Informacja dotycząca zmian od dnia 01 stycznia 2024r. w świadczeniach opiekuńczych w związku z wprowadzeniem ustawy o świadczeniu wspierającym

Informacja dotycząca zmian od dnia 01 stycznia 2024r. w świadczeniach opiekuńczych w związku z wprowadzeniem ustawy o świadczeniu wspierającym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słaboszowie zgodnie z art. 64 ust. 16 ustawy o świadczeniu wspierającym informuje, że 1 stycznia 2024r. wejdzie w życie ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1429), która zakłada przebudowę dotychczasowego systemu świadczeń dla osób z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów poprzez: Świadczenie…

„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024” 

„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024” 

W związku z rozpoczętym naborem wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024” Wójt Gminy Słaboszów oraz Ośrodek Pomocy Społecznej zapraszają Osoby, które chciałyby skorzystać z usług Asystenta Osobistego w 2024 roku do kontaktu z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Słaboszowie do dnia 8 września…

Ogłoszenie wyniku  otwartego  konkursu  ofert na wybór realizatora całości zadania publicznego w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej uczestników projektu realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słaboszowie pod nazwą „Zmieniamy się na lepsze w Słaboszowie”

Ogłoszenie wyniku  otwartego  konkursu  ofert na wybór realizatora całości zadania publicznego w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej uczestników projektu realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słaboszowie pod nazwą „Zmieniamy się na lepsze w Słaboszowie”

Projekt „Zmieniamy się na lepsze w Słaboszowie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu RPMP.09.01.01-12-0025/20 Załącznik nr  1 do protokołu z dnia  22.08.2023 r. OGŁOSZENIE wyniku  otwartego  konkursu  ofert na wybór realizatora całości zadania publicznego w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej uczestników projektu realizowanego przez…