|

Zapytanie ofertowe ROŚI.6230.3.2024

Gmina Słaboszów zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi polegającej na: „Aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest wraz z warstwą obrysów obiektów z przypisanymi do obiektu atrybutami: numerem działki ewidencyjnej, numerem obrębu ewidencyjnego i wprowadzeniem tych danych do Bazy Azbestowej”