W dniu 20 października 2023 r w Remizie OSP w Słaboszowie odbyło się spotkanie  „Programy dotujące OZE „

W dniu 20 października 2023 r w Remizie OSP w Słaboszowie odbyło się spotkanie  „Programy dotujące OZE „

Podczas spotkania zostały przedstawione możliwości pozyskania dotacji na finansowanie inwestycji  dla osób fizycznych w gospodarstwach domowych oraz dofinansowania dla branży rolniczej. Na spotkanie zaproszono  doradcę  energetycznego z Wojewódzkiego  Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz  doradcę  ds. klimatu i środowiska ze Starostwa Powiatowego w Miechowie. –  „Czyste Powietrze” – „Mój Prąd” – „Moje Ciepło”…

Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu „Czyste Powietrze „
||

Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu „Czyste Powietrze „

Informujemy, że na mocy porozumienia podpisanego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, w Urzędzie Gminy Słaboszów  (pokój numer 2) uruchomiony został Punkt Konsultacyjny Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. W Punkcie istnieje możliwość uzyskania informacji na temat programu, złożenie wniosku oraz jego późniejsze rozliczenie. Punkt czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach…

Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu „Czyste Powietrze „.
||

Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu „Czyste Powietrze „.

Informujemy, że na mocy porozumienia podpisanego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, w Urzędzie Gminy Słaboszów  (pokój numer 2) uruchomiony został Punkt Konsultacyjny Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. W Punkcie istnieje możliwość uzyskania informacji na temat programu, złożenie wniosku oraz jego późniejsze rozliczenie. Punkt czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach…

Spotkanie z Doradcą Energetycznym
||

Spotkanie z Doradcą Energetycznym

W dniu 3 lutego 2023 r w siedzibie Urzędu Gminy w Słaboszowie odbyło się spotkanie z Panem Mariuszem Sałęgą doradcą energetycznym z Wojewódzkiego  Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Podczas spotkania zostały przedstawione możliwości pozyskania dotacji na finansowanie inwestycji dla osób fizycznych w gospodarstwach domowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych między innymi z programów :…