Aktualizacja Nowego Programu Ochrony Powietrza
||

Aktualizacja Nowego Programu Ochrony Powietrza

Trwają prace nad aktualizacją Nowego Programu Ochrony Powietrza dla województwa małopolskiego. Projekt uchwały wraz z załącznikami dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w dziale Konsultacje Projektów. Informujemy, że projekt został przekazany do konsultacji społecznych, uwagi i wnioski do projektu Programu można składać poprzez formularz dostępny pod adresem: https://powietrze.malopolska.pl/konsultacje/ lub pisemnie…

Ostrzeżenie 1 stopnia o zanieczyszczeniu powietrza dla powiatu miechowskiego na dzień 2022-03-23

Ostrzeżenie 1 stopnia o zanieczyszczeniu powietrza dla powiatu miechowskiego na dzień 2022-03-23

Ostrzeżenie 1 stopnia o zanieczyszczeniu powietrza dla miasta Krakowa, miasta Tarnowa, miasta Nowego Sącza, powiatu bocheńskiego, powiatu brzeskiego, powiatu dąbrowskiego, powiatu gorlickiego, powiatu krakowskiego, powiatu miechowskiego, powiatu nowotarskiego, powiatu oświęcimskiego, powiatu proszowickiego, powiatu suskiego, powiatu tarnowskiego, powiatu wielickiego Obowiązuje w dniu 23.03.2022 od godz. 06.00 do 24.00 Ostrzeżenie o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu PM10…

Ostrzeżenie 1 stopnia o zanieczyszczeniu powietrza dla powiatu miechowskiego na dzień 2022-03-17

Ostrzeżenie 1 stopnia o zanieczyszczeniu powietrza dla powiatu miechowskiego na dzień 2022-03-17

Ostrzeżenie 1 stopnia o zanieczyszczeniu powietrza dla miasta Tarnowa, miasta Nowego Sącza, powiatu brzeskiego, powiatu dąbrowskiego, powiatu gorlickiego, powiatu krakowskiego, powiatu limanowskiego, powiatu miechowskiego, powiatu nowosądeckiego, powiatu nowotarskiego, powiatu olkuskiego, powiatu oświęcimskiego, powiatu proszowickiego, powiatu suskiego, powiatu tarnowskiego, powiatu wadowickiego Obowiązuje w dniu 17.03.2022 od godz. 06.00 do 24.00 Ostrzeżenie o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego…

Przypominamy o obowiązku składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Przypominamy o obowiązku składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Przypominamy o obowiązku składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Od 1 lipca 2021 roku każdy właściciel lub zarządca budynku ma obowiązek złożyć deklarację dotyczącą źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Każdy budynek, który posiada źródło ciepła lub spalania paliw o mocy do 1 MW należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację….

Ostrzeżenie 1 stopnia zanieczyszczenia powietrza dla powiatu miechowskiego na dzień 03.03.2022

Ostrzeżenie 1 stopnia zanieczyszczenia powietrza dla powiatu miechowskiego na dzień 03.03.2022

Ostrzeżenie 1 stopnia o zanieczyszczeniu powietrza dla miasta Nowego Sącza, powiatu bocheńskiego, powiatu krakowskiego, powiatu limanowskiego, powiatu miechowskiego, powiatu nowosądeckiego, powiatu nowotarskiego, powiatu olkuskiego, powiatu oświęcimskiego, powiatu proszowickiego, powiatu suskiego, powiatu wielickiego Obowiązuje w dniu 03.03.2022 od godz. 06.00 do 24.00 Ostrzeżenie o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 ze względu na zwiększoną emisję zanieczyszczeń…

Ostrzeżenie o zanieczyszczeniu powietrza dla powiatu miechowskiego

Ostrzeżenie o zanieczyszczeniu powietrza dla powiatu miechowskiego

Ostrzeżenie 1 stopnia o zanieczyszczeniu powietrza dla miasta Krakowa, miasta Tarnowa, miasta Nowego Sącza, powiatu brzeskiego, powiatu dąbrowskiego, powiatu gorlickiego, powiatu krakowskiego, powiatu limanowskiego, powiatu miechowskiego, powiatu myślenickiego, powiatu nowosądeckiego, powiatu nowotarskiego, powiatu proszowickiego, powiatu suskiego, powiatu tarnowskiego, powiatu tatrzańskiego, powiatu wadowickiego   Obowiązuje w dniu 27.12.2021 od godz. 06.00 do 24.00 Ostrzeżenie o ryzyku…

Ostrzeżenie 1 stopnia o zanieczyszczeniu powietrza

Ostrzeżenie 1 stopnia o zanieczyszczeniu powietrza

Ostrzeżenie 1 stopnia o zanieczyszczeniu powietrza dla miasta Tarnowa, miasta Nowego Sącza, powiatu bocheńskiego, powiatu brzeskiego, powiatu dąbrowskiego, powiatu gorlickiego, powiatu krakowskiego, powiatu limanowskiego, powiatu miechowskiego, powiatu nowosądeckiego, powiatu nowotarskiego, powiatu olkuskiego, powiatu oświęcimskiego, powiatu proszowickiego, powiatu suskiego, powiatu tarnowskiego, powiatu wadowickiego, powiatu wielickiego   Obowiązuje w dniu 23.12.2021 od godz. 06.00 do 24.00 Ostrzeżenie…

Jakość powietrza dla powiatu miechowskiego

Jakość powietrza dla powiatu miechowskiego

    Ostrzeżenie 1 stopnia o zanieczyszczeniu powietrza dla miasta Krakowa, miasta Tarnowa, miasta Nowego Sącza, powiatu bocheńskiego, powiatu brzeskiego, powiatu chrzanowskiego, powiatu dąbrowskiego, powiatu gorlickiego, powiatu krakowskiego, powiatu limanowskiego, powiatu miechowskiego, powiatu nowosądeckiego, powiatu nowotarskiego, powiatu olkuskiego, powiatu oświęcimskiego, powiatu proszowickiego, powiatu suskiego, powiatu tarnowskiego, powiatu wadowickiego, powiatu wielickiego   Obowiązuje w dniu 15.12.2021…

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

{nomultithumb} Od 1 lipca 2021 każdy właściciel lub zarządca budynku/lokalu który posiada źródło ciepła o mocy do 1 MW ma obowiązek zarejestrowania źródła ciepła w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) Wszelkie informacje dostępne są na stronach Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego: https://zone.gunb.gov.pl/ https://www.gunb.gov.pl/…/centralna-ewidencja… Ustawą z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji…

POP Zadania dla gmin

POP Zadania dla gmin

Program Ochrony Powietrza dla Województwa małopolskiego   Wymiana kotłów co najmniej 3 klasy musi nastąpić do końca 2022 r. mogą one zostać wymienione na: ogrzewanie z miejskiej sieci ciepłowniczej, ogrzewanie elektryczne, pompę ciepła, kocioł gazowy, kocioł na lekki olej opałowy lub kocioł na węgiel bądź drewno spełniające wymogi ekoprojektu. Kocioł na węgiel lub drewno klasy…