W dniu 20 października 2023 r w Remizie OSP w Słaboszowie odbyło się spotkanie  „Programy dotujące OZE „

W dniu 20 października 2023 r w Remizie OSP w Słaboszowie odbyło się spotkanie  „Programy dotujące OZE „

Podczas spotkania zostały przedstawione możliwości pozyskania dotacji na finansowanie inwestycji  dla osób fizycznych w gospodarstwach domowych oraz dofinansowania dla branży rolniczej. Na spotkanie zaproszono  doradcę  energetycznego z Wojewódzkiego  Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz  doradcę  ds. klimatu i środowiska ze Starostwa Powiatowego w Miechowie. –  „Czyste Powietrze” – „Mój Prąd” – „Moje Ciepło”…

Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu „Czyste Powietrze „
||

Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu „Czyste Powietrze „

Informujemy, że na mocy porozumienia podpisanego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, w Urzędzie Gminy Słaboszów  (pokój numer 2) uruchomiony został Punkt Konsultacyjny Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. W Punkcie istnieje możliwość uzyskania informacji na temat programu, złożenie wniosku oraz jego późniejsze rozliczenie. Punkt czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach…

Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu „Czyste Powietrze „.
||

Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu „Czyste Powietrze „.

Informujemy, że na mocy porozumienia podpisanego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, w Urzędzie Gminy Słaboszów  (pokój numer 2) uruchomiony został Punkt Konsultacyjny Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. W Punkcie istnieje możliwość uzyskania informacji na temat programu, złożenie wniosku oraz jego późniejsze rozliczenie. Punkt czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach…

Spotkanie z Doradcą Energetycznym
||

Spotkanie z Doradcą Energetycznym

W dniu 3 lutego 2023 r w siedzibie Urzędu Gminy w Słaboszowie odbyło się spotkanie z Panem Mariuszem Sałęgą doradcą energetycznym z Wojewódzkiego  Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Podczas spotkania zostały przedstawione możliwości pozyskania dotacji na finansowanie inwestycji dla osób fizycznych w gospodarstwach domowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych między innymi z programów :…

Zaproszenie
|

Zaproszenie

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Gminy do skorzystania z możliwości indywidualnych konsultacji w zakresie: 1. Finansowanie inwestycji dla osób fizycznych w gospodarstwach domowych (budynki mieszkalne jednorodzinne). Programy:  – „Czyste Powietrze”, – „Mój Prąd” – „Moje Ciepło” – „JAWOR 2”  – „Energia dla Wsi” 2. Informacje nt. warunków korzystania z ulgi podatkowej przez podatników będących płatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych…

Program „Czyste Powietrze” zmiany od 03.01.2023 r.
|

Program „Czyste Powietrze” zmiany od 03.01.2023 r.

Zmiany w programie „Czyste Powietrze” od 3 stycznia 2023 roku Głównym założeniem programu Czyste Powietrze jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń oraz poprawa efektywności energetycznej budynków poprzez wymianę źródeł ciepła. Na dofinansowanie w programie mogą liczyć Beneficjenci będący właścicielem/współwłaścicielem jednorodzinnego budynku mieszkalnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu z wyodrębnioną księgą wieczystą. Wprowadzone zmiany w  programie przewidują dofinansowanie na trzech poziomach: Poziom…