Kalina Wielka
 11. Dorota Dubaj – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dziadyszycach
 12. Wioletta Sakwa – Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Słaboszowie
 13. Marek Boligłowa – członek Zarządu Małopolskiej Izby Rolniczej
 14. Mirosław Gręda – Prezes OSP Miechów
 15. Anna Nowak – Sołtys wsi Nieszków
 16. Koło Gospodyń Wiejskich Nieszków
 17. MDP Kalina Wielka
 18. OSP Książ Wielki
 19. OSP Miroszów
 20. OSP z terenu Gminy Słaboszów
 21. Sponsorzy uroczystości i mieszkańcy Gminy

Rys historyczny jednostki przedstawił Dh Stanisław Krawiec Wiceprezes OSP Nieszków. Ukazano w nim historię powstania jednostki, jej rozwój oraz stan doposażenia w poszczególnych latach. Wymieniono także założycieli oraz kolejnych Prezesów i Naczelników.  Podkreślono także jak duże znaczenie dla rozwoju jednostki ma trójstronna  współpraca Komendy Powiatowej PSP, Wójta Gminy oraz Jednostki OSP.

Podczas uroczystego apelu doszło do udekorowania sztandaru OSP Nieszków Złotym Znakiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Przyznano również szereg odznaczeń i wyróżnień dla strażaków miejscowej jednostki.  

Odznaczeni zostali druhowie z OSP Nieszków:

Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza

Dh Stanisław Nowak s. Juliana

Złotym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa

 1. Kisiel Artur s. Stefana
 2. Janus Gabriel s. Jana
 3. Milewski Michał s. Jana
 4. Szymczyk Łukasz s. Henryka

Srebrnym Medale za Zasługi dla Pożarnictwa

 1. Michta Piotr s Kazimierza
 2. Michta Jan s. Wiesława
 3. Kisiel Danuta  KGW Nieszków
 4. Nowak Grażyna  KGW Nieszków
 5. Kazimiera Michta  KGW Nieszków

Brązowym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa

 1. Kisiel Marta c Jana
 2. Janus Monika c. Ryszarda
 3. Milewska Aneta c. Tadeusza
 4. Kita Aneta c. Stanisława
 5. Szymczyk Marta c. Marka
 6. Michta Dorota c. Henryka
 7. Michta Marcin s. Józefa
 8. Garnek Maciej s. Krzysztofa

Odznaką Strażak Wzorowy

 1. Garnek Bartosz s. Krzysztofa
 2. Goliński Jacek s. Eugeniusza
 3. Krzyżek Maciej s. Janusza
 4. Joanna Popiołek c. Wiesława

PODZIĘKOWANIA

dla zasłużonych

Wolski Eugeniusz      –  Naczelnik w latach 1983 – 2006

Krawiec Stanisław     –  Wiceprezes OSP i ZOG

Janus Henryk              – Naczelnik OSP

Wolski Tomasz           – Skarbnik OSP

Góra Józef                  – Sekretarz Komisji Rewizyjnej OSP

Skwara Witold          –  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej OSP

Konewecki Jan          –  Gospodarz OSP

Szymczyk Henryk      – strażak

Czerw Józef               – członek Zarządu OSP

Nowak Adam            – Z-ca Naczelnika

Bujak Stanisław        – strażak

Wolski Jerzy              – Sekretarz OSP

Odznaczenia wręczył Dh Adam Domagała – członek Zarządu Głównego ZOSP RP oraz mł. bryg. Mariusz Idzik – Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Miechowie gratulacje złożyli Pani Agnieszka Kućmierz– Z-ca Wójta Gminy Słaboszów oraz Dh Marek Dróżdż – Prezes Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Słaboszowie. Pamiątkowe statuetki zaproszonym gościom wręczyli Dh Stanisław Nowak – Prezes OSP Nieszków oraz Dh Stanisław Krawiec – Wiceprezes OSP Nieszków. Głos zabrali zaproszeni goście m.in. Starosta Powiatu Miechowskiego, który w ramach wsparcia jednostki przekazał BON na zakup wyposażenia osobistego. Po zakończeniu defilady dalszy ciąg uroczystości został przeniesiony na plac obok remizy OSP Nieszków gdzie został przedstawiony krótki program artystyczny młodzieży szkolnej ze szkoły Podstawowej w Dziaduszycach oraz występ Koła Gospodyń Wiejskich z Nieszkowa. Jednym z ważniejszych elementów uroczystości było wbicie gwoździ w tablicę pamiątkową oraz wpisanie się do książki pamiątkowej. Uroczystość zakończyła się strażackim poczęstunkiem.                                                                                                                          Wszystkim w tym dniu odznaczonym i wyróżnionym składamy serdeczne gratulacje, doceniając jednocześnie zaangażowanie jednostki w realizację zadań ratowniczych na terenie gminy Słaboszów oraz całego powiatu miechowskiego.