2021-01-20


Podstawowe warunki uczestnictwa w projekcie:

  1. Prawo własności do obiektu (umowę powinni podpisać wszyscy właściciele),
  2. Możliwość techniczna montażu instalacji fotowoltaicznej lub solarnej (instalacji nie można montować na dachach, które są pokryte azbestem),
  3. Brak jakichkolwiek zaległości finansowych (w tym podatkowych) wobec Urzędu Gminy w Słaboszowie,
  4. Uiszczenie wkładu własnego,
  5. Brak instalacji tego samego typu fotowoltaicznej lub solarnej na obiekcie, współfinansowanym z funduszy publicznych.

W przypadku jeśli osoba, biorąca udział w projekcie dokona wpłaty wkładu ale posiada zaległości wobec Urzędu Gminy, które nie zostaną uregulowane z dniem wpłaty wkładu własnego zostaną skreślone z listy podstawowej.

Certyfikat.pdf

Certyfikat_Ulica_poly_61215_61730_tlumaczenie_wlasne_PL_sig_1.pdf

Certyfikat_Ulica_poly_certyfikat_amoniak_tlumaczenie_wlasne_PL_sig.pdf

Certyfikat_Ulica_poly_certyfikat_mgla_solna_tlumaczenie_wlasne_PL_sig_1.pdf

Dane_techniczne_instalacji.pdf

Dane_techniczne_Ogrzewacz_wody_200_400.pdf

Dane_techniczne_Ogrzewacz_wody_500.pdf

Inwenter_Growatt_12000_15000TL3_S_3_1_1.pdf

Inwerter_Growatt_3000_6000TL3_S_1.pdf

Oswiadczenie_o_rezygnacji.doc

Panel_fotowoltaiczny_Poly_MBB_60cells_280W_PL_20200806_D_sig_1.pdf

Paramaetry_techniczne_wersja_angielska_Ulica_Machanical_Loading_Test_8000Pa_EN_sig_1.pdf

Parametry_techniczne_Ulica_Machanical_Loading_Test_8000Pa_tlumaczenie_wlasne_PL_sig_1.pdf

Zmiana_mocy_miejsca_montazu.doc

Skip to content