Odnowa Kapliczki w miejscowości Grzymałów.

Odnowa Kapliczki w miejscowości Grzymałów.

W dniu 26 września 2023 r   nastąpił odbiór zadania pn.  „Odnowa  Kapliczki Matki Boskiej w miejscowości Grzymałów, w Gminie Słaboszów”. Koszty inwestycji wynosiły 28 300 zł. Z czego  środki własne Gminy Słaboszów to 11 320,00 zł , środki otrzymanej pomocy finansowej  w ramach konkursu pn.  „KAPLICZKI MAŁOPOLSKI 2023 ”  to kwota 16 980,00 zł. Prace zostały zakończone i…

Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych
|

Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych

W związku z faktem, iż Gmina Słaboszów pozyskała w 2022 roku środki z budżetu województwa małopolskiego na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych, poniżej został umieszczony link do mapy prezentującej wykonanie zadania.Link do mapy przedstawiającej wykonane inwestycje: https://miip.geomalopolska.pl/drogirolnicze

„Budowa Placu Rekreacyjnego w miejscowości Jazdowice oraz Kropidło  w Gminie  Słaboszów.”
|||

„Budowa Placu Rekreacyjnego w miejscowości Jazdowice oraz Kropidło  w Gminie  Słaboszów.”

28 sierpniu 2023r. nastąpił odbiór zadania pn. „Budowa placu rekreacyjnego    w miejscowości Jazdowice w  Gminie Słaboszów” oraz zadnia pn. „Budowa placu rekreacyjnego w miejscowości Kropidło w Gminie Słaboszów”. Obydwa zadania zostały wykonane przy udziale środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  Całkowity koszt :  – pierwszego zadania wynosił 43 267, 65 zł – drugiego zadania wynosił 74 153, 87…

Dofinansowanie na odbiór i utylizację azbestu z terenu Gminy Słaboszów
|

Dofinansowanie na odbiór i utylizację azbestu z terenu Gminy Słaboszów

Informujemy, iż Gmina Słaboszów pozyskała środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego z siedzibą w Krakowie w ramach Osi Priorytetowej 5. Ochrona Środowiska Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami – SPR z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie pn. „Usuwanie i utylizacja azbestu na…

Przebudowa boiska sportowego wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Janowicach

Przebudowa boiska sportowego wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Janowicach

Dnia 09.12.2019r. oddano do użytkowania zadanie pn.  „Przebudowa boiska sportowego wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Janowicach”. Koszt wykonania wyniósł  270.553,38 zł brutto. Zadanie zostało zrealizowane przy udziale dotacji celowej w wysokości 130.000,00zł w ramach projektu pn. „Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa – MIRS” , pozostała kwota stanowi udział budżetu Gminy Słaboszów. Wykonawcą robót była Firma „FRANCUZ” Bogdan…

Kapliczki 2019

Kapliczki 2019

W ramach konkursu „Małopolska Pamięta – zachowanie zabytkowych miejsc pamięci narodowej i martyrologii” gmina Słaboszów pozyskała dofinansowanie na  realizację 2 zadań pn :                                             „Odnowa kapliczki (figury)Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej w miejscowości Rędziny Zbigalskie”. Całkowita wartość zadania wyniosła 11 670,00 zł , z czego 7 000,00 zł stanowiły środki budżetu Województwa Małopolskiego. Odbiór zadania nastąpił w miesiącu październiku….

Zakup samochodu osobowego TOYOTA COROLLA

Zakup samochodu osobowego TOYOTA COROLLA

Gmina Słaboszów w miesiącu październiku 2019 r. dokonała zakupu samochodu osobowego marki TOYOTA COROLLA z napędem Hybrydowym. Zakupu dokonano zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych i Regulaminem Zamówień Publicznych obowiązującym w Urzędzie Gminy w Słaboszowie. Dostawcę pojazdu wyłoniono na podstawie zapytania ofertowego. Cena pojazdu: 107 987,00 zł. wraz z kompletem kół zimowych oraz montażem haka. Pojazd…

Przebudowa Dróg Dojazdowych do Gruntów Rolnych w 2019 roku

Przebudowa Dróg Dojazdowych do Gruntów Rolnych w 2019 roku

W dniu 13.09.2019 r. dokonano odbioru wykonania zadania pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Dziaduszyce – do pól  dz. nr 869 i 870/3 w km 0+000 – 0+686”. Wykonany zakres rzeczowy: – roboty pomiarowe – 0,690 km, – roboty ziemne – renowacja istn. rowu i profilowanie – 98,00 m3, – mechaniczne plantowanie pow. gruntu-koryto…