,,Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 – Podprogram 2023″ – zmiana kryteriów dochodowych

„Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 – Podprogram 2023”

Uwaga! Ważna informacja!

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słaboszowie uprzejmie informuje, że od 12 lutego 2024 r. obowiązują nowe kryteria dochodowe uprawniające do korzystania z pomocy żywnościowej w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027, w związku z powyższym zostaje przedłużony okres przyjmowania skierowań na pomoc w postaci paczek żywnościowych.

Nowe kryteria stanowią 265% kryterium ustawowego uprawniającego do świadczeń w pomocy społecznej i wynoszą odpowiednio:

– 2 056,40 zł – w przypadku osoby samotnie gospodarującej  

– 1 590 zł – w przypadku osoby w rodzinie

Osoby zainteresowane otrzymaniem skierowania zobowiązane są do przedstawienia dokumentów potwierdzających posiadany dochód netto wszystkich członków rodziny bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku.

Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Słaboszowie
Ilona Zegadło