Informacja dotycząca gospodarki odpadami komunalnymi za 2022 rok.

Informacja dotycząca gospodarki odpadami komunalnymi za 2022 rok.

Na terenie gminy Słaboszów funkcjonujący system gospodarowania odpadami komunalnymi obejmuje selektywną zbiórkę odpadów, zawierającą poszczególne frakcje:   j.) zmieszane odpady komunalne ( nie zawierające odpadów wymienionych w pkt. a-i). W ramach systemu gospodarki odpadami, ustalono opłatę miesięczną od osoby uiszczaną na rzecz Gminy Słaboszów. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosiła 22,00zł od jednej osoby przy…

Informacja dotycząca gospodarki odpadami komunalnymi za 2021 rok.

Informacja dotycząca gospodarki odpadami komunalnymi za 2021 rok.

Na terenie gminy Słaboszów funkcjonujący system gospodarowania odpadami komunalnymi obejmuje selektywną zbiórkę odpadów, zawierającą poszczególne frakcje: a.) papier i tektura, b.) odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, c.) opakowania wielomateriałowe d.) metale, e.) tworzywa sztuczne, f.) szkło białe i kolorowe typu butelki szklane, słoiki, g.) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, h.) meble i inne…

Informacja dotycząca wycinki drzew/krzewów.
|||

Informacja dotycząca wycinki drzew/krzewów.

Uzyskaj zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu Chcesz wyciąć drzewo lub krzew na swojej nieruchomości? Sprawdź, w jakich sytuacjach musisz wystąpić o zgodę do urzędu. Jak załatwić sprawę Sprawę można załatwić: Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi Kto może złożyć wniosek o usunięcie drzewa lub krzewu ? Możesz złożyć wniosek o zezwolenie…