Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
czwartek 24 październik 2019

Premia na rozpoczęcie działalności pozar…

Do 29 października br. rolnicy, którzy chcą założyć biznes na wsi, mogą ubiegać się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o przyznanie premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej, f...

Strategia Rozwoju Województwa "Mało…

Marszałek Województwa Małopolskiego pan Witold Kozłowski zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii Rozwoju Województwa "Małopolska 2030" i zgłaszania  projektów przedsięwzięć ...

Informacja o wyniku przeprowadzonego prz…

  Słaboszów dnia 07.10.2019. r.   Znak:ROŚI.6840.4.2018       INFORMACJA   o wyniku przeprowadzonego przetargu   Wójt Gminy Słaboszów   podaje do publicznej wiadomości że w dniu 04.10.201...

Centralny rejestr umów, ugód i porozumień w 2019

 

CENTRALNY  REJESTR  UMÓW, UGÓD  I  POROZUMIEŃ*

2019

 

 

 

Lp.

Data rejestracji umowy

Znak sprawy oraz symbol klasyfikacyjny zgodnie z rzeczowym wykazem akt

Data zawarcia umowy

Podmiot z którym zawarto umowę

Przedmiot umowy

Okres obowiązywania umowy

Wartość umowy (brutto)

Aneks do umowy-Nr
i data zawarcia

Uwagi

1.

02.01.2019

OSO.814.1.1.2019

01.01.2019

Skrobisz Anna

Kalina Wielka 62b

32-218 Słaboszów

1.Prowadzenie zajęć terapii wymowy dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Janowicach

Od

01.01.2019

Do 28.06.2019

55,00zł brutto

za godz. lekcyjna

 

 

2.

02.01.2019

---------------

02.01.2018

Krzysztof Capiga ,Miechowski.PL Regionalny Portal Informacyjny zs. Głogowiany Wrzosy50, 32-210 Książ Wielki

Przedmiotem umowy jest tworzenie i publikacja ogłoszeń, materiałów promocyjnych, artykułów , zdjęć zapowiedzi na portalu informacyjnym „miechowski pl.”

 

02.01.2019

Do 31.12.2019

160,00zł. Brutto miesięcznie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

02.01.2019

OSO.2150.1.2019

02.01.2019

Konrad Madetko Święcice 12,32-218 Słaboszów

Pełna obsługa samochodu pożarniczego, konserwacja, dbałość o sprzęt w jednostce OSP w Kalina Wielka w tym  utrzymanie w stałej czystości pomieszczenia garażu.

01.01.2019

Do 31.12.2019

205,80zł brutto miesięcznie

 

 

4.

02.01.2019

OSO.2150.2.2019

02.01.2019

Zbigniew Lis

Kalina Wielka 24,

 32-218 Słaboszów

Pełna obsługa samochodu pożarniczego, konserwacja, dbałość o sprzęt w jednostce OSP w Kalina Wielka w tym  utrzymanie w stałej czystości pomieszczenia garażu.

01.01.2019

Do 31.12.2019

205,80

brutto

miesięcznie

 

 

5.

02.01.2019

OSO.2151.1.2019

02.01.2019

Henryk Janus Nieszków 30

,32-218 Słaboszów

Pełna obsługa samochodu pożarniczego, konserwacja, dbałość o sprzęt w jednostce OSP w Kalina Wielka w tym  utrzymanie w stałej czystości pomieszczenia garażu.

02.01.2019 do 31.12.2019

205,80zł brutto miesięcznie

 

 

6.

02.01.2019

OSO.2150.1.2019

02.01.2019

Lila Piwowarska

Komorów 30, 32-200

Miechów

Prowadzenie i aktualizacja stałego  rejestru wyborców w 2019roku.

01.01.2019

Do 31.12.2019

29,75zł brutto miesięcznie

 

 

7.

02.01.2019

OSO.2151.2.2019

01.01.2019

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne „TOP-ART.” Jarmix Sp. Z O.O. ul. Piłsudskiego 12, 32-200 Miechów

1). Badania  wstępne , okresowe,kontrolne sanitarno-epidemiologiczne ,laboratoryjne, diagnostyki obrazowej,

2)Konsultacje specjalistyczne wymagane z punktu 1.

Od 1 stycznia 2019r. do 31grudnia 2019r.

Zgodnie z zał. Nr 1 i 2

 

 

9.

17.01.2019

ROŚI.6830.8.2019.

17.01.2019

Mn- Geo Usługi Geodezyjno- Kartograficzne Marek Mol, 32-091 Michałowice, ul. Smolna 10,

32-218 Słaboszów

Wykonanie podziału działek ewidencyjnych :

1) nr 859/1 ,

2) nr 271,

 w obrębie Słaboszów.

.

Do 31.05.2019r.

1800,00zł,

2200,00zł

brutto

 

 

10

31.01.2019

---------------

31.01.2019

Instytut Bezpieczeństwa Biznesu sp.. z o.o.

zs. Warszawa, ul. Jeziorowa 67E,

Opracowanie :” Raport o stanie Gminy 2018”

Do 31.03.2019r.

10.000,00zł brutto

 

 

11.

07.02.2019

3.2019/PIK

07.02.2019

Starosta Powiatu- Jacek Kobyłka

Wicestarosta- Paweł Osiowski

Ul. Racławicka 12, 32-200 Miechów

Wykonywanie zadań z zakresu  pomocy społecznej – PCPR Miechów

10.02.2019 do 31.12.2019

400,00zł brutto miesięcznie

 

 

12.

18.03.2019

381/OA/19

18.03.2019

Korelacja Systemy Informatyczne sp. Z o.o. zs. W Krakowie ul. J.Lea 114

Stałe udostępnienie  prawa do korzystania z najnowszych programów komputerowych wymienionych w zał. Nr 1.

01.01.2019

Do 31.12.2019

7494,00zł

brutto

 

 

13

18.03.2019

--------------

25.01.2019

ZM „ NIDZICA Kazimierza Wielka

Ul. Zielona 12

Dostarczenie wody OSP Śladów nr 35 A

01.01.2019 do

31.12, 2019

Zgodnie z taryfą cen i opłat

 

 

14

18.03.2019

-----------------

25.01..2019

ZM „ NIDZICA Kazimierza Wielka

Ul. Zielona 12

Dostarczenie wody OSP Nieszków nr 36

01.01.2019 do 31.12.2019

 

Zgodnie z taryfą cen i opłat

 

 

15.

18.03.2019

-----------------

25.01.2019

ZM „ NIDZICA Kazimierza Wielka

Ul. Zielona 12

Dostarczenie wody OSP Słaboszów nr  24A

01.01.2019 do

31.12.2019

 

Zgodnie z taryfą cen i opłat

 

 

16

18.03.2019

-----------------

25.01.2019

ZM „ NIDZICA Kazimierza Wielka

Ul. Zielona 12

Dostarczenie wody OSP Kropidło nr 48 A

01.01.2019 do

31.12.2019

 

Zgodnie z taryfą cen i opłat

 

 

17.

18.03.2019

-----------------

25.01.2019

ZM „ NIDZICA Kazimierza Wielka

Ul. Zielona 12

Dostarczenie wody OSP Kalina Wielka  nr 54

01.01.2019 do

31.12.2019

 

Zgodnie z taryfą cen i opłat

 

 

18.

18.03.2019

-----------------

25.01.2019

ZM „ NIDZICA Kazimierza Wielka

Ul. Zielona 12

Dostarczenie wody OSP Święcice nr 15 A

01.01.2019 do

31.12.2019

 

Zgodnie z taryfą cen i opłat

 

 

19.

18.03.2019

-----------------

25.01.2019

ZM „ NIDZICA Kazimierza Wielka

Ul. Zielona 12

Dostarczenie wody OSP Słupów 45 A

01.01.2019 do

31.12.2019

 

Zgodnie z taryfą cen i opłat

 

 

20.

18.03.2019

-----------------

25.01.2019

ZM „ NIDZICA Kazimierza Wielka

Ul. Zielona 12

Dostarczenie wody OSP Janowice

Nr 29

01.01.2019 do

31.12.2019

 

Zgodnie z taryfą cen i opłat

 

 

21

18.03.2019

MPGO 6232/3/2019

02.01.2019

MPGO Sp. Z O.O.

Kraków ul. Barska 12

30-307 Kraków

Wykonywanie na rzecz Zleceniodawcy wywozu odpadów komunalnych z posesji Słaboszów nr 57

01.01.2019 do 31.12.2019

118,80 zł brutto za pojemnik

 

 

22

18.03.2019

-----------------

25.01.2019r.

ZM” Nidzica „Kazimierza Wielka ul. Zielona 12

Dostarczenie  wody do nieruchomości: Słaboszów nr 57

Do 31.12.2019r.

Według 2 grupy taryfowej

 

 

23.

23.04.2019

OSO.814.1.1.2019

23.04.2019

Róża Łazarewicz

Harfa Traw- Kraków ul. Pawlikowskiego 7/6, 31-137 Kraków

Przeprowadzenie badań oraz wydanie pisemnej opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego dla osób z terenu Gminy Słaboszów

02.05.2019 do 31.05.2019

200,00 zł od osoby

 

 

24.

23.04.2019

OSO.814.1.2.2019

23.04.2019

Praktyka Lekarska Specjalistyczna Iwona Krzyżyk ul. Żeromskiego 51

Przeprowadzenie badań oraz wydanie pisemnej opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego dla osób z terenu Gminy Słaboszów

02.05.2019 do 31.05.2019

200,00 zł od osoby

 

 

25.

23.04.2019

------------------

05.04.2019

Multi-Kreator Emil Karpiński zs. W Kielcach przy ul. Puscha 17/10, 25-635 Kielce

Realizacja wydarzenia pt. Festiwal kolorów

02.06.2019

bezgotówkowo

 

 

26.

29.04.2019

-------------------

17.04.2019

Orange Polska S.A. zs. W Warszawie Art. Jerozolimskie 160

Dostęp do Internetu DSL

Od 17.04.2019

na 24 m-ce

Zgodnie z cennikiem i regulaminem promocji w wysokości określonej w Specyfikacji cenowej.

 

 

27.

30.04.2019

OSO.2150.4.2019

30.04.2019

Jarosław Grzyb

Święcice 56,

32-218 Słaboszów

Wykonywanie drobnych remontów, napraw i konserwacji w Urzędzie Gminy, jednostkach organizacyjnych gminy oraz obiektach komunalnych gminy.

Utrzymanie czystości i pielęgnacja zieleni na terenie bezpośrednio przylegającym do  budynku Urzędu Gminy, jednostek organizacyjnych gminy , boiska sportowego w Kalinie Wielkiej oraz na terenie Gminy Słaboszów

 

Od 01.05.2019

Do 30.09.2019

2040,00zł brutto

 

 

28.

07.05.2019r.

OSO.2150.6.2019

07.05.2019

Sylwia Molenda

Wymysłów nr 29

32-218 Słaboszów

Zapewnienie obsługi informatycznej OKW Nr 2 w Dziaduszycach,  w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego zarządzonymi na dzień 28.05.2019r.

Od 06.05.2019

Do 28 maja 2019r.

292,00zł brutto

 

 

29

07.05.2019r.

OSO.2150.5.2019

07.05.2019

Anna Antolska

Śladów nr 13

32-218 Słaboszów

Zapewnienie obsługi informatycznej OKW Nr 4 w Janowicach,  w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego zarządzonymi na dzień 28.05.2019r.

Od 06.05.2019

Do 28 maja 2019r.

292,00zł brutto

 

 

30.

07.05.2019r.

OSO.2150.3.2019

07.05.2019

FHU Sławomir Słapek

Miechów ul. Wesoła 2a/34, 32-200 Miechów

Zapewnienie obsługi informatycznej  jako koordynator gminny odpowiedzialny za szkolenie, wsparcie operatorów obsługi informatycznej w Gminie Słaboszów,  w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego zarządzonymi na dzień 28.05.2019r.

Od 06.05.2019

Do 28 maja 2019r.

548,00zł brutto

 

 

31.

13.05.2019

OSO.2151.4.2019

13.05.2019

Mrozowska Monika

Ilkowice 67

32-218 Słaboszów

Archiwizacja  dokumentów Referatu Finansowego.

Od 13.05.2019

Do 31.07.2019

15,00zł brutto za godzinę

 

 

32.

16.05.2019

OSO.2150.6.2019

16.05.2019

Marzena Migas Kropidło 86, 32-218

Słaboszów

Przygotowanie, sprzątanie oraz ochrona lokalu wyborczego Nr 2 w Dziaduszycach w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego zarządzonymi na dzień 26  maja 2019r.

Od. 23 maja 2019 do 18 maja 2019r.

100,00zł brutto

 

 

33.

16.05.2019

OSO.2150.7.2019

16.05.2019

Halina Marzec Słaboszów 53, 32-218

Słaboszów

Przygotowanie, sprzątanie oraz ochrona lokalu wyborczego Nr 1 w Słaboszowie w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego zarządzonymi na dzień 26  maja 2019r.

Od. 23 maja 2019 do 18 maja 2019r.

100,00zł brutto

 

 

34.

16.05.2019

OSO.2150.5.2019

16.05.2019

Małgorzata Pawłowska Janowice 47, 32-218

Słaboszów

Przygotowanie, sprzątanie oraz ochrona lokalu wyborczego Nr 4 w Słaboszowie w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego zarządzonymi na dzień 26  maja 2019r.

Od. 23 maja 2019 do 18 maja 2019r.

100,00zł brutto

 

 

35.

16.05.2019

OSO.2150.7.2019

16.05.2019

Anna Mielus Kalina Wielka  152, 32-218

Słaboszów

Przygotowanie, sprzątanie oraz ochrona lokalu wyborczego Nr 3 w Kalinie Wielkiej w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego zarządzonymi na dzień 26  maja 2019r.

Od. 23 maja 2019 do 18 maja 2019r.

100,00zł brutto

 

 

36.

20.05.2019

---------------------

20.05.2019

Leszek Wiecławek F.H.U. WIĘC- POL Kowalów Dolny 14, 28-330 Wodzisław

Organizacja Pikniku Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka w dniu 02.06.2019r. w Słaboszowie

02.06.2019

4500,00zł brutto

 

 

37.

20.05.2019

1.S.2019

10.05.2019

Klub Sportowy ‘ „NIDZICA”

Słaboszów zs. W Ilkowicach 68

Zleceniobiorca zobowiązuje się do realizacji zadania w oparciu o wniosek o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Słaboszów

10.05.2019r

Do

31.12.2019

12500,00zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38.

20.05.2019

2.S.2019

10.05.2019

UKS „ Olimpijczyk”

zs. W Dziaduszycach 23 ,32-218 Słaboszów

Zleceniobiorca zobowiązuje się do realizacji zadania w oparciu o wniosek o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Słaboszów

10.05.2019rr

Do

31.12.2019r

2500,00zł.

 

 

39.

03.06.2019

2019-1208072-0274

03.03.2019

Technika IT Sp. Z o. o. zs. W Gliwicach 44-102 ul. Toszecka 2

Wykonawca zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych o których mowa w art. 32 RODO.

 

Na czas obowiązywania umowy podstawowej

bez opłaty

 

 

 

40.

03.06.2019

2019-1208072-0274

03.06.2019

Technika IT Sp. Z o. o. zs. W Gliwicach 44-102 ul. Toszecka 2

Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia Usług Utrzymania oraz Usług Rozwoju

Od 01. 01. 2019 do 31.12.2019r

1632,00 zł  netto

 

 

41.

06.06.2019

OSO.2151.8.2019

06.06.2019

Stanisław Krawiec

Dziaduszyce 12,32-28 Słaboszów

Przygotowanie boiska sportowego w Słaboszowie do przeprowadzenia gminnych zawodów sportowo-pożarniczych jednostek OSP i MDP

06.06.2019r do 09.06.2019r

1420,00zł. Brutto

 

 

42.

26.06.2019

--------------------

26.06.2019

Stowarzyszenie Wspierania Oświaty i Rozwoju Regionu z siedzibą w Kropidle, Kropidło 28, 32-218 Słaboszów

Wykonanie  kompleksowej usługi cateringowej, w zakresie której wchodzi: przygotowanie i dostarczenie potraw kulinarnych na uroczystą sesję Rady Gminy Słaboszów, która odbędzie się w dniu 28 czerwca 2019r. w Słaboszowie. Po zakończeniu cateringu po stronie Wykonawcy jest również pranie i prasowanie obrusów, wykorzystanych  w dniu uroczystości .

Od 27.06.2019

Do 05.07.2019

800,00zł brutto

 

 

43.

26.06.2019

OSO.2151.9.2019

26.06.2019

Firma Handlowo Usługowa Sławomir Słapek

Ul. Wesoła 2a/34, 32-200 Miechów

Zapewnienie obsługi informatycznej GKW w Słaboszowie w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Słaboszów na dzień 04. Sierpnia 2019r.

Od 26.06.2019

do

06 .08.2019

283,00zł.

 

 

44.

24.07.2019

OSO.2150.8.2019

24,07.2019

Sylwia Molenda

Wymysłów 29, 32-218 Słaboszów

Zapewnienie obsługi informatycznej OKW Nr 3  w Kalinie Wielkiej w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Słaboszów na dzień 04. Sierpnia 2019r.

Od 31.07.2019 do 4.07.2019

170,00zł. Brutto

 

 

45.

24.07.2019

OSO.2150.10.2019

24,07.2019

Anna Mielus  Kalina Wielka 152, 32-218 Słaboszów

Przygotowanie, sprzątanie oraz ochrona lokalu wyborczego  Nr 3  w Kalinie Wielkiej w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Słaboszów na dzień 04. Sierpnia 2019r.

Od 31.07.2019 do 4.07.2019

150,00zł. Brutto

 

 

46.

01.08.2019

-----------------

01.08.2019

Grzegorz Przybyło Prezes Małopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów, Tarnów

Ul. Zbylitowska 3

Dofinansowanie konkursu „Najlepszy Sołtys Województwa Małopolskiego AD 2018”

-------------

150,00zł.

 

 

47.

06.08.2019

OSO.814.1.4.2019

06.08.2019

Anna Skrobisz zam. Kalina Wielka 62b, 32-218 Słaboszów

1.Prowadzenie zajęć terapii wymowy dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Janowicach.

2.Zajęcia będą prowadzone przez 2 godziny tygodniowo tj. 2 godziny w SP w Janowicach.

Od 02.09.2019r do

2012.2019r.

55,00zł brutto za godzinę lekcyjną

 

 

48.

06.08.2019

-------------------

01.08.2019

KGW Nieszków, Nieszków 36, 32-218 Słaboszów

PANI Danuta Kisiel Przewodnicząca

PANI Grażyna Nowak Skarbnik

Wykonanie stoiska promocyjnego gminy. W oferowany zakres prac wchodzi: przygotowanie stołu z degustacją  potraw na uroczystość

XIX Dożynek Powiatu Miechowskiego, które odbędą się w dniu 25 sierpnia  2019r.w Słaboszowie

01.08.2019

do 28.08.2019

700,00zł

 

 

49.

06.08.2019

-------------------

01.08.2019

KGW Janowice, Janowice 29, 32-218 Słaboszów

Pani Henryka Zdechlik Przewodnicząca

PANI Danuta Sepielak Zastępca Przewod.

Wykonanie stoiska promocyjnego gminy. W oferowany zakres prac wchodzi: przygotowanie stołu z degustacją  potraw na uroczystość

XIX Dożynek Powiatu Miechowskiego, które odbędą się w dniu 25 sierpnia  2019r.w Słaboszowie

01.08.2019

do 28.08.2019

400,00zł

 

 

 

50.

06.08.2019

-------------------

01.08.2019

Stowarzyszenie Organizacja Szerzenia Kultury i Zdrowego Żywienia Janowice, Janowice 29, 32-218 Słaboszów

Pani Henryka Zdechlik Prezes Zarządu

PANI Danuta Sepielak Zastępca Prezesa Zarządu

Wykonanie stoiska promocyjnego gminy. W oferowany zakres prac wchodzi: przygotowanie stołu z degustacją  potraw na uroczystość

XIX Dożynek Powiatu Miechowskiego, które odbędą się w dniu 25 sierpnia  2019r.w Słaboszowie

01.08.2019

do 28.08.2019

400,00zł

 

 

51.

06.08.2019

-------------------

01.08.2019

KGW Rzemiedzice, Rzemiedzice 25, 32-218 Słaboszów

Pani Ewelina Madejowska Przewodnicząca

Pani Monika Kwiecień Zastępca Przewod.

Pani Magdalena Jaśkiewicz - członek

Wykonanie stoiska promocyjnego gminy. W oferowany zakres prac wchodzi: przygotowanie stołu z degustacją  potraw na uroczystość

XIX Dożynek Powiatu Miechowskiego, które odbędą się w dniu 25 sierpnia  2019r.w Słaboszowie

01.08.2019

do 28.08.2019

700,00zł

 

 

52.

06.08.2019

-------------------

01.08.2019

KGW Kalina Wielka, Kalina Wielka 62, 32-218 Słaboszów

Pani Janina Gaik Przewodnicząca

Pani Bożena Madetko -

 

Wiceprzewodnicząca .

Magdalena Jaśkiewicz - członek

Wykonanie stoiska promocyjnego gminy. W oferowany zakres prac wchodzi: przygotowanie stołu z degustacją  potraw na uroczystość

XIX Dożynek Powiatu Miechowskiego, które odbędą się w dniu 25 sierpnia  2019r.w Słaboszowie

01.08.2019

do 28.08.2019

700,00zł

 

 

53

19.08.2019

53/2019

19.08.2019

JMP Foods sp. z o o  Proszowice , ul. Kopernika 6a, 32-100 Proszowice

Organizacja i realizacja wydarzenia kulturowego pod nazwą „Małopolskie Święto Zboża – XIX Dożynki Powiatu Miechowskiego” , które odbędą się w dniach 24-25 sierpnia 2019r. na boisku sportowym w Słaboszowie

Od 23.09.2019-25.09.2019r.

22.500zł.

brutto

 

 

54.

22.08.2019

-----------------

22.08.2019

Dawid Słota TECHNOSTAGE zs. w Krakowie ul. Parkowa 15/41, 30-538 Kraków

Świadczenie usług polegających na zapewnieniu agregatu prądotwórczego i obsługa podczas imprezy organizowanej Przez Panią  Martę Vozsnak Wójta Gminy Słaboszów.

25.08.2019r.

1040,00zł netto

 

 

55.

29.08.2019

ROŚI.271.1.2019

29.08.2019

Przedsiębiorstwo Drogowe WOJTRANS Sp. .z o.o. ul. B. Głowackiego 93,28-300 Jędrzejów

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Dziaduszyce – do pól .

Od 29.08.2019 do 15.09.2019r.

 

 

 

56.

30.08.2019

OSO.2150.9.2019

30.08.2019

Roman Marzec

Słaboszów 53, 32-218 Słaboszów

Sprzątanie pomieszczeń w budynku administracyjnym Urzędu Gminy w Słaboszowie  w związku z nieobecnością usprawiedliwioną sprzątaczki

Od 01.09.2019 do 30.09.2019

1500,00zł.

brutto

 

 

57.

09.09.2019

--------------------

09.09.2019

Małopolskie Centrum Profilaktyki Kraków ul. Zakopiańska 57

Diagnoza szkolnych zagrożeń społecznych.

Od 09.09.2019 do 15 listopada 2019r.

1200,00zł. brutto

 

 

58.

12.09,.2019

ROŚI.271.3.NAD.2019

12.09.2019

Usługi Projektowe i kosztorysowe Jerzy Pacia zam. Ul. Jagiellońska 20A/67.32-200 Miechów

Pełnienie nadzoru osobiście i zgodnie z przepisami ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane.

Otwarte strefy aktywności w miejscowościach Dziaduszyce , Kalina Wielka , Ilkowice.

12.09.2019 do 15.10.2019r.

5019,00zł brutto

 

 

59.

12.09.2019

ROŚI.271.3.2019

12.09.2019

PPHU MDTRANS Poradów 44, 32-200 Miechów

Budowa Otwartych Stref Aktywności w miejscowościach :

 Dziaduszyce , Kalina Wielka , Ilkowice

12.09.2019

 Do 15.10.2019

334.638,97zł.brutto

 

 

60.

12.09.2019

OSO.5540.11.2019

10.09.2019

Firma Projektowo-Instalacyjna ul. Nowa 23, ,32-200 Miechów

Modernizacja remizy strażackiej OSP w Słaboszowie

10.09.2019 do 31.10.2019

108 240,00zł.

Brutto

 

 

61.

12.09.2019

OSO.5540.112019

10.09.2019

Usługi Projektowe i Kosztorysowe Jerzy Pacia oś. Sikorskiego 18/8 32-200 Miechów

Sprawowanie funkcji Insp. Nadzoru Inwestorskiego

Modernizacja remizy strażackiej OSP Słaboszów

10.09.2019 do 31.10.2019

1623,60 zł brutto

 

 

62.

12.09.2019

-----------------

12.09.2019

Robert Banaszek Dziewięczyce 2, 28- 440 Działoszyce

Świadczenie usług w zakresie prowadzenia  treningów  personalnych w Szkole Podst. W Dziaduszycach 25.

Od 16.09.2019 do 27.12.2019

1200,00zł brutto

 

 

63.

16.09.2019

OSO.814.1.8.2019

16.09.2019

Róża Łazarewicz Psycholog

Harfa Traw Kraków ul. Pawlikowskiego 7/6 ,31-137 Kraków

Badanie, oraz wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu dla osób z terenu Gminy Słaboszów

25.09.2019 do 31.10.2019

200,00zł. brutto

 

 

64.

16.09.2019

OSO.814.1.9.2019

16.09.2019

Iwona Krzyżyk ul. Żeromskiego 51, 32-200 Miechów

Badanie, oraz wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu dla osób z terenu Gminy Słaboszów

25.09.2019 do 31.10.2019

200,oozł od osoby. brutto

 

 

65.

25.09.2019

OSO.2150.10.2019

25.09.2019

Jarosław Grzyb

Świecice nr 56,

 32-218 Słaboszów

Wykonywanie  prac związanych z obsługą pieca c. o. w kotłowni Urzędu Gminy w Słaboszowie, sprzątanie pomieszczeń kotłowni, wrzucanie opału. Wykonywanie drobnych napraw usterek i konserwacja urządzeń w budynku Urzędu Gminy. Odśnieżanie na terenie bezpośrednio przylegającym do budynku Urzędu Gminy.

Od 01.10.2019r do 30.04.2020r

2034,00zł brutto

 

 

66.

25.09.2019

OSO.2151.11.2019

25.09.2019

Firma Usługowo-Handlowa Sławomir Słapek, zam. Ul. Wesoła 2a/34, 32-200 Miechów

Zapewnienie obsługi informatycznej jako koordynator gminny odpowiedzialny za szkolenie, wsparcie operatorów obsługi informatycznej w Gminie Słaboszów w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 13 października 2019 roku.

Od 25.09.2019r do 15.10.2019r

548,00 zł brutto

 

 

67.

01.10.2019

USC.5365.3.2019

01.10.2019

Anna Łucak zam. Borki 108A, 26-080 Mniów

Konserwacja 4 ksiąg stanu cywilnego z lat 1934, 1935, 1937, 1938 Parafii Słaboszów, 5 allegat parafii Kalina Wielka z lat 1918-1922 oraz 5 allegat parafii Słaboszów z lat 1927-1930.

Od 01.10.2019r do 30.11.2019r  

10 500,00 zł brutto

 

 

68.

01.10.2019

OSO.2150.11.2019

01.10.2019

Sylwia Molenda, zam. Wymysłów 29, 32-218 Słaboszów

Zapewnienie obsługi informatycznej Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 w Dziaduszycach, w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 13 października 2019 roku.

Od 01.10.2019r do 15.10.2019r

295,00 zł brutto

 

 

69.

01.10.2019

OSO.2150.12.2019

01.10.2019

Monika Mrozowska, zam. Ilkowice 67, 32-218 Słaboszów

Zapewnienie obsługi informatycznej Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4 w Janowicach, w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 13 października 2019 roku.

Od 01.10.2019r do 15.10.2019r

295.00 zł brutto

 

 

70.

07.10.2019

OSO.2151.12.2019

07.10.2019

Agata Krawiec Ilkowice 85,32-218 Słaboszów

Przygotowanie ,sprzątanie oraz ochrona lokalu wyborczego Nr 2 w Dziaduszycach, w związku z wyborami do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonymi na dzień 13.10.2019r.

Od 11.10.2019 do 14.10.2019r.

100,00zł. Brutto

 

 

71.

07.10.2019

OSO.2151.13.2019

07.10.2019

Anna Mielus Kalina Wielka 152., 32-218 Słaboszów

Przygotowanie ,sprzątanie oraz ochrona lokalu wyborczego Nr 3 w Kalinie Wielkiej, w związku z wyborami do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonymi na dzień 13.10.2019r.

Od 11.10.2019 do 14.10.2019r.

100,00zł. Brutto

 

 

72.

07.10.2019

OSO.2151.13.2019

07.10.2019

Mariusz Kawiorski Śladów 38., 32-218 Słaboszów

Przygotowanie ,sprzątanie oraz ochrona lokalu wyborczego Nr 4 w Janowicach, w związku z wyborami do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonymi na dzień 13.10.2019r.

Od 11.10.2019 do 14.10.2019r.

100,00zł. Brutto

 

 

73

07.10.2019

OSO.2151.13.2019

07.10.2019

Halina Marzec Słaboszów 53, 32-218 Słaboszów

Przygotowanie ,sprzątanie oraz ochrona lokalu wyborczego Nr 1 w Słaboszowie, w związku z wyborami do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonymi na dzień 13.10.2019r.

Od 11.10.2019 do 14.10.2019r.

100,00zł. Brutto

 

 

74.

07.10.2019

-------------------

07.10.2019

Zakład Introligatorski Rybak Mieczysław ul. Małogoska25, 26-060 Checiny

Wykonanie oprawy 17 ksiąg stanu cywilnego przechowywanych w USC w Słaboszowie.

Do 30 listopada 2019r.

3060,00zł brutto

 

 

75

07.10.2019

ROŚI.04.5.1.2019

07.10.2019

Tadeusz Sokal – konserwator dzieł sztuki, Art. Renowacja zam. Ul. Pasternika 120A, 31-354 Kraków

Wykonanie prac konserwatorskich przy kapliczce z figurą Św. Floriana zlokalizowanej na działce nr 138 w miejscowości Nieszków.

Do

15.11.2019r.

14300,00zł. brutto

 

 

76

07.10.2019

ROSI.04.5.2.2019

07.10.2019

Tadeusz Sokal – konserwator dzieł sztuki, Art. Renowacja zam. Ul. Pasternika 120A, 31-354 Kraków

Wykonanie prac konserwatorskich przy kapliczce z figurą Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej zlokalizowanej na działce 56/2 w miejscowości Rędziny Zbigalskie.

Do 15.10.2019

11670,00zł. brutto

 

 

77.

15.10.2019

---------------

15.10.2019

Jacek Warzecha

31-861 Kraków os. Niepodległości 6/42

Przeprowadzenie szkolenia obronnego pracowników UG w Słaboszowie odpowiedzialnych za akcję kurierską.

18.10.2019r.

470.00zł brutto

 

 

 


 

 

* Jeśli dokument jest inny niż umowa , w rubryce „Uwagi” należy wpisać odpowiednią nazwę.

 

Centralny rejestr umów, ugód i porozumień w 2018

CENTRALNY  REJESTR  UMÓW, UGÓD  I  POROZUMIEŃ*

2018

 

 

 

 

Data rejestracji umowy

Znak sprawy oraz symbol klasyfikacyjny zgodnie z rzeczowym wykazem akt

Data zawarcia umowy

Podmiot z którym zawarto umowę

Przedmiot umowy

Okres obowiązywania umowy

Wartość umowy (brutto)

Aneks do umowy-Nr
i data zawarcia

Uwagi

1.

02.01.2018

OSO.2150.2.2018

02.01.2018

Lila Piwowarska

Komorów 30, 32-200 Miechów

Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców w  2018roku

01.01.2018 do 31.12.2018r.

29,75zł brutto miesięcznie

 

Rozwiązano z dniem 31.11.2018r.

2.

02.01.2018

OSO.2150.3.2018

02.01.2018

Zbigniew Bąkowski

32-200

Miechów , ul. Kopernika 3A

Wykonywanie zadań z zakresu rozgraniczeń nieruchomości oraz podziałów , geodezyjnych tj:

-sporządzanie upoważnień geodetom upoważnionym do wykonywania prac rozgraniczeniowych( przygotowywanie opinii do Starostwa Powiatowego),

-przygotowywanie dokumentacji w celu komunalizacji dróg gminnych )

 

01.01.2018

Do 30.06.2018

600,00zł. brutto miesięcznie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

02.01.2018

OSO.2150.1.2018

02.01.2018

Zbigniew Lis

Kalina Wielka 24,

 32-218 Słaboszów

Pełna obsługa samochodu pożarniczego, konserwacja, dbałość o sprzęt w jednostce OSP w Kalina Wielka w tym  utrzymanie w stałej czystości pomieszczenia garażu.

01.01.2018

Do 31.12.2018

196,00zł brutto miesięcznie

 

 

4.

02.01.2018

OSO.2151.2.2018

02.01.2018

Konrad Madetko

Święcice 12,32-218 Słaboszów

Pełna obsługa samochodu pożarniczego, konserwacja, dbałość o sprzęt w jednostce OSP w Kalina Wielka w tym  utrzymanie w stałej czystości pomieszczenia garażu.

01.01.2018

Do 31.12.2018

196,00

brutto miesięcznie

 

 

5.

02.01.2018

OSO.2151.3.2018

02.01.2018

Stanisław Krawiec

Dziaduszyce 12,32-218 Słaboszów

Pełna obsługa samochodu pożarniczego, konserwacja, dbałość o sprzęt w jednostce OSP w Kalina Wielka w tym  utrzymanie w stałej czystości pomieszczenia garażu.

01.01.2018

Do 31.12.2018

196,00

brutto

miesięcznie

 

 

6.

02.01.2018

OSO.2151.1.2018

02.01.2018

Krzysztof Capiga MIECHOWSKI.PL REGIONALNY PORTAL INFORMACYJNY Głogowiany Wrzosy 50 ,32-210 Książ Wielki

Tworzenie i publikacja ogłoszeń, materiałów promocyjnych, artykułów, zdjęć zapowiedzi na portalu informacyjnym” miechowski.pl”.

02.01.2018 do 31.12.2018

160,00zł brutto miesięcznie

 

 

7.

02.01.2018

ROŚI.2614.1.2018

02.01.2018

Marcin Kwiecień Zakład Instalacji Elektrycznej Cudzynowice77,

28- 500 Kazimierza Wielka

Konserwacja oświetlenia  drogowego

02.01.2018

Do 31.12.2018

3.198,00zł brutto miesięcznie

 

 

8.

02.01.2018

OSO.2151.2.2018

02.01.2018

Kazimierz Olchowa wydawca gazety Miechowskiej Miechów oś. XXX Lecia 2/16

Opracowywanie materiałów informacyjnych dotyczących funkcjonowania Gminy w wymiarze 1 strony i zamieszczanie ich w wydawanej Gazecie Miechowskiej oraz dostarczanie 20 egzemplarzy każdego jej wydania

Od 1 stycznia 2018r. na czas nieokreślony

450,00zł kwartalnie

 

 

8A

02.01.2018

2018-1208072-0424

02.01.2018

Technika IT S.A. zs. Gliwice 44-102, ul. Toszecka 2

Świadczenie usług utrzymania, oraz usług rozwoju w zakresie aktualizacji i modyfikacji  oprogramowania.

01.01.2018

Do 31.12.2018r.

netto 1632,00zł.

 

 

9.

02.01.2018

OSO.814.1.1.2018

02.01.2018

Anna Skrobisz Kalina Wielka 62b,

32-218 Słaboszów

Prowadzenie terapii wymowy dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Janowicach

02.01.2018r.

Do 30.06.2018r.

55,00zł. brutto za 1 godzinę lekcyjną

 

 

10.

02.01,2018

OSO.814.1.2.2018

02.01.2018

Iwona Janus Stanecka Parkoszowice 5,

32-218 Słaboszów

Prowadzenie zajęć psychoterapeutycznych dla osób uzależnionych .

02.01.2018

Do 30.06.2018

55,00zł. brutto za 1 godzinę

 

 

10/A

02.01.2018

377/OA/18

01.01.2018

Korelacja Systemy Informatyczne Sp. z o.o. zs. w Krakowie ul. Lea 114

Udostępnienie prawa do korzystania z licencji najnowszych wersji programów, sprawowania opieki autorskiej.

01.01.2018 do 31.12.2018

7159,00zł.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10B

0201.2018

103/2018

02.01.2018

Wojciech Tchórzewski, Cecylia Tchórzewska Biuro Usług Informatycznych T-SOFT s.c. 30-702 Kraków, ul. Romanowicza 17

Utrzymanie w mocy warunków gwarancji na zakupione systemy informatyczne

01.01.2018 do 31.12.2018

4831,92zł.

 

 

11.

10.01.2018

OSO.814.1.4.2018

10.01.2018

Lek med. Iwona Krzyżyk, ul. Powstańców 23. 32-200 Miechów

Przeprowadzenie badań , oraz wydanie  pisemnej opinii w przedmiocie  uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego.

10.01.2018r. do 10.02.2018r.

190,00zł brutto

od osoby

 

 

12

10.01.2018

OSO.814.1.3.2018

10.01.2018r.

Róża Łazarewicz

Harfa Traw- Kraków ul. Pawlikowskiego 7/6, 31- 137 Kraków

Przeprowadzenie badań , oraz wydanie  pisemnej opinii w przedmiocie  uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego.

10.01.2018r

Do10.02.2018r.

190,00zł brutto od osoby

 

 

12/a

16.01.2018

------------------

16.01.2018r.

Niepubliczny ZOZ, Centrum Medyczne „TOP- MED.”- Jarmix Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 12 , 32-200 Miechów

1.Badania wstępne, okresowe, kontrolne , sanitarno- epidemiologiczne , laboratoryjne, diagnostyki obrazowej.

2.Konsultacje specjalistyczne wymagane do badań z pkt.1.

16..01.2018 do

31.12. 2018r.

Odpłatność wg załączników 1, 2.

 

 

13.

18.01.2018

ROŚI.7021.3.2018

18.01.2018

Janusz Gajos Firma Remontowo- Budowlana „Inspirator” Książ Mały- Kolonia 10, 32-210 Książ Wielki „

„Modernizacja remizy OSP w Śladowie „

Do 28.02.2018r.

12.870,00zł.

brutto

 

 

14.

18.01.2018

ROŚI.7021.4.2018

18.01.2018

Wanda Skwara F.H.U. Kropidło 39, 32-218 Słaboszów

„Przywrócenie przejezdności na drogach gminnych i dojazdowych do pól na terenie Gminy Słaboszów wg. wskazań zamawiającego.”

Do 23.01.2018r.

100,00zł netto za 1 godzinę + VAT

 

 

15,

18.01.2018

ROŚI.7021.5.2018

18.01.2018

Maksymilian Mirek

Usługi Transportowo- Drogowe ‘MATEX”, Nasiechowice 50, 32-200 Miechów

„Przebudowa drogi dojazdowej do pól Rzemiędzice – do pól w m. Rzemiędzice „

Do

12.02.2018r.

13.081,05zł brutto

 

 

16.

02.02.2018

ROŚI.7021.57.2017

02.02.2018

Katarzyna Jurczyk JUKO Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 54/40, 42-400 Zawiercie

Wyłapywanie i odbiór  bezdomnych zwierząt z terenu gminy Słaboszów

Od 01.01.2018rdo 31.12.2018r.

1550,00zł brutto

 

 

17,

05.02.2018

ROŚI.7021.10.2018

05.02.2018

Monika Pieczara

Bukowska Wola 25,32-200 Miechów

Wykonanie uproszczonego projektu budowlanego „Przebudowa  boiska sportowego wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Janowicach

Od 05.02.2018

Do 10.04.2018r.

5000,00zł brutto

 

 

18.

05.02.2018

ROŚI.7021.11.2018

05.02.2018

Monika Pieczara

Bukowska Wola 25,32-200 Miechów

Wykonanie uproszczonego projektu budowlanego „Przebudowa  drogi dojazdowej do pól- Słupów

Od 05.02.2018

Do 10.04.2018r.

3800,00zl brutto

 

 

19

05.02.2018

ROŚI.7021.12.2018

05.02.2018

Monika Pieczara

Bukowska Wola 25,32-200 Miechów

Wykonanie uproszczonego projektu budowlanego „Przebudowa  drogi dojazdowej do pól- Janowice

Od 05.02.2018

Do 10.04.2018r.

2500,00zł brutto

 

 

20.

05.02.2018

ROŚI.7021.13.2018

05.02.2018

Monika Pieczara

Bukowska Wola 25,32-200 Miechów

Wykonanie uproszczonego projektu budowlanego  do zgłoszenia robót, kosztorys inwestorski wraz z przedmiarami , specyfikację  techniczną wykonania i odbioru robót:

Droga gminna Wilkowice- Cybowa,  ,Słupów- przez Wieś, Raszówek – Rędziny Borek ,

Janowice – Raszówek, Nieszków - Kamieniec

Od 05.02.2018

Do 30.04.2018r.

20 000,00zł brutto

 

 

21.

05.02.2018

------------------

25.01.2018r.

Związek Międzygminny Nidzica Kazimierza Wielka  ul. Zielona 12

Umowa dotyczy warunków dostarczania wody z urządzeń wodociągowych, zasad rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę  dla nieruchomości Słaboszów 57.

02.01.2018r.do 31.12.2018r

Na podstawie taryf cen i stawek opłat

 

 

22.

05.02.2018r.

ROŚI.6232/1/2018

05.02.2018

MPGO Sp. z o.o. w Krakowie , ul. Barska 12

Wywóz odpadów komunalnych według  harmonogramu uzgodnionego ze Zleceniodawcą

01.01.2018 do

31.12.2018r.

Według obowiązującego cennika

 

 

23.

05.02.2018r.

ROŚI.04.2.2018r.

05.02.2018

Grzegorz Łabuz zam. ul. Słowackiego 3, 34-730 Mszana Dolna

Przygotowanie  dokumentacji stanowiącej przedmiot niniejszej umowy wraz z niezbędnymi załącznikami i ewentualnymi poprawkami / uzupełnieniami na etapie oceny formalnej, finansowej i merytorycznej.

Od 15.01.2018

Do

30.01.2018r.

2 340 zł.

 

 

24.

12.04.2018r.

-------------------

12.04.2018r.

Adam Wachacki  Dziaduszyce 24/1

32-218 Słaboszów

Sprawowanie opieki nad uczniami S.P.w Dziaduszycach w czasie transportu na /z basen/ i realizacji projektu „Umiem Pływać „ na Krytej Pływalni w Miechowie oraz jego promocji, a także dokumentowania przebiegu realizacji zajęć pływania prowadzonych przez instruktora basenu, w formie pisemnej i fotograficznej.

Od.13 kwietnia

Do 1 czerwca 2018r.

480zł brutto

 

 

25.

12.04.2018

-------------------

12.04.2018

Marek Sarna Dziaduszyce nr 16

Sprawowanie opieki nad uczniami S.P.w Dziaduszycach w czasie transportu na /z basen/ i realizacji projektu „Umiem Pływać „ na Krytej Pływalni w Miechowie oraz jego promocji, a także dokumentowania przebiegu realizacji zajęć pływania prowadzonych przez instruktora basenu, w formie pisemnej i fotograficznej.

Od.13 kwietnia

Do 1 czerwca 2018r

480 zł brutto

 

 

26.

12.04.2018

------------------

12.04.2018r.

Anna Sarna

Dziaduszyce nr 16

32-218 Słaboszów

Sprawowanie opieki nad uczniami S.P.w Dziaduszycach w czasie transportu na /z basen/ i realizacji projektu „Umiem Pływać „ na Krytej Pływalni w Miechowie oraz jego promocji, a także dokumentowania przebiegu realizacji zajęć pływania prowadzonych przez instruktora basenu, w formie pisemnej i fotograficznej.

Od.13 kwietnia

Do 1 czerwca 2018r

480 zł brutto

 

 

27.

13.04.2018r.

--------------------

13.04.2018

Sylwia Suchecka- Dyrektor Centrum Kultury i Sportu w Miechowie ul. Racławicka 10,32-200 Słaboszów

Odpłatne użyczenie pływalni w Centrum Kultury i Sportu w Miechowie przy ul. Konopnickiej 4 ,na zajęcia nauki i doskonalenia pływania dla dzieci i młodzieży .

Od

14.04.2018r.

Do 22.06.2018r.

10zł./2h.

 

 

28.

30.04.2018

OSO.2150.4.2018

30.04.2018

Jarosław Grzyb

Święcice 56, 32-218 Słaboszów

Wykonywanie drobnych remontów, napraw i konserwacji urządzeń w Urzędzie Gminy, jednostkach organizacyjnych gminy, oraz obiektach komunalnych gminy. Utrzymanie czystości i pielęgnacja zieleni na terenie bezpośrednio przylegającym do budynku Urzędu Gminy, jednostek organizacyjnych gminy, boiska sportowego Kalinie Wielkiej oraz na terenie Gminy Słaboszów. Sprzątanie przystanków (BUS) na terenie Gminy Słaboszów, czyszczenie przepustów, zjazdów przy drogach gminnych. Utrzymanie poboczy dróg gminnych .

Wykonanie zadań związanych z zaleceniami nadzoru budowlanego w budynku socjalnym w Rzemiędzicach nr 25.

 

Od 01.05.2018 do 30.09.2018

1632,00 zł brutto miesięcznie

 

 

29

24.05.2018r.

OSO.2150.5.20118

24.05.2018

Aneta Zegan

Miechów , ul. Sowińskiego 4, 32-200- Miechów

Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy w Słaboszowie.

25.05.2018

do 30.06.2018.

96zł brutto za m-c maj

512 zł brutto za czerwiec

 

 

30

24.05.2018

------------------

24.05.2018

Technika IT S.A. zs. w Gliwicach( 44-102) ul. Toszecka 2

Administrator powierza Przetwarzającemu, w trybie art. 28 RODO dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu określonym w umowie .

01.06.2018r.

Nie dotyczy

 

 

31

01.06.2018r.

OSO.814.1.9.2018

01.06.2018

Róża Łazarewicz

Harfa Traw- Kraków ul. Pawlikowskiego 7/6,31-137 Kraków

Przeprowadzenie badań oraz wydanie pisemnej opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju  zakładu leczniczego.

01.06.2018 do 30.06.2018r.

190zł brutto od osoby

 

 

32

01.06.2018

OSO.814.1.10.2018

01.06.2018

Iwona Krzyżyk ul. Powstańców 23, 27/25

32-200Miechów

Przeprowadzenie badań oraz wydanie pisemnej opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju  zakładu leczniczego

01.06.2018 do 30.06.2018r

190zł brutto od osoby

 

 

33

08.06.2018

ROŚI.041.1.2018

08.06.2018

Tadeusz Sokal

Konserwator dzieł sztuki Art. Renowacja ul. Pasternika 120A,

31-354 Kraków

Wykonanie prac konserwatorskich przy kapliczce z figurą Matki Boskiej zlokalizowanej na działce nr 74/1 w miejscowości Maciejów.

Do 31.07.2018r.

7000zł brutto

 

 

34.

12.06.2018

------------------

12.06.2018r.

Anna Łucak zam. Borki 108A,

26-080 Mniów

Konserwacja 2 ksiąg stanu cywilnego z lat 1916-1917, 1945 parafii Kalina Wielka ,8 allegat parafii Słaboszów z lat 1917-1926 oraz oprawy 10 ksiąg stanu cywilnego parafii Słaboszów z lat 1923-1933.

Do 1  grudnia 2018r.

9500zł brutto

 

 

35.

12.06.2018r.

ROŚI.6840.5.2018

11.06.2018

Sławomir Filipek Biuro Usług Geodezyjnych, ul. Miechowity 1,

32-200 Miechów

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania  podziału działek nr nr 407,406,396,395,370 położonych na terenie obrębu Kalina Wielka, gminy Słaboszów, powiat Miechów Woj. Małopolskie.

Do 31 sierpnia 2018r.

4000zł brutto

 

 

36.

12.06.2018

ROŚI.6830.1.2018

07.06.2018

Mn-Geo Usługi Geodezyjno- Kartograficzne Marek Mol 32-091 Michałowice, ul. Smolna 10

Ustalenie  granic działki ewidencyjnej nr 463 o pow. 0,1575 ha stanowiącej własność komunalną  Gminy Słaboszów

Do 31 sierpnia

2018

1800 zł brutto

 

 

36.a

21.06.2018r.

-------------------

21.06.2018

Mateusz Kawiorski SOUND-LIGHT PRO, Lipówka8 ,

28-440 Działoszyce

Wynajem sceny, wynajem telebimu, nagłośnienia i oświetlenia wraz z obsługą a także zapewnienia oprawy muzycznej podczas organizowanego w dniu 24 czerwca 2018r. „Pikniku Sportowego „

24 czerwca 2018r

5 535,00zł brutto

 

 

37.

27.06.2018

ROŚI.271.2.2018

27.06.2018

Maksymilian Mirek

MATEX, Nasiechowice 50, 32-200 Miechów

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Słupów- do pól o długości 1.210mb

Do 10.09.2018r.

348.022,35zł

brutto

 

 

38.

02.07.2018

--------------------

02.07.2018

Małopolskie Stowarzyszenie Sołtysów w Tarnowie ul. Zbylutowska 3,

33-101 Tarnów

Dofinansowanie konkursu „Najlepszy Sołtys AD 2017”

Województwa Małopolskiego

-----------

123,00zł.

 

 

39

02.07.2018

OSO.814.11.2018

02.07.2018

Iwona Janus Stanecka

Parkoszowice  5 , 32-200 Miechów

Prowadzenie zajęć psychoterapeutycznych dla osób uzależnionych z terenu gminy Słaboszów.

02.07.2018

Do 31.12.2018r.

60zł brutto za 1 godz.

 

 

 

40

19.07.2018

--------------------

19.07.2018r.

Mateusz Kawiorski SOUND-LIGHT PRO, Lipówka8 ,

28-440 Działoszyce

Zapewnienie występów zespołów muzycznych na dwudniowej imprezie plenerowej pn. „Słaboszowska wieś miodem i zielem pachnąca „ w dniach 21- 22 lipca 2018r.

22 lipca 2018r.

22134,00zł.

 

 

41

19.07.2018

---------------------

19.07.2018

Leszek Więcławek F.H.U. WIĘC-POL, Kowalów Dolny14, 28-330 Wodzisław

Organizacja  dwudniowej imprezy plenerowej pn.” DNI SŁABOSZOWA- Słaboszowska wieś miodem i zielem pachnąca”

21-22 lipca 2018r.

10 000,00zl brutto

 

 

42.

19.07.2018

ROŚI.6830.3.2018

10.07.2018

„Geo- Pomiar”

Tomasz Skóra 28-440 Działoszyce, ul. Piłsudskiego 43

Wykonanie wznowienia bądź ustalenia granic drogi gminnej oznaczonej jako działki nr.nr. 439/2,439/9,322/2, 321/6, 321/4324/2, 330/3, 330/4 325/2, 323/2, 440/1, 440/2,179/1 położone we wsi Sladów.

Do 30.10.2018r.

5700,00zł brutto

 

 

43

19.07.2018r.

ROSI.6830.4.2018

10.07.2018.

Geo- Pomiar”

Tomasz Skóra 28-440 Działoszyce, ul. Piłsudskiego 43

Wykonanie wznowienia lub ustalenia drogi gminnej oznaczonej jako działka nr 446/1 położona w obrębie  wsi Nieszków

Do 30 10. 2018r.

5100,00zł brutto

 

 

44.

13.08.2018

OSO.814.1.12.2018

13.08.2018

Anna Skrobisz Kalina Wielka 62b, 32-218 Słaboszów

1.Prowadzenie zajęć  terapii wymowy dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Janowicach.

2.Zajęcia prowadzone będą przez 2 godziny tygodniowo w  Szkole Podstawowej w Janowicach.

Od 03.09.2018 do 31.12.2018r.

55,00zł brutto za  godzinę lekcyjną

 

 

45.

11.09.2018

OSO.2151.7.2018

11.09.2018

F.H.U. Sławomir Słapek ul. Wesoła 2a/34,32-200 Miechów

Zapewnienie obsługi informatycznej jako Pełnomocnik

ds. obsługi informatycznej Gminnej Komisji Wyborczej w Słaboszowie w wyborach samorządowych w dniu 21.10.2018r.

11.09.2018r. do 29.10.2018r.

720,00zł.

 

 

46.

01.10.2018r.

OSO.2150.6.2018

01.10.2018r.

Jarosław Grzyb

Święcice 56,32-218 Słaboszów

Wykonywanie prac związanych z obsługą pieca c.o. w kotłowni Urzędu Gminy w Słaboszowie, sprzątanie pomieszczeń kotłowni, wrzucanie opału. Wykonywanie drobnych remontów napraw , usterek i konserwacja urządzeń w budynku UG. Odśnieżanie na terenie bezpośrednio przylegającym do budynku UG.

01.10.2018

30.04.2019

1632,00zł brutto

 

 

46a

01.10.2018

--------------------

01.10.2018

Szczepan Podlach Świątniki 5,

 28-330

Wodzisław

Przeprowadzenie audytu w SP ZOZ w Słaboszowie w obszarach kadr, płac, wydatków majątkowych , oraz  osiąganych przychodów, a także ocena prawidłowości podejmowanych przez jednostkę działań.

Do 15 11.2018r.

5000.00 zł. brutto

 

 

46a

04.10.2018r.

OSO.2150.7.2018r.

04.10.2018

Anna Antolska

Śladów 13, 32-218 Słaboszów

Zapewnienie obsługi informatycznej OKW nr 4 w Janowicach .

04.10.2018

 Do 23.10.2018r.

300,00zł brutto

 

 

47.

08.10.2018

-------------------

08.10.2018

Iwona Kędziołka

Ul. Rybacka 14, 33-300 Nowy Sącz

Wykonanie usługi hostingu (dostępu do serwera strumieniowego) umożliwiającej prowadzenie relacji na żywo oraz późniejszych retransmisji z Sesji Rady Gminy Słaboszów .

01.01.2019r.

Do

31.12.2020r.

8088,48zł brutto

 

 

48

08.10.2018

----------------------

08.10.2018

Jacek Kędziołka  Limanowa ul. Jana Pawła II Nr 8,34-600

Limanowa

Zakup wraz z dostawą  i montażem  urządzeń niezbędnych do obsługi oraz transmisji Sesji Rady Gminy Słaboszów.

-----------

19 999,96 zł brutto

 

 

49

10.10.2018

OSO.2151.8.2018

10.10.2018

Małgorzata Pawłowska Janowice 46,32-218 Słaboszów

Przygotowanie, sprzątanie oraz ochrona lokalu wyborczego Nr 4 w Janowicach, w związku z wyborami samorządowymi – 21.10.2018r.

15.10.do 22.10.2018r.

120,00zł brutto

 

 

49A

10.10.2018r.

OSO.132.6.2018

10.10.2018

Telestrada  S.A .zs. w Warszawie 02-284, ul. Aleja Krakowska 22a

Świadczenie usług telekomunikacyjnych

24 m-ce

Zgodnie z cennikiem

 

 

50.

10.10.2018

OSO.2151.9.2018

10.10.2018

Renata Krzyżyk Nieszków 25, 32-218

Słaboszów

Przygotowanie, sprzątanie oraz ochrona lokalu wyborczego Nr 2 w Dziaduszycach, w związku z wyborami samorządowymi – 21.10.2018r.

15.10.do 22.10.2018r

120,00zł brutto

 

 

51.

10.10.2018

OSO.2151.10.2018

10.10.2018

Anna Miklus Kalina Wielka 152, 32-218 Słaboszów

Przygotowanie, sprzątanie oraz ochrona lokalu wyborczego Nr 3 w Kalinie Wielkiej, w związku z wyborami samorządowymi – 21.10.2018r.

19.10.2018r

Do 26.10.2018

120,00zł brutto

 

 

52.

11.10.2018

OSO.2150.8.2018

11.10.2018r.

Halina Marzec Słaboszów nr 53,

32-218 Słaboszów

Sprzątanie,   oraz ochrona lokalu wyborczego Nr 1 w  Słaboszowie w związku z wyborami samorządowymi zarządzonymi na dzień 21.10.2018r.

15.10.2018 do 22 10.2018r.

120,00 zł brutto

 

 

53.

11.10.2018

OSO.2151.11.2018

10.10.2018

Henryk Janus

Nieszków  30.

32-218 Słaboszów

Wykonanie z drewna wieszaków na kompletne umundurowanie bojowe strażaka dla OSP Nieszków w ilości 12 sztuk.

20.10.2018r.

350, 00 zł brutto

 

 

54.

31.10.2018

OSO.2150.9.2018

31.10.2018

Roman Marzec

Słaboszów 57,32-218 Słaboszów

Sprzątanie pomieszczeń w budynku administracyjnym Urzędu Gminy w Słaboszowie- w związku z nieobecnością usprawiedliwiona sprzątaczki.

01.11.2018

Do 30.11.2018

1500,00zł brutto

 

 

54.a

14.11.2018r.

---------------------

14.11.2018r.

Stanisław Radwan

Słaboszów 4, 32-218

Słaboszów

Wykonanie 6 tablic ogłoszeniowych dla sołectw , Słupów- 2 szt, Janowice- 1 szt. Rędziny Zbigalskie -1 szt. ,Święcice- 1 szt. ,Zagorzany -1 szt.

Do 21 listopada I etap ,

 do 15 grudnia II etap

2.100zł. brutto

 

 

54b

21.11.2018

------------------

21.11.2018

Fundacja im. Władysława Żielińskiego zs. Grodkowie 1a,

32-015 Kłaj

Przygotowanie i przeprowadzenie

Imprezy z cyklu Noce i Dnie Ziemi Miechowskiej, Likwidacja  Żydów w Rędzinach Borku „

25 listopada 2018r.

3.000zł. brutto

 

 

55.

22.11.2108

------------------

22.11.2018

Jacek Wierzcha

Oś. Niepodległości 6/42, 31-621 Kraków

Przeprowadzenie szkolenia w zakresie OC pracowników Urzędu Gminy w Słaboszowie.

27.11.2018r.

400,00zł brutto

 

 

56.

22.11.2018

------------------

22.11.2018

Jacek Wierzcha

Oś. Niepodległości 6/42, 31-621 Kraków

Przeprowadzenie szkolenia obronnego  pracowników Urzędu Gminy w Słaboszowie.

27.11.2018r.

350,00zł brutto

 

 

57.

23.11.2018

OSO.2150.10.2018

23.11.2018

Maria Skóra Szczotkowice 12,

28-440 Działoszyce

Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców w 2018r.

23.11.2018rdo 31.12. 2018r.

29,75zł. brutto na 

m-c

 

 

58

30.11.2018

ID 402305/K

30.11.2018

Poczta Polska S.A. ul.Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa

Świadczenie usług powszechnych w obrocie krajowym i zagranicznym zgodnie z zał. II do niniejszej umowy , oraz usług niepowszechnych w obrocie krajowym , zgodnie z zał. Nr III A do umowy.

02.01.2019

Do 31,12.2019r.

Zgodnie z cennikiem usług

 

 

59

13.12.2018

OSO.814.1.13.2018r.

13.12.2018r.

Róża Łazarewicz Biegły Sądowy Sądu Okręgowego w Krakowie Harfa Traw- Kraków ul. Pawlikowskiego 7/6, 31-137 Kraków

Przeprowadzenie badań oraz wydanie pisemnej opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazanie rodzaju zakładu leczniczego

02.01.2019

Do 5.01.2019

190,00zł

 

 

60

13.12.2018

OSO.814.1.14.2018r.

13.12.2018r.

Iwona Krzyżyk

Biegły Sądowy Sądu Okręgowego w Krakowie

Ul. Powstańców 23,27/25 Miechów

Przeprowadzenie badań oraz wydanie pisemnej opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazanie rodzaju zakładu leczniczego

02.01.2019

Do 5.01.2019

190,00zł

 

 

61.

13.12.2018r.

--------------

12.12.2018r.

Firma EKO- MAR z/s. w Lublinie ul. Powstańców Śl. 36, 20-806  Marek Gwiazda

Niszczenie  dokumentacji niearchiwalnej kat. B,

Zgodnie ze zleceniem

Zgodnie z ofertą z dnia 03.12.2018r.

 

 

61A

13.12.2018

Nr50/ZOO/18

13.12.2018

Korelacja Systemy Informatyczne Sp. z o.o. zs. w Krakowie ul. J. Lea 114

Zakup licencji na programy i ich aktualizacja w przyszłości.

--------------

19 972,74zł brutto

 

 

61B

13.12.2018

Nr 28/WDR/18

13.12.2018

Korelacja Systemy Informatyczne Sp. z o.o. zs. w Krakowie ul. J. Lea 114

Wykonanie prac wdrożeniowych dotyczących  programów DISTRICTUS- Podatki Gminne, DISTRICTUS-Podatek od Środków Transportu,  DISTRICTUS-Dopłaty Paliwowe dla Rolników.

----------------

10 007,28 zł brutto

 

 

62.

20.12.2018r.

ROŚI.702181.2018

20.12.2018r.

Pani Katarzyna Jurczyk – Juko Spółka  z o.o. ul. Piłsudskiego 54/40 42-400 Zawiercie

Wyłąpywanie i odbiór zwierząt z terenu gminy Słaboszów,

Transport wyłapanych bezdomnych zwierząt  z terenu gminy Słaboszów itd.

 

01.01.2019r.

31.12.2019r.

1599,00zł

 za szt.

 

 

63.

31.12.2018r.

ROŚI.702181.2018

31.12.2018

MPGO Sp. z o.o. Kraków ul. Barska 12, 30-307 Kraków

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Słaboszów.

01.01.2019r31.12.2019r.

415 238,40zł brutto

 

 

64.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

* Jeśli dokument jest inny niż umowa , w rubryce „Uwagi” należy wpisać odpowiednią nazwę.

 

Centralny rejestr umów, ugód i porozumień w 2017

CENTRALNY  REJESTR  UMÓW, UGÓD  I  POROZUMIEŃ*

2017

 

 

 

 

Data rejestracji umowy

Znak sprawy oraz symbol klasyfikacyjny zgodnie z rzeczowym wykazem akt

Data zawarcia umowy

Podmiot z którym zawarto umowę

Przedmiot umowy

Okres obowiązywania umowy

Wartość umowy (brutto)

Aneks do umowy-Nr
i data zawarcia

Uwagi

1.

02.01.2017

ID 349426

02.01.2017

Poczta Polska. S .A.

z/s. w Warszawie ul. Rodziny Hiszpańskich8, 00-940 Warszawa

1)usługi powszechne w obrocie krajowym i zagranicznym, zgodnie z Załącznikiem Nr II do niniejszej umowy,

2) usługi niepowszechne w obrocie krajowym i zagranicznym, zgodnie z załącznikiem nr III A oraz III B do niniejszej umowy.

Od 02.01.2017

Do 31.12.2017r.

w/g faktur za nadane przesyłki

 

 

1A.

02.01.2017

-------------------

30.12.2016

Związek Międzygminny „Nidzica”

w  Kazimierzy Wielkiej

Umowa określa :

- warunki dostarczania wody z urządzeń wodociągowych będących w posiadaniu Dostawcy,

- zasady prowadzenia rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę w odniesieniu do nieruchomości położonej Słaboszów 57 ,

Od 01.01.2017

Do 31.12.2017

Na podst. określonych w taryfach cen i stawek opłat

 

 

2.

02.01.2017

OSO.2150.2.2017

02.01.2017

Zbigniew Bąkowski

32-200

Miechów ul. Kopernika 3A

Wykonywanie zadań z zakresu rozgraniczeń nieruchomości oraz podziałów geodezyjnych tj:

- sporządzanie upoważnień geodetom upoważnionym do wykonywania prac rozgraniczeniowych(przygotowanie opinii do Starostwa Powiatowego),

- przygotowanie dokumentacji w celu komunalizacji dróg gminnych.

01.01.2017

do 31.12.2017r.

600,00zł brutto miesięcznie

 

 

3.

02.01.2017

OSO.2150.1.2017

02.01.2017

Lila Piwowarska

Komorów 30.

32-200 Miechów

Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców w 2017r.

0d 31.12.2017r.

29,75zł brutto miesięcznie

 

 

4

02.01.2017

OSO.814.1.2017

02.01.2017

Iwona Janus Stanecka, ul. Wesoła2a15,32-200 Miechów

Prowadzenie zajęć psychoterapeutycznych dla osób uzależnionych w Punkcie Konsultacyjnym ”Pierwszy Kontakt „  w Miechowie, ul. Szpitalna 1.

02.01.2017 do 31.01.2017

200,00zł. brutto

 

 

5.

02.01.2017

ROŚI.2614.1.2017

02.01.2017

Marcin Kwiecień- Zakład Instalacji Elektrycznej Cudzynowice 77,

 28-500 Kazimierza Wielka

Konserwacja i utrzymanie urządzeń oświetlenia drogowego w stanie zgodnym z obowiązującymi przepisami wymogami gwarantującymi spełnienie wymogów funkcjonalnych realizowanych przez oświetlenie .

Od 02.01.2017

do 21.12.2017

3 198,00zł

brutto miesięcznie

 

 

5A

02.01.2017

OSO.2151.1.2017

02.01.2017

Stanisław Krawiec Dziaduszyce 12,

 32-218 Słaboszów

Pełna obsługa samochodu pożarniczego , konserwacja , dbałość o sprzęt w jednostce OSP Nieszków w tym utrzymanie w stałej czystości pomieszczenia garażu.

Od

01.01.2017

do

31.12.2017r

196,00zł.  brutto miesięcznie

 

 

5B

02.01.2017

OSO.2150.3.2017

02.01.2017

Zbigniew Lis

Kalina Wielka 24,

32-218 Słaboszów

Pełna obsługa samochodu pożarniczego , konserwacja , dbałość o sprzęt w jednostce OSP Kalina Wielka w tym   utrzymanie stałej czystości pomieszczenia garażu

Od

01.01.2017

Do

31.12.2017r

196,00zł.  brutto miesięcznie

 

 

5C

02.01.2017

OSO.2151.2.17.

02.01.2017

Konrad Madetko

Święcice 12

32-218 Słaboszów

Pełna obsługa samochodu pożarniczego , konserwacja , dbałość o sprzęt w jednostce OSP Święcice utrzymanie stałej czystości pomieszczenia garażu

Od

01.01.2017

do

31.12.2017r

196,00zł.  brutto miesięcznie

 

 

5D

02.01.2017

--------------

02.01.2017

Krzysztof Capiga, Miechowski.Pl REGIONALNY PORTAL  INFORMACYJNY z siedzibą w Głogowian- Wrzosy 50, 32-210 Książ Wielki

Przedmiotem umowy jest tworzenie i publikacja ogłoszeń, materiałów promocyjnych, artykułów, zdjęć , zapowiedzi na portalu informacyjnym ‘ miechowski.pl”

02.01.2017 do 31.12.2017

104,00 zł brutto miesięcznie

 

 

5E

02.01.2017

2017-1208072-336

02.01.2017

Technika IT S.A.

Gliwice ul. Toszecka 2, 44-102 Gliwice

Świadczenie Usług Utrzymania  oraz Usług Rozwoju i konserwacji programów oraz  zbioru danych osobowych  .

 

02.01.2017 do

31.12 2017r.

1 632 00zł.

netto

 

 

5F

02.01.2017

67/2017/R

02.01.2017

Wojciech Tchórzewski, Cecylia Tchórzewska , Biuro Usług Informatycznych

T-SOFT s.c. 30-702 Krakw ul. Romanowica 17

Utrzymanie w mocy warunków gwarancji na zakupione  systemy informatyczne  .

02.01.2017 do 31.12.2017

4632,67zł.

 

 

5G.

02.01.2017

2017-1208072-0336

02.01.2017

Technika IT S.A. Gliwice44-102, ul. Toszecka 2.

Władysław Penar

Prezes Zarządu, Ryszard Tymkiewicz- członek Zarządu

Świadczenie Usług Utrzymania oraz Usług Rozwoju w zakresie aktualizacji  i modyfikacji Oprogramowania .

01.01.2017 do 31.12.2017

1632,00zł.

netto

 

 

6.

03.01.2017

ROŚI.7021.1.2017

03.01.2017

Krzysztof Nowak Pracownia Projektowa os. Młodych 11,

 32-200 Miechów

Projektant zobowiązuje się wykonać projekt budowlano- wykonawczy budowy budynku świetlicy

Od

03.01.2017 do

28.02.2017r.

6 000,00zł brutto

 

 

6A

03.01.2017

009/UG/17

02.01.2017

Przedsiębiorstwo Informatyczne FORTES J.Wąsik, K.Niziołek Sp.j.

25-116 Kielce ul. Ściegiennego 177

Przedmiotem umowy jest specjalistyczny nadzór eksploatacyjny i serwis oprogramowań wymienionych w umowie.

02.01.2017

Do 31.12.2017

5520,00zł opłata roczna

netto

 

 

6B

03.01.2017

368/OA/17

02.01.2017

Korelacja Systemy Informatyczne Sp. z o.o. z s. w Krakowie ul. J.Lea 114

Marta Deszyńska Wiceprezes Zarządu.

Stałe udostępnianie użytkownikowi prawa do korzystania z licencji najnowszych wersji programów, sprawowanie opieki autorskiej dla zapewnienia  prawidłowego działania programów komputerowych wymienionych w załączniku nr 1.

Od 01.01.2017do 31.12.2017

6700,00zł netto

 

 

7.

04.01.2017

-----------------

04.01.2017

MODR w Karniowicach , Oś. XXXV- Łecina PRL9, 32-32-082 Bolechowice

Dyrektor Marek Kwiatkowski

 

Wynajem Sali posiedzeń w budynku UG w dniu 05.01.2017r. w celu przeprowadzenia szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin nr 1/2017

05.01.2017r.

100,00zł. netto

 

 

7A.

05.01.2017

Nr 42/PUBE/2017/on-line

05.01.2017

„Wolters Kluwer”

S .A

z/s w Warszawie ul. Przyokopowa 33,

01-208 Warszawa

Na mocy umowy Licencjodawca udziela Licencjobiorcy  niewyłącznie i niezbywalnie licencje na korzystanie z serwisu on-line o nazwie „LEX”

Od.

01.01.2017rdo 31.12.2017r.

5832,00zł. netto

 

 

8.

18.01.2017

----------------

18.01.2017

Jarosław Moskwa Prezes Zarządu NZOZ Centrum medyczne „TOP-MED.”- Jarmix Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 12, 32-200 Miechów

  1. Badania  wstępne, okresowe, kontrolne, sanitarno- epidemiologiczne, laboratoryjne, diagnostyki obrazowej.
  2. 2.Konsultacje specjalistyczne wymagane do badań z punktu 1.

18.01.2017.do 31.12.2017r.

w/g załącznika 1,2,3.

 

 

9

01.02.2017

OSO.814.12.2017

01.02.2017

Janus Stanecka

Parkoszowice 5,

 32-200 Miechów

 

Prowadzenie zajęć  psychoterapeutycznych dla osób uzależnionych w Punkcie Konsultacyjnym „Pierwszy Kontakt w Miechowie ul. Szpitalna 1.( budynek GOPS”) w wymiarze 4 godziny w miesiącu.

01.02.2017r

do 31.03.2017r

50,00zł. brutto za godzinę

 

 

9A

6.02.2017

OSO.814.10.2017

6.02.2017

Katarzyna Łukowska

Ul. Wileńska 6a/3, 03-414 Warszawa

Przeprowadzenie szkolenia z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie Słaboszów

07.02.2017

250,00zł netto

 

 

10.

08.02.2017

ROŚl7021.3.2017

08.02.2018

Monika Szarek zam. Bukowska Wola 25, 32-200 Miechów

Projektant zobowiązuje się wykonać uproszczony projekt budowlany na przebudowę drogi dojazdowej do pól Kalina Wielka- do pól do zgłoszenia robót, kosztorys inwestorski wraz z przedmiarami, specyfikacje techniczną wykonania i odbioru robót.

08.02.2017 do

15.023.2017r.

3.500,00zł brutto

 

 

11.

08.02.2017

OSO.814.14.2017

08.02.2017

Krzyżyk Iwona Miechów ul. Powstańców 23, 27/25,

Biegły Sądowy Sądu Okręgowego w Krakowie w zakresie psychiatrii i przedmiocie uzależnień

Realizacja czynności związanej z przeprowadzeniem badań oraz wydania pisemnej opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego dla osób z terenu Gminy Słaboszów.

01.02.2017 do 31.03.2017

190,00zł  brutto

od osoby

 

 

12.

08.02.2017

OSO.814.13.2017.

08.02.2017

 Róża legaticz

Harfa Traw Kraków ul Urzędnicza 55 lok. 7 , 30-040 Kraków Biegły Sądowy Sądu Okręgowego w Krakowie w zakresie

W zakresie psychologii

Realizacja czynności związanej z przeprowadzeniem badań oraz wydania pisemnej opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego dla osób z terenu Gminy Słaboszów

01.02.2017

do 31.03.2017

190.00zł. brutto od osoby

 

 

13.

14.02.2017

3.2017/PIK

14.02.2017

Powiat Miechowski, Zarząd Powiatu Starosta – Marian Gamrat

Wicestarosta – Jerzy Pułka

Wykonywanie zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez PCPR w Miechowie .

Od 01.01.2017 do 31.12.2017r.

400,00zł miesięcznie

 

 

14.

14.02.2017

OSO.5540.9.2017

14.02.2017

Jerzy Pacia  Usługi Projektowe i Kosztorysowe, ul. Jagiellońska 20A/67, 32-200 Miechów

Projektant zobowiązuje się  wykonać kosztorys inwestorski wraz z przedmiarami na zadanie pn. Modernizacja budynku remizy  OSP w Nieszkowie „.

14.02.2017

do 28.02.2017

1.000,00zł. brutto

 

 

15.

01.03.2017

OSO.2151.5.2017

01.03.2017

FHU Paweł Zbieżek Klub OYAMA Karate,

ul. Kosynierów 16, 32-100 Proszowice

Prowadzenie zajęć karate dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Słaboszów

01.03.2017 do 30.06.2017

250, 00zł

miesięcznie

 

 

16.

09.03.2017

ROŚI.7021.8.2017

09.03.2017

Tomasz Błach, Usługi Budowlane, Wola Knyszyńska 11, 28-440 Działoszyce

Wymiana pokrycia dachowego na budynku świetlicy w Maciejowie .

09.03.20127

Do 31.03.2017

5.500zł brutto

 

 

17.

09.03.2017

ROSI.7021.9.2017

09.03.2017

Wanda Skwara F.H.U. Kropidło 39, 32-218 Słaboszów

Przywrócenie przejezdności po okresie zimowym na drogach gminnych na terenie gminy Słaboszów.

09.03.2017

do 20.04.2017

123,00zł brutto za 1 godzinę

 

 

17a

16.03.2017

ROSI.6232.3.2017

1603.2017

MPGO Sp. Z o .o.

zs. w Krakowie ul. Barska 12

Ryszard Żaba Kierownik Działu Zarządzania Regionami

Wywóz odpadów komunalnych z pojemników typowych według harmonogramu wywozu uzgodnionego ze Zleceniodawcą

01.03.2017

Do 31.12.2017

64,80zł. za m3 brutto

 

 

18

24.03.2017

ROSI.7021.12.2017

24.03.2017

Bogdan Janicki

Firma Usługowo Handlowa BOREX” , oś. Sikorskiego 12/61, 32-200 Miechów

Remont instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w Buszkowie .

Od 24.03.2017

Do 31.05.2017

9.600,00zł.

brutto

 

 

19.

03.04.2017

OSO.814.1.6.2017

01.04.2017

Iwona Janus Stanecka Parkoszowice 5,

 32-200 Miechów

Prowadzenie zajęć  psychoterapeutycznych dla osób uzależnionych w Punkcie Konsultacyjnym „Pierwszy Kontakt w Miechowie ul. Szpitalna 1.( budynek GOPS”) w wymiarze 4 godziny w miesiącu.

Od 01.04.2017r

do

31.05.2017r.

50,00zł brutto za godzinę

 

 

20.

07.04.2017

Nr 1.S.2017

07.04.2017

Klub Sportowy Nidzica z/s. Święcice nr 6 ,

Tomasz Madejski Prezes

 Łukasz Czapla Z-ca

Paweł Rosół Skarbnik

Realizacja zadania w oparciu o wniosek o udzielenie dotacji z budżetu gminy Słaboszów oraz w oparciu o harmonogram stanowiący integralną część wniosku.

07.04.2017

Do 31.12.2017r.

6450,00zł

 

 

21.

14.04.2017

OSO.2150.4.2017

14.04.2017

Jarosław Grzyb

Święcice 56,

32-218 Słaboszów

Wykonywanie drobnych remontów, napraw i konserwacji urządzeń w Urzędzie Gminy, jednostkach organizacyjnych gminy oraz obiektach komunalnych gminny.

Utrzymanie czystości i pielęgnacja zieleni na terenie bezpośrednio przylegającym do budynku Urzędu Gminy, jednostek organizacyjnych gminy oraz na terenie Gminy Słaboszów.

Sprzątanie przystanków (BUS) na terenie Gminy Słaboszów. Czyszczenie przepustów, zjazdów przy drogach gminnych. Utrzymanie poboczy dróg gminnych .

Od 15.04.2017 do 30.09.2017

1008,00zł brutto

 

 

22.

19.04.2017r.

Nr 2.S.2017

19.04.2017

Uczniowski Klub Sportowy „ Olimpijczyk”

P. Marek Sarna Prezes

P. Agata Piotrowska Skarbnik

Dziaduszyce 23.

32-218 Słaboszów

Zleceniobiorca zobowiązuje się do realizacji zadania w oparciu o wniosek o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Słaboszów oraz w oparciu o harmonogram, stanowiący integralną część wniosku.

18.05.2017

do 31.12.2017

3550,00zł

netto

 

 

23.

04.05.2017

OSO.434.5.2017

01.05.2017

Andrzej Bednarczyk

F.H.U. Ogród Galicja

Masłomiąca ul. Wspólna 3,  32-091 Michałowice

Pielęgnacja oraz utrzymanie i koszenie trawnika( 6 koszeń wraz z usunięciem trawy ) na boisku sportowym w Kalinie Wielkiej w terminie od 1 maja do 31 października 2017r.

01.05.2017 do 31 10.2017r.

2500,00zł brutto

 

 

24.

04.05.2017

OSO.2151.6.2017

04.05.2017

Sławomir Słapek Firma Usługowo- Handlowa, 32-200 Miechów , ul. Wesoła 2a/34

Zapewnienie obsługi informatycznej Gminnej Komisji Wyborczej w Słaboszowie w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Słaboszów w okręgu wyborczym nr 2 zarządzonych na dzień 18 czerwca 2017roku

04.05.2017 do 20.06.2017r.

20,00zł brutto

za przepracowana godzinę

 

 

25.

04.05.2017

ROSI.7021.19.2017

04.05.2017

Anna Malik – F.H.U.T. Bolęcin, ul. Podleśna 6, 32-540 Trzebienia

„Remont i przebudowa /modernizacja infrastruktury sportowej/boiska sportowego służącego do rekreacji wraz z jego

Infrastrukturą w Słaboszowie- odwodnienie drenaż) zgodnie z kosztorysem ofertowym .

 

20.05.2017r.

45.674,02zł brutto

 

 

26.

08.05.2017

OSO.814.1.2.2017

08.05.2017

Róża legaticz

Harfa Traw- Kraków ul. Urzędnicza 55 lok.7, 30-040 Kraków Biegły Sądowy Sądu Okręgowego w Krakowie

Wykonanie czynności zwianych z przeprowadzeniem badań oraz wydanie pisemnej opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania  rodzaju zakładu leczniczego dla osób z terenu Gminy Słaboszów.

08.05.2017r.

do 31.05.2017r.

190,00zł brutto od osoby

 

 

27

08.05.2017

OSO.814.1.3.2017

08.05.2017

Iwona Krzyżyk zam. Miechów ul. Powstańców 23, 27/25- Biegły Sądowy Sądu Okręgowego w Krakowie

Wykonanie czynności zwianych z przeprowadzeniem badań oraz wydanie pisemnej opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania  rodzaju zakładu leczniczego dla osób z terenu Gminy Słaboszów.

08.05.2017r.

do 31.05.2017r.

190,00zł brutto od osoby

 

 

27a

18.05.2017

ROSI.7021.19.1.2017

18.05.2017

Usługi Remontowo- Budowlane Adam Dudziński, ul. Kamienna 13, 32-200 Miechów

Wykonanie przedmiotów umowy w terminie ,zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy  technicznej i technologicznej.

Do 30.06.2017r.

43.400,55zł brutto

 

 

28.

08.06.2017

ROŚI.6830.4. 2017

08.06.2017

Sławomir Filipek Biuro Usług Geodezyjnych, ul. Miechowity 1, 32-200 Miechów

Zamawiający zleca a wykonawca zobowiązuje się do wykonania rozgraniczeń w KaIinie Wielkiej.

Do 31 lipca 2017r.

3000,00zł brutto

 

 

28A

09.06.2017

ROŚI.6324.48. 2017

09.06,2017

Gminna Spółka Wodna w Słaboszowie

P. Nocuń Jan Przewod.

Pan Stanisław Mucha z-ca Przewod.

Wykonanie konserwacji rowu odwadniającego na obiekcie Nidzica II we wsi Słaboszów, oraz wykonanie przepustu na obiekcie Nidzica I we wsi Słaboszów.

Obiekt II 26.06.2017

Do 29.06.2017

Obiekt I

18.09.2017 do 19.09.2017

3000,00zł

 

 

29.

19.06.2017

OSO.2151.7.2017

19.06.2017

Jacek Warzecha Kraków oś. Niepodległości 6/42,

31-621 Kraków

Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia l. „Przygotowanie administracji publicznej do realizacji zadań obronnych związanych z natychmiastowym uzupełnieniem Sił Zbrojnych w ramach Akcji Kurierskiej”.

20.06.2017r

920,00zł brutto

 

 

30.

03.07.2017

OSO.814.1.10.

2017

01.07.2017

Iwona Janus- Stanecka Parkoszowice 5, 32-200 Miechów

Prowadzenie zajęć psychoterapeutycznych dla osób uzależnionych w Punkcie Konsultacyjnym „Pierwszy Kontakt w Miechowie , ul. Szpitalna 1, 32-200 Miechów.

01.07.2017 do

31.12 2017r.

50zł brutto za 1 godzinę

 

 

31.

09.08.2017

ROŚI.6830.5.2017

09.08.2017

Mn-Geo Usługi Geodezyjno- Kartograficzne Marek  Mol 32-091 Michałowice , il. Smolna 10.

Ustalenia granic  działki ewidencyjnej  nr 244/6 o pow. 0,0400ha objętej  KW KR1M/00063729/7 stanowiąca własność Gminy Słaboszów oznaczona w ewidencji jako droga gminna z działkami sąsiednimi położonymi w obrębie Buszków.

Do 16 października 2017r.

1800,00zł. brutto

 

 

32.

09.08.2017

ROŚI.6830.6.2017

09.08.2017

Grzegorz Musiał Usługi Geodezyjne i Kartograficzne Częstoszowice 45, 32-210 Książ Wielki

Wyznaczenie  osi drogi Nr 513/1 położonej w obrębie Janowice, jednostce ewidencyjnej Słaboszów objętej księgą wieczysta kw nr KR1M/00062548/7 stanowiącej własność Gminy Słaboszów

Do 30 września 2017r.

2000,00zł.

 

 

33.

17.08.2017

OSO.814.1.11.2017

17.08.2017

Skrobisz Anna Kalina Wielka 62b

32-218 Słaboszów

1.Prowadzenie zajęć terapii wymowy dla dzieci ze Szkół Podstawowych w Dziaduszycach i w Janowicach.

2.Zajęcia prowadzone będą przez 4 godziny tygodniowo tj. 2 godziny

w Szkole Podstawowej w Dziaduszycach , i 2 godziny w Szkole Podstawowej w Janowicach .

Od.01.09

.2017r. do 22.12.2017r.

55,00zł brutto za godzinę lekcyjną.

1/2017

z dnia 29.09.2017r.

 

34.

21.08.2017

USC.5365.2.2017

21.08.2017

Zakład Introligatorski Wojciech Grzywa, oś . Centrum B,bl.7,

31-927 Kraków Nowa Huta

Wykonanie zamówienia polegającego na oprawie 17 ksiąg przechowywanych w Urzędzie Stanu  Cywilnego w Słaboszowie.

 

Do 4 09.2017r.

1254,60zł

brutto

 

 

35.

27.09.2017

ROŚI.6840.4.2017

27.09.2017

Mn-Geo Usługi Geodezyjno-Kartograficzne Marek Mol , 32-091 Michałowice, ul. Smolna 10.

Wykonanie podziału działki nr 884/4 położonej w obrębie Słaboszów, jednostce ewidencyjnej Słaboszów objętej księgą wieczystą  Kw.KR1M/00044315/3 stanowiącej własność Gminy Słaboszów.

Do 31.08.2018r.

2200,00zł

brutto

 

 

36.

28.09.2017

USC.5365.2.2017

28.09.2017

Zakład Introligatorski

Wojciech Grzywa

Oś. Centrum B bl.7, 31-927 Kraków Nowa Huta

„Usługa oprawy 10 ksiąg stanu cywilnego dla Urzędu  Stanu Cywilnego w Słaboszowie „

Do 12.10.2017r.

738,00zł brutto

 

 

37.

28.09.2017

-------------------

28.09.2017

Anna Łucak Borki 108A,26-080 Mniów

Konserwacja 3 ksiąg urodzeń, małżeństw i zgonów parafii rzymskokatolickiej w Kalinie Wielkiej z lat 1914-1915 oraz legat przechowywanych w Urzędzie Stanu Cywilnego w Słaboszowie.

Do 30.10.2017r.

3100,00zł  brutto

 

 

38.

28.09.2017

------------------

28.09.2017

Janusz Czapla zam. Święcice 6, 32-218 Słaboszów

Przeprowadzenie prac porządkowych na działce nr 522/1 w Święciach stanowiącej własność gminy Słaboszów.

Od. 29.09.2017

 Do 03.10.2017

135,00zł. brutto

 

 

39.

29.09.2017

OSO.2150.5.2017

29.09.2017

Jarosław Grzyb

Święcice 56, 32-218 Słaboszów

Wykonywanie prac związanych z obsługą pieca C.O. w kotłowni Urzędu Gminy w Słaboszowie, sprzątanie pomieszczeń kotłowni, wrzucanie opału. Wykonywanie drobnych remontów , napraw, usterek i konserwacja urządzeń w budynku Urzędu Gminy. Odśnieżanie na terenie bezpośrednio przylegającym do budynku Urzędu Gminy.

Od 01.10.2017 do 30.04.2018

1008,00 zł.

brutto

 

 

40.

25.10.2017

ROSI.6840.3.2017

25.10.2017

Grzegorz Musiał Usługi Geodezyjne i Kartograficzne Częstoszowice 45, 32-210 Książ Wielki

Ustalenie granic działki nr 747/1 o pow. 0,0127ha obrębu Słupów jednostce ewidencyjnej Gminy Słaboszów.

Do 28 lutego 2018r.

2000,00zł brutto

 

 

41.

31.10.2017

OSO.2150.6.2017

31.102017

Roman Marzec

Słaboszów 53,

32-218 Słaboszów

Sprzątanie  pomieszczeń w budynku administracyjnym  Urzędu Gminy w Słaboszowie- w związku z urlopem  wypoczynkowym  sprzątaczki .

Od 01.11.do 30.11.2017r.

1500,00zł.

 

 

42.

27.12.2017

OSO.1610.3.2017

02.01.2018

Poczta Polska S.A.

Ul. Rodziny Hiszpańskich 8 ,

00-940 Warszawa

1)Usługi powszechne w obrocie krajowym i zagranicznym, zgodnie z załącznikiem II do niniejszej umowy,

2)usług niepowszechnych w obrocie  krajowym , zgodnie z załącznikiem nr III A do niniejszej Umowy.

Od.02.01.

Do 31.12. 2018r.

Zgodnie z obowiązującymi w dniu realizacji usług  cennikami

 

 


 

 

* Jeśli dokument jest inny niż umowa , w rubryce „Uwagi” należy wpisać odpowiednią nazwę.

 

Centralny rejestr umów, ugód i porozumień w 2016

CENTRALNY  REJESTR  UMÓW, UGÓD  I  POROZUMIEŃ*

2016

 

 

 

 

Data rejestracji umowy

Znak sprawy oraz symbol klasyfikacyjny zgodnie z rzeczowym wykazem akt

Data zawarcia umowy

Podmiot z którym zawarto umowę

Przedmiot umowy

Okres obowiązywania umowy

Wartość umowy (brutto)

Aneks do umowy-Nr
i data zawarcia

Uwagi

1.

04.01.2016

OSO.1610.1.2016

04.01.2016

Polska Poczta S.A.

Ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa

1.Nadawca powierza, a Poczta zobowiązuje się do świadczenia:

1) usług powszechnych w obrocie krajowym i zagranicznym, zgodnie z Załącznikiem II do niniejszej Umowy,

2)usług niepowszechnych w obrocie krajowym, zgodnie z Załącznikiem nr IIIA, IIIB, IIIC do niniejszej Umowy

Od

04.01.2016.

do

31.12.2016r.

w/g faktur za otrzymane przesyłki

 

 

2.

04.01.2016

OSO.2150.1.2016

04.01.2016

Zbigniew Lis

Kalina Wielka 24

32-218 Słaboszów

Pełna obsługa samochodu pożarniczego, konserwacja, dbałość o sprzęt w jednostce OSP Kalina Wielka w tym utrzymanie w stałej czystości pomieszczenia garażu .

Od 01.01.2016

Do

31.12.2016r.

193,00 brutto miesięcznie

 

 

3.

04.01.2016

OSO.2150.2016

04.01.2016

Zbigniew Bąkowski, ul. Kopernika 3A.

32-200 Miechów

Wykonywanie zadań z zakresu rozgraniczeń nieruchomości oraz  podziałów geodezyjnych tj.:

- sporządzanie upoważnień  geodetom upoważnionym do wykonywania prac rozgraniczeniowych ( przygotowanie opinii do Starostwa Powiatowego),

- przygotowanie dokumentacji w celu komunalizacji dróg gminnych .

Od

 01.01.2016

Do 30.06.2016

600,00zł. brutto miesięcznie

 

 

4.

04.01.2016

OSO.2151.1.2016

04.01.2016

Stanisław Krawiec

Dziaduszyce 12, 32-218 Słaboszów

Pełna obsługa samochodu pożarniczego, konserwacja, dbałość o sprzęt w jednostce OSP Nieszków  w tym utrzymanie w stałej czystości pomieszczenia garażu .

Od 01.01.2016

Do

31.12.2016r

193,00 brutto miesięcznie

 

 

5.

04.01.2016

OSO.2151.2.2016

04.01.2016

Konrad Madetko

Święcice 12 , 32-218 Słaboszów

Pełna obsługa samochodu pożarniczego, konserwacja, dbałość o sprzęt w jednostce OSP Święcice  w tym utrzymanie w stałej czystości pomieszczenia garażu .

01.01.2016

Do

31.12.2016r

193,00 brutto miesięcznie

 

 

5/1

04.01.2016

OSO.2150.3.2016

04.01.2016

Mielus Anna

Kalina Wielka 152.

32-218 Słaboszów

Sprzątanie pomieszczeń, okresowe mycie okien i pranie firan, utrzymanie w stałej czystości posesji przed wejściem do budynku oraz sprawdzanie zamknięcia okien po godzinach pracy Gminnej Biblioteki Publicznej w Słaboszowie z/s w Kalinie Wielkiej

Od

01.01.2016

do 31.12.2016r.

400,00zł brutto

 

 

6

05.01.2016

009/UG/16

05.01.2016

Przedsiębiorstwo Informatyczne FORTES J. Wąsik, K. Niziołek  Sp. J.

 25-11 6 KIELCE, ul Ściegiennego 177

Specjalistyczny nadzór eksploatacyjny i serwis n/w oprogramowania aplikacyjnego :

1.Podatki i Opłaty Gminne(podatek od nieruchomości, leśny i rolny osób fizycznych i prawnych; zwrot podatku akcyzowego; podatek od środków transportowych osób fizycznych i prawnych , zaświadczenia ).

Od

01.01.2016

do

31.12.2016

Usługi są odpłatne wg cennika FORTES obowiązującego w dniu wystawienia faktury

 

 

7

05.01.2016

2016-1208072-0076

05.01.2016

Technika IT S.A.

zs. W Gliwicach(44-102) przy ul. Toszeckiej 2

Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usług wsparcia technicznego Oprogramowania w zakresie :

9-  aktualizacji i modyfikacji oprogramowania. Itd.

 

 

Od

01.01.2016

do 31.12.2016

1632,00zł netto

 

 

8

05.01.2016

26/ADMW/2016

05.01.2016

Wolters Kluwer spółka akcyjna zs. W Warszawie (01-208) przy ul. Przyokopowej 33.

Na mocy umowy Licencjodawca udziela Licencjobiorcy  niewyłączne i niezbywalne licencje( każda licencja na jeden jednoczesny dostęp) na korzystanie z serwisu on-line o nazwie „LEX” ,

Od 01.01.2016

Do 31.12.2016r.

5000,00zł.

 

 

9.

05.01.2016

OSO.132.4.2016

05.01.2016

Biuro Usług Informatycznych

T-SOFT S.C. 30-702 Kraków ul. Romanowicza 17,

Zamawiający zobowiązuje się  do płacenia wykonawcy co miesiąc zryczałtowanej kwoty mającej na celu utrzymanie w mocy warunków gwarancji na zakupione od wykonawcy systemy informatyczne, na które minął 12-sto miesięczny okres gwarancji , przez cały czas trwania niniejszej umowy .

Programy objęte umową : FK, WTDB, FR, ST, STE.

Od 02.01.2016

Do 31.12.2016

4632,68zł brutto

 

 

9.

07.01.2016

OSO.814.1.1.2016

07.01.2016

Iwona Janus Stanecka

zam. Miechów ul. Wesoła2a15, 320-200

 

Prowadzenie zajęć psychoterapeutycznych dla osób uzależnionych w Punkcie Konsultacyjnym „ Pierwszy Kontakt „ w Miechowie ul. Szpitalna 1

( budynek GOPS) w wymiarze 4 godzin w miesiącu.

Od 07.01.2016

do 31.12.2016r.

50,00zł

 brutto 1 godzina

 

 

10

07.01.16.

OSO.814.1.3.2016

07.01.2016

Iwona Krzyżyk

ul. Powstańców 23, 27/25, 32-200 Miechów

Czynności związane z przeprowadzeniem badań oraz wydania pisemnej opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania zakładu leczniczego dla osób z terenu Gminy Słaboszów.

Od

07.01.2016

do 31.12.2016

190,00zł brutto

od osoby

 

 

11

07.01.16.

OSO.814.1.2.2016

07.01.2016

Róża azarewicz

Ul. Prądnicka 53A/6

32-202 Kraków

Czynności związane z przeprowadzeniem badań oraz wydania pisemnej opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania zakładu leczniczego dla osób z terenu Gminy Słaboszów.

Od.

07.01.2016

Do

31.12.2016r.

190,00zł

Brutto od osoby

 

 

12.

18.01.2016

361/OA/16

18.01.2016

Korelacja Systemy Informatyczne Sp. Z o.o.z /s w Krakowie ul. Lea 114

Sprawowanie opieki autorskiej dla zapewnienia prawidłowego działania programów komputerowych wymienionych w załączniku nr 1.

.Od

1.01.2016r

do.

31.12.2016r.

6550,00zł

brutto

 

 

13

22.01.2016

ROŚI.7021.1.2016

22.01.2016

Tomasz Błach, Usługi Budowlane, Wola Knyszyńska 11 , 28-440 Działoszyce

Wymiana pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w Dziaduszycach .

Od 22.01.2016

do 5.02.2016r.

3187,74zł brutto

 

 

14.

22.01.2016

OSO.2150.3A.2016

22.01.2016

Lila Piwowarska

Komorów 30, 32-200

Miechów

Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców w 2016r.

Od

01.01.2016

Do

31.12.2016

350,00zl brutto

 

 

14/A

23.02.2016

OSO.5540.7.2016

23.02.2016

Jerzy Pacia

Usługi Projektowe i Kosztorysowe zam. Ul. Jagiellońska 20A/67,32-200 Miechów

Wykonanie projektu p.” Modernizacja (remont ) remizy strażackiej OSP Kropidło” do zgłoszenia robót wraz z kosztorysem inwestorskim, przedmiarami .

Od 23.02.2016

Do 04.03.2016r.

1.500,00zł. Brutto

 

 

15

26.02.2016

OSO.814.3.2016

26.02.2016

PCPR Miechów

Zarząd Powiatu

Marian Gamrat

Jerzy Pułka

Wykonywanie zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej realizowanych  przez Punkt Interwencji Kryzysowej

01.01.2016

Do

31.12.2016r.

 

400,00zł miesięcznie

 

 

15A

01.03.2016

OSO.2151.3.2016

01.03.2016

Agnieszka Pieprzyca

Skarbnik, Audyt, Doradztwo Finansowe i Gospodarcze Słomiróg 65, 32-005

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy polegającego na doradztwie oraz sporządzeniu dokumentów w zakresie zwrotu podatku od towarów i usług ( VAT) dla Gminy Słaboszów z wydatków dotyczących Urzędu Gminy Słaboszów za lata 2012- 2015.

Od 1.03.2016

Do 30.06.2016

3837,60 zł. Brutto

 

 

16

02.03.2016

OSO.814.1.13.2016

01.03.2016

Anita Siudak

Miechów

Ul. Prądzyńskiego 25

32-200 Miechów

1.Prowadzenie zajęć tanecznych dla klas 0-III,IV SP i I-III Gimnazjum Dziaduszycach,

2.Zajęcia prowadzone będą od 2 marca 2016r w każdą  środę w 3 grupach po 45 minut każda .

02.02.2016

do 22.06.2016Od

70,00zł  brutto za godzinę lekcyjną

 

 

17

09.03.2016

----------------------

29.12.2015

Małopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Krakowie

Ul. Studencka 19

 31-116 Kraków

bezpłatne używanie części nieruchomości gruntowych na których zostaną ustawione przez biorącego pojemniki metalowe w ilości 12 sztuk.

3 lat

bezpłatnie

 

 

18.

09.03.2016

ROŚI.7021.9.2016

01.03.2016

Monika Szarek Bukowaska Wola 25, 32-200 Miechów

Projektant zobowiązuje się  wykonać uproszczony projekt budowlany na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych Jazdowice- do pól, kosztorys inwestorski wraz z przedmiarami, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót.

Od

01.03.2016

Do

25.03.2016

3500,00zł brutto

 

 

19.

09.03.2016

ROŚI.7021.7.16

01.03.2016

PROXIMUS Wójcik Działalność w zakresie architektury mgr inż. Krzysztof Wójcik Laskowa 3, 28- 330 Wodzisław

Projektant zobowiązuje się wykonać uproszczony projekt budowlany na modernizację infrastruktury sportowej polegającą na  przebudowie  boiska sportowego wraz z jego infrastrukturą.

Od

0 03.2016

Do 21.03.2016.

10 000,00 zł. Brutto

 

 

20.

06.04.2016

ROŚ.6324.26.1.2016

06.04.2016

Gminna Spółka Wodna w Słaboszowie reprezentowana przez:

Przewod. Jan Nocuń

Z-ca Stanisław Mucha

Wykonanie prac konserwujących na obiekcie Nidzica I, wieś Dziaduszyce- na rowie Nr 7h oraz wykonanie prac konserwujących na obiekcie Nidzica I , wieś Buszków- na rowie Nr B realizowanego w zakresie zadań związanych z utrzymaniem wód i urządzeń wodnych.

Od

11.04.2016

do 26.04.2016r.

3901,77zł

 

 

21.

08.04.2016

OSO.434..8.2016

08.04.2016

Andrzej Bednarczyk F.H.U. Ogród Galicja  zam. Masłomiąca ul Wspólna 3, 32-091 Michałowice

Pielęgnacja oraz utrzymanie i koszenie trawnika na boisku sportowym w Kalinie Wielkiej.

Od 08.04.2016

do 31.10.2016

2500,00zł. Brutto

 

 

21.A

06.05.2016

ROŚI.6830.2.2016

06.05.2016

Sławomir Filipek Biuro Usług Geodezyjnych, ul. Miechowity 1, 32-200 Miechów

Wykonawca zobowiązuje  się do wykonania  rozgraniczenia  w miejscowościach :

-Redziny Zbigalskie ,  Kropidło,

Do 30.06.2016

3000,00zł brutto

 

 

22.

16.05.2016

ROŚI.7021.11.2016

16.05.2016

Marek Małecki- AVIS s.c. Ekologiczne Place Zabaw, ul. Turystyczna 106,20-230 Lublin

„Utworzenie placu zabaw/ dostawa i montaż/ w m. Kalina Wielka na działce o nr ewid. 93 stanowiącej własność komunalną Gminy Słaboszów/ zgodnie z przedłożona oferta cenowa z dnia 05.05.2016r.

21 dni roboczych od podpisania umowy

16500,00zł. Brutto

 

 

23.

23.05.2016

ROSI.7021.18.2016

23.05.2016

Monika Szarek Bukowska Wola 25, 32-200 Miechów

Projektant zobowiązuje się  wykonać uproszczony projekt budowlany na przebudowę drogi gminnej K140479 Maciejów Nowy -  Giebułtów.

Od 23.05.2016

Do 01.06.2016

3.500,00zł brutto

 

 

23A

07.06.2016

ROŚI.7021.20.2016

07.06.2016

Monika Szarek

Bukowska Wola 25, 32-200 Miechów

Projektant zobowiązuje się wykonać uproszczony projekt budowlany na przebudowę drogi dojazdowej do pól Rzemiędzice- do pól  do zgłoszenia robót , kosztorys inwestorski wraz z przedmiarami, specyfikację techniczną wykonania i odbioru  robót

Od.07.06.

2016

 do 15.06.2016

3.500,00zł brutto

 

 

23 B

07.06.2016

ROŚI.7021.22.2016

07.06.2016

Witold Turek Zakład Remontowo- Budowlany, Falniów 19 32-200 Miechów

Modernizacja  świetlicy wiejskiej w Buszkowie- stolarka okienna.

Od 07.06.2016

do 30.06.2016

9.601,90zł. Brutto

 

 

23C

07.06.2016

ROŚI.7021.21.2016

07.06.2016

Witold Turek

Zakład Remontowo- Budowlany, Falniów 19, 32-200

Miechów

„Remont świetlicy wiejskiej  w Buszkowie, m. Słaboszów/zgodnie z kosztorysem ofertowym /.

Od

07.0.06.2016

Do 30.06.2016

13.544,64zł brutto

 

 

24.

13.06.2016

OSO.2150.4.2016

13.06.2016

Zbigniew Bąkowski 32-200

Miechów ul. Kopernika 3A

Wykonywanie zadań z zakresu rozgraniczeń nieruchomości oraz podziałów geodezyjnych tj.

- Sporządzanie upoważnień geodetom upoważnionym do wykonywania prac rozgraniczeniowych

( przygotowywanie opinii do Starostwa Powiatowego),

- przygotowywanie dokumentacji  w celu komunalizacji dróg gminnych

Od 01.07.2016

Do 31.12.2016

600,00zł brutto miesięcznie

 

 

25.

14.06.2016

ROŚI.7021.17.2016

14.06.2016

Zakład Usług Remontowo- Budowlanych Wod. Kan. Co i Gaz – Grzegorz Sajdak Miechów- Charsznica, ul. Miechowska  26.

Wymiana osadnika  gnilnego  oraz pompy do ścieków w przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Raszówek 22, 32-218 Słaboszów

Od

15.06.2016

Do 27.06.2016

3.600,00zł brutto

 

 

25/A

27.06.2016

ROŚI.2614.5.2016

27.06.2016

New Power Sp. Z o.o.

z/s przy ul. Skarbka z Gór 51 F lok.9, 03-287 Warszawa

1)przygotowanie porozumienia dla jednostek w celu przeprowadzenia wspólnego postępowania o zamówienie publiczne,

2)przygotowanie wartości szacunkowej zamówienia ,

3)opracowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia(SIWZ) wraz z odpowiednimi załącznikami .

Od 01.01.2017

Do 31.12.2018

3.500,00zł.

Netto

 

 

25/B

01.07.2016

ROŚI.7021.25.1.2016

01.07.2016

Maksymilian Mirek- Usługi Transportowo- drogowe” MATEX”, Nasiechowice50,

 32-200 Miechów

„Udrożnienie rowów przy drodze gminnej Święcice – mzonek”

Do 10.08.2016r.

Do

20 000,00zl brutto

 

 

26.

06.07.2016

OSO.2151.4.2016

06.07.2016

Szczepan Podlach zam. Świątniki 5, 28-330 Wodzisław

Przeprowadzenie audytu w Gminnym Zespole Ekonomiczno- Administracyjnym w Słaboszowie

Do 31 lipca 2016r.

6000,00zł brutto

 

 

27.

15.07.2016

ROŚI.7021.27.2016

15.07.2016

Przemysław Krysa- Firma Remontowo- Budowlana, Marchocice35, 32-218 Racławice

Remont pomieszczenia- wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej w remizie OSP Święcice, m. Słaboszów.

Od 15.07.2016

Do 25.07.2016r.

2200,00zł. Brutto

 

 

27/A

21.07.2016

ROSI.7021.28.1.2016

21.07.2016

Maksymilian Mirek- Usługi Transportowo-Drogowe „MATEX”

Nasiechowice50,

32-200 Miechów

„Przywrócenie przejezdności na drogach dojazdowych do pól”

Do

10.08.2016r.

wg ustalonych stawek godzinowych

 

 

28.

25.07.2016

ROŚI.7021.29.2016

25.07.2016

Dariusz Florek- P.H.U.

„SPAW-SERWIS”, Kozłów 214 A,

32-241 Kozłów

„Wykonanie ogrodzenia przy remizie OSP Janowice”/ zgodnie z kosztorysem ofertowym/ .

Do 16.08.2016

6.500,00zł brutto

 

 

29.

26.07.2016

ROŚI.7021.31.2016

26.07.2016

„WALKOR” Zakład Robót drogowych i Ogólnobudowlanych Lucjan Ordys,

Bosutów, ul. Wiśniowa 28,32-086 Węgrzce 32-200 Miechów

„Remonty dróg gminnych na terenie Gminy Słaboszów emulsja asfaltowa i grysami metodą  ciśnieniową  z remontera”

Do 05.08.2016

490,79zł. Brutto 1tona wbudowanego materiału

 

 

29A

03.08.2016

OSO.5540.7.2016

03.08.2016

Eugeniusz Poręba – Firma Handlowa „MPBP” ul. Racławicka 43a, 32-200 Miechów

„Modernizacja remizy OSP Kropidło  „ –

wykonanie centralnego ogrzewania .

Do 30.09.2016r.

31 989,22zł brutto

 

 

29B

03.08.2016

OSO.5540.7.2016

03.08.2016

Witold  Turek Zakład Remontowo- Budowlany Falniów 19., 32-200 Miechów

‘Modernizacja  remizy OSP  Kropidło „ roboty budowlane .

Do 30.09.2016

54 524,21 zł brutto

 

 

29C

03.08.2016

OSO.5540.7.2016

03.08.2016

Usługi projektowe i Kosztorysowe Jerzy Pacia zam. Oś .Sikorskiego 18/8 ,

32-200 Miechów

Sprawowanie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w branży budowlanej przy realizacji zadania pn..” Modernizacja remizy strażackiej OSP Kropidło „

Od 03.08.2016 do 30.09.2016

1730,26 zł brutto

 

 

30.

16.08.2016

ROŚI.6830.7.2016

16.08.2016

Grzegorz Musiał, Usługi Geodezyjne i Kartograficzne, Częstoszowice 45,32-210 Książ Wielki.

Wykonanie częściowego odtworzenia drogi nr 423/5 położonej w obrębie śladów, jednostce ewidencyjnej Słaboszów

Do 31.10.2016r.

3000,00zł brutto

 

 

30A

17.08.2016

ROŚI.7021.37.

2016

17.08.2016

Maksymilian Mirek – Usługi Transportowo Drogowe” MATEX”, Nasiechowice 50, 32-200 Miechów

Transport  kamienia na drogi gminne i dojazdowe do pól na terenie gminy Słaboszów wg wskazań zamawiającego wraz z jego rozrównaniem.

Do 15.11.2016

Netto w kwocie:

Kopalnia Kielce- 45zł/1t.

Kopalnia Wierzbica- 40zł./1t.

Kopalnia Olkusz 38zł./1t.

 

 

31.

18.08.2016

ROŚI.271.1.2016

18.08.2016

Przedsiębiorstwo Drogowe WOJTRANS, ul. Głowackiego 93,28-300 Jędrzejów

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych  Jazdowice- do pól.

Do 15.09.2016r.

214.228,36zł brutto

 

 

32.

18.08.2016

ROŚI.271.2.2016

18.08.2016

Zakład Robót Drogowych i Ogólnobudowlanych ”WALKOR” ,Bosutów, ul. Wiśniowa28, 32-086 Węgrzce.

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Rzemiędzice do pól .

Do 15.09.2016r.

124.605,08zł.

Brutto

 

 

33.

18.08.2016

ROŚI.271.1.Nad.2016

18.08.2016

Krzysztof Szarek zam. Racławicka 1/23, 32-200 Miechów

Sprawowanie funkcji Insp. Nadzoru Inwestorskiego – Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Jazdowice.

Do 15.09.2016r.

3.483,39zł brutto

 

 

34.

18.08.2016

ROŚI.271.2.NAD.2016

18.08.2016

Krzysztof Szarek zam. Racławicka 1/23, 32-200 Miechów

Sprawowanie funkcji Insp. Nadzoru Inwestorskiego – Przebudowa drogi dojazdowej do pól- Rzemiędzice

Do 15.09.2016

2.026,10zł.

 

 

35.

18.08.2016

OSO.2151.5.2016

16.08.2016

KGW NIESZKÓW reprezentowanym przez P. Danutę Kisiel zam. Nieszków 45.

Wykonanie wieńca  dożynkowego tj. wykonanie konstrukcji do wieńca, uwicie wieńca, dekoracje wraz z materiałami oraz transport osób i wieńca na dożynki powiatowe.

Od 16.08.2016

 Do 28.08.2016

1000,00zł brutto

 

 

36

18.08.2016

OSO.2151.6.2016

16.08.2016

KGW Kalina Wielka

reprezentowanym przez P. Janinę Gaik Kalina Wielka 22

Wykonanie stoiska promocyjnego gminy. W oferowany zakres prac wchodzi : przygotowanie materiałów drukowanych nep. Informatory, foldery, mapy, ulotki , widokówki i wyroby rękodzieła artystycznego oraz transport osób i stoiska na dożynki powiatowe w dniu 28.08.2016r.

Od 16.08.2016

Do 28.08.2016

1000,00zł brutto

 

 

37.

30.08.2016

OSO.814.51.2016

30.08.2016

Skrobisz Anna

Kalina Wielka  62b, 32-218 Słaboszów

Prowadzenie zajęć terapii wymowy dla dzieci ze Szkół Podstawowych: w Dziaduszycach i w Janowicach.

Od

01.09.2016

Do 30.06.2017

55,00zł brutto za  godzinę lekcyjną

 

 

38.

01.09.2016

OSO.2150.5.2016

01.09.2016

Roman Marzec

Słaboszów 53, 32-218 Słaboszów

Sprzątanie pomieszczeń w budynku administracyjnym Urzędu Gminy- w związku z urlopem wypoczynkowym sprzątaczki

Od 01.09.2016r.

Do

30.09.2016

1500,00 zł. Brutto

 

 

39.

12.09.2016

OSO.271.4.2016

12.09.2016

Łukasz Budż Grupa METALCRAFT Sp. Z o.o. ,ul. Księżnej Jolanty 38, 62-800 Kalisz

Zamawiający zamawia dostawę 4 urn wyborczych wraz z pokrowcami oraz zapasowymi plombami.

Do 30 września 2016r.

2.299,49zł brutto

 

 

40.

13.09.2016

ROŚI.7021.41.2016

13.09.2016

Usługi Geodezyjne Janusz Kwit zam. Oś. XXX- Lecia 9/16,

32-200 Miechów

Wykonanie mapy sytuacyjno- wysokościowej do celów projektowych dla działki nr 111/4 położonej w m. Raszówek stanowiącej własność komunalną Gminy Słaboszów

13.09.2016- do 15.10.2016

1000,00zł brutto

 

 

41.

13.09.2016

ROŚI.7021.43.2016

13.09.2016

Witold Turek Zakład Remontowo- Budowlany, Falniów 19, 32-200 Miechów

„Remont pomieszczeń w budynku OSP Święcice , Gm. Słaboszów /zgodnie z kosztorysem  ofertowym/.

Od 13.09.2016

Do 30.11.2016

4.569.93zł brutto

 

 

42.

19.09.2016

ROŚI.7021.44.2016

19.09.2016

Witold Turek Zakład Remontowo- Budowlany, Falniów 19, 32-200 Miechów

„Ułożenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej Grzymałowie”

Od 19.09.2016r

do 30.09.2016

5.698,96,00zł.

 

 

42A

21.09.2016

OSO.5540.36.2016

21.09.2016

Witold Turek

Zakład Remontowo- Budowlany, Falniów 19, 32-200 Miechów

„Modernizacja remizy OSP Kropidło- roboty budowlane dodatkowe zgodnie z protokołem konieczności Nr 1/2016 z dnia 31.08.2016r. i kosztorysem ofertowym

Do 30.09.2016r.

6.143.83zł brutto

 

 

43.

30.09.2016

OSO.2150.6.2016

30.09.2016

Jarosław Grzyb

Święcice 56

32-218 Słaboszów

Wykonywanie prac związanych z obsługą pieca co w kotłowni Urzędu Gminy w Słaboszowie, sprzątanie pomieszczeń kotłowni , wrzucanie opału .Wykonywanie drobnych remontów, napraw, usterek i konserwacja urządzeń w budynku Urzędu Gminy. Odśnieżanie na terenie bezpośrednio przylegającym do budynku Urzędu Gminy.

Od.

01.10.2016

Do 15.04.2017r.

16,00zł brutto za godzinę

 

 

44.

03.10.2016

ROŚI.7021.46.2016

03.10.2016

Witold Turek- Zakład Remontowo- Budowlany, Falniów19, 32-200 Miechów

„Remont pomieszczenia w budynku remizy OSP w Słaboszowie.

Od

03.10.

do 31.10.2016

11.136,67zł.

 

 

45

03.10.2016

ROŚI.602.1.2016

03.10.2016

Małopolska Fundacja Energio i Środowiska z /s ul. Krupnicza 8/3a, 31-123 Kraków

Wykonanie zamówienia pn.. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Słaboszów

Do 31.12.2016r.

6.500,00zł brutto

 

 

45A

05.10.2016r.

OSO.814.57.2016

05.10.2016

Centrum Kultury i Sportu w Miechowie ul. Racławicka 10, 32-200 Miechów Sylwia Suchecka- Dyrektor

Wynajem pływalni na zajęcia z nauki i doskonalenia pływania dla dzieci i młodzieży .

Od

05.10.2016r

Do 30.11.2016r.

10zł /2ha

od osoby

 

 

46.

12.10.2016

ROŚI.7021.47.2016

12.10.2016

Witold Turek- Zakład Remontowo-Budowlany, Falniów19, 32-200 Miechów

Remont podjazdu przy budynku OSP w Kalinie Wielkiej.

Od

12.10.2016

do

15.11.2016r.

9.970,76 zł brutto

 

 

46A

12.10.2016

2016/0277/4485/SubA/DIS/R

12.10.2016

Skarb Państwa- Minister Sportu i Turystyki

Pan Jarosław Stawiarski – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki

Modernizacja boiska piłkarskiego w Słaboszowie .

31.05.2017r.

649 311,00zł

 

 

47

12.10.2016

ROŚI.041.1.2016

12.10.2016

Paweł Kozieł Zakład Ogólnobudowlany i Instalacji Elektrycznych ul. Snycerska 34/211, 30-817 Kraków

Wykonanie prac konserwatorskich przy kapliczce z figurą Matki Boskiej zlokalizowanej na działce 74/1 w miejscowości Maciejów – zwanej dalej „Kapliczką”.

Do 21.11.2016r

6.699,99zł. brutto

 

 

48.

24.10.2016

ROŚI.271.3.

NAD.2016

24.10.2016

Usługi Projektowe i Kosztorysowe Jerzy Pacia za. Ul. Jagiellońska 20A/67,32-200 Miechów

Sprawowanie funkcji Insp.. Nadzoru” Remont i przebudowa/modernizacja infrastruktury sportowej/boiska sportowego służącego do rekreacji wraz z jego infrastrukturą w Słaboszowie „

Od 24.10.2016r.

Do 20.05.2017r.

6.500,00zł brutto

 

 

49

02.11.2016

ROŚI.7021.49.2016

02.11.2016

Witold Turek Zakład Remontowo- Budowlany, Falniów19, 32-200 Miechów

„Remont świetlicy wiejskiej w Jazdowicach / zgodnie z kosztorysem inwestorskim/

Od 02.11.2016 do 15.11.2016

4.716,04zł.

brutto

 

 

50.

02.11.2016

ROŚI.7021.50.2016

02.11.2016

Witold Turek Zakład Remontowo- Budowlany, Falniów19, 32-200 Miechów

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Rędzinach Borek /zgodnie z kosztorysem /

Od 02.11.2016

Do 05.12.2016

6.781,45zł. brutto

 

 

51.

04.11.2016

ROŚI.7021.51.2016

04.11.2016

Zakład Budowlano-Drogowy”DUKT”, Wola Murowana, ul. Zakładowa17, 26-052 Nowiny .

Przebudowa drogi Boleszówka- Jazdowice /zgodnie z kosztorysem ofertowym/.

Od

04.11.2016

Do 15.11.2016

19.409,40zł.

brutto

 

 

52.

09.11.2016

OSO.2611.4.2016

09.11.2016

TETRATRONIK Sławomir Janus

Zakład Usługowy ul. Wiśniowa 1, 32-340 Wolbrom

Dostawa i  zainstalowanie centrali alarmowej CA-5 w Archiwum Zakładowym w Urzędzie Gminy

 w Słaboszowie .

Do 24.11.2016r.

2.496,00zł. brutto

 

 

53.

18.11.2016

ROŚI.271.4

.NAD.2016

18.11.2016r.

Usługi Projektowe Robert Szmigielski ul. Szpitalna 5/5, 32-200 Miechów

Sprawowanie funkcji Insp. Nadzoru przy realizacji zadania pn.: Przebudowa dachu na budynku szkolnym z przebudową instalacji odgromowej na działce o nr. ewid. 561/22 w m. Dziaduszyce.

Do 20.05.2017r.

6.000,00zł.

brutto

 

 

54,

18.11.2016

ROŚI.271.4.2016

18.11.2016

Adam Dudziński Usługi Remontowo- Budowlane, ul. Kamienna 13, 32-200 Miechów

‘Przebudowa dachu na budynku szkolnym z przebudowa instalacji odgromowej na działce o nr. ewid. 561/22 w m. Dziaduszyce , Gm. Słaboszów

Do 20.05.2017r

342.449,98zł.

brutto

 

 

55.

23.11.2016

ROŚI.7021.53.2016

23.11.2016

Aneta Możdżeń F.H.U. Profil ul. Sienkiewicza 64,

28-500 Kazimierza Wielka

Wykonanie „ Projektu budowlanego przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Słaboszów – Etap V

Od 23.11.2016

Do 12.12.2016r.

Kwalifikacja wstępna 50,00zł brutto za 1 szt.

Projekt budowlany- 350zł brutto za 1 szt.

 

 

55/A

28.11.2016

ROŚI.7021.59.1.2016

28.11.2016

 Maksymilian Mirek  Usługi Transportowo Drogowe „Matex „ Nasiechowice 50, 32-200 Miechów

Prace ziemne polegające na odmuleniu rowów w m. Kalina Wielka .

Do 08.12.2016r.

8.798,44zł brutto

 

 

56.

30.11.2016

OSO.814.69.2016

30.11.2016

Anita Siudak

ul. Prądzyńskiego25,

32-200 Miechów

1.Prowadzenie zajęć tanecznych dla dzieci klas 0-III Szkoły Podstawowej w Dziaduszycach.

2.Zajęcia będą prowadzone od 30 listopada do 21 grudnia 2016r. 2 godziny w tygodniu po 45 minut każda.

Od 30.11.2016r.

Do 21.12.2016r.

100,00zł. brutto za godzinę lekcyjną

 

 

57.

05.12.2016

----------------

05.12.2016

Agnieszka Pieprzyca firma SKARBNIK Audyt, Doradztwo Finansowe i Gospodarcze Słomiróg 65, 32-005

Przeprowadzenie szkolenia dla pracowników Urzędu Gminy Słaboszów oraz wszystkich jednostek budżetowych w zakresie procesu wdrażania centralizacji a także zasad i sposobu wyliczenia pre-wskaźnika zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów .

Do dnia 20.12.2016r.

1 700,00zł.

brutto

 

 

57A

05.12.2016

ROŚI.7021.63.2016

05.12.2016

Wanda Skwara Firma Handlowo- Usługowa, Kropidło 39, 32-218 Słaboszów

„Prace ziemne polegające  na odmuleniu rowów w m. Kalina Wielka”

Do 20.12.2016r.

8.605,08zł. brutto

 

 

57B

05.12.2016

ROŚI.7021.62.2016

05.12.2016

Krzysztof Nowak Pracownia Projektowa oś. Młodych 11 ,

 32-200

Miechów

Wykonanie projektu architektonicznego budowy budynku świetlicy wiejskiej w m. Raszówek gm. Słaboszów na działce nr ewid. 111/4

Od 12.2016

Do 30.12.2016

5.500,00zł. brutto

 

 

58.

06.12.2016

------------------

06.12.2016

Firma „KTK” Mistrzejowice 2/1 31-640 Kraków , Krzysztof T. Kociołek

Przeprowadzenie  szkolenia z zakresu OC

06.12.2016r.

500,00zł. brutto

 

 

59.

19.12.2016

------------------

19.12.2016

Krakowski Bank Spółdzielczy zs. w Krakowie, ul. Rynek Kleparski 8, 31-150 Kraków

1.Cecylia Dela Dyrektor Oddziału

2.Dorota Klimczyk Pełnomocnik Zarządu

 

Bank zobowiązuje się do otwierania oraz prowadzenia na czas określony 01.01.2017 do 31.12.2017r rachunków rozliczeniowych bieżących, rachunków pomocniczych Gminy Słaboszów oraz gminnych jednostek organizacyjnych:

-SP w Janowicach , ZS

w Dziaduszycach , GZEAS, GOPS,

UG Słaboszów.

01.01.2017.do 31.12.2017r.

Około

12. 500.zł. brutto

 

 

60.

23.12.2016

ROŚI.271.5.2016

23.12.2016

MPGO Sp. Z o.o.

Kraków ul. Barska 12, 30-307 Kraków

„Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Słaboszów, oraz utworzenie i prowadzenie Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych „

Od.

01.01.2017r

do 31.12.2018

20 790,00zł brutto miesięcznie

 

 


 

 

* Jeśli dokument jest inny niż umowa , w rubryce „Uwagi” należy wpisać odpowiednią nazwę.

 

Centralny rejestr umów, ugód i porozumień w 2015

 

CENTRALNY REJESTR UMÓW, UGÓD I POROZUMIEŃ*

2015

 

 

 

 

Data rejestracji umowy

Znak sprawy oraz symbol klasyfikacyjny zgodnie z rzeczowym wykazem akt

Data zawarcia umowy

Podmiot z którym zawarto umowę

Przedmiot umowy

Okres obowiązywania umowy

Wartość umowy (brutto)

Aneks do umowy-Nr
i data zawarcia

Uwagi

1.

2.01.2015

OSO.2150.1.2015

2.01.2015

Zbigniew Bąkowski

32-200 Miechów ul. Kopernika 3A

Wykonywanie zadań z zakresu rozgraniczeń nieruchomości oraz podziałów geodezyjnych tj:

-sporządzenie upoważnień geodetom uprawnionym na wykonywanie prac rozgraniczeniowych( przygotowanie opinii do Starostwa Powiatowego ),

-przygotowanie dokumentacji w celu komunalizacji dróg gminnych .

Od 02.01.2015

do   30.06.2015

600,00 zł brutto

 

 

2.

2.01.2015

OSO.814.1.1.2015

2.01.2015

Iwona Janus Stanecka

zam. Miechów , ul. Wesoła 2a15, 32-200

Miechów

Prowadzenie zajęć psychoterapeutycznych dla osób uzależnionych w Punkcie Konsultacyjnym” Pierwszy Kontakt”

w Miechowie ul. Szpitalna 1 (budynek GOPS)

Od.02.01.

2015r.

do 31.12.2015r.

50,00zł.

brutto za godzinę

 

 

3.

2.01.2015

OSO.2151.1.2015

02.01.2015

Konrad Madetko

Święcice 12

Pełna obsługa samochodu pożarniczego, konserwacja, dbałość o sprzęt w jednostce OSP Święcice w tym utrzymanie stałej czystości pomieszczenia garażu.

Od 01.01.2015r.

do 31.12.2015r.

193,00zł.

brutto

 

 

4.

2.01.2015

OSO.2151.2.2015

02.01.2015

Stanisław Krawiec

Dziaduszyce

Pełna obsługa samochodu pożarniczego, konserwacja, dbałość o sprzęt w jednostce OSP Nieszków w tym utrzymanie w stałej

czystości pomieszczenia garażu .

Od 01.01.2015r.

do 31.12.2015r.

193,00zł. brutto

 

 

 

 

 

5.

2.01.2015

OSO.2151.2.2015

02.01.2015

Zbigniew Lis

Kalina Wielka

Pełna obsługa samochodu pożarniczego, konserwacja, dbałość o sprzęt w jednostce OSP Kalina Wielka w tym utrzymanie stałej czystości pomieszczenia garażu.

Od 01.01.2015r.

do 31.12.2015r.

193,00zł brutto

 

 

6.

2.01.2015

OSO.2150.2.2015

2.01.2015

Anna Mielus

Kalina Wielka

Sprzątanie pomieszczeń w tym korytarza , łazienki, mycie okien w miarę   potrzeb, okresowe pranie firan, utrzymanie w stałej czystości posesji przed wejściem do budynku, sprawdzanie zamknięcia okien po godzinach pracy w Gminnej Bibliotece Publicznej w Słaboszowie z/s w Kalinie Wielkiej.

Od

01.01.2015r.

do

31.12.2015r.

400,00zł.

brutto miesięcznie

 

 

7.

23.03.2015

OSO.2150.4.2015

23.03.2015

Małgorzata Łuczyk

Słaboszów

Sprzątanie pomieszczeń w budynku administracyjnym Urzędu Gminy- zastępstwo sprzątaczki w związku ze zwolnieniem lekarskim.

Od 23.03.

2015r.

60,00zł

brutto dziennie

 

 

8

08.04.2015

OSO.814.1.32.2015

08.04.2015

Iwona Krzyżyk

Miechów Powstańców 23

Przeprowadzenie badań i wydanie pisemnej opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu

Do 15.05.2015r.

190,00zl brutto

 

 

9

08.04.2015

Oso.814.1.33.2015

08.04.2015

Iwona Krzyżyk

Miechów

Powstańców 23

Przeprowadzenie badań i wydanie pisemnej opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu

Do 15.05.2015r.

190,00zł brutto

 

 

10

08.04.2015

OSO.814.1.31.2015

08.04.2015

Iwona Krzyżyk

Miechów

Powstańców 23

Przeprowadzenie badań i wydanie pisemnej opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu

Do 15.05.2015r.

190,00zł brutto

 

 

11

08.04.2015

OSO.814.1.29.2015

08.04.2015

Iwona Krzyżyk

Miechów

Powstańców 23

Przeprowadzenie badań i wydanie pisemnej opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu

Do 15.05.2015r.

190,00zł brutto

 

 

12

08.04.2015

OSO.814.1.25.2015

08.04.2015

Róża Łazarewicz

Miechów, Powstańców 23

Przeprowadzenie badań i wydanie pisemnej opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu

Do 15.05.2015r.

190,00zł brutto

 

 

13

08.04.2015

OSO.814.1.26.2015

08.04.2015

Róża Łazarewicz

Kraków Prądnicka 53A

Przeprowadzenie badań i wydanie pisemnej opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu

Do 15.05.2015

190,00zł.

brutto

 

 

14

08.04.2015

OSO.814.1.28.2015

08.04.2015

Róża Łazarewicz

Kraków Prądnicka 53A

Przeprowadzenie badań i wydanie pisemnej opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu

Do 15.05.2015

190,00zł. brutto

 

 

15

08.04.2015

OSO.814.1.27.2015

08.04.2015

Róża Łazarewicz

Kraków

Prądnicka 53A

Przeprowadzenie badań i wydanie pisemnej opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu

Do 15.05.2015

190,00zł brutto

 

 

16.

22.04.2015

OSO.434.14.2015

22.04.2015

Andrzej Bednarczyk

F.H.U. Ogród Galicja

Masłomiąca ul. Wspólna 3, 32-091 Michałowice

Pielęgnacja oraz utrzymanie i koszenie trawnika na boisku sportowym w Kalinie Wielkiej

Od 22 .04.2015r. do 31 10.2015r.

2500,00

brutto

 

 

17.

06.05.2015

OSO.2150.5.2015

15.04.2015

Lila Piwowarska

Komorów 30.

Sporządzenie spisu wyborców, w związku z wyborami Prezydenta RP zarządzonymi na dzień 10. 05.2015r.

Od 15.04.2015 do 09.05.2015

150,00zł brutto

 

 

18.

06.05.2015

OSO.2150.6.2015

21.04.2015

Agnieszka Włodarska

Słupów 1.

Zapewnienie obsługi informatycznej Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Dziaduszycach, w związku z wyborami Prezydenta RP zarządzonymi na dzień 10. 05. 2015r.

Od 21.04.2015

do 11.05.2015r.

150,00zł.

brutto

 

 

19.

06.05.2015

OSO.2150.7.2015

21.04.2015

Anna Klimczyk

Kalina Wielka 176

Zapewnienie obsługi informatycznej Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Kalinie Wielkiej, w związku z wyborami Prezydenta RP zarządzonymi na dzień 10. 05.2015r.

Od

21.04.2015 do 11.05.2015r.

150,00zł.

brutto

 

 

20.

06.05.2015

OSO.2150.8.2015

04.05.2015

Halina Marzec

Słaboszów 53

Sprzątanie lokalu wyborczego Nr 1 w Słaboszowie, w związku z wyborami Prezydenta RP zarządzonymi na dzień

10.05.2015r.

Od 04.05.2015 do 11.05.2015r.

50.00zł.

brutto

 

 

21.

06.05.2015

OSO.2150.9.2015

04.05.2015

Halina Marzec

Słaboszów 53

Przygotowanie oraz ochrona lokalu wyborczego Nr 1 w Słaboszowie w czasie przerwy w głosowaniu, w związku z wyborami Prezydenta RP zarządzonymi na dzień 10.05.2015r.

Od

04.05.2015

do 11.05.2015

85,00zł.

brutto

 

 

22.

06.05.2015

OSO.2150.10.2015

04.05.2015

Jarosław Kalarus

Kalina Wielka 171

Przygotowanie oraz ochrona lokalu wyborczego Nr 3 w Kalinie Wielkiej w czasie przerwy w głosowaniu, w związku z wyborami Prezydenta RP zarządzonymi na dzień 10 .05. 2015r.

Od 04.05.2015ddo 11.05.2015r.

85,00zł.

brutto

 

 

23.

06.05.2015

OSO.2150.11.2015

04.05.2015

Maria Skóra

Szczotkowice 12

Zapewnienie dyżuru w ewidencji ludności, w związku z wyborami Prezydenta RP zarządzonymi na dzień 10 .05.2015r.

Od 10.05.2015 do 10.05.2015r,

110,00 zł. brutto

 

 

24.

06.05.2015

OSO.2150.12..2015

04.05.2015

Lila Piwowarska

Komorów 30.

Zapewnienie dyżuru w ewidencji ludności, w związku z wyborami Prezydenta RP zarządzonymi na dzień 10 .05.2015r.

Od 10.05.2015 do 10.05.2015

110,00zł.

brutto

 

 

25.

06.05.2015

OSO.2150.13.2015

04.05.2015

Agnieszka Gaik

Zarogów nr 2b

Plakatowanie urzędowych obwieszczeń na terenie Gminy Słaboszów, w związku z wyborami Prezydenta RP zarządzonymi na dzień 10. 05.2015r.

Od 4.05.2015r. do 9.05.2015r.

80,00zł.

brutto

 

 

26

07.05.2015

OSO.2151.3.2015

21.04.2015

Sławomir Słapek

32-200 Miechów ul. Wesoła 2a/34

Zapewnienie obsługi informatycznej jako koordynator gminy w Gminie Słaboszów w związku z wyborami Prezydenta RP zarządzonymi na dzień 10 maja 2015r.

Od

21 .04.2015

do 11.05.2015r.

300,00zł.

brutto

 

 

27

07.05.2015

OSO.2151.4.2015

21.04.2015

Marcin Podsiadło

Słaboszów 78

Zapewnienie obsługi informatycznej Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Słaboszowie, w związku z wyborami Prezydenta R P zarządzonymi na dzień 10.05.2015r.

Od 21.04.2015r.do 11.05.2015r.

150,00zł.

brutto

 

 

28.

07.05.2015

OSO.2151.5.2015

21.04.2015

Janusz Schab

Buszków 54

Zapewnienie obsługi informatycznej Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Janowicach, w związku z wyborami Prezydenta RP zarządzonymi na dzień 10   maja 2015r.

Od

21 .04.2015 do 11.05.2015r.

150,00zł

brutto.

 

 

29.

07.05.2015

OSO.2151.6.2015

04.05.2015

Małgorzata Pawłowska

Janowice 47

Przygotowanie oraz ochrona lokalu wyborczego Nr 4 w Janowicach w czasie przerwy w głosowaniu, w związku z wyborami Prezydenta RP zarządzonymi na dzień 10 maja 2015r.

Od   04.05.2015r.

do 11.05.2015r.

85,00zł

brutto.

 

 

30.

07.05.2015

OSO.2151.7.2015

04.05.2015

Małgorzata Pawłowska

Janowice 47

Sprzątanie lokalu wyborczego Nr 4 w Janowicach, w związku z wyborami Prezydenta RP zarządzonymi na dzień 10 maja 2015r.

Od

04.05.2015

Do 11.05.2015

50,00zł

brutto

 

 

31.

07.05.2015

OSO.2151.8.2015

04.05.2015

Agata Krawiec

llkowice 85

Przygotowanie oraz ochrona lokalu wyborczego Nr 2 w Dziaduszycach w czasie przerwy w głosowaniu , w związku z wyborami Prezydenta RP zarządzonymi na dzień 10.05.2015r.

Od 04.05.2015r.

do 10.05.2015r.

85,00zł.

brutto

 

 

32

07.05.2015

OSO.2151.9.2015

04.05.2015

Agata Krawiec Ilkowice 85

Sprzątanie lokalu wyborczego Nr 2 w Dziaduszycach , w związku z wyborami Prezydenta RP zarządzonymi na dzień 10.05.2015r.

Od 04.05.2015r. do 11.05.2015r.

50,00zł

brutto

 

 

33.

07.05.2015

OSO.2151.10.2015

04.05.2015

Anna Mielus

Kalina Wielka

 

 

Sprzątanie lokalu wyborczego Nr 3 w Kalinie Wielkiej, w związku z wyborami Prezydenta RP zarządzonymi na dzień 10.05.2015r.

Od 04.05.2015r. do 11.05.2015r.

50,00zł

brutto

 

 

34

18.05.2015

OSO.2150.14.2015

18.05.2015

Lila Piwowarska

Komorów 30.

32-200 Miechów

Sporządzenie spisu wyborców, w związku z ponownym głosowaniem na Prezydenta R.P., które zostanie przeprowadzone w dniu 24 maja 2015r.

Od 18.05.2015

do 22.05.2015

74,00zł.

brutto

 

 

35

18.05.2015

OSO.2150.15.2015

18.05.2015

Agnieszka Włodarska

Słupów 1

32-218 Słaboszów

Zapewnienie obsługi informatycznej OKW Nr 2 w Dziaduszycach , w związku z ponownym głosowaniem na Prezydenta RP, które zostanie przeprowadzone w dniu 24 maja 2015r.

Od

18.05.2015

do

25.05.2015r.

 

75,00zł.

brutto

 

 

36

18.05.2015

OSO.2150.16.2015

18.05.2015

Anna Klimczyk

Kalina Wielka 176,

32-218 Słaboszów

Zapewnienie obsługi informatycznej OKW Nr 3 w Kalinie Wielkiej, w związku z ponownym głosowaniem na Prezydenta RP, które zostanie przeprowadzone w dniu 24 maja 2015r,

Od 18.05.2015

do

25.05.2015r.

75,00zł

brutto

 

 

37

18.05.2015

OSO.2150.17.05.

2015

18.05.2015

Halina Marzec

Słaboszów 53

32-218 Słaboszów

Sprzątanie lokalu wyborczego Nr 1 w Słaboszowie , w związku z ponownym głosowaniem na Prezydenta RP , które zostanie przeprowadzone w dniu 24.05.2015r.

Od 18.05.2015

do 25.05.2015r.

32,00zł.

brutto

 

 

38

18.05.2015r.

OSO.2150.18.2015

18.05.2015r.

Halina Marzec

Słaboszów 53

32-218 Słaboszów

Przygotowanie oraz ochrona lokalu wyborczego Nr 1 w Słaboszowie w czasie przerwy w głosowaniu, w związku z ponownym glosowaniem na Prezydenta RP , które zostanie przeprowadzone w dniu 24 maja 2015r.

Od. 18.05.2015r.

do 24.05.2015r.

55,00zł

brutto

 

 

39

18.05.2015r

OSO.2150.19.2015

18.05.2015

Jarosław Kalarus

Kalina Wielka 171, 32-218 Słaboszów

Przygotowanie oraz ochrona lokalu wyborczego Nr 3 w Kalinie Wielkiej w czasie przerwy w głosowaniu, w związku z ponownym głosowaniem na Prezydenta RP , które zostanie przeprowadzone w dniu 24 maja 2015r.

Od 18.05.2015

do

24.05.2015r.

55,00zł

brutto

 

 

40.

18.05.2015r.

OSO.2150.20.2015

18.05.2015

Maria Skóra

Szczotkowice 12,

28-440 Działoszyce

Zapewnienie dyżuru w ewidencji ludności w związku z ponownym głosowaniem na Prezydenta RP, które zostanie przeprowadzone w dniu 24 maja 2015r.

Od

24 05. 2015r.

do

24 05.2015r.

55,00zł

brutto

 

 

41

18.05.2015

OSO.2150.21.2015

18.05.2015

Lila Piwowarska

Komorów 30.

32-200 Miechów

Zapewnienie dyżuru w ewidencji ludności , w związku z ponownym głosowaniem na Prezydenta RP, które zostanie przeprowadzone w dniu 24. maja 2015r.

Od.

24.05.2015

do

24.05.2015

55,00zl

brutto

 

 

42

20.05.2015

OSO.1326.6.2015

13.05.2015

VOICE NET Sp. z OO

Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych (aneks)

Od 01.07.2015

125,90

netto

 

 

43

21.05.2015

OSO.2151.11.2015

18.05.2015

Sławomir Słapek

Miechów ul. Wesoła 2a/34

Zapewnienie obsługi informatycznej jako Koordynator gminy w Gminie Słaboszów w związku z ponownym głosowaniem na Prezydenta RP , które przeprowadzone zostanie w dniu 24 maja 2015r.

Od

18.05.2015

do

25.05.2015r.

           150,00zł

brutto

 

 

44

21.05.2015

OSO.2151.12.2015

18.05.2015

Marcin Podsiadło

Słaboszów 78

Zapewnienie obsługi informatycznej OKW Nr 1 w Słaboszowie, w związku z ponownym głosowaniem na Prezydenta RP , które przeprowadzone zostanie w dniu 24.05.2015r.

Od

18 05. 2015

do

25.05.2015r.

75,00zł.

brutto

 

 

45

21.05.2015

OSO.2151.13.2015

18.05.2015r.

Janusz Schab

Buszków 54

Zapewnienie obsługi informatycznej OKW w Nr 4 w Janowicach, w związku z ponownym głosowaniem na Prezydenta RP, które przeprowadzone zostanie w dniu 24 maja 2015r.

Od

18.05.2015r.

do

25.05.2015r.

75,00zł

brutto

 

 

46

21.05.2015r.

OSO.2151.14.2015.

18.05.2015r.

Małgorzata Pawłowska

Janowice 47

Przygotowanie oraz ochrona lokalu wyborczego Nr 4 w Janowicach w czasie przerwy w głosowaniu , w związku z ponownym głosowaniem na Prezydenta RP, które przeprowadzone zostanie w dniu 24.05.2015r.

Od 18.05.2015r.

do

24.05.2015r.

55,00zł

brutto

 

 

47.

21.05.2015r.

OSO.2151.15.2015

18.05.2015r.

Małgorzata Pawłowska

Janowice 47

Sprzątanie lokalu wyborczego Nr 4 w Janowicach , w związku z ponownym głosowaniem na Prezydenta RP, które przeprowadzone zostanie w dniu 24.05.2015r.

Od

18.05.2015r.

do

25.05.2015r.

32,00zł

brutto

 

 

48

21.05.2015

OSO.2151.18.2015r.

18.05.2015r.

Anna Mielus

Kalina Wielka 152

32-218 Słaboszów

Sprzątanie lokalu wyborczego Nr 3 w Kalinie Wielkiej ,w związku z ponownym głosowaniem na Prezydenta RP , które przeprowadzone zostanie w dniu 24 05.2015r.

Od

18.05.2015r.

do

25.05.2015r.

32,00zł.

brutto

 

 

49

21.05.2015

OSO.0050.2.2015

11.05.2015

Stanisław Radwan

Słaboszów 4

32-218 Słaboszów

Wykonanie tablicy informacyjnej dla sołectwa Rzemiędzice

Do 20.05.2015r.

200,00zł

brutto

 

 

50.

21.05.2015

OSO.0050.2.2015

19.05.2015

Stanisław Radwan

Słaboszów 4

32-218 Słaboszów

Wykonanie tablicy informacyjnej dla sołectwa Święcice

Do 25.05.2015

40,00zł

brutt

 

 

51

21.05.2015

OSO.2151.17.2015

18.05.2015r.

Agata Krawiec

Ilkowice 85

32-218 Słaboszów

Sprzątanie lokalu wyborczego Nr 2 w Dziaduszycach, w związku z ponownym głosowaniem na Prezydenta RP, które przeprowadzone zostanie w dniu 24.05.2015r.

Od 18.05.2015

do

24.05.2015

32,00zł

brutt

 

 

52

21.05.2015

OSO.2151.16.2015

18.05.2015r.

Agata Krawiec

Ilkowice 85

32-218 Słaboszów

Przygotowanie oraz ochrona lokalu wyborczego Nr 2 w Dziaduszycach w czasie przerwy w głosowaniu, w związku z ponownym głosowaniem na Prezydenta RP , które przeprowadzone zostanie w dniu 24.05.2015r.

Od

18.05.2015

do 25.05.2015r.

55.00zł

brutto

 

 

53

17.06.2015

------------------

12.06.2015

Szczepan Podlach

Świątniki 5

28-330 Wodzisław

Przeprowadzenie w SP ZOZ w Słaboszowie z/s w Dziaduszycach 25, oraz GBP w Słaboszowie z/s w Kalinie Wielkiej

Do 30.09.2015

5500,00zł

brutto

 

 

54

17.06.2015

 

OSO.2150.22.2015

17.06.2015

Lila Piwowarska

Komorów 30

32-200 Miechów

Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców.

Od

01.01.2015

do 31.12.2015

350,00zł brutto

 

 

55

17.06.2015

OSO.2151.19.2015

17.06.2015

Firma Usługowo Handlowa Słapek Sławomir

32-200Miechów

ul. Wesoła 2A/34

Wykonanie strony internetowej Gminy Słaboszów.

Do 15 lipca 2015r.

2500,00

Zł brutto

 

 

 

56

01.07.2015

OSO.2150.23.2015

01.07.2015

Zbigniew Bąkowski

Miechów, ul. Kopernika 3A

Wykonywanie zadań z zakresu rozgraniczeń nieruchomości oraz podziałów geodezyjnych tj.

-sporządzanie upoważnień geodetom uprawnionym na wykonywanie prac rozgraniczeniowych( przygotowanie opinii do Starostwa Powiatowego),

-przygotowywanie dokumentacji w celu komunalizacji dróg gminnych .

Od 01.07.2015

do

31.12.2015

600,00zł brutto miesięcznie

 

 

57.

07.07.2015

OSO.814.1.45.

2015

07.07.2015

Iwona Krzyżyk

Miechów Powstańców 23, 32-200 Miechów

Przeprowadzenie badań i wydanie pisemnej opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu

31.08.2015

190,00zł.

brutto

 

 

58

07.07.2015

OSO.814.1.46

2015

07.07.2015

Iwona Krzyżyk

Powstańców 23,

32-200 Miechów

Przeprowadzenie badań i wydanie pisemnej opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu

31.08.2015

190,00zł brutto

 

 

59.

07.07.2015

OSO.814.1.47.

2015

07.07.2015

Róża Łazarewicz Kraków ul. Prądnicka 53A

Przeprowadzenie badań i wydanie pisemnej opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu

31.08.2015r.

190,00zł. brutto

 

 

60.

07.07.2015

OSO.814.1.48.

2015

07.07.2015

Róża Łazarewicz

Kraków ul. Prądnicka 53A

Przeprowadzenie badań i wydanie pisemnej opinii w przedmiocie

uzależnienia od alkoholu

31.08.2015r.

190,00.

brutto

 

 

61.

31.07.2015

OSO.1.53.2015

31.07.2015

Anna Skrobisz

Kalina Wielka 62b

32-218 Słaboszów

1.Prowadzenie zajęć z terapii wymowy dla dzieci ze szkół Podstawowych w Dziaduszycach i

w Janowicach .

2.Zajęcia prowadzone będą przez 4 godziny tygodniowo tj. 2 godziny w Szkole Podstawowej w Dziaduszycach i 2 godziny w Szkole Podstawowej w Janowicach .

Od 01.09.2015

do 30.06.2016r.

55,00zł.

brutto za godzinę lekcyjną

 

 

62.

31.07.2015

ROŚI7021.35.2015

31.07.2015

KGW Nieszków reprezentowane przez P. Danutę Kisiel

zam. Nieszków 45

Przygotowanie materiałów drukowanych np. informatory , foldery, mapy, ulotki, widokówki i wyroby rękodzieła artystycznego na dożynki powiatowe w dniu 13 września 2015r. w miejscowości Charsznica Gmina Charsznica.

Od 26.08.2015

do 13.09.2015

1000,00zł

 

 

63.

31.07.2015

ROŚI7021.36.2015

31.07.2015

KGW Kalina Wielka

reprezentowane przez P. Janinę Gaik zam. Kalina Wielka 22.

Wykonanie konstrukcji do wieńca, uwicie wieńca, dekoracje wraz z materiałami na dożynki powiatowe w dniu 13 września 2015r. w miejscowości Charsznica Gmina Charsznica .

Od 26.08.2015

do 13.09.2015r.

1000,00zł.

 

 

64

19.08.2015

OSO.2151.20.2015

22.07.2015

Małgorzata Wassermann

Kancelaria Adwokacka w Krakowie

ul. Kielecka 29B

31-523 Kraków

Świadczenie usług pomocy prawnej na rzecz Urzędu Gminy w Słaboszowie , przed Sądem Rejonowym dla Krakowa Nowej Huty w Krakowie

22.07.2015r.

do

zakończenia sprawy

6150,00zł brutto

 

 

65.

19.08.2015

OSO.2151.21.2015

22.07.2015

Małgorzata Wassermann

Kancelaria Adwokacka w Krakowie

ul. Kielecka 29B

31-523 Kraków

Świadczenie usług pomocy prawnej na rzecz Urzędu Gminy w Słaboszowie , przed Sądem Rejonowym dla Krakowa Nowej Huty w Krakowie

22.07.2015

do zakończenia

sprawy

6150,00zł

brutto

 

 

66.

19.08.2015

OSO.2150.24.2015

15.08.2015

Lila Piwowarska

Komorów 30.

32-200 Miechów

Sporządzenie spisu wyborców, w związku z referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015r.

15.08.2015

do

5 09. 2015r.

150,00zł brutto

 

 

67.

24.08.2015

OSO.2150.25.2015

24.08.2015

Anna Klimczyk

Kalina Wielka 176

32-218 Słaboszów

Zapewnienie obsługi informatycznej Obwodowej Komisji Wyborczej do Spraw Referendum Nr 3 w Kalinie Wielkiej, w związku z referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku.

24.08.2015r.

do 07.09.2015

150,00zł brutto

 

 

68.

24.08.2015

OSO.2150.26.2015

24.08.2015

Halina Marzec Słaboszów 53,

32-218 Słaboszów

Sprzątanie lokalu wyborczego Nr 1 w Słaboszowie, w związku z referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6. 09.2015r.

31.08.2015

do

07.09.2015

50,00zł.

brutto

 

 

69.

24.08.2015

OSO.2150.27.2015

24.08.2015

Halina Marzec

Słaboszów 53

32-218 Słaboszów

Przygotowanie oraz ochrona lokalu wyborczego Nr 1 w Słaboszowie w czasie przerwy w głosowaniu, w związku z referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 09.2015r.

31.08.2015r

do 07.09.2015r

80,00zł

rutto

 

 

70.

24.08.2015

OSO.2150.28.2015

24.08.2015

Jarosław Kalarus

Kalina Wielka 171

32-218 Słaboszów

Przygotowanie oraz ochrona lokalu wyborczego Nr 3 w Kalinie Wielkiej w czasie przerwy w głosowaniu, w związku z referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6.09.2015r.

31.08.2015

do 07.09.2015

80.00zł.

brutto

 

 

71.

24.08.2015

OSO.2150.29.2015

24.08.2015

Lila Piwowarska

Komorów 30

32-200 Miechów

Zapewnienie dyżuru w ewidencji ludności, w związku z referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6.09.2015r.

06.09.2015

do 06.09.2015

220,00zł brutto

 

 

72.

24.08.2015

OSO.2150.30.2015

24.08.2015

Agnieszka Gaik

Zarogów 2b

32-200 Miechów

Plakatowanie urzędowych obwieszczeń na terenie Gminy Słaboszów, w związku z referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6.09.2015r.

24.08.2015

do

4.09.2015

80,00zł

 

brutto

 

 

73.

24.08.2015

OSO.2151.22.2015

24.08.2015

Sławomir Słapek

Ul. Wesoła 2a/34

32-200 Miechów

Zapewnienie obsługi informatycznej Obwodowej Komisji  do Spraw Referendum Nr 1 w Słaboszowie w związku z referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015r.

24.08.2015

do

07.09.2015

150,00zł brutto

 

 

74.

24.08.2015

OSO.2151.23.2015

24.08.2015

Marcin Podsiadło

Słaboszów 78,

32-218 Słaboszów

Zapewnienie obsługi informatycznej Obwodowej Komisji   do Spraw Referendum Nr 2 w Dziaduszycach

w związku z referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015r.

24.08.2015

do

07.09.2015

150,00zł

brutto

 

 

75.

24.08.2015

OSO.2151.24.2015

24.08.2015

Janusz Schab

Buszków 54.

32-218 Słaboszów

Zapewnienie obsługi informatycznej Obwodowej Komisji   do Spraw Referendum Nr 4 w Janowicach

w związku z referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015r.

24.08.2015

do

07.09.2015

150,00zł.

brutto

 

 

76

24.08.2015

OSO.2151.25.2015

24.08.2015

Małgorzata Pawłowska

Janowice 47

32-218 Słaboszów

Przygotowanie oraz ochrona lokalu wyborczego Nr 4 w Janowicach w czasie przerwy w głosowaniu, w związku z referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015r.

31.08.2015

do 07.09.2015r.

80,00zł.

brutto

 

 

77.

24.08.2015

OSO.2151.26.2015

24.08.2015

Małgorzata Pawłowska

Janowice 47

32-218 Słaboszów

Sprzątanie lokalu wyborczego Nr 4 w Janowicach, w związku z referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015r.

31.08.2015

do 07.09.2015r

50,00zł

brutto

 

 

78.

24.08.2015

OSO.2151.27.2015

24.08.2015

Renata Krzyżek

Nieszków 25.

32-218 Słaboszów

Przygotowanie oraz ochrona lokalu wyborczego Nr 2 w Dziaduszycach w czasie przerwy w głosowaniu, w związku z referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015r.

31.08.2015

do 07.09.2015r

80,00zł.

brutto

 

 

79.

24.08.2015

OSO.2151.28.2015

24.08.2015

Renata Krzyżek

Nieszków 25.

32-218 Słaboszów

Sprzątanie lokalu wyborczego Nr 2 w Dziaduszycach w związku z referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015r.

31.08.2015

do 07.09.2015r

50,00zł

brutto

 

 

80.

24.08.2015

OSO.2151.29.2015

24.08.2015

Anna Mielus

Kalina Wielka 152,

32-218 Słaboszów

Sprzątanie lokalu wyborczego Nr 3 w Kalinie Wielkiej w związku z referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015r.

31.08.2015

do 07.09.2015r

350,00zł brutto

 

 

81.

09.10.2015

OSO.2150.31.2015

09.10.2015

Jarosław Grzyb

Święcice 56

32-218 Slaboszów

Wykonywanie prac związanych z obsługą pieca c. o. w kotłowni Urzędu Gminy w Słaboszowie, sprzątanie pomieszczenia kotłowni, wrzucanie opału. Wykonywanie drobnych remontów, napraw, usterek i konserwacja urządzeń w budynku Urzędu Gminy .

Odśnieżanie na terenie bezpośrednio przylegającym do budynku Urzędu Gminy.

09.10.2015

do

30.04.2015r.

733.33zł.

brutto październik

pozostałe

m-ce 1000,00zł

brutto

 

 

82.

09.10.2015

OSO.2150.30a2015

04.10.2015

Lila Piwowarska

Komorów 30

32-200 Miechów

Sporządzenie spisu wyborców, w związku z wyborami do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonymi na dzień 25.10.2015r.

od 4.10.2015r.

do 24.10.2015r.

165,00zł brutto

 

 

83

12.10.2015

OSO.2150.32.2015

12.10.2015

Agnieszka Gaik

Zarogów 2b

32-200 Miechów

Plakatowanie urzędowych obwieszczeń na terenie Gminy Słaboszów Słaboszów , w związku z wyborami do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonymi na dzień 25.10.2015r.

Od 12 10.2015

do 23.10.2015

80,00zł

brutto

 

 

84.

12.10.2015

OSO.2150.33.2015

12.10.2015

Anna Klimczyk

Kalina Wielka 176,

32-218 Słaboszów

Zapewnienie obsługi informatycznej Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Kalinie Wielkiej , w związku z wyborami do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonymi na dzień 25.10.2015r.

Od 12.10.2015

do

26.10.2015r.

200,00zł. brutto

 

 

85

12.10.2015

OSO.2150.34.2015

12.10.2015

Halina Marzec

Słaboszów 53,

32-218 Słaboszów

Sprzątanie lokalu wyborczego Nr 1 w Słaboszowie, w związku z wyborami do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonymi na dzień 25.10.2015r.

Od

19.10.2015

do 26.10.2015

60,00zł

brutto

 

 

86.

12.10.2015

OSO.2150.35.2015

12.10.2015

Halina Marzec

Słaboszów 53,

32-218 Słaboszów

Przygotowanie oraz ochrona lokalu wyborczego Nr 1 w Słaboszowie w czasie przerwy w głosowaniu, w związku z wyborami do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonymi na dzień 25.10.2015r.

Od

19.10.2015

do

26.10.2015r.

100,00zł.

brutto

 

 

87

12.10.2015r.

OSO.2150.36.2015

12.10.2015

Jarosław Kalarus

Kalina Wielka 171, 32-218 Słaboszów

Przygotowanie oraz ochrona lokalu wyborczego Nr 3 w Kalinie Wielkiej

w czasie przerwy w głosowaniu, w związku z wyborami do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonymi na dzień 25.10.2015r.

Od

19.10.2015

do

26.10.2015r

100,00zł.

brutto

 

 

88.

12.10.2015

OSO.2150.37.2015

12.10.2015

Maria Skóra

Szczotkowice 12

28-440 Działoszyce

Zapewnienie dyżuru w ewidencji ludności , w związku z wyborami do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonymi na dzień 25.10.2015r.

Od

25.10.2015

do 25.10.2015

120,00zł.

brutto

 

 

89

12.10.2015

OSO.2150.38.2015

12.10.2015

Lila Piwowarska

Komorów 30

32-200 Miechów

Zapewnienie dyżuru w ewidencji ludności , w związku z wyborami do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonymi na dzień 25.10.2015r.

Od

25.10.2015

do 25.10.2015

120,00

zł brutto

 

 

90.

12.10.2015

OSO.2151.30.2015

12.10.2015

Marcin Podsiadło

Słaboszów 78,32-218 Słaboszów

Zapewnienie obsługi informatycznej

OKW Nr 2 w Dziaduszycach, w związku z wyborami do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonymi na dzień 25.10.2015r.

Od 12.10.2015

do 26.10.2015

200,00zł

brutto

 

 

91.

12.10.2015

OSO.2151.31.2015

12.10.2015

Janusz Schab Buszków 57 ,32-218Słaboszów

Zapewnienie obsługi informatycznej

OKW Nr 4 w Janowicach, w związku z wyborami do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonymi na dzień 25.10.2015r.

Od 12.10.2015

do 26.10.2015

200,00zł

brutto

 

 

92

12.10.2015

OSO.2151.32.2015

12.10.2015

Małgorzata Pawłowska

Janowice 47,

32-218 Słaboszów

Przygotowanie oraz ochrona lokalu wyborczego Nr 4 w Janowicach w czasie przerwy w głosowaniu, w związku z wyborami do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonymi na dzień 25.10.2015r.

Od 12.10.2015r. do 26.10.2015r.

100,00zł brutto

 

 

93.

12.10.2015

OSO.2151.33.2015

12.10.2015

Małgorzata Pawłowska

Janowice 47,

32-218 Słaboszów

Sprzątanie lokalu wyborczego Nr 4

w Janowicach, w związku z wyborami do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonymi na dzień 25.10.2015r.

Od 19.10.2015r. do 26.10.2015r

60,00zł

brutto

 

 

94.

12.10.2015

OSO.2151.34.2015

12.10.2015r.

Renata Krzyżek

Nieszków 25,

32-218 Słaboszów

Przygotowanie oraz ochrona lokalu wyborczego Nr 2 w Dziaduszycach

w czasie przerwy w głosowaniu, w związku z wyborami do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonymi na dzień 25.10.2015r.

Od

12.10.2015

do 26.10.2015

100,00zł brutto

 

 

95.

12.10.2015

OSO.2151.34.2015

12.10.2015r.

Renata Krzyżek

Nieszków 25,

32-218 Słaboszów

Sprzątanie lokalu wyborczego Nr 2

w Dziaduszycach , w związku z wyborami do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonymi na dzień 25.10.2015r

Od 19.10.2015

do 26.10.2015

60,00zł.

brutto

 

 

96.

12.10.2015

OSO.2151.36.2015

12.10.2015

Anna Mielus

Kalina Wielka 152

32-218Słaboszów

Sprzątanie lokalu wyborczego Nr 3

w Kalinie Wielkiej , w związku z wyborami do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonymi na dzień 25.10.2015r

Od 19.10.2015

Do

26.10.2015

60,00zł.

brutto

 

 

97.

12.10.2015

OSO.2151.37.2015

12.10.2015

Anita Czerw

Nieszków 10.

32-218 Słaboszów

Zapewnienie obsługi informatycznej

OKW   Nr 1 w Słaboszowie, w związku z wyborami do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonymi na dzień 25.10.2015r

Od 12.10.2015

do 26.10.2015

200,00zł. brutto

 

 

98.

30.10.2015

OSO.2150.39.2015

30.10.2015

Roman Marzec

Słaboszów nr 53

32-218 Słaboszów

Sprzątanie pomieszczeń w budynku administracyjnym Urzędu Gminy – w związku z urlopem wypoczynkowym sprzątaczki.

Od 01.11.2015

do

30.11.2015r.

1500,00

brutto

 

 

99

19.11.2015

OSO.2151.38.2015

19.11.2015

Warzecha Jacek

31-867

Kraków oś. Niepodległości 6/42

Przygotowanie administracji publicznej do realizacji zadań obronnych w ramach   systemu kierowania w czasie zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny oraz zadań związanych z natychmiastowym uzupełnieniem Sił Zbrojnych   w ramach Akcji Kurierskiej”.

8.12.2015r.

860,00zł.

brutto

 

 

100

23.11.2015

ROŚI.271.3.2015

23.11.2015

Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.

z/s w Krakowie ul. Barska 12, 30-307 Kraków

„Odbiór , transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Słaboszów”.

Od

01.01.2016

do 31.12.2016r.

239 760,00

wynagrodzenie ryczałtowe

brutto

 

 

101

04.12.2015

OSO.814.1.94.2015

04.12.2015

Centrum Działań

Profilaktycznych- Grzegorz Kucharczyk, Dawid Droździkowski S.C., Gdów, ul. Krakowska 37A, 32-420 Gdów

Przeprowadzenie w dniu 7 .12.2015r. warsztatów dla uczniów Gimnazjum Kl. I,II ,III w Dziaduszycach w ramach kształcenia zawodowego pt. „Najpierw się śmieję, później płaczę… o tym jak niszczą dopalacze „

07.12.2015r.

1000,00zł brutto

3 warsztaty po 90 min.

 

 

102

10.12.2015

OSO.1634.11.2015

10.12.2015

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne „ „TOP- MED” Jarmix Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 12

32-200 Miechów

Przeprowadzenie profilaktycznych badań lekarskich pracowników zatrudnionych.

Od. 1.01.2016

do

31.12.2016

45,00zł.

( badanie okresowe)

Pozostałe w/g. załącznika 1,2,3.

 

 

103

29.12.2015

ROŚI.7021.57.2015

29.12.2015

Pan Krzysztof Otręba- JUKO Sp. z o.o.

ul. Piłsudskiego 54/40,42-400 Zawiercie

1.wyłąpywania i odbiór bezdomnych zwierząt z terenu gminy Słaboszów,

2.transportu wyłapanych bezdomnych zwierząt z terenu gminy Słaboszów,

3.umieszczania bezdomnych zwierząt w celu zapewniania im bezterminowej opieki w prowadzonym schronisku w Bolesławiu ul. Parkowa 60, Bolesław 32-329,

4.zapewnienia wyżywienia i właściwej opieki zwierzętom umieszczonym w schronisku ,

5.rejestracji i elektronicznego znakowania(tzw.( czipowania) przyjętych do schroniska zwierząt,

6.kastracji i sterylizacji zwierząt przyjętych do schroniska,

7.prowadzenia działań mających na celu przekazanie bezdomnych zwierząt nowym opiekunom,

8.prowadeznie ewidencji przyjmowanych i wydawanych zwierząt.

 

Od

01.01.2016

do

31.12.2017r.

1500,00zł brutto za

1 zwierzę

 

 

 

 

 

* Jeśli dokument jest inny niż umowa , w rubryce „Uwagi” należy wpisać odpowiednią nazwę.