Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
środa 6 lipiec 2022

Przedłużenie stopni alarmowych BRAWO I C…

Przedłużenie stopni alarmowych BRAWO I CHARLIE-CRP   Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenie nr 193 z dnia 30 czerwca 2022 wprowadzenie drugiego stopnia alarmowego BRAWO oraz zarządzenie nr ...

Uwaga! Po 30 czerwca wciąż przyjmujemy …

Szanowni Państwo,30 czerwca 2022 r., minął ustawowy termin, do którego właściciele i zarządcy budynków mieszkalnych i niemieszkalnych składają deklaracje do CEEB. Nie zmienia to jednak sposobu pracy ...

INFORMACJA

Uprzejmie informujemy, że w dniu 04.07.2022 Urząd Gminy w Słaboszowie wraz z Jednostkami Organizacyjnymi (GOPS I GZEAS) będzie czynny do godz. 14:30...

Uroczyste przekazanie „średniego samocho…

Uroczyste przekazanie „średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego” marki RENAULT D-16 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kalinie Wielkiej. W dniu 11 czerwca 2022 roku odbyła się uroczystość „przekazan...

Centralny rejestr umów, ugód i porozumień w 2022

CENTRALNY  REJESTR  UMÓW, UGÓD  I  POROZUMIEŃ*

2022

 

 

 

Lp.

Data rejestracji umowy

Znak sprawy oraz symbol klasyfikacyjny zgodnie z rzeczowym wykazem akt

Data zawarcia umowy

Podmiot z którym zawarto umowę

Przedmiot umowy

Okres obowiązy wania  umowy

Wartość umowy (brutto)

Aneks do umowy-Nr
i data zawarcia

Uwagi

1.

03.01.2022

OSO.2151.1.2022
 

03.01.2021

Małgorzata Łuczyk

Słąboszów nr 8, 32-218 Słaboszów

Utrzymanie czystości we wszystkich pomieszczeniach Urzędu gminy w Słaboszowie. Pranie  firan i zasłon w pomieszczeniach Urzędu Gminy w Słaboszowie.

01.01.2022do 30.06.2022

2000,00zł brutto

 

 

2.

03.01.2022

OSO.2150.1.2022

03.01.2021

Lila Piwowarska Komorów 30, 32-200 Miechów

Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców w 2022roku

01.01.2022r. do 31.12 2022r.

34,00zł  brutto

 

 

3

03.01.2022r.

ROSI.271.5.2021

03.01.2022

MPGO Sp.z o.o. zs. w Krakowie ul. Barska 12, 30-307 Kraków

Odbiór i zagospodarowanie  odpadów komunalnych zmieszanych oraz zbieranych selektywnie ze wszystkich nieruchomości zamieszkałych w których wytwarzane są odpady komunalne na terenie Gminy Słaboszów

03.01.2022r. do 31.12.2022r.

Odpady zmieszane 1296,00zł Mg brutto, odpady ulegające biodegradacji oraz zielone – 1404,00Mg brutto, papier i tektura1674zł Mg brutto,szkło-1674,00zł Mg brutto, sprzęt elektryczny i elektroniczny- 1782,00Mg brutto, meble , gabaryty -1782złMg brutto, odzież i tekstylia 1674,00Mg brutto, zużyte opony 1566,00zł Mgbrutto

 

 

4.

03.01.2022r.

----------------

03.01.2022

EKO DRUK Łukasz Idzik, 32-090 Słomniki,

 

Wydzierżawienie urządzenia : Konica minoltaq  bizhub c224e

01.01.2022 do

31.12 2022r.

179,00zł + VAT

 

 

5.

03.01.2022

----------------

03.01.2022

Jacek  KĄDZIOŁKA Elkomp Jacek Kądziołka zs. ul. Jana Pawła II 34-600 Limanowa

Konserwacja i aktualizacja systemu imiennego głosowania  Sesji Rady Gminy Słaboszów

01.01.2022 do 31.12.2022r.

600,00zł + VAT

 

 

6

03.01.2022

OSO.2151.2.2022

03.03.2022

Kamil Madetko Kalina Wielka 86, 32-218 Słaboszów

Utrzymanie w stałej garażu i pomieszczeń przyległych,

Utrzymanie czystości obok budynku remizy OSP Święcice

01.01.2022 do 31.12.2022

226,55zł brutto

 

 

7

03.01.2022

OSO.2150.2.2022

03.01.2022

Lis Zbigniew Kalina Wielka 24, 32-218 Słaboszów

Utrzymanie w stałej garażu i pomieszczeń przyległych,

Utrzymanie czystości obok budynku remizy OSP Kalina Wielka.

01.01.2022 do 31.12.2022

226,55zł brutto

 

 

8.

03.01.2022

OSO.2150.3.2022

03.01.2022

Henryk Janus Nieszków 30, 32-218 Słaboszów

Utrzymanie w stałej garażu i pomieszczeń przyległych,

Utrzymanie czystości obok budynku remizy OSP Nieszków.

01.01.2022 do 31.12.2022

226,55zł brutto

 

 

9.

03.01.2022

BOK/00077/22

03.01.2022

MPGO sp. z o.o. zs. w Krakowie ul. Barska 12, 30-307 Kraków

Odbiór i wywóz odpadów komunalnych: niesegregowanych, odpady segregowane w workach w workach itd.

01.01.2022r. do 1.12.2022r.

194,00zł. brutto pojemnik,

27,00zł brutto odpady segregowane

 

 

10.

03.01.2022r.

-----------------

01.01.2022r.

STYL- Sport Robert Banaszek Dziewięczyce 2,

28-440 Działoszyce

Świadczenie  usług w zakresie prowadzenia treningów personalnych.

01.01.2022 do 31.12 2022r.

150zł brutto za 1 godzinę

 

 

11.

03.01.2022

OSO.2151.3.2022

03.01.2022

Agata Rebes Kancelaria Adwokacka zs. w Miechowie , ul. Adama Mickiewicza 2A, 32-200 Miechów

Doradztwo prawne oraz kompleksowa obsługa prawna Gminy Słaboszów, Rady Gminy , Wójta oraz jednostek organizacyjnych.

03.01.2022 do 31.12.2022r.

1000,00zł netto miesięcznie

 

 

12.

03.01.2022

RÓŚI.2614.1.2022

03.01.2022

Marcin Kwiecień Zakład Instalacji Elektrycznej, Cudzynowice77,    28-500 Kazimierza Wielka

Konserwacja oświetlenia ulicznego

03.01.2022do 31.12 2022r.

3.690,00zł brutto

 

 

12a.

26.01.2022

----------------

26.01.2022

Praktyka Lekarska Specjalistyczna

Lek. med. Iwona Krzyżyk 32-200 Miechów ul. Żeromskiego 1

Przeprowadzenie badań oraz wydanie pisemnej opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazanie  rodzaju zakładu leczniczego  dla osób z terenu  Gminy Słaboszów.

01.02.2022r.28.02.2022r.

220,00zł brutto

 

 

12b

26.01.2022

----------------

26.01.2022

Róża Łazarewicz

Harfa Traw- Kraków ul.  Pawlikowskiego 7/6, Biegły Sądowy Sądu  Okręgowego w Krakowie

Przeprowadzenie badań oraz wydanie pisemnej opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazanie  rodzaju zakładu leczniczego  dla osób z terenu  Gminy Słaboszów.

01.02.2022r.28.02.2022r.

220,00zł brutto

 

 

13.

26.01.2022

-----------------

26.01.2022

Orange Polska Spółka Akcyjna zs. w Warszawie 02-326 Al. Jerozolimskie 160.

Zapewnienie przyłączenia do mobilnej Sieci Orange lub sieci innych operatorów współpracujących.

24 m-ce

43,05zł brutto

 

 

13a

03.02.2022r.

ROSI.041.1.2022

03.02.2022

Adam Dudziński Usługi Remontowo- Budowlane , ul. Kamienna 13, 32-200 Miechów

Wykonanie uproszczonego projektu  budowlanego na zadanie „ Budowa placu rekreacyjnego w miejscowości Kropidło w Gminie Słaboszów”, kosztorys inwestorski wraz z przedmiarami.

03.02.2022r. do 14.02.2022r.

2460,00zł brutto

 

 

14.

07.02.2022

ROSI.7021.9.2022

09.02.2022

Janusz Gajos FRB „INSPIRATOR” Książ Mały-Kolonia, 32-210 Książ Wielki

1.Modernizacja Remizy OSP w Słaboszowie.

2.Zakup mebli, zlewozmywaka akcesorii kuchennych, zmywarki, kuchenki indukcyjnej.

30.12.2022r.

21 147,35zł brutto

 

 

15.

11.02.2022

2.2022 /PIK

11.02.2022

 

Zarząd Powiatu:

Starosta Powiatu

Pan Jacek Kobyłka

Wicestarosta Powiatu

Paweł Osikowski

Ustalenie zasad udzielania pomocy  finansowej  na wykonywanie zadań pomocy społecznej

03.01.2022

Do 31.12.2022r.

4800,00zł

 

 

16

01.03.2022r.

-----------------

01.03.2022

MKS OYAMA KARATE „ KOSYNIER RACŁAWICE”reprezentowany przez Paweł Zbierżek- Prezes Stowarzyszenia Racłąwice 147, 32-222 Racławice

Świadczenie usług w zakresie prowadzenia  ZAJĘC KARATE.

01.03.20022  do 30.06.2022r.

Dofinansowanie do 1 ucznia 5,00zł brutto

 

 

17.

09.03.2022

----------------

09.03.2022

Krzysztof Muszyński

Właściciel Restauracji Vita zs. 32-200 Miechów ul. Mickiewicza 3

Dostarczenia Zamawiającemu całodziennego wyżywiania ( 3 posiłki plus napoje ) dla uchodźców z Ukrainy

09.03.2022r. do 30.04.2022r.

-do 10 roku życia

38 zł z VAT -powyżej 10 roku życia 44 zł z VAT

Aneks  nr 1 z dnia 09.03.2022r.

Aneks Nr 2 z dnia 9 marca 2022r.

18.

25.03.2022

ROSI.041.1.2022

25.03.2022

Mn-GeoUsługi geodezyjno- kartograficzne Marek Mol, 32-091 Michałowice

Wykonanie mapy do celów projektowych dla działki nr 169/1 obrębu Kropidło

Do 30.04.2022r.

3000,00zł brutto

 

 

19.

19.04.2022r.

ROSI.7021.22.2022r

19.04.2022r.

Usługi Projektowe Monika Pieczara Bukowska Wola25, 332-200 Miechów

Wykonanie  projektu budowlanego do zgłoszenia robót, kosztorys inwestorski wraz z przedmiarami, specyfikację techniczną wykonania i odbioru  robót dróg wewnętrznych z terenu  Gminy Słaboszów

Do 6.05.2022r.

89 500,00zł brutto

 

 

19b

21.04.2022r.

------------------

21.04.2022r.

Róża Łazarewicz Harfa Traw- Kraków ul. Pawlikowskiego 7/6,

31-137 Kraków

Przeprowadzenie badań oraz wydanie pisemnej opinii w przedmiocie uzależnienia od  alkoholu

11.05.2022r.do 31.05.

2022

220,00zł brutto

 

 

19c

21.04.2022r.

------------------

21.04.2022r.

Praktyka Lekarska Specjalistyczna lek. med. Iwona Krzyżyk ul. Żeromskiego 51, 32-200 Miechów

Przeprowadzenie badań oraz wydanie pisemnej opinii w przedmiocie uzależnienia od  alkoholu

11.05.2022r.do 31.05.

2022

220,00zł brutto

 

 

19a.

29.04.2022r.

OSO.2150.4.2022r.

29.04.2022r.

Jarosław Grzyb

Święcice 56, 32-218 Słaboszów

Wykonywanie drobnych napraw, i konserwacji i Urządzeń w Urzędzie Gminy, jednostkach organizacyjnych  gminy oraz obiektach komunalnych gminy.

Utrzymanie czystości i pielęgnacja zieleni na terenie bezpośrednio przylegającym do  budynku Urzędu Gminy , jednostek organizacyjnych gminy, boiska sportowego w Kalinie Wielkiej oraz na trenie Gminy Słaboszów.

Sprzątanie przystanków (BUS) na terenie Gminy Słaboszów.

Czyszczenie przepustów, zjazdów przy drogach gminnych .

Utrzymanie poboczy dróg gminnych.

Wykonanie zadań związanych z zaleceniami nadzoru budowlanego w budynku socjalnym w Rzemiędzicach nr 25.

01.05.2022r.do 30.09.2022r.

2415,00zł.

Brutto m-c

 

 

19b

04.05.2022

ROŚI.7021.27.1.2022

04.05.2022

FHU”MAJA”,32-218 Słaboszów 72,reperezentowana przez: Gola Krzysztof

Przebudowa pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Rzemiędzicach

04.05.2022r.do 25.05.2022r.

20 968.41zł. brutto

 

 

20.

9.05.2022r.

-------------------

9.05.2022r.

Kancelaria Prawna Ziemba i Wspólnicy spółka komandytowa , 25-512 Kielce ul. Warszawska 7 lok. 27A, używająca również nazwy Kancelaria Prawna Jakóbik i Ziemba

Przebudowa Infrastruktury drogowej na terenie Gminy Słaboszów

--------------

5 tys. zł + VAT 23%

 

 

21.

9.05.2022r.

ROSI.6840.5.2022

06.05.2022r.

Mn-Geo Usługi Geodezyjno-Kartograficzne Marek Mol, 32-091 Michałowice, ul. Smolna 10.

Wykonanie podziału działki nr 219/1 położonej na terenie obrębu Święcice , Gminy Słaboszów.

31.10.2022r.

2800,00zł brutto

 

 

21a

09.05.2022

OSO.2151.4.2022

09.05.2022

Konrad Madetko

Święcice 12,

32-218 Słaboszów

-utrzymanie w stałej czystości garażu i pomieszczeń przyległych,

-utrzymanie czystości obok budynku remizy OSP Święcice

09.05.2022r. do 31.12.2022

226,55zł brutto

 

 

22.

16.05.2022r.

ROŚI.6840.3.2022r.

16.05.2022r.

Mn-Geo Usługi Geodezyjno-Kartograficzne Marek Mol, 32-091 Michałowice, ul. Smolna 10.

Ustalenie przebiegu granic działki ewidencyjnej, wyznaczenie punktów granicznych dla działki nr 56/1w Janowicach Gmina Słaboszów

31.10.2022r.

3000,00zł brutto

 

 

23.

16.05.2022r.

-------------------

16.05.2022r.

KGW w Rzemiędzicach,

Rzemiędzice 25, 32-218 Słaboszów reprezentowane przez:

P. Ewelinę Madejowską  Przewod. Zarządu

P. Monikę Kwiecień

z-ca Przewod.

Przygotowanie  potraw, i przekąsek dla zawodników Miechowskiej Ligii Powiatowej z gmin : Gołcza, Kozłów, Miechów, Charsznica, Słaboszów na rozgrywki piłkarskie w dniu 22 05.2022r..

16.05.

2022. do 22.05.

2022r.

700,00zł

 

 

24.

24.05.2022r.

ROŚI.271.1.NAD.2022

24.05.2022r.

Michał Suliga Biuro Inżynierskie CONSTRIA ul. Wł. Łokietka 242E/5, 31-334 Kraków

Zleceniobiorca zobowiązany jest do  pełnienia nadzoru osobiście i zgodnie z przepisami ustawy z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane.

Do 30.09.2022r.

18 500zł. netto

 

 

25.

24.05.2022r.

ROŚI.271.1.2022

24.05.2022r.

Szczepan Gądek Pojałowice 10, 32-200 Miechów

Przebudowa systemów grzewczych oraz modernizacja kompleksu budynków użyteczności publicznej w Gminie Słaboszów.

30.09.2022r.

1 199 250.00zł brutto

 

 

26.

24.05.2022r.

ROSI.7021.29.2022r.

11.05.2022r.

WłADYSŁAW JANIK Zakład projektowania i Wykonawstwa Robót Drogowych w spadku al. 1000- Lecia 1D , 32-300 Olkusz

Likwidacja  ubytków w nawierzchni drogi ( powierzchnia asfaltowa)przy pomocy remontera drogowego – 1 szt. na terenie Gminy Słaboszów

Do 30.06.2022r.

11070,00zł. Brutto

 

 

27.

24.05.2022r.

-------------------

23.05.2022r.

 Firma SOUND-LIGHT-PRO Mateusz Kawiorski Lipówka8, 28-440 Działoszyce

 

Organizacja pikniku rodzinnego w tym -zapewnienie oprawy muzycznej wraz z animatorem oraz wesołego miasteczka dla dzieci w dniu 29.05.2022r.  na boisku sportowym w Słaboszowie.

29.05.2022r.

6 000,00zł brutto

 

 

27a

24.05.2022r.

OSO.2150.5.2022

24.05.2022r.

Mariusz Łuczyk

Słaboszów 8, 32-218 Słaboszów

Utrzymanie czystości i pielęgnacja zieleni na terenie bezpośrednio przylegającym do budynku Urzędu Gminy ,jednostek organizacyjnych gminy , boiska sportowego w Kalinie Wielkiej oraz na terenie Gminy Słaboszów. Sprzątanie przystanków (BUS) na terenie Gminy Słaboszów

01.06.2022r. do 30.09.2022r.

19,70zł brutto za godzinę

 

 

 

28.

25.05.2022r.

ROŚI.7021.32-2022r.

25.05.2022r.

FACH-MARK, Usługi Remontowo-Budowlane, Bukowska Wola 84,32-200 Miechów

Roboty budowlane w dworku w Rzemiędzicach- dostosowujące do wymagań PINB w Miechowie.

31.05.2022r.

7250zł brutto

 

 

29.

03.06.2022

------------------

03.06.2022r.

 

Modernizacja strony internetowej z przystosowaniem do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ,dostosowanej do standardu WCAG2.1.

 

 

 

 

30.

03.06.2022r.

ROSI 7021.30.2022r.

23.05.2022

Drukarnia Grafpress

Ul. Powstańców Śląskich 35,32-300 Olkusz

Wykonanie i dostarczenie materiałów  informacyjnych , zgodnie z załącznikiem nr 1.

Do 28.05.2022r.

1506,75zł brutto

 

 

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centralny rejestr umów, ugód i porozumień w 2021

 

 

CENTRALNY  REJESTR  UMÓW, UGÓD  I  POROZUMIEŃ*

2021

 

 

 

Lp.

Data rejestracji umowy

Znak sprawy oraz symbol klasyfikacyjny zgodnie z rzeczowym wykazem akt

Data zawarcia umowy

Podmiot z którym zawarto umowę

Przedmiot umowy

Okres obowiązywania umowy

Wartość umowy (brutto)

Aneks do umowy-Nr
i data zawarcia

Uwagi

1.

04.01.2021

OSO.2151.1.2021

04.01.2021r.

Małgorzata Łuczyk

Słaboszów 8,

32-218 Słaboszów

Utrzymanie czystości we wszystkich pomieszczeniach Urzędu Gminy w Słaboszowie. Pranie firan i zasłon w pomieszczeniach Urzędu Gminy w Słaboszowie.

01.01.2021r- 31.12.2021r.

20,00 2zł brutto za godzinę

 

 

2.

04.01.2021

OSO.2150.1.2021

04.01.2021

Lila Piwowarska

Komorów 30.

32-200 Miechów

Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców 2021r.

01.01.2021 do 31.12.2021r.

34,00zł brutto

 

 

2a

04.01.2021

OSO.2151.3.2021

04.01.2021

Agata Rebes Kancelaria Adawokacka Adwokat Agata Rebes  zs. w Miechowie ul. A. Mickiewicza 2A,32-200 Miechów

Prowadzenie doradztwa  prawnego oraz kompleksowej obsługi prawnej Gminy Słąboszów

04.01.2021 do 31.12.2021r.

125,00 zł netto za 1 godzinę pracy maks. 8 godzin w miesiącu

 

 

2b

04.01.2021

--------------------

04.01.2021

Robert Banaszek

Dzięwięczyce 2, 28-440 Działoszyce

Świadczenie usług w zakresie treningów personalnych.

04.01.2021r. 31.12.2021r.

150zł brutto za

1  godz. zajęć

 

 

3

12.01.2021

ROSI.271.3.2021

07.12.2021

MPGO Kraków Sp. z o. o. ul. Barska 12, 30-307 Kraków

Prezes- Andrzej Czaderski

Wiceprezes- Rafał Kruczyński

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych, oraz zbieranych selektywnie ze wszystkich nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Saboszów

01.01.2021-31.12.2021

a)odpady zmieszane-1404,00zł/Mg brutto,

b)odpady ulegające biodegradacji oraz zielone- 1404,00zł/Mg brutto,

C)papier i tektura, opakowania wielomateriałowe, metale, tworzywa sztuczne typu PET, szkło-1782,00zł/Mg brutto,

d)pozostałe 1890,00zł/Mg brutto

 

 

4.

13.01.20221

---------------------

30.12.2020r.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Centrum medyczne „TOP-MED.”-Jarmix Sp .z o.o. ul Piłsudskiego 12, 32-200 Miechów

1.Badania  wstępne, okresowe, kontrolne, sanitarno-epidemiologiczne, laboratoryjne, diagnostyki obrazowej.

2.Konsultacje specjalistyczne wymagane do badań z punktu 1.

Od 01.01.2021 do 31.12.2021r.

Odpłatność zgodna z zał.

1 i 2

 

 

5.

13.01.2021

ROSI.7021.85.2020

30.12.2020r.

JUKO Sp. z o.o. ul Piłsudskiego

54/40 42-400 Zawiercie

Wykonanie usługi w zakresie :

1.Wyłapywanie i odbiór bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Słaboszów,

2.Transport wyłapanych bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Słaboszów

Od 1.01.2021 do 31.12.2021r.

1845,00zł. brutto+ ryczałt miesięczny 861,00zł brutto

 

 

5a

18.01.2021

OSO.2150.4.2021

18.01.2021

Elżbieta Czekaj

Ilkowice 72, 32-218 Słaboszów

Archiwizacja dokumentów Ref. Finansowego

18.01.2021rdo 28.02.2021r.

1472,00zł. brutto

 

 

6

20.01.2021

-------------------

20.01.2021

Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. zs. w Warszawie ul, Domaniewska 49,02-672 Warszawa

Pani Magdalena Szmalec

Usługodawca zobowiązuje  się  świadczyć na rzecz Zamawiającego usługi związane z korzystaniem z Platformy eZamawiajacy na zadach określonych w niniejszej umowie oraz Regulaminie korzystania z Platformy eZamawiajacy

24 m-ce

9240,00zł netto +VAT

 

 

7.

20.01.2021

----------------------

---------------

EKO DRUK Łukasz Idzik,32-090 Słomniki,

Wydzierżawienie, oraz serwisu urządzenia

01.01.2021r.31.12.2021

179,00zł + VAT

 

 

8.

20.01.2020

OSO.2151.2.2021

04.01.2021

Kamil Madetko

Kalina Wielka 86 ,32-218 Słaboszów

-utrzymanie w stałej czystości  garażu i pomieszczeń przyległych, utrzymanie czystości obok budynku remizy OSP Świecice

01.01.2021 do 31.12.2021r.

219,00zł brutto

 

 

 

9.

20.01.2021

OSO.2150.2.2021

04.01.2021

Henryk Janus

 Nieszków 30. 32-218 Słaboszów

-utrzymanie w stałej czystości  garażu i pomieszczeń przyległych, utrzymanie czystości obok budynku remizy OSP Nieszków

01.01.2021 do 31.12.2021r.

219,00zł brutto

 

 

 

10

20.01.2021

OSO.2150.3.2021

04.01.2021

Zbigniew Lis ,Kalina Wielka24, Słaboszów

-utrzymanie w stałej czystości  garażu i pomieszczeń przyległych, utrzymanie czystości obok budynku remizy OSP Kalina Wielka

01.01.2021 do 31.12.2021r.

219,00zł brutto

 

 

 

11.

20.01.2021

-------------------

04.01.2021

Pani Agnieszka Pieprzyca – SKARBNIK Audyt, Doradztwo Finansowe i Gospodarcze Słomiróg65, 32-005

Bieżące doradztwo podatkowe związane z  centralizacją podatku VAT

01.01.2021. do 31.12.2021

615,00zł brutto m-c

 

 

12

20.01.2021

----------------

20.02.2021

Związek Międzygminny NIDZICA Kazimierza Wielka

Dostarczenie wody OSP Śladów nr 35A

Do 35.12.2025r.

Według taryfy

 

 

13

20.01.2021

----------------

20.02.2021

Związek Międzygminny NIDZICA Kazimierza Wielka

Dostarczenie wody OSP Kropidło nr 48A

Do 35.12.2025r.

Według taryfy

 

 

14.

20.01.2021

----------------

20.02.2021

Związek Międzygminny NIDZICA Kazimierza Wielka

Dostarczenie wody OSP Kalina Wielka 54

Do 35.12.2025r.

Według taryfy

 

 

15

20.01.2021

----------------

20.02.2021

Związek Międzygminny NIDZICA Kazimierza Wielka

Dostarczenie wody OSP Słaboszów 24A

Do 35.12.2025r.

Według taryfy

 

 

16

20.01.2021

----------------

20.02.2021

Związek Międzygminny NIDZICA Kazimierza Wielka

Dostarczenie wody UG Słaboszów 57

Do 35.12.2025r.

Według taryfy

 

 

17.

20.01.2021

----------------

20.02.2021

Związek Międzygminny NIDZICA Kazimierza Wielka

Dostarczenie wody UG

OSP Janowice

Do 35.12.2025r.

Według taryfy

 

 

18.

20.01.2021

----------------

20.02.2021

Związek Międzygminny NIDZICA Kazimierza Wielka

Dostarczenie wody UG

OSP Nieszków 36

Do 35.12.2025r.

Według taryfy

 

 

19

20.01.2021

----------------

20.02.2021

Związek Międzygminny NIDZICA Kazimierza Wielka

Dostarczenie wody OSP Słupów nr 45A

OSP Nieszków 36

Do 35.12.2025r.

Według taryfy

 

 

20.

26.02.2021

OSO.2150.5.2021

26.02.2021

Katarzyna Ragan

Słaboszów 38, 32-218 Słaboszów

Archiwizacja dokumentów Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Infrastruktury. Przygotowanie druków i korespondencji w związku z realizacją programów unijnych.

01.03.20121do 31.03.2021r.

18,30zł brutto za  godzinę max. 120 godzin

 

 

21.

11.03.2021r.

7021.8.2021

11.03.2021

Łukasz Bąk ul. Świętokrzyska 4, 26-006 Nowa Słupia

Przygotowanie operatu wodnego wraz ze złożeniem wniosku dla przydomowej oczyszczalni ścieków UG Słaboszów

Do 19 marca 2021r.

3000,00zł

 

 

22.

11.03.2021r.

ROŚI.6720.1.2021

11.03.2021

Instytut Rozwoju Miast i Regionów z siedziba ul. Targowa 45 ,03-728 Warszawa reprezentowanym przez Dyr.. Wojciecha Jarczewskiego

Opracowanie  projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Słaboszów

1.12.2022r.

I transza 79950zł.

II transza 43050zł.

 

 

23.

11.03.2021

OSO.5535.2.2021

09.03.2021

OSP w Słaboszowie , Słaboszów 24, 32-218 Słaboszów reprezentowana przez:

Pan Słąwomir Chacia – Wiceprezes- Naczelnik

Pan Mariusz Wójcik Skarbnik OSP

Wykonanie dowozu pacjentów z terenu gminy Słaboszów do punktu szczepień w ramach Narodowego Punktu Szczepień

01.03.2021r.

Do 30.06.2021

50,00zł kurs brutto- osoba bez inwalidztwa , 60,00zł kurs brutto-inwalida

 

 

24.

11.03.2021

OSO.5535.2.2021

09.03.2021

OSP w Kalinie Wielkiej Kalina Wielka nr 54, 32-218 Słaboszów reprezentowana przez:

P. Wojciech gaik – Prezes OSP

P. Konrad Kochański- Skarbnik OSP

Wykonanie dowozu pacjentów z terenu gminy Słaboszów do punktu szczepień w ramach Narodowego Punktu Szczepień

O1.03.2021 do 30.06.2021

50,00zł kurs brutto- osoba bez inwalidztwa , 60,00zł kurs brutto-inwalida

 

 

25.

29.04.2021

OSO.2150.6.2021

29.04.2021

Jarosław Grzyb Święcice 56, 32-218 Słaboszów

Wykonywanie drobnych remontów, napraw i konserwacji urządzeń w Urzędzie Gminy, jednostkach organizacyjnych gminy oraz obiektach komunalnych gminy.

Utrzymanie czystości i pielęgnacja zieleni na terenie bezpośrednio przylegającym do  budynku Urzędu Gminy, jednostek organizacyjnych gminy, boiska sportowego w Kalinie Wielkiej oraz na terenie Gminy Słaboszów. Sprzątanie przystanków (BUS) na terenie Gminy Słaboszów. Czyszczenie przepustów zjazdów przy drogach gminnych.

Utrzymanie poboczy dróg gminnych. Wykonywanie zadań związanych z zaleceniami nadzoru budowlanego w budynku  socjalnym w Rzemiędzicach 25.

01.05.2021 do 30.09.2021

2067,90zł brutto miesięcznie

Aneks z dnia 29.04.2021r.

21,00zł. brutto za godzinę

26.

29.04.2021

OSO.2150.7.2021

29.04.2021

Ewa Madetko Święcice 50, 32-218 Słaboszów

Utrzymanie czystości i pielęgnacja zieleni na terenie bezpośrednio przylegającym do budynku Urzędu Gminy , jednostek organizacyjnych gminy, boiska sportowego w Kalinie Wielkiej, oraz na terenie Gminy Słaboszów.

Sprzątanie przystanków (BUS) na terenie Gminy Słaboszów

01.05.2021. do 30.09.2021r.

1464,00zł. brutto  miesięcznie

 

 

26a

14.05.2021

ROŚI.6830.4.2020

14.05.2021

Geo-S Usługi Geodezyjne Karolina Kowar, ul. Szewska 41, 32-200 Miechów

Wykonawca zobowiązuje się do  wykonania rozgraniczenia nieruchomości nr 110 i  109 położonymi w Kalinie Wielkiej

Do dnia 30.09.2021r.

3075,00zł brtto

 

 

27.

20.05.2021

OSO.814.1.2021

20.05.2021

Róża Łazarewicz Harfa Traw- Kraków ul. Pawlikowskiego 7/6, 31-137 Kraków

Przeprowadzenie badań oraz wydanie pisemnej opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu  i wskazania rodzaju zakładu leczniczego dla osób z terenu Gminy Słaboszów

01.06.2021 do 30.06.2021

210,00zł. brutto od osoby

 

 

28.

20.05.2021

OSO.814.2.2021

20.05.2021

Iwona Krzyżyk Ul. Żeromskiego 51, 32-200 Miechów

Przeprowadzenie badań oraz wydanie pisemnej opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu  i wskazania rodzaju zakładu leczniczego dla osób z terenu Gminy Słaboszów

01.06.2021 do 30.06.2021

210,00zł. brutto od osoby

 

 

29.

27.05.2021

-----------------

27.05.2021

Teatr APLAUZ z siedzibą 34-120 Andrychów ul. Włókniarzy 1

Wykonawca przyjmuje zlecenie :

Warsztaty robienia lizaków,

Skręcanie balonowych zwierzaków dla dzieci

Przeprowadzenie zabawy w klasach i rozdanie cukierków

10 czerwca w godz. 9.00-12.00

dla 150 dzieci

4400.00zł brutto

 

 

30.

27.05.2021

ROSI.6840.2020.

24.05.2021

Mn-Geo Usługi Geodezyjno- Kartograficzne Marek Mol, 32-091 Michałowice , ul. Smolna 10.

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania podziałów pod poszerzenie pasa drogowego działek 95/2, 105, 122/1 133,595/3 obręb  Kropidło 94 i obręb Rędziny Zbigalskie.

Do 31.12.2021r.

21 450,00zł brutto

 

 

31.

01.06.2021

ROSI.4125.1.2021

01.06.2021

Tadeusz Sokal konserwator dzieł sztuki, Art. Renowacja zam.

Ul. Pasternika 120A, 31-354 Kraków

1.Wykonanie prac konserwatorskich przy kapliczce z figurą Matki Boskiej zlokalizowanej na działce 86/3 w miejscowości Zagorzany.

Do 31.07.2021r.

12000,00zł brutto

 

 

31a

10.06.2021

-----------------

10.06.2021

Ogólnopolska Grupa Szkoleniowa Sp. z. o.o. Krajowy Ośrodek Kształcenia Administracji

Rynek 28, 31-010 Kraków

Wykonanie „Diagnozy Problemów Społecznych Na Terenie Gminy Słaboszów”

Do 31.10.2021r.

2100,00zł brutto

 

 

32.

30.06.2021r.

-------------------

30.06.2021r.

Ochotnicza Straż Pożarna w Miechowie

Pan Mieczysław Szarek – Prezes OSP

Pan Łukasz Zięba- Skarbnik OSP w Miechowie

Organizacja i prowadzenie szkolenia dla 10 druhów z terenu Gminy Słaboszów

Od 30.06.2021 do 08.07.20121r.

6000,00zł brutto

 

 

33.

08.07.2021

ROSI.6830.1.2021

08.07.2021

Mn-Geo Usługi Geodezyjno-Kartograficzne Marek Mol, 32-091 Michałowice, ul. Smolna 10.

Przeprowadzenie pomiarów geodezyjnych polegających  na ustaleniu granic działki  nr 147/7 obrębu Słupów

Do 30.09.2021

2300,00zł brutto

 

 

34.

12.07.2021

ROSI.6831.2.2021

12.07.2021

Mn-Geo Usługi Geodezyjno-Kartograficzne Marek Mol, 32-091 Michałowice, ul. Smolna 10.

Wykonanie podziału działki nr 52 na terenie obrębu Janowice gm. Słaboszów, powiat Miechów

Do 31.12.2021r.

3000,00zł brutto

 

 

35.

12.07.2021

ROSI.6831.4.2021

12.07.2021

Mn-Geo Usługi Geodezyjno-Kartograficzne Marek Mol, 32-091 Michałowice, ul. Smolna 10.

Wykonanie podziału działki nr 24/3 na terenie obrębu Janowice gm. Słaboszów, powiat Miechów

Do 31.12.2021r.

2500,00zł brutto

 

 

36.

12.07.2021

ROSI.7021.54.1.2021

12,07.2021

F.H.U. Bogdan Krochmal Kalina Wielka 101, 32-218 Słaboszów

Przywrócenie przejezdności na  drogach gminnych i dojazdowych do pól po ulewnych opadach deszczu na terenie gminy Słaboszów.

Do 31.10.2021r.

100,00zł netto + VAT

 

 

37

02.08.2021

ROSI .8023.14.2021

02.08.2021

OSP w Śladowie

nr 35A , 32-218

P. Robert Zegan Prezes OSP ,

P. Tadeusz Babiarz Skarbnik OSP

Udział w akcji „Szczepimy Się „ w miejscowościach  Śladów i Raszówek

02.08.2021 do 31.08.2021

500zł brutto

 

 

37a

02.08.2021

ROSI.8023.14.21

02.08.2021

OSP Święcice,15A,32-218 Słaboszów.

P. Marcin Nocoń- Prezes OSP

P. Marian Nocoń Skarbnik OSP

Udział w akcji „Szczepimy Się „ w miejscowościach  Śladów i Raszówek

02.08.2021-31.08.2021r.

500zł brutto

 

 

38.

02.08.2021

ROSI.8023.14.21

02.08.2021

OSP w Nieszkowie

P. Stanisław Nowak – Prezes,

Janus Henryk z-ca Prezesa

Tomasz Wolski- Skarbnik

Udział w akcji „Szczepimy Się „ w miejscowościach  Nieszków , Buszków Dziaduszyce

02.08.2021-31.08.2021r

500zł brutto

 

 

39.

02.08.2021

ROSI.8023.14.21

02.08.2021

OSP w Słaboszowie nr 24A, Mirosław Chojnacki Prezes,

Marek Misior Skarbnik

Udział w akcji „Szczepimy Się „ w miejscowościach  : Słąboszów,  Wymysłów

02.08.2021-31.08.2021r

500zł brutto

 

 

40.

02.08.2021

ROSI.8023.14.21

02.08.2021

OSP w Kalinie Wielkiej nr 54

P. Wojciech Gaik – Prezes,

P. Konrad Kochański- Skarbnik

Udział w akcji „Szczepimy Się „ w miejscowościach  : Kalina Wielka , Rędziny Borek , Grzymałów

02.08.2021-31.08.2021r

500zł brutto

 

 

41.

02.08.2021

ROSI.8023.14.21

02.08.2021

 

OSP w Kropidle nr 48A

P. Jaros Ryszard Prezes,

P. Eugeniusz Gradkiewicz- Skarbnik

Udział w akcji „Szczepimy Się „ w miejscowościach: Kropidło i Zagorzany

02.08.2021-31.08.2021r

500zł brutto

 

 

42.

02.08.2021

ROSI.8023.14.21

02.08.2021

OSP w Ilkowicach nr 54

Prezes- P. Waldemar Otak,

Skarbnik P. Marcin Juszczyk

Udział w akcji „Szczepimy Się „ w miejscowościach Ilkowice , Rędziny Zbigalskie.

02.08.2021-31.08.2021r

500zł brutto

 

 

43.

02.08.2021

ROSI.8023.14.21

02.08.2021

OSP w Janowicach 29, 32-218 Słaboszów,

P. Sebastian Włodarczyk- Prezes

P. Marek Nocuń Skarbnik

Udział w akcji „Szczepimy Się „ w miejscowościach:  Janowice i Maciejów

02.08.2021-31.08.2021r

500zł brutto

 

 

44.

02.08.2021

ROSI.8023.14.21

02.08.2021

OSP w Słupowie  45 A,32-218

Arkadiusz Szych – Prezes

Teresa Nowak Skarbnik

Udział w akcji „Szczepimy Się „ w miejscowościach  Słupów , Jazdowice

02.08.2021-31.08.2021r

500zł brutto

 

 

45.

02.08.2021

-----------------

02.08.2021

OSP w Święcicach 15 A,32-218 Słaboszów

P. Marcin Nocoń Prezes OSP,

P. Marian Nocoń Skarbnik OSP

 

Użyczający( Gmina Słaboszów) jako właściciel   użycza biorącemu( (OSP) w użyczenie do bezpłatnego użytkowania na działalność statutową garaż, znajdujący się w budynku remizy OSP wraz z niezbędnym do niego dojazdem.

02.08.2021 do 31.12.2023r.

-------------------

 

 

46.

06.08.2021r.

OSO.814.14.1.

2021r.

06.08.2021

P. Alicja Mazur zam. Oś Sikorskiego 14/48, 32-200 Miechów

Czynności związane z przeprowadzeniem działań promujących szczepienia przeciw COVID 19

15.08.2021rod 10.00

do 14.00

200,00zł brutto

 

 

47.

06.08.2021r.

OSO.814.14.2.2021.

06.08.2021

P. Bator Katarzyna

zam. Witowice 70,32-250 Charsznica

Czynności związane z przeprowadzeniem działań promujących szczepienia przeciw COVID 19

15.08.2021rod 10.00

do 14.00

200,00zł. brutto

 

 

48.

06.08.2021r.

OSO.814.3.2021

06.08.2021

P. Joanna Świerczek- Imiołek ul. Konopnickiej 14 32-200 Miechów

Czynności związane z przeprowadzeniem działań promujących szczepienia przeciw COVID 19

15.08.2021rod 10.00

do 14.00

200,00zł.brutto

 

 

49.

05.08.2021

ROSI.6324.64.2021

05.08.2021

Gminna Spółka Wodna w Słaboszowie P. Jan Nocuń Przewod. GSW

P. Czesław Maszląg  Z-ca Przewod.

Wykonanie  konserwacji rowu odwadniającego na rzece Nidzica- Słaboszów

11-15.10.2021r.

3000,00zł.

 

 

50.

25.08.2021r.

---------------

25.08.2021r.

KUBARTECH SP. z O.O. 30-399 Kraków, ul. Adama Prażmowskiego 19G reprezentowana przez P. Alicję Agnieszkę Krzypkowską- Prezesa Zarządu Spółki

Przedmiotem umowy jest zakup nowego sprzętu komputerowego w ramach projektu: „ Małopolska Tarcza Antykryzysowa- Pakiet Edukacyjny

14 dni

25953,00zł brutto

 

 

51.

01.09.2021

OSO.2150.4.2021

01.09.2021

Stanisław Krawiec

Dziaduszyce 12, 32-218 Słaboszów

Zorganizowanie działań OSP mających na celu przeciwdziałanie COVID- 19

01.09.2021r do 15.09.2021r.

915,00

zł brutto

 

 

52.

01.09.2021

ROŚI.61.2021

01.09.2021

Radosław Rokosz Firma Remontowo Budowlana ”RAGAR

”zs. Kraków oś. Tysiąclecia 35/16

31-610 Kraków

Usuwanie i utylizacja azbestu na terenie Gminy Słaboszów

01.09.2021.do 30.09.2022r.

772,74zł brutto(demontaż zbieranie transport i unieszkodliwienie,

 

715,50zł brutto

-zbieranie , transport i unieszkodliwianie  345,60zł. brutto

 

 

52a

06.09.2021

----------------

06.09.2021

Maciej Laskowicz LINKART Stanisławice 254,32-015 Stanisławice

Zakup przez Gminę Słaboszów 9 laptopów  z zainstalowanym  systemem operacyjnym w ramach projektu „ Małopolska Tarcza Antykryzysowa- Pakiet Edukacyjny”

Do 20 września 2021r.

24660zł. brutto

 

 

53.

16.09.2021.

386/OA/22

16.09.2021

Spółka Korelacja Systemy Informatyczne Sp. z o.o. zs. w Krakowie , ul. J.Lea114

Sprawowanie opieki autorskiej dla zapewnienia  działania  programów komputerowych wymienionych w załączniku nr 1.

Stałego udostępniania użytkownikowi prawa do korzystania z licencji najnowszych wersji programów .

01.01.2022do 31.01.2022r

257,07zł.brutto

 

 

54.

16.09.2021

UA-169-2022

16.09.2021

Technika ITSp. z o.o.

zs. w Gliwicach44-102 ul.

Toszeckiej2

Władysława Penara Prezes Zarządu

Natalia Penar- Biały Członek Zarządu

Aktualizacja i modyfikacja oprogramowania, w szczególności poprzez zapewnienie jego zgodności  z przepisami prawa oraz wymaganiami technicznymi określonymi przez ministra właściwego ds. informatyzacji

01.01.2022 do 31.12.2022

1690,00zł +VAT

w okresach półrocznych

 

 

55.

16.09.2021

----------------

15.09.2021

KGW w Rzemiędzicach

Ewelina Madejowska – Przewodnicząca

Monika Kwiecień Z-ca Przewodn.

Przygotowanie potraw, i przekąsek dla dzieci na uroczystość 28 Akcji Sprzątania Świata 20.09.2021r.w Dziaduszycach

15.09.2021r do 20.09.2021r.

1500.00zł brutto

 

 

56

17.09.2021

OSO.2150.9.2021

17.09.2021

Jarosław Grzyb

Święcice 56, 32-218 Słaboszów

Wykonanie prac związanych  z obsługą c.o. w kotłowni Urzędu Gminy w Słaboszowie, sprzątanie pomieszczeń kotłowni, wrzucanie opału. Wykonywanie drobnych remontów , napraw, usterek i konserwacja urządzeń w budynku Urzędu Gminy. Odśnieżanie na terenie bezpośrednio przylegającym do budynku Urzędu Gminy.

01.10.2021.do 30.04.2022r.

2373,00zł brutto

 

 

57.

17.09.2021.

OSO.2150.10.2021

17.09.2021

Cabaj Barbara Dziaduszyce 25/2,32-218 Słaboszów

Utrzymanie czystości i pielęgnacja zieleni na terenie bezpośrednio przylegającym do budynku Urzędu Gminy, jednostek organizacyjnych gminy , boiska sportowego w Kalinie Wielkiej oraz na terenie Gminy Słaboszów. Sprzątanie przystanków (BUS) na terenie Gminy Słaboszów

01.10.2021- 31.10.2021

1399,92zł  brutto

 

 

58.

19.10.2021

OSO.5561.5.3.2021

19.10.2021

Warzecha Jacek, os. Niepodległości 6/42, 31-861 Kraków

Przeprowadzenie szkolenia obronnego pracowników Urzędu Gminy w Słaboszowie odpowiedzialnych za realizację zadań obronnych, wykonujących zadania operacyjne oraz kurierów akcji kurierskiej.

22.10.2021r godz. 9:00-13:00

600,00 zł brutto

 

 

59.

25.10.2021r.

-------------------

25.10.2021r.

Efigo Sp. z o.o. w Katowicach ul. M. Kopernika 8/6 , 40-064 Katowice ,reprezentowana przez P. Marcina Tyndę- Prezesa Zarządu,

Michała Chrobaka- Członka Zarządu

Przeprowadzenie audytu technicznej diagnozy cyberbezpieczeństwa JST, poprzez opracowanie „załącznika nr 8 Arkusza do oceny JST w Konkursie Cyfrowa Gmina „

Od 1.10.2021r.

4000,00zł netto

 

anulowano

59a

25.10.2021

------------------

25.10.2021

Stowarzyszenie Wspierania Oświaty i Rozwoju Regionu w Kropidle, Kropidło 28, 32-218 Słaboszów

Przygotowanie potraw i przekąsek na uroczystość pn.”Ziemniaki Fest Halloween”

W dniu 30.10.2021r.

25.10.2021r. do 30.10.2021r

500,00zł

 

 

59b

25.10.2021r.

--------------------

25.10.2021

KGW w Rzemiędzicach Rzemiędzice nr 25, 32-218 Słaboszów

Przygotowanie potraw, i przekąsek na uroczystość pn. „Ziemniaki Fest Halloween” w dniu 30.11.2021r.

25.10.2021r. do 30.10.2021r.

500,00zł

 

 

59c

25.10.2021

10/11/2021

25.10.2021

Di Dolce& Piccante sp. z o.o. Prezes Michał Kowalski Ostrów 157, 32-112 Klimontów

Kompleksowa organizacja i realizacja wydarzenia kulturowego pod nazwą „ Ziemniaki Fest Halloween” w dnia 30 października 2021r.  na boisku sportowym w Słaboszowie

30.10.2021r.

14 500,00zł.brutto

 

 

60.

28.10.2021r.

------------------

28.10.2021

Pani Sylwia Szczepara SilveMed Szarkówka 23,

 32-150 Szarkówka

Przeprowadzenie działań promujących szczepienia  przeciw COVID- 19 w dniu 30.10.2021r.

30.10.2021r.

200zł brutto

 

 

61.

28.10.2021r.

------------------

28.10.2021

Pani Halina Krupa zam. Oś. Żeromskiego 2,

32-200 Miechów

Przeprowadzenie działań promujących szczepienia  przeciw COVID- 19 w dniu 30.10.2021r.

30.10.2021r.

200zł brutto

 

 

62.

28.10.2021r.

------------------

28.10.2021

Pani Alicja Mazur

Oś. Sikorskiego 14/48,

32-200 Miechów

Przeprowadzenie działań promujących szczepienia  przeciw COVID- 19 w dniu 30.10.2021r.

30.10.2021r.

200zł brutto

 

 

63.

02.11.2021r.

--------------

02.11.2021r.

Krzysztof Capiga,Miechowski.Pl Regionalny Portal Informacyjny zs. w Głogowiany Wrzosy 50.,32-210 Książ - Wielki

Tworzenie i i publikacja ogłoszeń, materiałów promocyjnych, artykułów i zdjęć na portalu „miechowski.pl”

01.01.2022 do 32.12.2022r.

160,00 zł brutto miesięcznie

 

 

64.

02.11.2021r.

--------------------

19.10.2021r.

Fundacja im. Władysława Żeromskiego, z siedziba Grodkowice1a, 32-015 Kłaj reprezentowaną przez Prezesa P. Martę Trybulec

Wykonanie czynności, polegające na przepisaniu z rękopisu i opublikowaniu w  wersji elektronicznej fragmentu XIX- wiecznych  pamiętników Kazimierza Girtlera.

Od 19.10.2021r.

Do 10.11.2021r.

3.000.oozł brutto

jednorazowo

 

 

64a

10.11.2021

-----------------

10.11.2021

WERTINI Arkadiusz

Żyrek ul. Ogrodowa 31/33 , 48-385 Otmóchów

Wynajem samochodu Bryka Mikołaja na wydarzenie z okazji Mikołajek

05.12.2021r.od- 13.00 – do 18.00

4737,70zł. brutto

 

 

65.

22.11.2021r.

-----------------

22.11.2021

Efigo Sp. .z o.o. Katowice ul. Mikołaja Kopernika 8/6, 40-064 Katowice

Przeprowadzenie  audytu technicznej diagnozy cyberbezpieczeństwa JST poprzez opracowanie „Załącznika nr 8 Arkusz do oceny JST w konkursie Cyfrowa Gmina” , zgodnie z wymaganiami Regulaminu Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina.

Do 17.11.2022r.

4000.zł netto

 

 

66.

26.11.2021r.

------------------

26.11.2021

Zbigniew Lis Kalina Wielka 24, 32-218 Słaboszów

Wykonanie tablicy ogłoszeniowej dla sołectwa Nieszków

30 grudnia 2021r.

500zł brutto

 

 

 

 

* Jeśli dokument jest inny niż umowa , w rubryce „Uwagi” należy wpisać odpowiednią nazwę.

 

Centralny rejestr umów, ugód i porozumień w 2020

CENTRALNY  REJESTR  UMÓW, UGÓD  I  POROZUMIEŃ*

2020

 

 

 

Lp.

Data rejestracji umowy

Znak sprawy oraz symbol klasyfikacyjny zgodnie z rzeczowym wykazem akt

Data zawarcia umowy

Podmiot z którym zawarto umowę

Przedmiot umowy

Okres obowiązywania umowy

Wartość umowy (brutto)

Aneks do umowy-Nr
i data zawarcia

Uwagi

1.

02.01.2020

OSO.2150.1.2020

02.01.2020

Lila Piwowarska Komorów 30,

32-200 Miechów

Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców w 2020 roku

01.01.2020 31.12.2020r.

32,00zł  za godzinę

 

 

1a

02.01.2020

------------------

30.12.2019

SIMLE DENT Budziński Spółka Jawna zs. Dziaduszyce 25, reprezentowana przez Piotra Budzińskiego

32-218 Słaboszów

Zapewnienia sprawowania opieki stomatologicznej nad uczniami Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dziaduszycach i Szkoły Podstawowej im. Partyzantów Ziemi Miechowskiej w Janowicach .

0d 1 02.2020r. na czas nieokreślony

W ramach umowy z NFZ

 

 

2.

08.01.2020

ROŚI.7021.98.2019

30.12.2019

JUKO Sp..z o.o.

 42-400 Zawiercie ul. Piłsudskiego 54/40

1.Wyłapywanie i odbiór bezdomnych zwierząt z terenu gminy Słaboszów

01.01.2020r

31.12.2020.

1845,00zł brutto (wyłapanie i umieszczenie w   schronisku)

738,00zł brutto ryczałt miesięczny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

08.01.2020

-----------------

02.01.2020

ZM”NIDZICA” Kazimierza Wielka ul. Zielona 12,

 

Dostarczenie wody z urządzeń wodociągowych do nieruchomości : Świetlica Wiejska OSP Śladów 35 A

02.01.2020 do 31.12.2020

wg odczytu wodomierza

 

 

4.

 

08.01.2020

-----------------

02.01.2020

ZM”NIDZICA” Kazimierza Wielka ul. Zielona 12,

 

Dostarczenie wody z urządzeń wodociągowych do nieruchomości : Świetlica Wiejska OSP Kalina Wielka 54

02.01.2020 do 31.12.2020

wg odczytu wodomierza

 

 

5.

08.01.2020

------------------

02.01.2020

 

ZM”NIDZICA” Kazimierza Wielka ul. Zielona 12,

 

Dostarczenie wody z urządzeń wodociągowych do nieruchomości : Świetlica Wiejska OSP Kropidło 48A

02.01.2020 do 31.12.2020

wg odczytu wodomierza

 

 

6.

08.01.2020

------------------

02.01.2020

 

ZM NIDZICA w Kazimierzy Wielkiej ul. Zielona 12

Dostarczenie wody z urządzeń wodociągowych do nieruchomości : Świetlica Wiejska OSP Słaboszów 24A

02.01.2020 do 31.12.2020

wg odczytu wodomierza

 

 

7.

08.01.2020

------------------

02.01.2020

 

ZM NIDZICA w Kazimierzy Wielkiej ul. Zielona 12

Dostarczenie wody z urządzeń wodociągowych do nieruchomości : Świetlica Wiejska OSP Janowice 29

02.01.2020 do 31.12.2020

wg odczytu wodomierza

 

 

8

08.01.2020

------------------

02.01.2020

 

ZM NIDZICA w Kazimierzy Wielkiej ul. Zielona 12

Dostarczenie wody z urządzeń wodociągowych do nieruchomości : Świetlica Wiejska OSP Nieszków 36

02.01.2020 do 31.12.2020

wg odczytu wodomierza

 

 

9.

08.01.2020

------------------

02.01.2020

 

ZM NIDZICA w Kazimierzy Wielkiej ul. Zielona 12

Dostarczenie wody z urządzeń wodociągowych do nieruchomości : Świetlica Wiejska OSP Słupów 45A

02.01.2020 do 31.12.2020

wg odczytu wodomierza

 

 

10.

08.01.2020

------------------

02.01.2020

 

ZM NIDZICA w Kazimierzy Wielkiej ul. Zielona 12

Dostarczenie wody z urządzeń wodociągowych do nieruchomości : Słaboszów nr 57

02.01.2020 do 31.12.2020

wg odczytu wodomierza

 

 

11.

08.01.2020

------------------

02.01.2020

 

ZM NIDZICA w Kazimierzy Wielkiej ul. Zielona 12

Dostarczenie wody z urządzeń wodociągowych do nieruchomości :  Dziaduszyce 25 A

02.01.2020 do 31.12.2020

wg odczytu wodomierza

 

 

12.

08.01.20220

------------------

23.12.2019

MPGO Sp. z  o.o. zs. w Krakowie ul .Barska 12

Wywóz niesegregowanych (zmieszanych)  odpadów komunalnych z pojemników  typowych, wg harmonogramu wywozu.

Od 01.01.2020rdo 31.12.2020r.

194,40zł pojemnik

 

 

13.

15.01.2020

ROŚI.6830.1.

2020

15.01.2020

Grzegorz Musiał,

Usługi Geodezyjne i Kartograficzne, Czestoszowice4 5, 32-210

Przeprowadzenie pomiarów geodezyjnych polegających na ustaleniu granic działki nr 495/1 w Święcicach

Do 30.06.2020r.

1900,00zł brutto

 

 

14.

17.01.2020

ROŚI.6840.2.2020

17.01.2020

Mn-Geo Usługi Geodezyjno- Kartograficzne Marek Mol , 32-091 Michałowice, ul. Smolna 10.

Wykonanie podziału działki ewidencyjnej nr 522/1 w obrębie Święcice

Do 30 06.2020r.

4800,00zł.

 

 

15.

17.01.2020R.

ROŚI.7021.109.2019

30.12.2020r.

MPGO Sp. z o.o.

Ul. Barska 12, 30-307 Kraków

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych oraz zbieranych selektywnie ze wszystkich nieruchomości zamieszkałych, w których wytwarzane są odpady komunalne na terenie Gminy Słaboszów oraz prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Od 01.01.2020r. do 31.03.2020r.

Miesięcznie:

1242,00zł brutto(odpady zmieszane),

1404,00zł brutto(ulegające

biodegradacji oraz zielone),

1674,00zł

brutto( papier i tektura

1782,00zł brutto pozostałe.

 

 

16.

17.01.2020

OSO.2150.1.2020

02.01.2020

Zbigniew Lis Kalina Wielka  24,32-218 Słaboszów

Pełna obsługa samochodu pożarniczego, konserwacja, dbałość o sprzęt w jednostce OSP Kalina Wielka w tym utrzymanie w stałej czystości pomieszczenia garażu.

Od 01.01.2020r

Do 31.12.220

204,00zł brutto

 

 

17.

17.01.2020

OSO.2120.2.2020

02.01.2020

Kamil Madetko Kalina Wielka  86

,32-218 Słaboszów

Pełna obsługa samochodu pożarniczego, konserwacja, dbałość o sprzęt w jednostce OSP Święcice w tym utrzymanie w stałej czystości pomieszczenia garażu.

Od 01.01.2020r

Do 31.12.220

204,00zł brutto

 

 

18.

17.01.2020

OSO.2150.3.2020

02.01.2020

Henryk Janus Nieszków 30

,32-218 Słaboszów

Pełna obsługa samochodu pożarniczego, konserwacja, dbałość o sprzęt w jednostce OSP Nieszków w tym utrzymanie w stałej czystości pomieszczenia garażu.

Od 01.01.2020r

Do 31.12.220

204,00zł brutto

 

 

19.

31.01.2020

OSO.2151.2.2020

31.01.2020

Agata Rebes

Kancelaria Adwokacka Agata Rebes  zs. W Miechowie ul. Adama Mickiewicza 2A, 32-200 Miechów

Prowadzenie doradztwa prawnego oraz kompleksowej obsługi prawnej Gminy Słąboszów w tym : Urzędu Gminy , Rady Gminy, Wójta oraz jednostek organizacyjnych Gminy łącznie z obsługą procesową przed sądami powszechnymi, polubownymi, arbitrażowymi oraz w postępowaniu administracyjnym.

Od 1.02.2020r.

31.03.2020r.

2000,00zł netto+ VAT

 

 

 

20.

27.02.2020

3.2020/PIK

27.02.2020

Starostwo Powiatowe w Miechowie

Starosta Jacek Kobyłka

Wicestarosta Paweł Osikowski

Wykonywanie zadań z zakresu pomocy społecznej w przedmiocie  interwencji kryzysowej realizowanych przez PCPR w Miechowie

01.01.2020

do 31.12.2020

400,00zł brutto miesięcznie

 

 

21.

27.02.20102

-------------------

25.02.2020r.

MPGO Sp. z o.o. z siedziba w Krakowie ul. Barska 12 , 30-307 Kraków

Porozumienie dotyczy rozwiązania umowy Nr ROŚI.7021.109.2019 z dnia 30.12.2019r.

z dniem 29.02.2020r.

-----------------

 

 

21a

28.02.2020

OSO.814.1.2.2020r.

28.02.2020r.

Iwona Krzyżyk ul. Żeromskiego 51,32-200 Miechów

Przeprowadzenie badań oraz wydanie pisemnej opinii w przedmiocie  uzależnienia od alkoholu i wskazania  rodzaju zakładu leczniczego dla osób z terenu Gminy Słaboszów

02.03.2020 do 31.03.2020r.

210,00zł brutto od osoby

 

 

22.

09.03.2020r.

OSO.2151.3.2020

09.03.2020

Małgorzata Łuczyk Słaboszów 8,

32-218 Słaboszów

Sprzątanie pomieszczeń w budynku administracyjnym UG w Słaboszowie w związku z nieobecnością  usprawiedliwiona sprzątaczki

Od 9.03.2020

do 13.032020

17,00zł. brutto za godzinę

 

 

22a

13.03.2020

OSO.2151.4.2020

13.03.2020

Małgorzata Łuczyk

Słaboszów nr 8,

32-218-Słaboszów

Sprzątanie pomieszczeń w budynku administracyjnym UG w Słaboszowie w związku z nieobecnością  usprawiedliwiona sprzątaczki

Od 14.03.2020

do 20.03.2020

17,00zł. brutto za godzinę

 

 

23.

20.03.2020r.

ROŚI..7021.17.2020

20.03.2020

F.H.U.”ZEG—POL”

Piotr Zegan zs. W Janowicach 2A,

32-218Słaboszów

Świadczenie usługi ważenia samochodów lub samochodów z załadunkiem celem kontroli systemu wagowego rozliczania odpadów.

01.04.2020r.do 31.12.2020r.

20,00zł. netto

 

 

24.

24.03.2020

ROŚI.271.1.2020

02.03.2020

MPGO Sp. z  o.o. z siedzibą w Krakowie

Ul.Nowohucka1,

31-580 Kraków

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych oraz zbieranych selektywnie ze wszystkich nieruchomości zamieszkałych w których wytwarzane są odpady komunalne na terenie Gminy Słaboszów 

Wynagrodzenie według ceny jednostkowej

A)odpady zmieszane- 104,00zł,

B)ulegające biodegradacji i zielone,

C)papier i tektura szkło, opakowania wielomateriałowe, metale, tworzywa sztuczne typu PET- 1782,00zł

d)pozostałe 1890,00zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.

31.03.2020

OSO.2151.5.2020

31.03.2020

Agata Rebes

Kancelaria Adwokacka Agata Rebes  zs. w Miechowie ul. Adama Mickiewicza 2A, 32-200 Miechów

Prowadzenie doradztwa prawnego oraz kompleksowej obsługi prawnej Gminy Słąboszów w tym : Urzędu Gminy , Rady Gminy, Wójta oraz jednostek organizacyjnych Gminy łącznie z obsługą procesową przed sądami powszechnymi, polubownymi, arbitrażowymi oraz w postępowaniu administracyjnym.

Od 01.04.2020 rok do 31.12.2020 rok

400,00zł netto+ VAT

 

 

 

26.

15.04.2020

ROŚI.271.1.1.2020

15.04.2020

MPGO SP.Z O.O. UL. Barska 12,30-307 Kraków

Andrzej Czaderski Prezes Zarządu

Rafał Kruszyński Wiceprezes Zarządu

Przetwarzanie danych osobowych w zakresie określonym w umowie.

02.03.2020 do 30 .12. 2020r.

---------------------

 

 

27.

15.04.2020

----------------------

30.03.2020r.

LINKART Maciej Laskowicz

Stanisławice 254,32-015 Stanisławice

Przedmiotem umowy jest dostawa sprzętu informatycznego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Od 30.03.2020r do 7.04.2020r.

44999,99zł brutto

 

 

28.

30.04.2020

OSO.2150.4.2020

30.04.2020

Jarosław Grzyb

Święcice 56,32-218 Słaboszów

Wykonywanie drobnych napraw i konserwacji urządzeń w Urzędzie Gminy, jednostkach organizacyjnych gminy oraz obiektach komunalnych gminy. Utrzymanie czystości i pielęgnacja zieleni na terenie bezpośrednio przylegającym do budynku Urzędu Gminy , jednostek organizacyjnych, boiska sportowego w Kalinie Wielkiej, oraz na terenie Gminy Słaboszów Sprzątanie przystanków (BUS)na terenie Gminy Słaboszów. Czyszczenie przepustów, zjazdów przy drogach gminnych . Utrzymanie poboczy dróg gminnych. Wykonywanie zadań związanych z zaleceniami nadzoru budowlanego w budynku socjalnym w Rzemiędzicach nr 25.

01.05.2020r. do 30.09.2020r

 

 

 

28/A

06.05.2020

812/220/06/oz-up-go/D

06.05.2020

NFOŚ i GW zs. w Warszawie ul. Konstruktorska 3a , 02-673 Warszawa

Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”

01.06.2020r do 30.11.2020r.

25 387,00zł.

 

 

29.

01.06.2020r.

OSO.2150.5.2020

01.06.2020

Ewa Madetko

Świecice 50,

32-218 Słaboszów

Utrzymanie czystości i pielęgnacja budynku Urzędu Gminy, jednostek organizacyjnych gminy, boiska sportowego w Kalinie Wielkiej oraz na terenie Gminy Słaboszów.

Sprzątanie przystanków (BUS) na terenie Gminy Słaboszów.

01.06.2020

do 30.09.2020r.

1360,00zł brutto miesięcznie

 

 

30.

12.06.2020r.

OSO.2150.6.2020

12.06.2020

Marek Dróżdż

Maciejów 48,

 3218 Słaboszów

Plakatowanie urzędowych obwieszczeń transport  kart wyborczych do lokali, w związku z wyborami Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 28 czerwca 2020r.

12 .06. 2020r.

 do 29 .06.2020r.

160,00zł brutto

 

 

31.

15.06.2020r.

OSO.2150.7.2020r.

15.06.2020r.

Lila Piwowarska Komorów 30,

32-200 Miechów

Przygotowanie spisu wyborców, w związku z wyborami Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonymi na 28 czerwca 2020r.

15.06.2020r. 26.06.2020r.

180,00zł brutto

 

 

 

32.

16.06.2020r.

OSO.2150.12.2020

16.06.2020

Halina Marzec

Słaboszów53,

32-218 Słaboszów

Sprzątanie, przygotowanie oraz ochrona lokalu wyborczego Nr 1 w Słaboszowie ,w związku z wyborami Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 28 czerwca 2020r.

26.06.2020 do 29.06.2020r.

100,00zł brutto

 

 

33.

16.06.2020r.

OSO.2150.11.2020r.

16.06.2020

Anna Antolska

Śladów 13,32-218 Słaboszów

Zapewnienie obsługi  informatycznej OKW Nr 4 w Janowicach, w związku z wyborami Prezydenta RP zarządzonymi na dzień 28.06.2020r.

17.06.2020rdo 30.06.2020r.

295,00zł.

 

 

34.

16.06.2020r.

OSO.2150.10.2020r.

16.06.2020r.

Anna Klimczyk

Kalina Wielka 176,32-218 Słaboszowie

Zapewnienie obsługi  informatycznej OKW Nr 3 w Kalinie Wielkiej, w związku z wyborami Prezydenta RP zarządzonymi na dzień 28.06.2020r.

17.06.2020 do 30.06.2020r.

295,00zł.

 

 

35.

16.06.2020r.

OSO.2150.9.2020r.

16.06.2020r.

Sylwia Molenda

Wymysłów nr 29.

32-218 Słaboszów

Zapewnienie obsługi  informatycznej OKW Nr 2 w Dziaduszycach, w związku z wyborami Prezydenta RP zarządzonymi na dzień 28.06.2020r.

17.06.2020 do 30.06.2020r.

295,00zł

 

 

36.

16.06.2020

OSO.2150.8.2020r.

16.06.2020r.

Monika Mrozowska

Ilkowice 67,32-218 Słaboszów

Zapewnienie obsługi  informatycznej OKW Nr 1 w Słaboszowie, w związku z wyborami Prezydenta RP zarządzonymi na dzień 28.06.2020r.

17.06.2020 do 30.06.2020r

295.00zł.

 

 

37.

16.06.2020r.

OSO.2151.6.2020

16.06.2020r.

FUH Sławomir Słapek

Ul. Wesoła 2a/34

Zapewnienie obsługi informatycznej jako koordynator gminny odpowiedzialny za szkolenie, wsparcie operatorów obsługi informatycznej w Gminie Słaboszów w związku z wyborami Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 28 czerwca 2020r.

16.06.2020r.do 30.06.2020r.

542,00zł

 

 

38.

16.06.2020

OSO.2151.7.2020

16.06.2020r.

Iwona Krawiec Ilkowice 85,

32-218 Słaboszów

Przygotowanie, sprzątanie oraz ochrona lokalu wyborczego Nr 2 w Dziaduszycach, w związku z wyborami Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 28.06.2020r.

26.06.2020r. do 29.06.2020r.

100,00zł brutto

 

 

39.

16.06.2020r.

OSO.2151.8.2020r.

16.06.2020r.

Beata Chojnacka Słaboszów 77,32-218 Słaboszów

Przygotowanie, sprzątanie oraz ochrona lokalu wyborczego Nr 3 w Kalinie Wielkiej, w związku z wyborami Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 28.06.2020r.

26.06.2020r. do 29.06.2020r

100,00zł. brutto

 

 

40.

16.06.2020

OSO.2151.8.2020r.

16.06.2020r.

Małgorzata Pawłowska Janowice 47,32-218 Słaboszów

Przygotowanie, sprzątanie oraz ochrona lokalu wyborczego Nr 4 w Janowicach, w związku z wyborami Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 28.06.2020r.

26.06.2020r. do 29.06.2020r

100,00zł brutto

 

 

41.

25.06.2020

OSO.2151.10.2020

25.06.2020

Jarosław Grzyb

Święcice 56,

Słaboszów 32-218

Przeprowadzenie(wielokrotne) dezynfekcji 4 lokali wyborczych w Gminie Słaboszów w dniu 28 czerwca 2020r., w związku z wyborami Prezydenta Rzeczpospolitej  Polskiej zarządzonymi na dzień 28 czerwca 2020r.

28-29 czerwca 2020r.

460,00zł.brutto

 

 

42.

25.06.2020

ROŚI.6324.39.2.2020

25.06.2020

Gminna Spółka Wodna w Słaboszowie

Pan Jan Nocuń Przewodniczący Gminnej Spółki Wodnej, Pan Stanisław Mucha- Zastępca przewodniczącego Gminnej Spółki Wodnej

21.09.2020 do 25.09.2020r.

3041,70zł  brutto

 

 

43.

03.07.2020

OSO.2150.20.2020r.

03.07.2020

Lila Piwowarska

Komorów 30,32-200 Miechów

Przygotowanie spisu wyborców w związku z wyborami uzupełniającymi do Rady Gminy w Słaboszowie

03.07.2020do

11.07.2020r.

85,00zł brutto

 

 

44.

06.037.2020

OSO.2151.16.2020r.

06.07.2020

Marcin Podsiadło Słaboszów 78

32-218 Słaboszów

Zapewnienie obsługi Informatycznej GKW w Słaboszowie w wyborach uzupełniających do Rady Gminy w Słaboszowie  .

06.07.2020r

do 13.07.2020r

283,00zł brutto

 

 

45.

06.07.2020r.

OSO.2151.17.2020r.

06.07.2020r.

Agata Krawiec  Ilkowice 85, 32-218 Słaboszów

Przygotowanie, sprzątanie oraz ochrona  lokalu wyborczego Nr 2 w Dziaduszycach, w związku z wyborami uzupełniającymi do Rady Gminy Słaboszów zarządzonymi na dzień 12 lipca 2020r.

10-  12 lipca 2020r.

100,00zł.brutto

 

 

46.

06.07.2020r.

OSO.2151.11.2020

06.07.2020r.

Marcin Podsiadło Słaboszów 78, 32-218 Słaboszów

Zapewnienie obsługi informatycznej jako koordynator gminny odpowiedzialny za szkolenie, wsparcie operatorów obsługi informatycznej w Gminie Słaboszów w związku z wyborami

Prezydenta RP zarządzonymi na dzień 28 czerwca 2020r. w głosowaniu ponownym.

06.-13.07.20120r.

542,00zł brutto

 

 

47.

06.07.2020

OSO.2151.12.2020r.

06.07.2020r.

Agata Krawiec Ilkowice 85,32-218 Słaboszów

Przygotowanie, sprzątanie oraz ochrona lokalu wyborczego Nr 2 w Dziaduszycach w związku z wyborami Prezydenta RP zarządzonymi na dzień 28 czerwca 2020r. w głosowaniu ponownym

10-13 lipca 2020r.

100,00zł brutto

 

 

48

06.07.2020

OSO.2151.13.2020r.

06.07.2020r.

Beata Chojnacka Słaboszów nr 77, 32-218 Słaboszów

Przygotowanie, sprzątanie oraz ochrona lokalu wyborczego Nr 3 w Kalinie Wielkiej w związku z wyborami Prezydenta RP zarządzonymi na dzień 28 czerwca 2020r. w głosowaniu ponownym

10-13 lipca 2020r.

100,00zł. brutto

 

 

49.

06.07.2020r.

OSO.2151.14.2020r.

06.07.2020r.

Małgorzata

Pawłowska Janowice 47, 32-218 Słaboszów

Przygotowanie, sprzątanie oraz ochrona lokalu wyborczego Nr 4 w Janowicach w związku z wyborami Prezydenta RP zarządzonymi na dzień 28 czerwca 2020r. w głosowaniu ponownym

10-13 lipca 2020r.

100,00zł.

 

 

50.

06.07.2020r.

OSO.2151.15.2020r

06.07.2020r.

Jarosław Grzyb

Świecice  , 32-218 Słaboszów

Przeprowadzenie,(wielokrotne ) dezynfekcji (wielokrotne) 4 lokali wyborczych w Gminie Słaboszów w dniu 28 czerwca 2020r., w związku z wyborami Prezydenta RP zarządzonymi na dzień 28 czerwca 2020r. w głosowaniu ponownym w dniu 12 lipca 2020r.

12-13 lipca 2020r.

460,00zł brutto

 

 

51.

06.07.2020

OSO.2150.22.2020r.

06.07.2020r.

Marek Dróżdż Maciejów 48,32-218 Słaboszów

Plakatowanie obwieszczeń urzędowych, transport kart wyborczych do lokalu wyborczego w związku z wyborami uzupełniającymi do Rady Gminy Słaboszów na dzień 12 lipca 2020r.

06-13 lipca 2020r.

100,00zł brutto

 

 

52.

06.07.2020

OSO.2150.21.2020r.

06.07.2020r.

Agnieszka Kućmierz

Grzymałów 24,32-218 Słaboszów

Zapewnienie obsługi Informatycznej OKW Nr 2 w Dziaduszycach , w związku z wyborami uzupełniającymi do rady Gminy Słaboszów zarządzonymi na dzień 12 lipca 2020r.

06-13 lipca 2020r.

170,00zł brutto

 

 

53.

06.07.2020r.

OSO.2113.2020r.

03.07.2020r.

Lila Piwowarska Komorów 30,32-218 Słaboszów

Przygotowanie spisu wyborców , w związku z wyborami Prezydenta RP zarządzonymi na dzień 28 czerwca 2020r. w głosowaniu ponownym w dniu 12 lipca 2020r.

03-11 lipca 2020r.

180,00zł brutto

 

 

54.

06.07.2020r.

OSO.215014.2020r.

06.07.2020r.

Monika Mrozowska

Ilkowice 67, 32-218 Słaboszów

Zapewnienie obsługi informatycznej OKW Nr 1 w Słaboszowie , w związku z wyborami Prezydenta RP zarządzonymi na dzień 28 czerwca 2020r. w głosowaniu ponownym w dniu 12 lipca 2020r.

06-13 lipca 2020r.

295,000zł.brutto

 

 

55.

06.07.2020

OSO.2150.15.2020

06.07.2020

Sylwia Molenda Wymysłów 29, 32-218 Słaboszów

Zapewnienie obsługi informatycznej OKW Nr 2 w Dziaduszycach , w związku z wyborami Prezydenta RP zarządzonymi na dzień 28 czerwca 2020r. w głosowaniu ponownym w dniu 12 lipca 2020r.

6-13 lipca

2020r.

295,00zł brutto

 

 

56.

06.07.2020

OSO.2150.16.2020

06.07.2020r.

Anna Klimczyk Kalina Wielka 176.32-218 Słaboszów

 Zapewnienie obsługi informatycznej OKW Nr 3 w Kalinie Wielkiej , w związku z wyborami Prezydenta RP zarządzonymi na dzień 28 czerwca 2020r. w głosowaniu ponownym w dniu 12 lipca 2020r.

6-13.lipca2020r.

295,00zł brutto

 

 

57.

06.07.2020

OSO.215017.2020

06.07.2020

Anna Antolska

Śladów 13,

32-218 Słaboszów

 Zapewnienie obsługi informatycznej OKW Nr 4 w Janowicach  , w związku z wyborami Prezydenta RP zarządzonymi na dzień 28 czerwca 2020r. w głosowaniu ponownym w dniu 12 lipca 2020r.

6-13 lipca 2020r.

295.00zł. brutto

 

 

58.

06.07.2020r.

OSO.2150.18.2020

06.07.2020

Marek Dróżdż Maciejów48,32-218 Słaboszów

Transport kart wyborczych, w związku z wyborami Prezydenta RP  zarządzonymi na dzień 28 czerwca 2020r. w ponownym głosowaniu w dniu 12 lipca 2020r.

11-13 lipca

2020r.

140,00zł.brutto

 

 

59.

06.07.2020

OSO.2150.19.2020

06.07.2020r.

Halina Marzec Słaboszów,32-218 Słaboszów

Sprzątanie , przygotowanie ochrona lokalu wyborczego Nr 1 w Słaboszowie w związku z wyborami Prezydenta RP zarządzonymi na dzień 28 czerwca 2020r. w głosowaniu ponownym w dniu 12 lipca 2020r.

10-13 lipca 2020r.

100,00zł brutto

 

 

60.

06.07.2020

----------------

06.07.2020

Agnieszka Pieprzyca SKARBNIK Audyt, Doradztwo Finansowe i Gospodarcze Słomiróg 65,32-005,NIP 683-184-38-04 reprezentowaną przez Roberta Pieprzycę.

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy polegającego na bieżącym  doradztwie podatkowym związanym z centralizacją podatku VAT tj. konsultacji dotyczących podatku VAT poprzez kontakt email, telefoniczny.

01.07.2020do 31.12.2020r.

615,00zł brutto miesięcznie

 

 

61.

07.07.2020

-------------------

07.07.2020

EKO DRUK Łukasz Idzik ul. Tadeusza Kościuszki 78c,

32-090 Słomniki

1.Eko Druk wydzierżawi Klientowi a klient dzierżawi od EKO Druk niżej wymienione urządzenie.

2.EKO DRUK w czasie trwania umowy zapewnia bezpłatny serwis urządzenia, tonery i pozostałe materiały eksploatacyjne za wyjątkiem papieru kserograficznego.

3.Klient zapewnia sobie we własnym zakresie papier kserograficzny.

07.07.2020

do 31.12.2020r.

179,00zł.+ VAT

miesięcznie

 

 

62.

07.07.2020r.

OSO.5540.28.2020

07.07.2020r.

Janusz Gajos Firma Remontowo- Budowlana „INSPIRATOR” Książ Mały Kolonia, 32-210 Książ Mały

Modernizacja remizy OSP w Słaboszowie (zgodnie z kosztorysem ofertowym )

01.07.2020 do 31.08.2020r.

2100,00zł  brutto

 

 

62A

08.07.2020r.

ROŚI..041.1.2020

08.07.2020

Adam Dudzinski- Usługi Remontowo Budowlane, ul. Kamienna 13,

32-200 Miechów

Budowa placu rekreacyjnego w miejscowości Nieszków w Gminie Słaboszów.

Do 30.09.20202r.

55.996,34zł brutto

 

 

62B

08.07.2020r.

ROŚI..041.1.2020

08.07.2020

Adam Dudzinski- Usługi Remontowo Budowlane, ul. Kamienna 13,

32-200 Miechów

Budowa placu rekreacyjnego w miejscowości Śladów w Gminie Słaboszów.

Do 30.09.20202r

55.990,92zł brutto

 

 

62C

08.07.2020

ROŚI.041.1.NAD.2020

08.07.2020

Usługi Projektowe i Kosztorysowe- Jerzy Pacia zam. Jagiellońska20A/67,32-200 Miechów

Sprawowanie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji zadania : Budowa placu rekreacyjnego w miejscowości Nieszków w Gminie Słaboszów

Od 06.07.2020rdo 30.09.2020r.

839,94zł

brutto

 

 

62D

08.07.2020

ROŚI.041.2.NAD.2020

08.07.2020

Usługi Projektowe i Kosztorysowe- Jerzy Pacia zam. Jagiellońska20A/67,32-200 Miechów

Sprawowanie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji zadania : Budowa placu rekreacyjnego w miejscowości Śladów w Gminie Słaboszów

Od 06.07.2020rdo 30.09.2020r.

839,86zł.

 brutto

 

 

63.

31.07.2020

OSO.2150.18.2020

31.07.2020

Małgorzata Łuczyk, Słaboszów 8, 32-218 Słaboszów

Utrzymanie czystości we wszystkich pomieszczeniach Urzędu Gminy w Słaboszowie. Pranie firan i zasłon w pomieszczeniach Urzędu Gminy w Słaboszowie.

01.08.2020 do 31.12.2020

2000,00 zł brutto

 

 

64.

31.07.2020r.

672/018/0211/2020

31.07.2020

Telestrada S.A. zs. w Warszawie ul. Aleja Krakowska 22a

02-284 Warszawa

1.Usługa telefoniczna komórkowa,

2.Usługa telefoniczna

stacjonarna.

12  miesięcy

Według stawek określonych w umowie

 

 

64A

31.07.2020r.

OSO.814.1.4.2020

31.07.2020

Róża Łazarewicz Harfa Traw- Kraków ul. Pawlikowskiego 7/6, 31-137 Kraków

Przeprowadzenie badań i wydanie pisemnej opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego

03.09.2020 do

31.08.2020

210.00zł brutto

 

 

64B

31.07.2020r.

OSO.814.1.5.2020

31.07.2020

Iwona Krzyżyk ul Żeromskiego 51,

32-200 Miechów

Przeprowadzenie badań i wydanie pisemnej opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego

03.09.2020 do

31.08.2020

210.00zł brutto

 

 

64C

17.08.2020

ROŚI.421.1.2020

17.08.2020

Klub Sportowy „NIDZICA” Ilkowice 68,32-218 Słaboszów

Realizacja zadania w oparciu o wniosek o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Słaboszów .Realizacja zadania pn. Udział drużyny K.S. „NIDZCA” Słaboszów w rozgrywkach  piłkarskich organizowanych  przez Olkuski  Podokręg  Piłki Nożnej.

Od 17.08.2020r. do 31.12.2020r.

8.000,00zł

 

 

65.

18.08.2020r.

--------------------

18.08.2020r.

Fundacja im. Władysława Żeleńskiego zs.  Grodkowice 1a,

32-015 Kłaj reprezentowana przez Prezesa Fundacji Panią Martę Trybulec

Przygotowanie i przeprowadzenie wystawy lalek w Grzymałowie ( „Dwór w Jabłoniowym Sadzie” )

Od 30.08.2020rdo 27.09..2020r.

3.500,00zł  brutto

 

 

 

 

 

65A.

21.08.2020r.

7021.48.2020r.

30.07.2020r.

Magdalena Szaczecina Kalina Mała 34.32-200 Miechów

Przygotowanie  analizy ściekowej efektywności kosztowej dla operacji „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków’ w miejscowości Słupów.

Do dnia 15.08.2010r.

2000,00zł brutto

 

 

66,

24.08.2020

Omino 181353590X1

24.08.2020r.

Orange Polska S.A. zs. w Warszawie 02-326 Al. Jerozolimskie 160

Dotyczy Umowy na świadczenie usług telekomunikacyjnych

20.08.2020rDo 20.08.2022r.

50.99zł za 1 m-c

 

 

67.

03.09.2020r.

OSO.5540.26.2020

03.09.2020

Usługi Projektowe i Kosztorysowe Jerzy Pacia zam. Os. Sikorskiego 18/8, 32-200 Miechów

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego - „Modernizacja remizy strażackiej OSP w Kalinie Wielkiej”

03.09.2020

Do 30.11.2020r.

962,48 zł brutto

 

 

68.

03.09.2020r.

OSO.5540.26.2020

03.09.2020r.

Adam Dudziński- Usługi Remontowo Budowlane ul. Kamienna 13,

32-200 Miechów

Wykonanie zadania : Modernizacja remizy strażackiej OSP w Kalinie Wielkiej”.

Do 30.11.2020r.

64 165,88zł brutto

 

 

69.

09.09.2020

------------------

09.09.2020r.

Związek Międzygminny Nidzica w Kazimierzy Wielkiej, ul Zielona 12.

Umowa o dostawę wody do celów  przeciwpożarowych

oraz pokrycia kosztów utrzymania urządzeń służących  na cele przeciwpożarowe.

09.09.2020r.na czas nieokreślony

Według  ceny określonej w taryfie cen i stawek opłat

 

 

70.

24.09.2020r.

194-UA-1208072-2021

23.09.2020r.

Technika IT Sp. z o.o. z siedziba w Gliwicach(44-102) ul. Toszecka 2

Świadczenie usług utrzymania oraz usług rozwoju w zakresie :

 -aktualizacji i modyfikacji oprogramowania,

- diagnozowania i usuwania błędów,- dostarczania rozwiązań zastępczych,  wykonywania prac  konserwacyjnych itd..

01.01.2021r.do 31.12.2021r.

1660,00zł netto + VAT

 

 

71.

24.09.2020r.

-------------------

23.09.2020r.

Agencja  Turystyczna „ Grzybowski „zs. w Wieliczce, ul. Strzelców Wielickich 3A,32-020 Wieliczka

Kompleksowa Organizacja wycieczki dwudniowej szkolnej pn. Polskie Podtatrze- Kultura, Tradycja i Przyroda „ w ramach projektu „ Odkrywam Małopolskę „

23-24.09.2020r.

13 967,00 zł brutto

(55 osób)

 

 

72.

24.09.2020r.

1/2020

24.09.2020r.

KGW w Rzemiędzicach , Rzemiędzice 25,

32-218  Słaboszów

Dofinansowanie zadania pn.” Akademia Siedliska pod Lipami- warsztaty serowarskie i chlebowe w gminie Słaboszów „

05.10.2020r.15.12.2020r.

1000,00zł

 

 

73.

28.09.2020r.

ROŚI.041.4.2020r.

28.09.2020

Tadeusz Sokal konserwator dzieł sztuki ul. Pasternika 120A, 31-354 Kraków

Wykonanie prac konserwatorskich przy kapliczce z figura Jezusa Chrystusa zlokalizowanej na działce 59/1 w miejscowości Janowice.

Do 20 listopada 2020r.

16 000,00zł. brutto

 

 

74.

30.09.2020

OSO.2150.23.2020

30.09.2020

Jarosław Grzyb

Świecice 56,

 32-218 Słaboszów

Wykonywanie prac związanych z obsługą pieca C.O. w kotłowni Urzędu Gminy w Słaboszowie , sprzątanie pomieszczeń kotłowni, wrzucanie opału. wykonywanie drobnych remontów ,  napraw, usterek, i konserwacja urządzeń w budynku Urzędu Gminy. Odśnieżanie na terenie bezpośrednio przylegającym do budynku Urzędu Gminy.

01.10.2020 do 30.04.2021

2067,90zł. brutto miesięcznie

 

 

75.

30.09.2020r.

2/2020

30.09.2020r.

Agencja Turystyczna „Grzybowski” zs. w Wieliczce, ul. Strzelców Wielickich 3A,32-020 Wieliczka reprezentowana przez Bogusława  Grzybowskiego.

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja dwudniowej wycieczki szkolnej pn. Muszyna i Krynica- Perły Uzdrowisk Karpat”

8-7 10 2020r.

15528,00zł. brutto

 

 

76.

09.10.2020r.

OSO.814.1.6.2020.

09.10.2020

Róża Łazarewicz Harfa Traw- Kraków ul. Pawilikowskiego 7/6 , 31-137 Kraków

Przeprowadzenie badań oraz wydanie pisemnej opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania  rodzaju zakładu leczniczego dla osób z terenu Gminy Słaboszów

20.10.2020r.do 30.10.2020r.

210,00zł od osoby

Nie zrealizowana

 

76A

09.10.2020r.

OSO.814.1.7.2020

09.10.2020r.

Iwona Krzyżyk ul. Żeromskiego 51 , 32-200 Miechów

Przeprowadzenie badań oraz wydanie pisemnej opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania  rodzaju zakładu leczniczego dla osób z terenu Gminy Słaboszów

20.10.2020r.do 30.10.2020r.

210,00zł od osoby

Nie zrealizowana

 

 

77.

12.10.2020r.

3/2020

12.10.2020r.

Agencja Turystyczna „Grzybowski” zs. w Wieliczce, ul. Strzelców Wielickich 3A,32-020 Wieliczka reprezentowana przez Bogusława  Grzybowskiego

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja dwudniowej wycieczki szkolnej pn. „Ojcowski Park Narodowy, Bochnia, Nowy Wiśnicz”

21-22.10.2020r.

15 505,00zł brutto

 

 

78.

19.10.2020r.

OSO.19.1.2020

19.10.2020r.

FUH Sławomir Słapek

Ul. Wesoła 2A/34,32-200 Miechów

Realizacja przedmiotu umowy w

§ 4 ust.2.

Od 01.11.2020r.

1 650,00zł brutto miesięcznie

 

 

78A

30.10.2020r.

OSO.2150.24.2020

30.10.2020r.

Joanna Kozieł Ilkowice  82.

32-218 Słaboszów

Archiwizacja dokumentów Referatu Podatkowego

01.11.2020

Do 31.12.2020r.

200,00zł brutto za 1 godzinę  pracy max.

10 godzin m-c

 

 

79.

18.11.2020r.

-------------------

17.11.2020r.

Jacek Warzecha Kraków oś. Niepodległości 6/42

Przeprowadzenie szkolenia obronnego pracowników UG w Słaboszowie odpowiedzialnych za realizację zadań obronnych oraz planu operacyjnego funkcjonowania Gminy w warunkach zewnętrznego  zagrożenia  państwa i w czasie wojny.

27.11.2020r.

600,00zł brutto

 

 

80.

20.11.2020r.

--------------------

22.10.2020r.

Iwona Kądziołka

Ul. Rybacka 14,

33-300 Nowy Sącz

Wykonawca zobowiązuje się do uruchomienia i wykonania automatycznych transkrypcji ( dodania napisów do materiału filmowego) dla osób niepełnosprawnych w retransmisjach Sesji Rady Gminy.

26.10.2020rdo 31.12.2020r.

35,00 zł netto za  godzinę

 

 

81.

30.11.2020r.

Aneks nr 2

21.12.2020

Polska Poczta Spółka Akcyjna ul. Rodziny Hiszpańskich 8 , 00-940

Warszawa

Poczta zobowiązuje się na świadczenie usług powszechnych w obrocie krajowym i zagranicznym, zgodnie z Załącznikiem nr II do niniejszej Umowy, usług niepowszechnych w obrocie krajowym zgodnie z załącznikiem Nr III do niniejszej umowy.

01.01.2021r. do 31.12.2021r,

według cennika w ust.2 umowy

 

 

82.

30.11.2020r.

385/OA/21

30.11.2020r.

Spółka Korelacja Systemy Informatyczne Sp. z o. o.  zs.

w Krakowie ul. Lea 114,

1.Stałe udostępnianie  użytkownikowi prawa do korzystania z licencji najnowszych wersji programów wymienionych w §1,modyfikowanych zgodnie ze zmieniającymi się zasadami prawa,

2.Sprawowanie opieki autorskiej dla zapewnienia prawidłowego działania programów komputerowych wymienionych w załączniku nr 1.

Od 01.01.2021- do 31.12.2021

19313,24zł brutto

 

 

83.

30.11.2020r.

-------------------

30.11.2020r.

AZTV Iwona Kądziołka  33-300

Nowy Sącz, u. Rybacka 14

a)wykonywanie usługi hostingu umożliwiającego prowadzenie relacji na żywo oraz późniejszych retransmisji z Sesji Rady Gminy Słaboszów,

b)wykonanie usługi automatycznego rozpoznawania tekstu z nagrań audio video z możliwości a edycji oraz dodania jako napisów do retransmitowanych materiałów filmowych.

01.01.2021-31.12.2022r.

274,00zł +Vat

 

 

84.

30.11.2020r.

----------------------

30.11.2020r.

Krzysztof Capiga  Miechowski .Pl Regionalny Portal Informacyjny zs.  Głogowiany Wrzosy 50, 32-210 Książ Wielki

Tworzenie i publikacja ogłoszeń, materiałów promocyjnych, artykułów, zdjęć zapowiedzi na portalu informacyjnym „miechowski.pl”.01.01.

01.01.2021 do 21.12.2021

160,00 zł brutto

 

 

85.

30.11.2020r.

OSO.2150.25.2020

30.11.2020r.

Katarzyna Ragan

 Słaboszów 38,

32-218 Słaboszów

 

Archiwizacja dokumentów Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Infrastruktury. Przygotowanie druków i korespondencji w związku z realizacją programów unijnych

01.12.2020r.28.02.2021r.

2196,00zł brutto

 

 

86.

30.11.2020r.

66/2020

17.11.2020r.

Brzeziński i Wspólnicy sp .k.

ul .Jugosłowiańska 15 B/40, 03-984 Warszawa

Świadczenie usługi doradztwa prawnego polegającego na wsparciu Zamawiającego w przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie  przetargu niegraniczonego na zadanie „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Słaboszów”

Do 24 12.2020r.

6.150,00zł brutto

 

 

87.

11.12.2020

-------------------

11.12.2020r.

Wydawnictwo C. H. Beck sp. z o.o. w Warszawie ul. Bonifraterska 17.9

Korzystanie z produktów elektronicznych wydawnictwa

36 miesięcy

9.963,00zł

 

 

88.

11.12.2020r.

OSO.2151.20.2020

20.10.2020

Stanisław Krawiec Dziaduszyce 12, 32-218 Słaboszów

Zorganizowanie działań OSP mających na celu przeciwdziałanie COVID- 19 ( działania  przeprowadzone w 2020r.)

15.12.2020r.

1200,00zł.

 

 

89.

31.12.2020

-------------------

31.12.2020r.

OSP Śladów nr 35 reprezentowana przez:

Prezes OSP- Robert Zegan

Skarbnik OSP-Tadeusz Babiarz

Bezpłatne użytkowanie nieruchomości nr 35 remizy OSP

01.01.2021 do 31.12.2023r.

--------------

 

 

90.

31.12.2020r.

--------------------

31.12.2020

OSP w Słupowie nr 45A

reprezentowana przez:

Prezes OSP-Arkadiusz Szych

Skarbnik OSP-Teresa Nowak

Bezpłatne użytkowanie nieruchomości nr 45A remizy OSP

01.01.2021 do 31.12.2023r.

---------------

 

 

91

31.12.2020

--------------------

31.12.2020

OSP w Słaboszowie nr 24A

reprezentowana przez:

Prezesa OSP – Czesława Dobrzańskiego

Skarbnika OSP – Mariusza Wójcika

 

Bezpłatne użytkowanie nieruchomości nr 24 A remizy OSP

01.01.2021 do 31.12.2023r.

---------------

 

 

92

31.12.2020

-------------------

31.12.2020r.

OSP w Nieszkowie nr 36 reprezentowana przez:

Prezesa OSP Stanisława Nowaka

Skarbnika OSP – Tomasza Wolskiego

Bezpłatne użytkowanie nieruchomości nr 36 A remizy OSP

01.01.2021 do 31.12.2023r.

---------------

 

 

93.

31.12.2020

--------------------

31.12.2020

OSP w Kropidle nr 48A

reprezentowana przez:

Prezes OSP – Ryszard Jaros

Skarbnik OSP – Eugenia Grądkiewicz

Bezpłatne użytkowanie nieruchomości nr 48 A remizy OSP

01.01.2021 do 31.12.2023r.

---------------

 

 

94

31.12.2020r.

---------------------

31.12.2020r.

OSP w Kalinie Wielkiej reprezentowana przez

Prezesa OSP Wojciecha Gaika

Skarbnika – Konrada Kochańskiego

Bezpłatne użytkowanie nieruchomości nr 54 remizy OSP

01.01.2021 do 31.12.2023r.

---------------

 

 

95

31.12.2020

------------------

31.12.2020

OSP w Janowicach  reprezentowana przez Prezesa OSP Marka Pilawskiego

Skarbnika OSP Marka Nocunia

Bezpłatne użytkowanie nieruchomości nr 29 remizy OSP

01.01.2021 do 31.12.2023r.

---------------

 

 

96

31.12.2020.

-------------------

31.12.2020

OSP w Ilkowicach reprezentowana przez Prezesa OSP Waldemara OTAK Skarbnika OSP Marcina Juszczyka

Bezpłatne użytkowanie nieruchomości nr 54 remizy OSP

01.01.2021 do 31.12.2023r.

---------------

 

 

 

* Jeśli dokument jest inny niż umowa , w rubryce „Uwagi” należy wpisać odpowiednią nazwę.

 

Centralny rejestr umów, ugód i porozumień w 2019

 

CENTRALNY  REJESTR  UMÓW, UGÓD  I  POROZUMIEŃ*

2019

 

 

 

Lp.

Data rejestracji umowy

Znak sprawy oraz symbol klasyfikacyjny zgodnie z rzeczowym wykazem akt

Data zawarcia umowy

Podmiot z którym zawarto umowę

Przedmiot umowy

Okres obowiązywania umowy

Wartość umowy (brutto)

Aneks do umowy-Nr
i data zawarcia

Uwagi

1.

02.01.2019

OSO.814.1.1.2019

01.01.2019

Skrobisz Anna

Kalina Wielka 62b

32-218 Słaboszów

1.Prowadzenie zajęć terapii wymowy dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Janowicach

Od

01.01.2019

Do 28.06.2019

55,00zł brutto

za godz. lekcyjna

 

 

2.

02.01.2019

---------------

02.01.2018

Krzysztof Capiga ,Miechowski.PL Regionalny Portal Informacyjny zs. Głogowiany Wrzosy50, 32-210 Książ Wielki

Przedmiotem umowy jest tworzenie i publikacja ogłoszeń, materiałów promocyjnych, artykułów , zdjęć zapowiedzi na portalu informacyjnym „miechowski pl.”

 

02.01.2019

Do 31.12.2019

160,00zł. Brutto miesięcznie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

02.01.2019

OSO.2150.1.2019

02.01.2019

Konrad Madetko Święcice 12,32-218 Słaboszów

Pełna obsługa samochodu pożarniczego, konserwacja, dbałość o sprzęt w jednostce OSP w Kalina Wielka w tym  utrzymanie w stałej czystości pomieszczenia garażu.

01.01.2019

Do 31.12.2019

205,80zł brutto miesięcznie

 

 

4.

02.01.2019

OSO.2150.2.2019

02.01.2019

Zbigniew Lis

Kalina Wielka 24,

 32-218 Słaboszów

Pełna obsługa samochodu pożarniczego, konserwacja, dbałość o sprzęt w jednostce OSP w Kalina Wielka w tym  utrzymanie w stałej czystości pomieszczenia garażu.

01.01.2019

Do 31.12.2019

205,80

brutto

miesięcznie

 

 

5.

02.01.2019

OSO.2151.1.2019

02.01.2019

Henryk Janus Nieszków 30

,32-218 Słaboszów

Pełna obsługa samochodu pożarniczego, konserwacja, dbałość o sprzęt w jednostce OSP w Kalina Wielka w tym  utrzymanie w stałej czystości pomieszczenia garażu.

02.01.2019 do 31.12.2019

205,80zł brutto miesięcznie

 

 

6.

02.01.2019

OSO.2150.1.2019

02.01.2019

Lila Piwowarska

Komorów 30, 32-200

Miechów

Prowadzenie i aktualizacja stałego  rejestru wyborców w 2019roku.

01.01.2019

Do 31.12.2019

29,75zł brutto miesięcznie

 

 

7.

02.01.2019

OSO.2151.2.2019

01.01.2019

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne „TOP-ART.” Jarmix Sp. Z O.O. ul. Piłsudskiego 12, 32-200 Miechów

1). Badania  wstępne , okresowe,kontrolne sanitarno-epidemiologiczne ,laboratoryjne, diagnostyki obrazowej,

2)Konsultacje specjalistyczne wymagane z punktu 1.

Od 1 stycznia 2019r. do 31grudnia 2019r.

Zgodnie z zał. Nr 1 i 2

 

 

9.

17.01.2019

ROŚI.6830.8.2019.

17.01.2019

Mn- Geo Usługi Geodezyjno- Kartograficzne Marek Mol, 32-091 Michałowice, ul. Smolna 10,

32-218 Słaboszów

Wykonanie podziału działek ewidencyjnych :

1) nr 859/1 ,

2) nr 271,

 w obrębie Słaboszów.

.

Do 31.05.2019r.

1800,00zł,

2200,00zł

brutto

 

 

10

31.01.2019

---------------

31.01.2019

Instytut Bezpieczeństwa Biznesu sp.. z o.o.

zs. Warszawa, ul. Jeziorowa 67E,

Opracowanie :” Raport o stanie Gminy 2018”

Do 31.03.2019r.

10.000,00zł brutto

 

 

11.

07.02.2019

3.2019/PIK

07.02.2019

Starosta Powiatu- Jacek Kobyłka

Wicestarosta- Paweł Osikowski

Ul. Racławicka 12, 32-200 Miechów

Wykonywanie zadań z zakresu  pomocy społecznej – PCPR Miechów

10.02.2019 do 31.12.2019

400,00zł brutto miesięcznie

 

 

12.

18.03.2019

381/OA/19

18.03.2019

Korelacja Systemy Informatyczne sp. Z o.o. zs. W Krakowie ul. J.Lea 114

Stałe udostępnienie  prawa do korzystania z najnowszych programów komputerowych wymienionych w zał. Nr 1.

01.01.2019

Do 31.12.2019

7494,00zł

brutto

 

 

13

18.03.2019

--------------

25.01.2019

ZM „ NIDZICA Kazimierza Wielka

Ul. Zielona 12

Dostarczenie wody OSP Śladów nr 35 A

01.01.2019 do

31.12, 2019

Zgodnie z taryfą cen i opłat

 

 

14

18.03.2019

-----------------

25.01..2019

ZM „ NIDZICA Kazimierza Wielka

Ul. Zielona 12

Dostarczenie wody OSP Nieszków nr 36

01.01.2019 do 31.12.2019

 

Zgodnie z taryfą cen i opłat

 

 

15.

18.03.2019

-----------------

25.01.2019

ZM „ NIDZICA Kazimierza Wielka

Ul. Zielona 12

Dostarczenie wody OSP Słaboszów nr  24A

01.01.2019 do

31.12.2019

 

Zgodnie z taryfą cen i opłat

 

 

16

18.03.2019

-----------------

25.01.2019

ZM „ NIDZICA Kazimierza Wielka

Ul. Zielona 12

Dostarczenie wody OSP Kropidło nr 48 A

01.01.2019 do

31.12.2019

 

Zgodnie z taryfą cen i opłat

 

 

17.

18.03.2019

-----------------

25.01.2019

ZM „ NIDZICA Kazimierza Wielka

Ul. Zielona 12

Dostarczenie wody OSP Kalina Wielka  nr 54

01.01.2019 do

31.12.2019

 

Zgodnie z taryfą cen i opłat

 

 

18.

18.03.2019

-----------------

25.01.2019

ZM „ NIDZICA Kazimierza Wielka

Ul. Zielona 12

Dostarczenie wody OSP Święcice nr 15 A

01.01.2019 do

31.12.2019

 

Zgodnie z taryfą cen i opłat

 

 

19.

18.03.2019

-----------------

25.01.2019

ZM „ NIDZICA Kazimierza Wielka

Ul. Zielona 12

Dostarczenie wody OSP Słupów 45 A

01.01.2019 do

31.12.2019

 

Zgodnie z taryfą cen i opłat

 

 

20.

18.03.2019

-----------------

25.01.2019

ZM „ NIDZICA Kazimierza Wielka

Ul. Zielona 12

Dostarczenie wody OSP Janowice

Nr 29

01.01.2019 do

31.12.2019

 

Zgodnie z taryfą cen i opłat

 

 

21

18.03.2019

MPGO 6232/3/2019

02.01.2019

MPGO Sp. Z O.O.

Kraków ul. Barska 12

30-307 Kraków

Wykonywanie na rzecz Zleceniodawcy wywozu odpadów komunalnych z posesji Słaboszów nr 57

01.01.2019 do 31.12.2019

118,80 zł brutto za pojemnik

 

 

22

18.03.2019

-----------------

25.01.2019r.

ZM” Nidzica „Kazimierza Wielka ul. Zielona 12

Dostarczenie  wody do nieruchomości: Słaboszów nr 57

Do 31.12.2019r.

Według 2 grupy taryfowej

 

 

22/A

10.04.2019

ROŚI.6324.34.

2019

10.04.2019

Gminna Spółka Wodna w Słaboszowie

1.wykoszenie porostów gęstych ze ze skarpy szerokości 1,5m obustronnie,

2.odmulenie koparka rowu o szerokości dna 0,60m

3.rozplantowanie urobku po mechanicznym odmuleniu

27.09.2019

do

27.09.2019

3 056,40zł brutto

 

 

23.

23.04.2019

OSO.814.1.1.2019

23.04.2019

Róża Łazarewicz

Harfa Traw- Kraków ul. Pawlikowskiego 7/6, 31-137 Kraków

Przeprowadzenie badań oraz wydanie pisemnej opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego dla osób z terenu Gminy Słaboszów

02.05.2019 do 31.05.2019

200,00 zł od osoby

 

 

24.

23.04.2019

OSO.814.1.2.2019

23.04.2019

Praktyka Lekarska Specjalistyczna Iwona Krzyżyk ul. Żeromskiego 51

Przeprowadzenie badań oraz wydanie pisemnej opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego dla osób z terenu Gminy Słaboszów

02.05.2019 do 31.05.2019

200,00 zł od osoby

 

 

25.

23.04.2019

------------------

05.04.2019

Multi-Kreator Emil Karpiński zs. W Kielcach przy ul. Puscha 17/10, 25-635 Kielce

Realizacja wydarzenia pt. Festiwal kolorów

02.06.2019

bezgotówkowo

 

 

26.

29.04.2019

-------------------

17.04.2019

Orange Polska S.A. zs. W Warszawie Art. Jerozolimskie 160

Dostęp do Internetu DSL

Od 17.04.2019

na 24 m-ce

Zgodnie z cennikiem i regulaminem promocji w wysokości określonej w Specyfikacji cenowej.

 

 

27.

30.04.2019

OSO.2150.4.2019

30.04.2019

Jarosław Grzyb

Święcice 56,

32-218 Słaboszów

Wykonywanie drobnych remontów, napraw i konserwacji w Urzędzie Gminy, jednostkach organizacyjnych gminy oraz obiektach komunalnych gminy.

Utrzymanie czystości i pielęgnacja zieleni na terenie bezpośrednio przylegającym do  budynku Urzędu Gminy, jednostek organizacyjnych gminy , boiska sportowego w Kalinie Wielkiej oraz na terenie Gminy Słaboszów

 

Od 01.05.2019

Do 30.09.2019

2040,00zł brutto

 

 

28.

07.05.2019r.

OSO.2150.6.2019

07.05.2019

Sylwia Molenda

Wymysłów nr 29

32-218 Słaboszów

Zapewnienie obsługi informatycznej OKW Nr 2 w Dziaduszycach,  w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego zarządzonymi na dzień 28.05.2019r.

Od 06.05.2019

Do 28 maja 2019r.

292,00zł brutto

 

 

29

07.05.2019r.

OSO.2150.5.2019

07.05.2019

Anna Antolska

Śladów nr 13

32-218 Słaboszów

Zapewnienie obsługi informatycznej OKW Nr 4 w Janowicach,  w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego zarządzonymi na dzień 28.05.2019r.

Od 06.05.2019

Do 28 maja 2019r.

292,00zł brutto

 

 

30.

07.05.2019r.

OSO.2150.3.2019

07.05.2019

FHU Sławomir Słapek

Miechów ul. Wesoła 2a/34, 32-200 Miechów

Zapewnienie obsługi informatycznej  jako koordynator gminny odpowiedzialny za szkolenie, wsparcie operatorów obsługi informatycznej w Gminie Słaboszów,  w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego zarządzonymi na dzień 28.05.2019r.

Od 06.05.2019

Do 28 maja 2019r.

548,00zł brutto

 

 

31.

13.05.2019

OSO.2151.4.2019

13.05.2019

Mrozowska Monika

Ilkowice 67

32-218 Słaboszów

Archiwizacja  dokumentów Referatu Finansowego.

Od 13.05.2019

do 31.07.2019

15,00zł brutto za godzinę

 

 

32.

16.05.2019

OSO.2150.6.2019

16.05.2019

Marzena Migas Kropidło 86, 32-218

Słaboszów

Przygotowanie, sprzątanie oraz ochrona lokalu wyborczego Nr 2 w Dziaduszycach w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego zarządzonymi na dzień 26  maja 2019r.

Od. 23 maja 2019 do 18 maja 2019r.

100,00zł brutto

 

 

33.

16.05.2019

OSO.2150.7.2019

16.05.2019

Halina Marzec Słaboszów 53, 32-218

Słaboszów

Przygotowanie, sprzątanie oraz ochrona lokalu wyborczego Nr 1 w Słaboszowie w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego zarządzonymi na dzień 26  maja 2019r.

Od. 23 maja 2019 do 18 maja 2019r.

100,00zł brutto

 

 

34.

16.05.2019

OSO.2150.5.2019

16.05.2019

Małgorzata Pawłowska Janowice 47, 32-218

Słaboszów

Przygotowanie, sprzątanie oraz ochrona lokalu wyborczego Nr 4 w Słaboszowie w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego zarządzonymi na dzień 26  maja 2019r.

Od. 23 maja 2019 do 18 maja 2019r.

100,00zł brutto

 

 

35.

16.05.2019

OSO.2150.7.2019

16.05.2019

Anna Mielus Kalina Wielka  152, 32-218

Słaboszów

Przygotowanie, sprzątanie oraz ochrona lokalu wyborczego Nr 3 w Kalinie Wielkiej w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego zarządzonymi na dzień 26  maja 2019r.

Od. 23 maja 2019 do 18 maja 2019r.

100,00zł brutto

 

 

36.

20.05.2019

---------------------

20.05.2019

Leszek Wiecławek F.H.U. WIĘC- POL Kowalów Dolny 14, 28-330 Wodzisław

Organizacja Pikniku Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka w dniu 02.06.2019r. w Słaboszowie

02.06.2019

4500,00zł brutto

 

 

37.

20.05.2019

1.S.2019

10.05.2019

Klub Sportowy ‘ „NIDZICA”

Słaboszów zs. w Ilkowicach 68

Zleceniobiorca zobowiązuje się do realizacji zadania w oparciu o wniosek o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Słaboszów

10.05.2019r

Do

31.12.2019

12500,00zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38.

20.05.2019

2.S.2019

10.05.2019

UKS „ Olimpijczyk”

zs. W Dziaduszycach 23 ,32-218 Słaboszów

Zleceniobiorca zobowiązuje się do realizacji zadania w oparciu o wniosek o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Słaboszów

10.05.2019rr

Do

31.12.2019r

2500,00zł.

 

 

39.

03.06.2019

2019-1208072-0274

03.03.2019

Technika IT Sp. Z o. o. zs. W Gliwicach 44-102 ul. Toszecka 2

Wykonawca zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych o których mowa w art. 32 RODO.

 

Na czas obowiązywania umowy podstawowej

bez opłaty

 

 

 

40.

03.06.2019

2019-1208072-0274

03.06.2019

Technika IT Sp. Z o. o. zs. W Gliwicach 44-102 ul. Toszecka 2

Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia Usług Utrzymania oraz Usług Rozwoju

Od 01. 01. 2019 do 31.12.2019r

1632,00 zł  netto

 

 

41.

06.06.2019

OSO.2151.8.2019

06.06.2019

Stanisław Krawiec

Dziaduszyce 12,32-28 Słaboszów

Przygotowanie boiska sportowego w Słaboszowie do przeprowadzenia gminnych zawodów sportowo-pożarniczych jednostek OSP i MDP

06.06.2019r do 09.06.2019r

1420,00zł. Brutto

 

 

42.

26.06.2019

--------------------

26.06.2019

Stowarzyszenie Wspierania Oświaty i Rozwoju Regionu z siedzibą w Kropidle, Kropidło 28, 32-218 Słaboszów

Wykonanie  kompleksowej usługi cateringowej, w zakresie której wchodzi: przygotowanie i dostarczenie potraw kulinarnych na uroczystą sesję Rady Gminy Słaboszów, która odbędzie się w dniu 28 czerwca 2019r. w Słaboszowie. Po zakończeniu cateringu po stronie Wykonawcy jest również pranie i prasowanie obrusów, wykorzystanych  w dniu uroczystości .

Od 27.06.2019

Do 05.07.2019

800,00zł brutto

 

 

43.

26.06.2019

OSO.2151.9.2019

26.06.2019

Firma Handlowo Usługowa Sławomir Słapek

Ul. Wesoła 2a/34, 32-200 Miechów

Zapewnienie obsługi informatycznej GKW w Słaboszowie w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Słaboszów na dzień 04. Sierpnia 2019r.

Od 26.06.2019

do

06 .08.2019

283,00zł.

 

 

44.

24.07.2019

OSO.2150.8.2019

24,07.2019

Sylwia Molenda

Wymysłów 29, 32-218 Słaboszów

Zapewnienie obsługi informatycznej OKW Nr 3  w Kalinie Wielkiej w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Słaboszów na dzień 04. Sierpnia 2019r.

Od 31.07.2019 do 4.07.2019

170,00zł. Brutto

 

 

45.

24.07.2019

OSO.2150.10.2019

24,07.2019

Anna Mielus  Kalina Wielka 152, 32-218 Słaboszów

Przygotowanie, sprzątanie oraz ochrona lokalu wyborczego  Nr 3  w Kalinie Wielkiej w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Słaboszów na dzień 04. Sierpnia 2019r.

Od 31.07.2019 do 4.07.2019

150,00zł. Brutto

 

 

46.

01.08.2019

-----------------

01.08.2019

Grzegorz Przybyło Prezes Małopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów, Tarnów

Ul. Zbylitowska 3

Dofinansowanie konkursu „Najlepszy Sołtys Województwa Małopolskiego AD 2018”

-------------

150,00zł.

 

 

47.

06.08.2019

OSO.814.1.4.2019

06.08.2019

Anna Skrobisz zam. Kalina Wielka 62b, 32-218 Słaboszów

1.Prowadzenie zajęć terapii wymowy dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Janowicach.

2.Zajęcia będą prowadzone przez 2 godziny tygodniowo tj. 2 godziny w SP w Janowicach.

Od 02.09.2019r do

2012.2019r.

55,00zł brutto za godzinę lekcyjną

 

 

48.

06.08.2019

-------------------

01.08.2019

KGW Nieszków, Nieszków 36, 32-218 Słaboszów

 Danuta Kisiel Przewodnicząca

 Grażyna Nowak Skarbnik

Wykonanie stoiska promocyjnego gminy. W oferowany zakres prac wchodzi: przygotowanie stołu z degustacją  potraw na uroczystość

XIX Dożynek Powiatu Miechowskiego, które odbędą się w dniu 25 sierpnia  2019r.w Słaboszowie

01.08.2019

do 28.08.2019

700,00zł

 

 

49.

06.08.2019

-------------------

01.08.2019

KGW Janowice, Janowice 29, 32-218 Słaboszów

 Henryka Zdechlik Przewodnicząca

 Danuta Sepielak Zastępca Przewod.

Wykonanie stoiska promocyjnego gminy. W oferowany zakres prac wchodzi: przygotowanie stołu z degustacją  potraw na uroczystość

XIX Dożynek Powiatu Miechowskiego, które odbędą się w dniu 25 sierpnia  2019r.w Słaboszowie

01.08.2019

do 28.08.2019

400,00zł

 

 

 

50.

06.08.2019

-------------------

01.08.2019

Stowarzyszenie Organizacja Szerzenia Kultury i Zdrowego Żywienia Janowice, Janowice 29, 32-218 Słaboszów

 Henryka Zdechlik Prezes Zarządu

 Danuta Sepielak Zastępca Prezesa Zarządu

Wykonanie stoiska promocyjnego gminy. W oferowany zakres prac wchodzi: przygotowanie stołu z degustacją  potraw na uroczystość

XIX Dożynek Powiatu Miechowskiego, które odbędą się w dniu 25 sierpnia  2019r.w Słaboszowie

01.08.2019

do 28.08.2019

400,00zł

 

 

51.

06.08.2019

-------------------

01.08.2019

KGW Rzemiedzice, Rzemiedzice 25, 32-218 Słaboszów

 Ewelina Madejowska Przewodnicząca

 Monika Kwiecień Zastępca Przewod.

 Magdalena Jaśkiewicz - członek

Wykonanie stoiska promocyjnego gminy. W oferowany zakres prac wchodzi: przygotowanie stołu z degustacją  potraw na uroczystość

XIX Dożynek Powiatu Miechowskiego, które odbędą się w dniu 25 sierpnia  2019r.w Słaboszowie

01.08.2019

do 28.08.2019

700,00zł

 

 

52.

06.08.2019

-------------------

01.08.2019

KGW Kalina Wielka, Kalina Wielka 62, 32-218 Słaboszów

 Janina Gaik Przewodnicząca  Bożena Madetko -

 

Wiceprzewodnicząca .

Magdalena Jaśkiewicz - członek

Wykonanie stoiska promocyjnego gminy. W oferowany zakres prac wchodzi: przygotowanie stołu z degustacją  potraw na uroczystość

XIX Dożynek Powiatu Miechowskiego, które odbędą się w dniu 25 sierpnia  2019r.w Słaboszowie

01.08.2019

do 28.08.2019

700,00zł

 

 

53

19.08.2019

53/2019

19.08.2019

JMP Foods sp. z o o  Proszowice , ul. Kopernika 6a, 32-100 Proszowice

Organizacja i realizacja wydarzenia kulturowego pod nazwą „Małopolskie Święto Zboża – XIX Dożynki Powiatu Miechowskiego” , które odbędą się w dniach 24-25 sierpnia 2019r. na boisku sportowym w Słaboszowie

Od 23.09.2019-25.09.2019r.

22.500zł.

brutto

 

 

54.

22.08.2019

-----------------

22.08.2019

Dawid Słota TECHNOSTAGE zs. w Krakowie ul. Parkowa 15/41, 30-538 Kraków

Świadczenie usług polegających na zapewnieniu agregatu prądotwórczego i obsługa podczas imprezy organizowanej Przez Panią  Martę Vozsnak Wójta Gminy Słaboszów.

25.08.2019r.

1040,00zł netto

 

 

55.

29.08.2019

ROŚI.271.1.2019

29.08.2019

Przedsiębiorstwo Drogowe WOJTRANS Sp. .z o.o. ul. B. Głowackiego 93,28-300 Jędrzejów

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Dziaduszyce – do pól .

Od 29.08.2019 do 15.09.2019r.

 

 

 

56.

30.08.2019

OSO.2150.9.2019

30.08.2019

Roman Marzec

Słaboszów 53, 32-218 Słaboszów

Sprzątanie pomieszczeń w budynku administracyjnym Urzędu Gminy w Słaboszowie  w związku z nieobecnością usprawiedliwioną sprzątaczki

Od 01.09.2019 do 30.09.2019

1500,00zł.

brutto

 

 

57.

09.09.2019

--------------------

09.09.2019

Małopolskie Centrum Profilaktyki Kraków ul. Zakopiańska 57

Diagnoza szkolnych zagrożeń społecznych.

Od 09.09.2019 do 15 listopada 2019r.

1200,00zł. brutto

 

 

58.

12.09,.2019

ROŚI.271.3.NAD.2019

12.09.2019

Usługi Projektowe i kosztorysowe Jerzy Pacia zam. Ul. Jagiellońska 20A/67.32-200 Miechów

Pełnienie nadzoru osobiście i zgodnie z przepisami ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane.

Otwarte strefy aktywności w miejscowościach Dziaduszyce , Kalina Wielka , Ilkowice.

12.09.2019 do 15.10.2019r.

5019,00zł brutto

 

 

59.

12.09.2019

ROŚI.271.3.2019

12.09.2019

PPHU MDTRANS Poradów 44, 32-200 Miechów

Budowa Otwartych Stref Aktywności w miejscowościach :

 Dziaduszyce , Kalina Wielka , Ilkowice

12.09.2019

 Do 15.10.2019

334.638,97zł.brutto

 

 

60.

12.09.2019

OSO.5540.11.2019

10.09.2019

Firma Projektowo-Instalacyjna ul. Nowa 23, ,32-200 Miechów

Modernizacja remizy strażackiej OSP w Słaboszowie

10.09.2019 do 31.10.2019

108 240,00zł.

Brutto

 

 

61.

12.09.2019

OSO.5540.112019

10.09.2019

Usługi Projektowe i Kosztorysowe Jerzy Pacia oś. Sikorskiego 18/8 32-200 Miechów

Sprawowanie funkcji Insp. Nadzoru Inwestorskiego

Modernizacja remizy strażackiej OSP Słaboszów

10.09.2019 do 31.10.2019

1623,60 zł brutto

 

 

62.

12.09.2019

-----------------

12.09.2019

Robert Banaszek Dziewięczyce 2, 28- 440 Działoszyce

Świadczenie usług w zakresie prowadzenia  treningów  personalnych w Szkole Podst. W Dziaduszycach 25.

Od 16.09.2019 do 27.12.2019

1200,00zł brutto

 

 

63.

16.09.2019

OSO.814.1.8.2019

16.09.2019

Róża Łazarewicz Psycholog

Harfa Traw Kraków ul. Pawlikowskiego 7/6 ,31-137 Kraków

Badanie, oraz wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu dla osób z terenu Gminy Słaboszów

25.09.2019 do 31.10.2019

200,00zł. brutto

 

 

64.

16.09.2019

OSO.814.1.9.2019

16.09.2019

Iwona Krzyżyk ul. Żeromskiego 51, 32-200 Miechów

Badanie, oraz wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu dla osób z terenu Gminy Słaboszów

25.09.2019 do 31.10.2019

200,oozł od osoby. brutto

 

 

65.

25.09.2019

OSO.2150.10.2019

25.09.2019

Jarosław Grzyb

Świecice nr 56,

 32-218 Słaboszów

Wykonywanie  prac związanych z obsługą pieca c. o. w kotłowni Urzędu Gminy w Słaboszowie, sprzątanie pomieszczeń kotłowni, wrzucanie opału. Wykonywanie drobnych napraw usterek i konserwacja urządzeń w budynku Urzędu Gminy. Odśnieżanie na terenie bezpośrednio przylegającym do budynku Urzędu Gminy.

Od 01.10.2019r do 30.04.2020r

2034,00zł brutto

 

 

66.

25.09.2019

OSO.2151.11.2019

25.09.2019

Firma Usługowo-Handlowa Sławomir Słapek, zam. Ul. Wesoła 2a/34, 32-200 Miechów

Zapewnienie obsługi informatycznej jako koordynator gminny odpowiedzialny za szkolenie, wsparcie operatorów obsługi informatycznej w Gminie Słaboszów w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 13 października 2019 roku.

Od 25.09.2019r do 15.10.2019r

548,00 zł brutto

 

 

67.

01.10.2019

USC.5365.3.2019

01.10.2019

Anna Łucak zam. Borki 108A, 26-080 Mniów

Konserwacja 4 ksiąg stanu cywilnego z lat 1934, 1935, 1937, 1938 Parafii Słaboszów, 5 allegat parafii Kalina Wielka z lat 1918-1922 oraz 5 allegat parafii Słaboszów z lat 1927-1930.

Od 01.10.2019r do 30.11.2019r  

10 500,00 zł brutto

 

 

68.

01.10.2019

OSO.2150.11.2019

01.10.2019

Sylwia Molenda, zam. Wymysłów 29, 32-218 Słaboszów

Zapewnienie obsługi informatycznej Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 w Dziaduszycach, w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 13 października 2019 roku.

Od 01.10.2019r do 15.10.2019r

295,00 zł brutto

 

 

69.

01.10.2019

OSO.2150.12.2019

01.10.2019

Monika Mrozowska, zam. Ilkowice 67, 32-218 Słaboszów

Zapewnienie obsługi informatycznej Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4 w Janowicach, w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 13 października 2019 roku.

Od 01.10.2019r do 15.10.2019r

295.00 zł brutto

 

 

70.

07.10.2019

OSO.2151.12.2019

07.10.2019

Agata Krawiec Ilkowice 85,32-218 Słaboszów

Przygotowanie ,sprzątanie oraz ochrona lokalu wyborczego Nr 2 w Dziaduszycach, w związku z wyborami do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonymi na dzień 13.10.2019r.

Od 11.10.2019 do 14.10.2019r.

100,00zł. Brutto

 

 

71.

07.10.2019

OSO.2151.13.2019

07.10.2019

Anna Mielus

 Kalina Wielka 152., 32-218 Słaboszów

Przygotowanie ,sprzątanie oraz ochrona lokalu wyborczego Nr 3 w Kalinie Wielkiej, w związku z wyborami do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonymi na dzień 13.10.2019r.

Od 11.10.2019 do 14.10.2019r.

100,00zł. Brutto

 

 

72.

07.10.2019

OSO.2151.13.2019

07.10.2019

Mariusz Kawiorski Śladów 38., 32-218 Słaboszów

Przygotowanie ,sprzątanie oraz ochrona lokalu wyborczego Nr 4 w Janowicach, w związku z wyborami do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonymi na dzień 13.10.2019r.

Od 11.10.2019 do 14.10.2019r.

100,00zł. Brutto

 

 

73

07.10.2019

OSO.2151.13.2019

07.10.2019

Halina Marzec Słaboszów 53, 32-218 Słaboszów

Przygotowanie ,sprzątanie oraz ochrona lokalu wyborczego Nr 1 w Słaboszowie, w związku z wyborami do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonymi na dzień 13.10.2019r.

Od 11.10.2019 do 14.10.2019r.

100,00zł. Brutto

 

 

74.

07.10.2019

-------------------

07.10.2019

Zakład Introligatorski Rybak Mieczysław ul. Małogoska25, 26-060 Checiny

Wykonanie oprawy 17 ksiąg stanu cywilnego przechowywanych w USC w Słaboszowie.

Do 30 listopada 2019r.

3060,00zł brutto

 

 

75

07.10.2019

ROŚI.04.5.1.2019

07.10.2019

Tadeusz Sokal – konserwator dzieł sztuki, Art. Renowacja zam. Ul. Pasternika 120A, 31-354 Kraków

Wykonanie prac konserwatorskich przy kapliczce z figurą Św. Floriana zlokalizowanej na działce nr 138 w miejscowości Nieszków.

Do

15.11.2019r.

14300,00zł. brutto

 

 

76

07.10.2019

ROSI.04.5.2.2019

07.10.2019

Tadeusz Sokal – konserwator dzieł sztuki, Art. Renowacja zam. Ul. Pasternika 120A, 31-354 Kraków

Wykonanie prac konserwatorskich przy kapliczce z figurą Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej zlokalizowanej na działce 56/2 w miejscowości Rędziny Zbigalskie.

Do 15.10.2019

11670,00zł. brutto

 

 

77.

15.10.2019

---------------

15.10.2019

Jacek Warzecha

31-861 Kraków os. Niepodległości 6/42

Przeprowadzenie szkolenia obronnego pracowników UG w Słaboszowie odpowiedzialnych za akcję kurierską.

18.10.2019r.

470.00zł brutto

 

 

77.A

21.10.2019

-------------------

21.10.2019

Konrad Rylski Stomatologia Piaseczno SP. z o.o. ul. Nowa6, Stara Iwiczna

Wykonanie Świadczeń Ogólnostomatologicznych z zakresu leczenia stomatologicznego z wyłączeniem ortodoncji dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia .

Wstępnie termin wykonania  maj 2020r.

NFZ

 

 

78.

14.11.2019

OSO.2151.15.2019

14.11.2019

Andrzej Madetko Święcice 15,

32-218 Słaboszów

Wykonanie z drewna wieszaków na kompletne umundurowanie bojowe strażaka dla OSP Święcice w ilości 12 szt.

20.11.2019r.

580.00zł brutto

 

 

78.A

14.11.2019

-------------------

14.11.2019

Zbigniew Lis Kalina Wielka 24,32-218 Słaboszów

Wykonanie 5 tablic ogłoszeniowych dla sołectwa Kalina Wielka

30 grudnia 2019r.

1900,00zł brutto

 

 

79.

26.11.2019

Aneks Nr 1

26.11.2019

Biuro Usług Informatycznych T-SOFT S.C. Wojciech Tchórzewski, Cecylia Tchórzewska

Ul. Romanowicza 17, 30-702 Kraków

Zgodnie z Aneksem Nr 1 z dnia 02.01.2019r, zmienia się  brzmienie ustępu  trzeciego w paragrafie pierwszym.

26.11.2019

4831,92zł brutto

 

 

79A

26.11.2019

ROŚI7021.89.2019

15.11.2019

Michał Wierzbicki Doradztwo Ekoenergetyczne ul. Padarewskiego 18/37, 33-300 Nowy Sącz

Opracowanie dokumentacji konkursowej do konkursu  nr RPMP.04.04.03.IZ.00.12-039/19 w ramach 4 Osi priorytetowej Regionalna polityka energetyczna.

Od 15.11.2019

Do 2 grudnia 2019

3690,00zł brutto

 

 

80.

 

04.12.2019

------------------

21.10.2019

Krzysztof Capiga

Miechowski .PL Regionalny Portal Informacyjny zs. Głogowiany- Wrzosy 50, 32-210 Książ Wielki

Tworzenie i publikacja ogłoszeń , materiałów  promocyjnych, artykułów, zdjęć, zapowiedzi na portalu  informacyjnym „miechowski .pl”

01.01.20.do 31.12.2019

160,00zł miesięcznie brutto

 

 

80/A

04.12.2019

7021.79.2019

04.12.2019

Aneta Możdżeń F.H.U..Profil, ul. Sienkiewicza 64, 28-500 Kazimierza Wielka

Opracowanie „Programu Funkcjonalno- Użytkowego dla opracowania dokumentacji projektowej oraz realizacji inwestycji Pn.”Budowa Przydomowych Oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Słaboszów”

Do 28 października 2019r.

1.800,00zł

 

 

81.

26.11.2019

377/OA/20

10.12.2019

Korelacja  Systemy Informatyczne Sp. z o.o. zs. W Krakowie ul. Lea 114, 30-133 Kraków

Stałe udostępnienie użytkownikowi prawa do korzystania z licencji najnowszych wersji programów, sprawowanie opieki autorskiej dla zapewnienia prawidłowego działania programów komputerowych.

Od 1 I do 31.12.20120r.

15.922.00zł brutto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

82.

17.12.2019

Aneks nr 1

17.12.2019

Poczta Polska S.A. ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa

Usługi pocztowe na 2020r.zgodnie z umową z dnia 30.11.2018r.

02.01.2020.do 31.12.2020r.

Zgodnie z cennikiem umieszczonym na stronie : www.poczta-polska.pl

 

 

83.

18.12.2019r.

OSO.814.1.13.2019

18.12.2019

Anna Skrobisz Kalina Wielka 62B, 32-218 Słaboszów

Prowadzenie zajęć terapii wymowy dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Janowicach.

02.01.2020-do 26.06.2020

55,00zł brutto za  godzinę lekcyjną

 

 

84.

19.12.2019

OSO.142.39.2019

19.12.2019

Andrzej Hawran ul. Żurawia 9, 10-376 Nikielkowo , Europejki Instytut  Usług Administracji Publicznej, Ul. Cementowa 3/2013

Przeprowadzenie audytu wewnętrznego bezpieczeństwa informacji KRI

Od 19.12.2019

do 30.12.2019

1045,50zł brutto

 

 

 


 

 

* Jeśli dokument jest inny niż umowa , w rubryce „Uwagi” należy wpisać odpowiednią nazwę.

 

Centralny rejestr umów, ugód i porozumień w 2018

CENTRALNY  REJESTR  UMÓW, UGÓD  I  POROZUMIEŃ*

2018

 

 

 

 

Data rejestracji umowy

Znak sprawy oraz symbol klasyfikacyjny zgodnie z rzeczowym wykazem akt

Data zawarcia umowy

Podmiot z którym zawarto umowę

Przedmiot umowy

Okres obowiązywania umowy

Wartość umowy (brutto)

Aneks do umowy-Nr
i data zawarcia

Uwagi

1.

02.01.2018

OSO.2150.2.2018

02.01.2018

Lila Piwowarska

Komorów 30, 32-200 Miechów

Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców w  2018roku

01.01.2018 do 31.12.2018r.

29,75zł brutto miesięcznie

 

Rozwiązano z dniem 31.11.2018r.

2.

02.01.2018

OSO.2150.3.2018

02.01.2018

Zbigniew Bąkowski

32-200

Miechów , ul. Kopernika 3A

Wykonywanie zadań z zakresu rozgraniczeń nieruchomości oraz podziałów , geodezyjnych tj:

-sporządzanie upoważnień geodetom upoważnionym do wykonywania prac rozgraniczeniowych( przygotowywanie opinii do Starostwa Powiatowego),

-przygotowywanie dokumentacji w celu komunalizacji dróg gminnych )

 

01.01.2018

Do 30.06.2018

600,00zł. brutto miesięcznie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

02.01.2018

OSO.2150.1.2018

02.01.2018

Zbigniew Lis

Kalina Wielka 24,

 32-218 Słaboszów

Pełna obsługa samochodu pożarniczego, konserwacja, dbałość o sprzęt w jednostce OSP w Kalina Wielka w tym  utrzymanie w stałej czystości pomieszczenia garażu.

01.01.2018

Do 31.12.2018

196,00zł brutto miesięcznie

 

 

4.

02.01.2018

OSO.2151.2.2018

02.01.2018

Konrad Madetko

Święcice 12,32-218 Słaboszów

Pełna obsługa samochodu pożarniczego, konserwacja, dbałość o sprzęt w jednostce OSP w Kalina Wielka w tym  utrzymanie w stałej czystości pomieszczenia garażu.

01.01.2018

Do 31.12.2018

196,00

brutto miesięcznie

 

 

5.

02.01.2018

OSO.2151.3.2018

02.01.2018

Stanisław Krawiec

Dziaduszyce 12,32-218 Słaboszów

Pełna obsługa samochodu pożarniczego, konserwacja, dbałość o sprzęt w jednostce OSP w Kalina Wielka w tym  utrzymanie w stałej czystości pomieszczenia garażu.

01.01.2018

Do 31.12.2018

196,00

brutto

miesięcznie

 

 

6.

02.01.2018

OSO.2151.1.2018

02.01.2018

Krzysztof Capiga MIECHOWSKI.PL REGIONALNY PORTAL INFORMACYJNY Głogowiany Wrzosy 50 ,32-210 Książ Wielki

Tworzenie i publikacja ogłoszeń, materiałów promocyjnych, artykułów, zdjęć zapowiedzi na portalu informacyjnym” miechowski.pl”.

02.01.2018 do 31.12.2018

160,00zł brutto miesięcznie

 

 

7.

02.01.2018

ROŚI.2614.1.2018

02.01.2018

Marcin Kwiecień Zakład Instalacji Elektrycznej Cudzynowice77,

28- 500 Kazimierza Wielka

Konserwacja oświetlenia  drogowego

02.01.2018

Do 31.12.2018

3.198,00zł brutto miesięcznie

 

 

8.

02.01.2018

OSO.2151.2.2018

02.01.2018

Kazimierz Olchowa wydawca gazety Miechowskiej Miechów oś. XXX Lecia 2/16

Opracowywanie materiałów informacyjnych dotyczących funkcjonowania Gminy w wymiarze 1 strony i zamieszczanie ich w wydawanej Gazecie Miechowskiej oraz dostarczanie 20 egzemplarzy każdego jej wydania

Od 1 stycznia 2018r. na czas nieokreślony

450,00zł kwartalnie

 

 

8A

02.01.2018

2018-1208072-0424

02.01.2018

Technika IT S.A. zs. Gliwice 44-102, ul. Toszecka 2

Świadczenie usług utrzymania, oraz usług rozwoju w zakresie aktualizacji i modyfikacji  oprogramowania.

01.01.2018

Do 31.12.2018r.

netto 1632,00zł.

 

 

9.

02.01.2018

OSO.814.1.1.2018

02.01.2018

Anna Skrobisz Kalina Wielka 62b,

32-218 Słaboszów

Prowadzenie terapii wymowy dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Janowicach

02.01.2018r.

Do 30.06.2018r.

55,00zł. brutto za 1 godzinę lekcyjną

 

 

10.

02.01,2018

OSO.814.1.2.2018

02.01.2018

Iwona Janus Stanecka Parkoszowice 5,

32-218 Słaboszów

Prowadzenie zajęć psychoterapeutycznych dla osób uzależnionych .

02.01.2018

Do 30.06.2018

55,00zł. brutto za 1 godzinę

 

 

10/A

02.01.2018

377/OA/18

01.01.2018

Korelacja Systemy Informatyczne Sp. z o.o. zs. w Krakowie ul. Lea 114

Udostępnienie prawa do korzystania z licencji najnowszych wersji programów, sprawowania opieki autorskiej.

01.01.2018 do 31.12.2018

7159,00zł.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10B

0201.2018

103/2018

02.01.2018

Wojciech Tchórzewski, Cecylia Tchórzewska Biuro Usług Informatycznych T-SOFT s.c. 30-702 Kraków, ul. Romanowicza 17

Utrzymanie w mocy warunków gwarancji na zakupione systemy informatyczne

01.01.2018 do 31.12.2018

4831,92zł.

 

 

11.

10.01.2018

OSO.814.1.4.2018

10.01.2018

Lek med. Iwona Krzyżyk, ul. Powstańców 23. 32-200 Miechów

Przeprowadzenie badań , oraz wydanie  pisemnej opinii w przedmiocie  uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego.

10.01.2018r. do 10.02.2018r.

190,00zł brutto

od osoby

 

 

12

10.01.2018

OSO.814.1.3.2018

10.01.2018r.

Róża Łazarewicz

Harfa Traw- Kraków ul. Pawlikowskiego 7/6, 31- 137 Kraków

Przeprowadzenie badań , oraz wydanie  pisemnej opinii w przedmiocie  uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego.

10.01.2018r

Do10.02.2018r.

190,00zł brutto od osoby

 

 

12/a

16.01.2018

------------------

16.01.2018r.

Niepubliczny ZOZ, Centrum Medyczne „TOP- MED.”- Jarmix Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 12 , 32-200 Miechów

1.Badania wstępne, okresowe, kontrolne , sanitarno- epidemiologiczne , laboratoryjne, diagnostyki obrazowej.

2.Konsultacje specjalistyczne wymagane do badań z pkt.1.

16..01.2018 do

31.12. 2018r.

Odpłatność wg załączników 1, 2.

 

 

13.

18.01.2018

ROŚI.7021.3.2018

18.01.2018

Janusz Gajos Firma Remontowo- Budowlana „Inspirator” Książ Mały- Kolonia 10, 32-210 Książ Wielki „

„Modernizacja remizy OSP w Śladowie „

Do 28.02.2018r.

12.870,00zł.

brutto

 

 

14.

18.01.2018

ROŚI.7021.4.2018

18.01.2018

Wanda Skwara F.H.U. Kropidło 39, 32-218 Słaboszów

„Przywrócenie przejezdności na drogach gminnych i dojazdowych do pól na terenie Gminy Słaboszów wg. wskazań zamawiającego.”

Do 23.01.2018r.

100,00zł netto za 1 godzinę + VAT

 

 

15,

18.01.2018

ROŚI.7021.5.2018

18.01.2018

Maksymilian Mirek

Usługi Transportowo- Drogowe ‘MATEX”, Nasiechowice 50, 32-200 Miechów

„Przebudowa drogi dojazdowej do pól Rzemiędzice – do pól w m. Rzemiędzice „

Do

12.02.2018r.

13.081,05zł brutto

 

 

16.

02.02.2018

ROŚI.7021.57.2017

02.02.2018

Katarzyna Jurczyk JUKO Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 54/40, 42-400 Zawiercie

Wyłapywanie i odbiór  bezdomnych zwierząt z terenu gminy Słaboszów

Od 01.01.2018rdo 31.12.2018r.

1550,00zł brutto

 

 

17,

05.02.2018

ROŚI.7021.10.2018

05.02.2018

Monika Pieczara

Bukowska Wola 25,32-200 Miechów

Wykonanie uproszczonego projektu budowlanego „Przebudowa  boiska sportowego wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Janowicach

Od 05.02.2018

Do 10.04.2018r.

5000,00zł brutto

 

 

18.

05.02.2018

ROŚI.7021.11.2018

05.02.2018

Monika Pieczara

Bukowska Wola 25,32-200 Miechów

Wykonanie uproszczonego projektu budowlanego „Przebudowa  drogi dojazdowej do pól- Słupów

Od 05.02.2018

Do 10.04.2018r.

3800,00zl brutto

 

 

19

05.02.2018

ROŚI.7021.12.2018

05.02.2018

Monika Pieczara

Bukowska Wola 25,32-200 Miechów

Wykonanie uproszczonego projektu budowlanego „Przebudowa  drogi dojazdowej do pól- Janowice

Od 05.02.2018

Do 10.04.2018r.

2500,00zł brutto

 

 

20.

05.02.2018

ROŚI.7021.13.2018

05.02.2018

Monika Pieczara

Bukowska Wola 25,32-200 Miechów

Wykonanie uproszczonego projektu budowlanego  do zgłoszenia robót, kosztorys inwestorski wraz z przedmiarami , specyfikację  techniczną wykonania i odbioru robót:

Droga gminna Wilkowice- Cybowa,  ,Słupów- przez Wieś, Raszówek – Rędziny Borek ,

Janowice – Raszówek, Nieszków - Kamieniec

Od 05.02.2018

Do 30.04.2018r.

20 000,00zł brutto

 

 

21.

05.02.2018

------------------

25.01.2018r.

Związek Międzygminny Nidzica Kazimierza Wielka  ul. Zielona 12

Umowa dotyczy warunków dostarczania wody z urządzeń wodociągowych, zasad rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę  dla nieruchomości Słaboszów 57.

02.01.2018r.do 31.12.2018r

Na podstawie taryf cen i stawek opłat

 

 

22.

05.02.2018r.

ROŚI.6232/1/2018

05.02.2018

MPGO Sp. z o.o. w Krakowie , ul. Barska 12

Wywóz odpadów komunalnych według  harmonogramu uzgodnionego ze Zleceniodawcą

01.01.2018 do

31.12.2018r.

Według obowiązującego cennika

 

 

23.

05.02.2018r.

ROŚI.04.2.2018r.

05.02.2018

Grzegorz Łabuz zam. ul. Słowackiego 3, 34-730 Mszana Dolna

Przygotowanie  dokumentacji stanowiącej przedmiot niniejszej umowy wraz z niezbędnymi załącznikami i ewentualnymi poprawkami / uzupełnieniami na etapie oceny formalnej, finansowej i merytorycznej.

Od 15.01.2018

Do

30.01.2018r.

2 340 zł.

 

 

23A

23.03.2018r

OSO.2151.5.2018

23.03.2018

FUH Paweł Zbieżek Klub OYAMA Karate ul. Kosynierów 16, 32-100 Proszowice

Prowadzenie zajęć karate dla dzieci z terenu Gminy Słaboszów

Od 03.04.2018 do 30.09.2018

300 zł / mies.

   

24.

12.04.2018r.

-------------------

12.04.2018r.

Adam Wachacki  Dziaduszyce 24/1

32-218 Słaboszów

Sprawowanie opieki nad uczniami S.P.w Dziaduszycach w czasie transportu na /z basen/ i realizacji projektu „Umiem Pływać „ na Krytej Pływalni w Miechowie oraz jego promocji, a także dokumentowania przebiegu realizacji zajęć pływania prowadzonych przez instruktora basenu, w formie pisemnej i fotograficznej.

Od.13 kwietnia

Do 1 czerwca 2018r.

480zł brutto

 

 

25.

12.04.2018

-------------------

12.04.2018

Marek Sarna Dziaduszyce nr 16

Sprawowanie opieki nad uczniami S.P.w Dziaduszycach w czasie transportu na /z basen/ i realizacji projektu „Umiem Pływać „ na Krytej Pływalni w Miechowie oraz jego promocji, a także dokumentowania przebiegu realizacji zajęć pływania prowadzonych przez instruktora basenu, w formie pisemnej i fotograficznej.

Od.13 kwietnia

Do 1 czerwca 2018r

480 zł brutto

 

 

26.

12.04.2018

------------------

12.04.2018r.

Anna Sarna

Dziaduszyce nr 16

32-218 Słaboszów

Sprawowanie opieki nad uczniami S.P.w Dziaduszycach w czasie transportu na /z basen/ i realizacji projektu „Umiem Pływać „ na Krytej Pływalni w Miechowie oraz jego promocji, a także dokumentowania przebiegu realizacji zajęć pływania prowadzonych przez instruktora basenu, w formie pisemnej i fotograficznej.

Od.13 kwietnia

Do 1 czerwca 2018r

480 zł brutto

 

 

27.

13.04.2018r.

--------------------

13.04.2018

Sylwia Suchecka- Dyrektor Centrum Kultury i Sportu w Miechowie ul. Racławicka 10,32-200 Słaboszów

Odpłatne użyczenie pływalni w Centrum Kultury i Sportu w Miechowie przy ul. Konopnickiej 4 ,na zajęcia nauki i doskonalenia pływania dla dzieci i młodzieży .

Od

14.04.2018r.

Do 22.06.2018r.

10zł./2h.

 

 

28.

30.04.2018

OSO.2150.4.2018

30.04.2018

Jarosław Grzyb

Święcice 56, 32-218 Słaboszów

Wykonywanie drobnych remontów, napraw i konserwacji urządzeń w Urzędzie Gminy, jednostkach organizacyjnych gminy, oraz obiektach komunalnych gminy. Utrzymanie czystości i pielęgnacja zieleni na terenie bezpośrednio przylegającym do budynku Urzędu Gminy, jednostek organizacyjnych gminy, boiska sportowego Kalinie Wielkiej oraz na terenie Gminy Słaboszów. Sprzątanie przystanków (BUS) na terenie Gminy Słaboszów, czyszczenie przepustów, zjazdów przy drogach gminnych. Utrzymanie poboczy dróg gminnych .

Wykonanie zadań związanych z zaleceniami nadzoru budowlanego w budynku socjalnym w Rzemiędzicach nr 25.

 

Od 01.05.2018 do 30.09.2018

1632,00 zł brutto miesięcznie

 

 

29

24.05.2018r.

OSO.2150.5.20118

24.05.2018

Aneta Zegan

Miechów , ul. Sowińskiego 4, 32-200- Miechów

Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy w Słaboszowie.

25.05.2018

do 30.06.2018.

96zł brutto za m-c maj

512 zł brutto za czerwiec

 

 

30

24.05.2018

------------------

24.05.2018

Technika IT S.A. zs. w Gliwicach( 44-102) ul. Toszecka 2

Administrator powierza Przetwarzającemu, w trybie art. 28 RODO dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu określonym w umowie .

01.06.2018r.

Nie dotyczy

 

 

31

01.06.2018r.

OSO.814.1.9.2018

01.06.2018

Róża Łazarewicz

Harfa Traw- Kraków ul. Pawlikowskiego 7/6,31-137 Kraków

Przeprowadzenie badań oraz wydanie pisemnej opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju  zakładu leczniczego.

01.06.2018 do 30.06.2018r.

190zł brutto od osoby

 

 

32

01.06.2018

OSO.814.1.10.2018

01.06.2018

Iwona Krzyżyk ul. Powstańców 23, 27/25

32-200Miechów

Przeprowadzenie badań oraz wydanie pisemnej opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju  zakładu leczniczego

01.06.2018 do 30.06.2018r

190zł brutto od osoby

 

 

33

08.06.2018

ROŚI.041.1.2018

08.06.2018

Tadeusz Sokal

Konserwator dzieł sztuki Art. Renowacja ul. Pasternika 120A,

31-354 Kraków

Wykonanie prac konserwatorskich przy kapliczce z figurą Matki Boskiej zlokalizowanej na działce nr 74/1 w miejscowości Maciejów.

Do 31.07.2018r.

7000zł brutto

 

 

34.

12.06.2018

------------------

12.06.2018r.

Anna Łucak zam. Borki 108A,

26-080 Mniów

Konserwacja 2 ksiąg stanu cywilnego z lat 1916-1917, 1945 parafii Kalina Wielka ,8 allegat parafii Słaboszów z lat 1917-1926 oraz oprawy 10 ksiąg stanu cywilnego parafii Słaboszów z lat 1923-1933.

Do 1  grudnia 2018r.

9500zł brutto

 

 

35.

12.06.2018r.

ROŚI.6840.5.2018

11.06.2018

Sławomir Filipek Biuro Usług Geodezyjnych, ul. Miechowity 1,

32-200 Miechów

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania  podziału działek nr nr 407,406,396,395,370 położonych na terenie obrębu Kalina Wielka, gminy Słaboszów, powiat Miechów Woj. Małopolskie.

Do 31 sierpnia 2018r.

4000zł brutto

 

 

36.

12.06.2018

ROŚI.6830.1.2018

07.06.2018

Mn-Geo Usługi Geodezyjno- Kartograficzne Marek Mol 32-091 Michałowice, ul. Smolna 10

Ustalenie  granic działki ewidencyjnej nr 463 o pow. 0,1575 ha stanowiącej własność komunalną  Gminy Słaboszów

Do 31 sierpnia

2018

1800 zł brutto

 

 

36.a

21.06.2018r.

-------------------

21.06.2018

Mateusz Kawiorski SOUND-LIGHT PRO, Lipówka8 ,

28-440 Działoszyce

Wynajem sceny, wynajem telebimu, nagłośnienia i oświetlenia wraz z obsługą a także zapewnienia oprawy muzycznej podczas organizowanego w dniu 24 czerwca 2018r. „Pikniku Sportowego „

24 czerwca 2018r

5 535,00zł brutto

 

 

37.

27.06.2018

ROŚI.271.2.2018

27.06.2018

Maksymilian Mirek

MATEX, Nasiechowice 50, 32-200 Miechów

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Słupów- do pól o długości 1.210mb

Do 10.09.2018r.

348.022,35zł

brutto

 

 

38.

02.07.2018

--------------------

02.07.2018

Małopolskie Stowarzyszenie Sołtysów w Tarnowie ul. Zbylutowska 3,

33-101 Tarnów

Dofinansowanie konkursu „Najlepszy Sołtys AD 2017”

Województwa Małopolskiego

-----------

123,00zł.

 

 

39

02.07.2018

OSO.814.11.2018

02.07.2018

Iwona Janus Stanecka

Parkoszowice  5 , 32-200 Miechów

Prowadzenie zajęć psychoterapeutycznych dla osób uzależnionych z terenu gminy Słaboszów.

02.07.2018

Do 31.12.2018r.

60zł brutto za 1 godz.

 

 

 

40

19.07.2018

--------------------

19.07.2018r.

Mateusz Kawiorski SOUND-LIGHT PRO, Lipówka8 ,

28-440 Działoszyce

Zapewnienie występów zespołów muzycznych na dwudniowej imprezie plenerowej pn. „Słaboszowska wieś miodem i zielem pachnąca „ w dniach 21- 22 lipca 2018r.

22 lipca 2018r.

22134,00zł.

 

 

41

19.07.2018

---------------------

19.07.2018

Leszek Więcławek F.H.U. WIĘC-POL, Kowalów Dolny14, 28-330 Wodzisław

Organizacja  dwudniowej imprezy plenerowej pn.” DNI SŁABOSZOWA- Słaboszowska wieś miodem i zielem pachnąca”

21-22 lipca 2018r.

10 000,00zl brutto

 

 

42.

19.07.2018

ROŚI.6830.3.2018

10.07.2018

„Geo- Pomiar”

Tomasz Skóra 28-440 Działoszyce, ul. Piłsudskiego 43

Wykonanie wznowienia bądź ustalenia granic drogi gminnej oznaczonej jako działki nr.nr. 439/2,439/9,322/2, 321/6, 321/4324/2, 330/3, 330/4 325/2, 323/2, 440/1, 440/2,179/1 położone we wsi Sladów.

Do 30.10.2018r.

5700,00zł brutto

 

 

43

19.07.2018r.

ROSI.6830.4.2018

10.07.2018.

Geo- Pomiar”

Tomasz Skóra 28-440 Działoszyce, ul. Piłsudskiego 43

Wykonanie wznowienia lub ustalenia drogi gminnej oznaczonej jako działka nr 446/1 położona w obrębie  wsi Nieszków

Do 30 10. 2018r.

5100,00zł brutto

 

 

44.

13.08.2018

OSO.814.1.12.2018

13.08.2018

Anna Skrobisz Kalina Wielka 62b, 32-218 Słaboszów

1.Prowadzenie zajęć  terapii wymowy dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Janowicach.

2.Zajęcia prowadzone będą przez 2 godziny tygodniowo w  Szkole Podstawowej w Janowicach.

Od 03.09.2018 do 31.12.2018r.

55,00zł brutto za  godzinę lekcyjną

 

 

45.

11.09.2018

OSO.2151.7.2018

11.09.2018

F.H.U. Sławomir Słapek ul. Wesoła 2a/34,32-200 Miechów

Zapewnienie obsługi informatycznej jako Pełnomocnik

ds. obsługi informatycznej Gminnej Komisji Wyborczej w Słaboszowie w wyborach samorządowych w dniu 21.10.2018r.

11.09.2018r. do 29.10.2018r.

720,00zł.

 

 

46.

01.10.2018r.

OSO.2150.6.2018

01.10.2018r.

Jarosław Grzyb

Święcice 56,32-218 Słaboszów

Wykonywanie prac związanych z obsługą pieca c.o. w kotłowni Urzędu Gminy w Słaboszowie, sprzątanie pomieszczeń kotłowni, wrzucanie opału. Wykonywanie drobnych remontów napraw , usterek i konserwacja urządzeń w budynku UG. Odśnieżanie na terenie bezpośrednio przylegającym do budynku UG.

01.10.2018

30.04.2019

1632,00zł brutto

 

 

46a

01.10.2018

--------------------

01.10.2018

Szczepan Podlach Świątniki 5,

 28-330

Wodzisław

Przeprowadzenie audytu w SP ZOZ w Słaboszowie w obszarach kadr, płac, wydatków majątkowych , oraz  osiąganych przychodów, a także ocena prawidłowości podejmowanych przez jednostkę działań.

Do 15 11.2018r.

5000.00 zł. brutto

 

 

46a

04.10.2018r.

OSO.2150.7.2018r.

04.10.2018

Anna Antolska

Śladów 13, 32-218 Słaboszów

Zapewnienie obsługi informatycznej OKW nr 4 w Janowicach .

04.10.2018

 Do 23.10.2018r.

300,00zł brutto

 

 

47.

08.10.2018

-------------------

08.10.2018

Iwona Kędziołka

Ul. Rybacka 14, 33-300 Nowy Sącz

Wykonanie usługi hostingu (dostępu do serwera strumieniowego) umożliwiającej prowadzenie relacji na żywo oraz późniejszych retransmisji z Sesji Rady Gminy Słaboszów .

01.01.2019r.

Do

31.12.2020r.

8088,48zł brutto

 

 

48

08.10.2018

----------------------

08.10.2018

Jacek Kędziołka  Limanowa ul. Jana Pawła II Nr 8,34-600

Limanowa

Zakup wraz z dostawą  i montażem  urządzeń niezbędnych do obsługi oraz transmisji Sesji Rady Gminy Słaboszów.

-----------

19 999,96 zł brutto

 

 

49

10.10.2018

OSO.2151.8.2018

10.10.2018

Małgorzata Pawłowska Janowice 46,32-218 Słaboszów

Przygotowanie, sprzątanie oraz ochrona lokalu wyborczego Nr 4 w Janowicach, w związku z wyborami samorządowymi – 21.10.2018r.

15.10.do 22.10.2018r.

120,00zł brutto

 

 

49A

10.10.2018r.

OSO.132.6.2018

10.10.2018

Telestrada  S.A .zs. w Warszawie 02-284, ul. Aleja Krakowska 22a

Świadczenie usług telekomunikacyjnych

24 m-ce

Zgodnie z cennikiem

 

 

50.

10.10.2018

OSO.2151.9.2018

10.10.2018

Renata Krzyżyk Nieszków 25, 32-218

Słaboszów

Przygotowanie, sprzątanie oraz ochrona lokalu wyborczego Nr 2 w Dziaduszycach, w związku z wyborami samorządowymi – 21.10.2018r.

15.10.do 22.10.2018r

120,00zł brutto

 

 

51.

10.10.2018

OSO.2151.10.2018

10.10.2018

Anna Miklus Kalina Wielka 152, 32-218 Słaboszów

Przygotowanie, sprzątanie oraz ochrona lokalu wyborczego Nr 3 w Kalinie Wielkiej, w związku z wyborami samorządowymi – 21.10.2018r.

19.10.2018r

Do 26.10.2018

120,00zł brutto

 

 

52.

11.10.2018

OSO.2150.8.2018

11.10.2018r.

Halina Marzec Słaboszów nr 53,

32-218 Słaboszów

Sprzątanie,   oraz ochrona lokalu wyborczego Nr 1 w  Słaboszowie w związku z wyborami samorządowymi zarządzonymi na dzień 21.10.2018r.

15.10.2018 do 22 10.2018r.

120,00 zł brutto

 

 

53.

11.10.2018

OSO.2151.11.2018

10.10.2018

Henryk Janus

Nieszków  30.

32-218 Słaboszów

Wykonanie z drewna wieszaków na kompletne umundurowanie bojowe strażaka dla OSP Nieszków w ilości 12 sztuk.

20.10.2018r.

350, 00 zł brutto

 

 

54.

31.10.2018

OSO.2150.9.2018

31.10.2018

Roman Marzec

Słaboszów 57,32-218 Słaboszów

Sprzątanie pomieszczeń w budynku administracyjnym Urzędu Gminy w Słaboszowie- w związku z nieobecnością usprawiedliwiona sprzątaczki.

01.11.2018

Do 30.11.2018

1500,00zł brutto

 

 

54.a

14.11.2018r.

---------------------

14.11.2018r.

Stanisław Radwan

Słaboszów 4, 32-218

Słaboszów

Wykonanie 6 tablic ogłoszeniowych dla sołectw , Słupów- 2 szt, Janowice- 1 szt. Rędziny Zbigalskie -1 szt. ,Święcice- 1 szt. ,Zagorzany -1 szt.

Do 21 listopada I etap ,

 do 15 grudnia II etap

2.100zł. brutto

 

 

54b

21.11.2018

------------------

21.11.2018

Fundacja im. Władysława Żielińskiego zs. Grodkowie 1a,

32-015 Kłaj

Przygotowanie i przeprowadzenie

Imprezy z cyklu Noce i Dnie Ziemi Miechowskiej, Likwidacja  Żydów w Rędzinach Borku „

25 listopada 2018r.

3.000zł. brutto

 

 

55.

22.11.2108

------------------

22.11.2018

Jacek Wierzcha

Oś. Niepodległości 6/42, 31-621 Kraków

Przeprowadzenie szkolenia w zakresie OC pracowników Urzędu Gminy w Słaboszowie.

27.11.2018r.

400,00zł brutto

 

 

56.

22.11.2018

------------------

22.11.2018

Jacek Wierzcha

Oś. Niepodległości 6/42, 31-621 Kraków

Przeprowadzenie szkolenia obronnego  pracowników Urzędu Gminy w Słaboszowie.

27.11.2018r.

350,00zł brutto

 

 

57.

23.11.2018

OSO.2150.10.2018

23.11.2018

Maria Skóra Szczotkowice 12,

28-440 Działoszyce

Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców w 2018r.

23.11.2018rdo 31.12. 2018r.

29,75zł. brutto na 

m-c

 

 

58

30.11.2018

ID 402305/K

30.11.2018

Poczta Polska S.A. ul.Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa

Świadczenie usług powszechnych w obrocie krajowym i zagranicznym zgodnie z zał. II do niniejszej umowy , oraz usług niepowszechnych w obrocie krajowym , zgodnie z zał. Nr III A do umowy.

02.01.2019

Do 31,12.2019r.

Zgodnie z cennikiem usług

 

 

59

13.12.2018

OSO.814.1.13.2018r.

13.12.2018r.

Róża Łazarewicz Biegły Sądowy Sądu Okręgowego w Krakowie Harfa Traw- Kraków ul. Pawlikowskiego 7/6, 31-137 Kraków

Przeprowadzenie badań oraz wydanie pisemnej opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazanie rodzaju zakładu leczniczego

02.01.2019

Do 5.01.2019

190,00zł

 

 

60

13.12.2018

OSO.814.1.14.2018r.

13.12.2018r.

Iwona Krzyżyk

Biegły Sądowy Sądu Okręgowego w Krakowie

Ul. Powstańców 23,27/25 Miechów

Przeprowadzenie badań oraz wydanie pisemnej opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazanie rodzaju zakładu leczniczego

02.01.2019

Do 5.01.2019

190,00zł

 

 

61.

13.12.2018r.

--------------

12.12.2018r.

Firma EKO- MAR z/s. w Lublinie ul. Powstańców Śl. 36, 20-806  Marek Gwiazda

Niszczenie  dokumentacji niearchiwalnej kat. B,

Zgodnie ze zleceniem

Zgodnie z ofertą z dnia 03.12.2018r.

 

 

61A

13.12.2018

Nr50/ZOO/18

13.12.2018

Korelacja Systemy Informatyczne Sp. z o.o. zs. w Krakowie ul. J. Lea 114

Zakup licencji na programy i ich aktualizacja w przyszłości.

--------------

19 972,74zł brutto

 

 

61B

13.12.2018

Nr 28/WDR/18

13.12.2018

Korelacja Systemy Informatyczne Sp. z o.o. zs. w Krakowie ul. J. Lea 114

Wykonanie prac wdrożeniowych dotyczących  programów DISTRICTUS- Podatki Gminne, DISTRICTUS-Podatek od Środków Transportu,  DISTRICTUS-Dopłaty Paliwowe dla Rolników.

----------------

10 007,28 zł brutto

 

 

62.

20.12.2018r.

ROŚI.702181.2018

20.12.2018r.

Pani Katarzyna Jurczyk – Juko Spółka  z o.o. ul. Piłsudskiego 54/40 42-400 Zawiercie

Wyłąpywanie i odbiór zwierząt z terenu gminy Słaboszów,

Transport wyłapanych bezdomnych zwierząt  z terenu gminy Słaboszów itd.

 

01.01.2019r.

31.12.2019r.

1599,00zł

 za szt.

 

 

63.

31.12.2018r.

ROŚI.702181.2018

31.12.2018

MPGO Sp. z o.o. Kraków ul. Barska 12, 30-307 Kraków

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Słaboszów.

01.01.2019r31.12.2019r.

415 238,40zł brutto

 

 

64.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Jeśli dokument jest inny niż umowa , w rubryce „Uwagi” należy wpisać odpowiednią nazwę.