INFORMACJA DOTYCZĄCA WYDAWANIA ŻYWNOŚCI

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słaboszowie informuje, iż w dniu

21.07.2023r  od godziny 9.00

w Remizie Strażackiej w Słaboszowie będą wydawane produkty żywnościowe  pozyskane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Podprogram 2021 Plus,  dla osób, które zostały zakwalifikowane do otrzymania pomocy w postaci paczki żywnościowej.

Informujemy, że w związku z niewielką liczbą zakwalifikowanych osób do Programu

nie będzie dowozu do poszczególnych miejscowości.

Aby odebrać produkty żywnościowe należy zgłosić się do Remizy Strażackiej w Słaboszowie według następującego harmonogramu:

  1. Słaboszów –  godz. 9.00
  2. Słupów – godz. 10.00
  3. Ilkowice – godz.  10.40
  4. Kropidło, Buszków – godz.  11.30
  5. Jazdowice, Rzemiędzice – godz. 12.30
  6. Wymysłów, Kalina Wielka – godz. 13.30
  7. Zagorzany, Dziaduszyce, Janowice – godz. 14.00
  8. Święcice, Rędziny Zbigalskie, Maciejów, Nieszków – godz.  14.30
  9. Rędziny Borek, Śladów, Grzymałów, Raszówek- godz. 14.50