|

„Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 – Podprogram 2023” INFORMACJA Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słaboszowie uprzejmie informuje, że w dniu 17.07.2024r  od godziny 9.00  do 14.30 w Remizie Strażackiej w Słaboszowie będą wydawane produkty żywnościowe  pozyskane w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027, Podprogram 2023 dla osób, które zostały zakwalifikowane do…

,,Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 – Podprogram 2023″ – zmiana kryteriów dochodowych

,,Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 – Podprogram 2023″ – zmiana kryteriów dochodowych

„Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 – Podprogram 2023” Uwaga! Ważna informacja! Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słaboszowie uprzejmie informuje, że od 12 lutego 2024 r. obowiązują nowe kryteria dochodowe uprawniające do korzystania z pomocy żywnościowej w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027, w związku z powyższym zostaje przedłużony okres przyjmowania skierowań…

„Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 – Podprogram 2023”

„Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 – Podprogram 2023”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słaboszowie informuje, że przystąpił do realizacji „Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 Podprogram 2023” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Program FEPŻ jest następcą Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słaboszowie informuje, że w dniach: od 01.02.2024r. do 09.02.2024r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy…

Informacja dotycząca zmian od dnia 01 stycznia 2024r. w świadczeniach opiekuńczych w związku z wprowadzeniem ustawy o świadczeniu wspierającym

Informacja dotycząca zmian od dnia 01 stycznia 2024r. w świadczeniach opiekuńczych w związku z wprowadzeniem ustawy o świadczeniu wspierającym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słaboszowie zgodnie z art. 64 ust. 16 ustawy o świadczeniu wspierającym informuje, że 1 stycznia 2024r. wejdzie w życie ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1429), która zakłada przebudowę dotychczasowego systemu świadczeń dla osób z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów poprzez: Świadczenie…

„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024” 

„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024” 

W związku z rozpoczętym naborem wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024” Wójt Gminy Słaboszów oraz Ośrodek Pomocy Społecznej zapraszają Osoby, które chciałyby skorzystać z usług Asystenta Osobistego w 2024 roku do kontaktu z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Słaboszowie do dnia 8 września…

Ogłoszenie wyniku  otwartego  konkursu  ofert na wybór realizatora całości zadania publicznego w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej uczestników projektu realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słaboszowie pod nazwą „Zmieniamy się na lepsze w Słaboszowie”

Ogłoszenie wyniku  otwartego  konkursu  ofert na wybór realizatora całości zadania publicznego w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej uczestników projektu realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słaboszowie pod nazwą „Zmieniamy się na lepsze w Słaboszowie”

Projekt „Zmieniamy się na lepsze w Słaboszowie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu RPMP.09.01.01-12-0025/20 Załącznik nr  1 do protokołu z dnia  22.08.2023 r. OGŁOSZENIE wyniku  otwartego  konkursu  ofert na wybór realizatora całości zadania publicznego w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej uczestników projektu realizowanego przez…

Dotacja celowa z budżetu państwa w ramach działu   852, rozdziału 85230,§ 2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy: 13.1.2.6 – pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych).

Dotacja celowa z budżetu państwa w ramach działu   852, rozdziału 85230,§ 2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy: 13.1.2.6 – pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych).

Celem dotacji  jest  zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych. Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego  związanego z realizacją wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”  polegającego na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, świadczenia…

Zaproszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w komisji konkursowej w związku z otwartym konkursem ofert na realizację zdania publicznego w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej uczestników projektu realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słaboszowie pod nazwą „Zmieniamy się na lepsze w Słaboszowie”

Zaproszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w komisji konkursowej w związku z otwartym konkursem ofert na realizację zdania publicznego w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej uczestników projektu realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słaboszowie pod nazwą „Zmieniamy się na lepsze w Słaboszowie”

Projekt „Zmieniamy się na lepsze w Słaboszowie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu RPMP.09.01.01-12-0025/20 Słaboszów dnia 25.07.2023 r. OGŁOSZENIE KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SŁABOSZOWIE Słaboszów 57, 32-218 Słaboszów Zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w komisji konkursowej w związku z…