||

Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu „Czyste Powietrze „

Informujemy, że na mocy porozumienia podpisanego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, w Urzędzie Gminy Słaboszów  (pokój numer 2) uruchomiony został Punkt Konsultacyjny Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. W Punkcie istnieje możliwość uzyskania informacji na temat programu, złożenie wniosku oraz jego późniejsze rozliczenie. Punkt czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 12.00.

PRZYDATNE LINKI:

https://czystepowietrze.gov.pl/kalkulator-dotacji/ – Kalkulator dotacji

https://kalkulatorczystepowietrze.kape.gov.pl/ – Kalkulator grubości izolacji