|

Małopolska Deszczówka 2024


Nabór deklaracji dla mieszkańców Gminy Słaboszów

Wójt Gminy Słaboszów zwraca się do mieszkańców, zainteresowanych posiadaniem zbiornika na deszczówkę o złożenie wstępnej deklaracji wskazującej chęć udziału w programie dofinansowania zakupu, dostawy i montażu zbiorników do magazynowania wód deszczowych i  roztopowych (szczelne zbiorniki retencyjne naziemne o pojemności od 500 do 1000 l). 

Deklarację należy składać:
– w siedzibie budynku Urzędu Gminy w Słaboszowie w pokoju nr 4,
– elektronicznie za pośrednictwem skrzynki ePUAP: /UGSlaboszow/skrytka
– lub na adres email : gmina@slaboszow.pl

Dokument należy złożyć do dnia 19 kwietnia 2024 r.

W zależności od zainteresowania mieszkańców zostanie złożony wniosek
o dofinansowanie realizacji zadania ze środków Samorządu Województwa Małopolskiego.

Składana przez Państwa deklaracja ma charakter informacyjny. Ewentualna realizacja zadania jest uzależniona od poziomu zainteresowania mieszkańców oraz otrzymania środków finansowych z zewnętrznego źródła na przeprowadzenia działania.