Deklaracja dostępności serwisu 2024

Deklaracja dostępności serwisu 2024

Urząd Gminy w Słaboszowie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej slaboszow.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego slaboszow.pl Data ostatniej dużej aktualizacji: 26.03.2024. Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron…

Nabór wniosków o udzielenie pomocy finansowej dla producenta rolnego będącego producentem kukurydzy
||

Nabór wniosków o udzielenie pomocy finansowej dla producenta rolnego będącego producentem kukurydzy

21 lutego ruszył nabór wniosków o dopłaty do kukurydzy. Rolnicy mają mało czasu na złożenie dokumentów – tylko do 29 lutego. Dlatego ARiMR zachęca do składania wniosków już w pierwszych dniach naboru i nieodkładanie tego na ostatnie dni. Aby sprawnie przyjąć wszystkie wnioski, godziny pracy Biur Powiatowych zostały wydłużone na czas naboru:

,,Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 – Podprogram 2023″ – zmiana kryteriów dochodowych

,,Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 – Podprogram 2023″ – zmiana kryteriów dochodowych

„Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 – Podprogram 2023” Uwaga! Ważna informacja! Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słaboszowie uprzejmie informuje, że od 12 lutego 2024 r. obowiązują nowe kryteria dochodowe uprawniające do korzystania z pomocy żywnościowej w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027, w związku z powyższym zostaje przedłużony okres przyjmowania skierowań…

Kompostownik – nabór wniosków do 29.02.2024
||

Kompostownik – nabór wniosków do 29.02.2024

Wójt Gminy informuje, że Gmina Słaboszów zamierza przystąpić do pilotażowego programu Województwa Małopolskiego w zakresie zaopatrzenia w kompostowniki.W przypadku uzyskania dofinansowania planowany jest zakup ok. 100 szt. wolnostojących kompostowników o pojemności 720 l. Kompostowniki zostaną rozdysponowane nieodpłatnie wśród zainteresowanych mieszkańców na podstawie podpisanych umów użyczenia.Zainteresowani właściciele budynków proszeni są o wypełnienie i złożenie deklaracji udziału…