||

Realizacja projektu pn. „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski”

Projekt pn. „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski” – informacja dla mieszkańców.

Informujemy, że przetarg z dnia 6 sierpnia 2019 na dostawę i montaż kolektorów słonecznych i fotowoltaicznych został zakończony. 

30 listopada 2020 roku została podpisana umowa między innymi z wykonawcą robót firmą Sanito Sp. z o.o. na montaż 50 instalacji solarnych i 83 instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Słaboszów. Projekt partnerski z 31 gminami jest  współfinansowany ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.  

W najbliższych dniach, przedstawiciel Urzędu Gminy w Słaboszowie będzie się kontaktował z osobami zadeklarowanymi w projekcie, w celu przekazania informacji o dalszym toku postępowania,  dotyczącym m.in. podpisywania umów i wpłat wkładu własnego. 

Brak wpłaty oraz niespełnienie wymagań określonych w umowy (Gmina-Mieszkaniec) traktowane będzie jako rezygnacja z udziału w projekcie.  Poniżej przekazujemy wzory umów oraz regulamin uczestnictwa w projekcie.  

Informacji udziela Referat Rolnictwa Ochrony Środowiska i Infrastruktury pod numerem tel. 41 384 79 12 e-mail: smolenda@slaboszow.pl