100 – lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Nieszkowie.
||

100 – lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Nieszkowie.

W dniu 18 czerwca 2023 roku odbyły się uroczystości z okazji jubileuszu 100 – lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Nieszkowie.  Uroczystość rozpoczęła się od mszy polowej, którą odprawił proboszcz parafii p.w. Świętego Mikołaja w Słaboszowie ks. Antoni Seweryn. Po mszy poczty sztandarowe strażaków i pododdziały w asyście orkiestry dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzierążni…

Nawigator legislacyjny dla NGO
||||

Nawigator legislacyjny dla NGO

Projekt Nawigator legislacyjny dla NGO jest realizowany w ramach Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego i trwa od września 2022 do lipca 2024 roku. Głównym elementem projektu jest kompleksowy monitoring legislacyjny otoczenia prawnego trzeciego sektora w Polsce, obejmujący ustawy i rozporządzenia bezpośrednio lub pośrednio dotyczące organizacji pozarządowych. Analizie poddajemy bieżący stan prawny m.in.: ustawy o fundacjach,  działalności pożytku publicznego, rachunkowości, ochronie danych osobowych, dostępie do informacji publicznej,…