Kompostownik – nabór wniosków do 29.02.2024
||

Kompostownik – nabór wniosków do 29.02.2024

Wójt Gminy informuje, że Gmina Słaboszów zamierza przystąpić do pilotażowego programu Województwa Małopolskiego w zakresie zaopatrzenia w kompostowniki.W przypadku uzyskania dofinansowania planowany jest zakup ok. 100 szt. wolnostojących kompostowników o pojemności 720 l. Kompostowniki zostaną rozdysponowane nieodpłatnie wśród zainteresowanych mieszkańców na podstawie podpisanych umów użyczenia.Zainteresowani właściciele budynków proszeni są o wypełnienie i złożenie deklaracji udziału…

Spotkanie informacyjne
|

Spotkanie informacyjne

Wójt Gminy Słaboszów uprzejmie informuje, iż w dniu 31.01.2024 roku zaplanowane jest spotkanie z mieszkańcami gminy zainteresowanymi montażem instalacji fotowoltaicznej. Spotkania odbędą się o: Bardzo prosimy o przybycie na spotkanie zgodnie z godzinami ustalonymi w rozmowie telefonicznej z pracownikami Urzędu Gminy, tak aby nie wprowadzać zbędnego zamieszania i dezorganizacji spotkania.

„Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 – Podprogram 2023”

„Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 – Podprogram 2023”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słaboszowie informuje, że przystąpił do realizacji „Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 Podprogram 2023” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Program FEPŻ jest następcą Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słaboszowie informuje, że w dniach: od 01.02.2024r. do 09.02.2024r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy…

Wyposażenie zaplecza świetlicy wiejskiej w miejscowości Grzymałów w Gminie Słaboszów.
|

Wyposażenie zaplecza świetlicy wiejskiej w miejscowości Grzymałów w Gminie Słaboszów.

W ramach konkursu – „Małopolskie Świetlice Wiejskie 2023”, który został rozstrzygnięty  na początku października, Gmina Słaboszów pozyskała środki na realizację zadania polegającego na doposażeniu świetlicy wiejskiej . Przyznane środki w całości zostały wykorzystane na wyposażenie zaplecza świetlicy wiejskiej w miejscowości Grzymałów w Gminie Słaboszów tj. zakup: projektora, mebli, grzejników, zabawek oraz laptopa. Wnioskowana kwota dofinansowania z budżetu Województwa Małopolskiego  to 21 000 00…

Zaproszenie do składania ofert w przedmiocie „Konserwacja i utrzymanie urządzeń oświetlenia drogowego w stanie zgodnym z obowiązującymi przepisami i wymogami gwarantującymi spełnienie wymogów funkcjonalnych realizowanych przez oświetlenie na terenie Gminy Słaboszów”
|

Zaproszenie do składania ofert w przedmiocie „Konserwacja i utrzymanie urządzeń oświetlenia drogowego w stanie zgodnym z obowiązującymi przepisami i wymogami gwarantującymi spełnienie wymogów funkcjonalnych realizowanych przez oświetlenie na terenie Gminy Słaboszów”