2020-12-02


Ogłoszenie nr 760573-N-2020 z dnia 02.12.2020 r.

Gmina Słaboszów: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Słaboszów oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Słupów

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane

Numer referencyjny: ROŚI.271.4.2020

 Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Słaboszów oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Słupów.

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf

Informacja z otwarcia ofert.pdf

Odpowiedzi na pytania do SIWZ.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf

PFU PBOŚ Gmina Słaboszów.pdf

PFU rozbudowa sieci wodociągowej.pdf

Rys. 1.pdf

Rys. 2.pdf

Rys. 3.pdf

Rys. 4.pdf

SIWZ – Słaboszów – budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (po zmianach).pdf

Wzór umowy.pdf

Zał. 1_PFU_wodociąg _Słupów.pdf

Załączniki do SIWZ.doc

Załączniki do SIWZ.pdf

Zmiana SIWZ .pdf

Skip to content