Dane Techniczne Przydomowych Oczyszczalni Ścieków

Dane Techniczne Przydomowych Oczyszczalni Ścieków

W związku z dofinansowaniem jakie pozyskała Gmina Słaboszów na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków przedstawiamy Państwu typ oczyszczalni jaki będzie montowany wraz z danymi technicznymi i wszystkimi parametrami. Zachęcamy również mieszkańców zainteresowanych tego typu o przydomową czyszczalnią ścieków do kontaktu z Urzędem Gminy w Słaboszowie osobiście lub pod numerem telefonu 41 384 79 01 bądź   …

Ogrzewanie budynków oraz ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków

Ogrzewanie budynków oraz ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków

Ankieta informacyjna dotycząca sposobu ogrzewania budynku oraz ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków Wójt Gminy Słaboszów zaprasza do wypełnienia ankiety, która posłuży do inwentaryzacji obiektów mieszkalnych, niemieszkalnych oraz budynków użyteczności publicznej znajdujących się na terenie Gminy Słaboszów pod kątem sposobów ogrzewania budynków. W nawiązaniu do przyjęcia przez Sejmik Województwa Małopolskiego uchwały Nr XXXII/451/17 z…

Gmina Słaboszów pozyskała dofinansowanie na operację typu „Gospodarka wodno-ściekowa”
|

Gmina Słaboszów pozyskała dofinansowanie na operację typu „Gospodarka wodno-ściekowa”

Gmina Słaboszów pozyskała dofinansowanie z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operację typu „Gospodarka wodno-Ściekowa” pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na ternie Gminy Słaboszów oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Słupów”. W ramach zadania wybudowanych zostanie 65 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków…

Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Przydomowe oczyszczalnie ścieków

W miesiącu czerwcu 2015r. zakończono budowę 59 przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich etap V. Wykonawcą prac była firma: ZAKŁAD USŁUG WOD.-KAN. CO. I GAZ Piotr Sajdak 32-250 Charsznica ul. XX LECIA nr 9, ZAKŁAD USŁUG REMONTOWO BUDOWLANYCH WOD.-KAN. CO. I GAZ Grzegorz Sajdak 32-250 Charsznica ul. Miechowska 26.