||

Aktualizacja Nowego Programu Ochrony Powietrza

Trwają prace nad aktualizacją Nowego Programu Ochrony Powietrza dla województwa małopolskiego. Projekt uchwały wraz z załącznikami dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w dziale Konsultacje Projektów.

Informujemy, że projekt został przekazany do konsultacji społecznych, uwagi i wnioski do projektu Programu można składać poprzez formularz dostępny pod adresem: https://powietrze.malopolska.pl/konsultacje/ lub pisemnie na adres: Departament Środowiska, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków do 20 października 2023r.