2019-01-30


 

CENTRALNY  REJESTR  UMÓW, UGÓD  I  POROZUMIEŃ*

2019

 

 

 

Lp.

Data rejestracji umowy

Znak sprawy oraz symbol klasyfikacyjny zgodnie z rzeczowym wykazem akt

Data zawarcia umowy

Podmiot z którym zawarto umowę

Przedmiot umowy

Okres obowiązywania umowy

Wartość umowy (brutto)

Aneks do umowy-Nr
i data zawarcia

Uwagi

1.

02.01.2019

OSO.814.1.1.2019

01.01.2019

Skrobisz Anna

Kalina Wielka 62b

32-218 Słaboszów

1.Prowadzenie zajęć terapii wymowy dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Janowicach

Od

01.01.2019

Do 28.06.2019

55,00zł brutto

za godz. lekcyjna

 

 

2.

02.01.2019

—————

02.01.2018

Krzysztof Capiga ,Miechowski.PL Regionalny Portal Informacyjny zs. Głogowiany Wrzosy50, 32-210 Książ Wielki

Przedmiotem umowy jest tworzenie i publikacja ogłoszeń, materiałów promocyjnych, artykułów , zdjęć zapowiedzi na portalu informacyjnym „miechowski pl.”

 

02.01.2019

Do 31.12.2019

160,00zł. Brutto miesięcznie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

02.01.2019

OSO.2150.1.2019

02.01.2019

Konrad Madetko Święcice 12,32-218 Słaboszów

Pełna obsługa samochodu pożarniczego, konserwacja, dbałość o sprzęt w jednostce OSP w Kalina Wielka w tym  utrzymanie w stałej czystości pomieszczenia garażu.

01.01.2019

Do 31.12.2019

205,80zł brutto miesięcznie

 

 

4.

02.01.2019

OSO.2150.2.2019

02.01.2019

Zbigniew Lis

Kalina Wielka 24,

 32-218 Słaboszów

Pełna obsługa samochodu pożarniczego, konserwacja, dbałość o sprzęt w jednostce OSP w Kalina Wielka w tym  utrzymanie w stałej czystości pomieszczenia garażu.

01.01.2019

Do 31.12.2019

205,80

brutto

miesięcznie

 

 

5.

02.01.2019

OSO.2151.1.2019

02.01.2019

Henryk Janus Nieszków 30

,32-218 Słaboszów

Pełna obsługa samochodu pożarniczego, konserwacja, dbałość o sprzęt w jednostce OSP w Kalina Wielka w tym  utrzymanie w stałej czystości pomieszczenia garażu.

02.01.2019 do 31.12.2019

205,80zł brutto miesięcznie

 

 

6.

02.01.2019

OSO.2150.1.2019

02.01.2019

Lila Piwowarska

Komorów 30, 32-200

Miechów

Prowadzenie i aktualizacja stałego  rejestru wyborców w 2019roku.

01.01.2019

Do 31.12.2019

29,75zł brutto miesięcznie

 

 

7.

02.01.2019

OSO.2151.2.2019

01.01.2019

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne „TOP-ART.” Jarmix Sp. Z O.O. ul. Piłsudskiego 12, 32-200 Miechów

1). Badania  wstępne , okresowe,kontrolne sanitarno-epidemiologiczne ,laboratoryjne, diagnostyki obrazowej,

2)Konsultacje specjalistyczne wymagane z punktu 1.

Od 1 stycznia 2019r. do 31grudnia 2019r.

Zgodnie z zał. Nr 1 i 2

 

 

9.

17.01.2019

ROŚI.6830.8.2019.

17.01.2019

Mn- Geo Usługi Geodezyjno- Kartograficzne Marek Mol, 32-091 Michałowice, ul. Smolna 10,

32-218 Słaboszów

Wykonanie podziału działek ewidencyjnych :

1) nr 859/1 ,

2) nr 271,

 w obrębie Słaboszów.

.

Do 31.05.2019r.

1800,00zł,

2200,00zł

brutto

 

 

10

31.01.2019

—————

31.01.2019

Instytut Bezpieczeństwa Biznesu sp.. z o.o.

zs. Warszawa, ul. Jeziorowa 67E,

Opracowanie :” Raport o stanie Gminy 2018”

Do 31.03.2019r.

10.000,00zł brutto

 

 

11.

07.02.2019

3.2019/PIK

07.02.2019

Starosta Powiatu- Jacek Kobyłka

Wicestarosta- Paweł Osikowski

Ul. Racławicka 12, 32-200 Miechów

Wykonywanie zadań z zakresu  pomocy społecznej – PCPR Miechów

10.02.2019 do 31.12.2019

400,00zł brutto miesięcznie

 

 

12.

18.03.2019

381/OA/19

18.03.2019

Korelacja Systemy Informatyczne sp. Z o.o. zs. W Krakowie ul. J.Lea 114

Stałe udostępnienie  prawa do korzystania z najnowszych programów komputerowych wymienionych w zał. Nr 1.

01.01.2019

Do 31.12.2019

7494,00zł

brutto

 

 

13

18.03.2019

————–

25.01.2019

ZM „ NIDZICA Kazimierza Wielka

Ul. Zielona 12

Dostarczenie wody OSP Śladów nr 35 A

01.01.2019 do

31.12, 2019

Zgodnie z taryfą cen i opłat

 

 

14

18.03.2019

—————–

25.01..2019

ZM „ NIDZICA Kazimierza Wielka

Ul. Zielona 12

Dostarczenie wody OSP Nieszków nr 36

01.01.2019 do 31.12.2019

 

Zgodnie z taryfą cen i opłat

 

 

15.

18.03.2019

—————–

25.01.2019

ZM „ NIDZICA Kazimierza Wielka

Ul. Zielona 12

Dostarczenie wody OSP Słaboszów nr  24A

01.01.2019 do

31.12.2019

 

Zgodnie z taryfą cen i opłat

 

 

16

18.03.2019

—————–

25.01.2019

ZM „ NIDZICA Kazimierza Wielka

Ul. Zielona 12

Dostarczenie wody OSP Kropidło nr 48 A

01.01.2019 do

31.12.2019

 

Zgodnie z taryfą cen i opłat

 

 

17.

18.03.2019

—————–

25.01.2019

ZM „ NIDZICA Kazimierza Wielka

Ul. Zielona 12

Dostarczenie wody OSP Kalina Wielka  nr 54

01.01.2019 do

31.12.2019

 

Zgodnie z taryfą cen i opłat

 

 

18.

18.03.2019

—————–

25.01.2019

ZM „ NIDZICA Kazimierza Wielka

Ul. Zielona 12

Dostarczenie wody OSP Święcice nr 15 A

01.01.2019 do

31.12.2019

 

Zgodnie z taryfą cen i opłat

 

 

19.

18.03.2019

—————–

25.01.2019

ZM „ NIDZICA Kazimierza Wielka

Ul. Zielona 12

Dostarczenie wody OSP Słupów 45 A

01.01.2019 do

31.12.2019

 

Zgodnie z taryfą cen i opłat

 

 

20.

18.03.2019

—————–

25.01.2019

ZM „ NIDZICA Kazimierza Wielka

Ul. Zielona 12

Dostarczenie wody OSP Janowice

Nr 29

01.01.2019 do

31.12.2019

 

Zgodnie z taryfą cen i opłat

 

 

21

18.03.2019

MPGO 6232/3/2019

02.01.2019

MPGO Sp. Z O.O.

Kraków ul. Barska 12

30-307 Kraków

Wykonywanie na rzecz Zleceniodawcy wywozu odpadów komunalnych z posesji Słaboszów nr 57

01.01.2019 do 31.12.2019

118,80 zł brutto za pojemnik

 

 

22

18.03.2019

—————–

25.01.2019r.

ZM” Nidzica „Kazimierza Wielka ul. Zielona 12

Dostarczenie  wody do nieruchomości: Słaboszów nr 57

Do 31.12.2019r.

Według 2 grupy taryfowej

 

 

22/A

10.04.2019

ROŚI.6324.34.

2019

10.04.2019

Gminna Spółka Wodna w Słaboszowie

1.wykoszenie porostów gęstych ze ze skarpy szerokości 1,5m obustronnie,

2.odmulenie koparka rowu o szerokości dna 0,60m

3.rozplantowanie urobku po mechanicznym odmuleniu

27.09.2019

do

27.09.2019

3 056,40zł brutto

 

 

23.

23.04.2019

OSO.814.1.1.2019

23.04.2019

Róża Łazarewicz

Harfa Traw- Kraków ul. Pawlikowskiego 7/6, 31-137 Kraków

Przeprowadzenie badań oraz wydanie pisemnej opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego dla osób z terenu Gminy Słaboszów

02.05.2019 do 31.05.2019

200,00 zł od osoby

 

 

24.

23.04.2019

OSO.814.1.2.2019

23.04.2019

Praktyka Lekarska Specjalistyczna Iwona Krzyżyk ul. Żeromskiego 51

Przeprowadzenie badań oraz wydanie pisemnej opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego dla osób z terenu Gminy Słaboszów

02.05.2019 do 31.05.2019

200,00 zł od osoby

 

 

25.

23.04.2019

——————

05.04.2019

Multi-Kreator Emil Karpiński zs. W Kielcach przy ul. Puscha 17/10, 25-635 Kielce

Realizacja wydarzenia pt. Festiwal kolorów

02.06.2019

bezgotówkowo

 

 

26.

29.04.2019

——————-

17.04.2019

Orange Polska S.A. zs. W Warszawie Art. Jerozolimskie 160

Dostęp do Internetu DSL

Od 17.04.2019

na 24 m-ce

Zgodnie z cennikiem i regulaminem promocji w wysokości określonej w Specyfikacji cenowej.

 

 

27.

30.04.2019

OSO.2150.4.2019

30.04.2019

Jarosław Grzyb

Święcice 56,

32-218 Słaboszów

Wykonywanie drobnych remontów, napraw i konserwacji w Urzędzie Gminy, jednostkach organizacyjnych gminy oraz obiektach komunalnych gminy.

Utrzymanie czystości i pielęgnacja zieleni na terenie bezpośrednio przylegającym do  budynku Urzędu Gminy, jednostek organizacyjnych gminy , boiska sportowego w Kalinie Wielkiej oraz na terenie Gminy Słaboszów

 

Od 01.05.2019

Do 30.09.2019

2040,00zł brutto

 

 

28.

07.05.2019r.

OSO.2150.6.2019

07.05.2019

Sylwia Molenda

Wymysłów nr 29

32-218 Słaboszów

Zapewnienie obsługi informatycznej OKW Nr 2 w Dziaduszycach,  w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego zarządzonymi na dzień 28.05.2019r.

Od 06.05.2019

Do 28 maja 2019r.

292,00zł brutto

 

 

29

07.05.2019r.

OSO.2150.5.2019

07.05.2019

Anna Antolska

Śladów nr 13

32-218 Słaboszów

Zapewnienie obsługi informatycznej OKW Nr 4 w Janowicach,  w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego zarządzonymi na dzień 28.05.2019r.

Od 06.05.2019

Do 28 maja 2019r.

292,00zł brutto

 

 

30.

07.05.2019r.

OSO.2150.3.2019

07.05.2019

FHU Sławomir Słapek

Miechów ul. Wesoła 2a/34, 32-200 Miechów

Zapewnienie obsługi informatycznej  jako koordynator gminny odpowiedzialny za szkolenie, wsparcie operatorów obsługi informatycznej w Gminie Słaboszów,  w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego zarządzonymi na dzień 28.05.2019r.

Od 06.05.2019

Do 28 maja 2019r.

548,00zł brutto

 

 

31.

13.05.2019

OSO.2151.4.2019

13.05.2019

Mrozowska Monika

Ilkowice 67

32-218 Słaboszów

Archiwizacja  dokumentów Referatu Finansowego.

Od 13.05.2019

do 31.07.2019

15,00zł brutto za godzinę

 

 

32.

16.05.2019

OSO.2150.6.2019

16.05.2019

Marzena Migas Kropidło 86, 32-218

Słaboszów

Przygotowanie, sprzątanie oraz ochrona lokalu wyborczego Nr 2 w Dziaduszycach w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego zarządzonymi na dzień 26  maja 2019r.

Od. 23 maja 2019 do 18 maja 2019r.

100,00zł brutto

 

 

33.

16.05.2019

OSO.2150.7.2019

16.05.2019

Halina Marzec Słaboszów 53, 32-218

Słaboszów

Przygotowanie, sprzątanie oraz ochrona lokalu wyborczego Nr 1 w Słaboszowie w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego zarządzonymi na dzień 26  maja 2019r.

Od. 23 maja 2019 do 18 maja 2019r.

100,00zł brutto

 

 

34.

16.05.2019

OSO.2150.5.2019

16.05.2019

Małgorzata Pawłowska Janowice 47, 32-218

Słaboszów

Przygotowanie, sprzątanie oraz ochrona lokalu wyborczego Nr 4 w Słaboszowie w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego zarządzonymi na dzień 26  maja 2019r.

Od. 23 maja 2019 do 18 maja 2019r.

100,00zł brutto

 

 

35.

16.05.2019

OSO.2150.7.2019

16.05.2019

Anna Mielus Kalina Wielka  152, 32-218

Słaboszów

Przygotowanie, sprzątanie oraz ochrona lokalu wyborczego Nr 3 w Kalinie Wielkiej w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego zarządzonymi na dzień 26  maja 2019r.

Od. 23 maja 2019 do 18 maja 2019r.

100,00zł brutto

 

 

36.

20.05.2019

———————

20.05.2019

Leszek Wiecławek F.H.U. WIĘC- POL Kowalów Dolny 14, 28-330 Wodzisław

Organizacja Pikniku Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka w dniu 02.06.2019r. w Słaboszowie

02.06.2019

4500,00zł brutto

 

 

37.

20.05.2019

1.S.2019

10.05.2019

Klub Sportowy ‘ „NIDZICA”

Słaboszów zs. w Ilkowicach 68

Zleceniobiorca zobowiązuje się do realizacji zadania w oparciu o wniosek o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Słaboszów

10.05.2019r

Do

31.12.2019

12500,00zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38.

20.05.2019

2.S.2019

10.05.2019

UKS „ Olimpijczyk”

zs. W Dziaduszycach 23 ,32-218 Słaboszów

Zleceniobiorca zobowiązuje się do realizacji zadania w oparciu o wniosek o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Słaboszów

10.05.2019rr

Do

31.12.2019r

2500,00zł.

 

 

39.

03.06.2019

2019-1208072-0274

03.03.2019

Technika IT Sp. Z o. o. zs. W Gliwicach 44-102 ul. Toszecka 2

Wykonawca zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych o których mowa w art. 32 RODO.

 

Na czas obowiązywania umowy podstawowej

bez opłaty

 

 

 

40.

03.06.2019

2019-1208072-0274

03.06.2019

Technika IT Sp. Z o. o. zs. W Gliwicach 44-102 ul. Toszecka 2

Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia Usług Utrzymania oraz Usług Rozwoju

Od 01. 01. 2019 do 31.12.2019r

1632,00 zł  netto

 

 

41.

06.06.2019

OSO.2151.8.2019

06.06.2019

Stanisław Krawiec

Dziaduszyce 12,32-28 Słaboszów

Przygotowanie boiska sportowego w Słaboszowie do przeprowadzenia gminnych zawodów sportowo-pożarniczych jednostek OSP i MDP

06.06.2019r do 09.06.2019r

1420,00zł. Brutto

 

 

42.

26.06.2019

——————–

26.06.2019

Stowarzyszenie Wspierania Oświaty i Rozwoju Regionu z siedzibą w Kropidle, Kropidło 28, 32-218 Słaboszów

Wykonanie  kompleksowej usługi cateringowej, w zakresie której wchodzi: przygotowanie i dostarczenie potraw kulinarnych na uroczystą sesję Rady Gminy Słaboszów, która odbędzie się w dniu 28 czerwca 2019r. w Słaboszowie. Po zakończeniu cateringu po stronie Wykonawcy jest również pranie i prasowanie obrusów, wykorzystanych  w dniu uroczystości .

Od 27.06.2019

Do 05.07.2019

800,00zł brutto

 

 

43.

26.06.2019

OSO.2151.9.2019

26.06.2019

Firma Handlowo Usługowa Sławomir Słapek

Ul. Wesoła 2a/34, 32-200 Miechów

Zapewnienie obsługi informatycznej GKW w Słaboszowie w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Słaboszów na dzień 04. Sierpnia 2019r.

Od 26.06.2019

do

06 .08.2019

283,00zł.

 

 

44.

24.07.2019

OSO.2150.8.2019

24,07.2019

Sylwia Molenda

Wymysłów 29, 32-218 Słaboszów

Zapewnienie obsługi informatycznej OKW Nr 3  w Kalinie Wielkiej w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Słaboszów na dzień 04. Sierpnia 2019r.

Od 31.07.2019 do 4.07.2019

170,00zł. Brutto

 

 

45.

24.07.2019

OSO.2150.10.2019

24,07.2019

Anna Mielus  Kalina Wielka 152, 32-218 Słaboszów

Przygotowanie, sprzątanie oraz ochrona lokalu wyborczego  Nr 3  w Kalinie Wielkiej w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Słaboszów na dzień 04. Sierpnia 2019r.

Od 31.07.2019 do 4.07.2019

150,00zł. Brutto

 

 

46.

01.08.2019

—————–

01.08.2019

Grzegorz Przybyło Prezes Małopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów, Tarnów

Ul. Zbylitowska 3

Dofinansowanie konkursu „Najlepszy Sołtys Województwa Małopolskiego AD 2018”

————-

150,00zł.

 

 

47.

06.08.2019

OSO.814.1.4.2019

06.08.2019

Anna Skrobisz zam. Kalina Wielka 62b, 32-218 Słaboszów

1.Prowadzenie zajęć terapii wymowy dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Janowicach.

2.Zajęcia będą prowadzone przez 2 godziny tygodniowo tj. 2 godziny w SP w Janowicach.

Od 02.09.2019r do

2012.2019r.

55,00zł brutto za godzinę lekcyjną

 

 

48.

06.08.2019

——————-

01.08.2019

KGW Nieszków, Nieszków 36, 32-218 Słaboszów

 Danuta Kisiel Przewodnicząca

 Grażyna Nowak Skarbnik

Wykonanie stoiska promocyjnego gminy. W oferowany zakres prac wchodzi: przygotowanie stołu z degustacją  potraw na uroczystość

XIX Dożynek Powiatu Miechowskiego, które odbędą się w dniu 25 sierpnia  2019r.w Słaboszowie

01.08.2019

do 28.08.2019

700,00zł

 

 

49.

06.08.2019

——————-

01.08.2019

KGW Janowice, Janowice 29, 32-218 Słaboszów

 Henryka Zdechlik Przewodnicząca

 Danuta Sepielak Zastępca Przewod.

Wykonanie stoiska promocyjnego gminy. W oferowany zakres prac wchodzi: przygotowanie stołu z degustacją  potraw na uroczystość

XIX Dożynek Powiatu Miechowskiego, które odbędą się w dniu 25 sierpnia  2019r.w Słaboszowie

01.08.2019

do 28.08.2019

400,00zł

 

 

 

50.

06.08.2019

——————-

01.08.2019

Stowarzyszenie Organizacja Szerzenia Kultury i Zdrowego Żywienia Janowice, Janowice 29, 32-218 Słaboszów

 Henryka Zdechlik Prezes Zarządu

 Danuta Sepielak Zastępca Prezesa Zarządu

Wykonanie stoiska promocyjnego gminy. W oferowany zakres prac wchodzi: przygotowanie stołu z degustacją  potraw na uroczystość

XIX Dożynek Powiatu Miechowskiego, które odbędą się w dniu 25 sierpnia  2019r.w Słaboszowie

01.08.2019

do 28.08.2019

400,00zł

 

 

51.

06.08.2019

——————-

01.08.2019

KGW Rzemiedzice, Rzemiedzice 25, 32-218 Słaboszów

 Ewelina Madejowska Przewodnicząca

 Monika Kwiecień Zastępca Przewod.

 Magdalena Jaśkiewicz – członek

Wykonanie stoiska promocyjnego gminy. W oferowany zakres prac wchodzi: przygotowanie stołu z degustacją  potraw na uroczystość

XIX Dożynek Powiatu Miechowskiego, które odbędą się w dniu 25 sierpnia  2019r.w Słaboszowie

01.08.2019

do 28.08.2019

700,00zł

 

 

52.

06.08.2019

——————-

01.08.2019

KGW Kalina Wielka, Kalina Wielka 62, 32-218 Słaboszów

 Janina Gaik Przewodnicząca  Bożena Madetko –

 

Wiceprzewodnicząca .

Magdalena Jaśkiewicz – członek

Wykonanie stoiska promocyjnego gminy. W oferowany zakres prac wchodzi: przygotowanie stołu z degustacją  potraw na uroczystość

XIX Dożynek Powiatu Miechowskiego, które odbędą się w dniu 25 sierpnia  2019r.w Słaboszowie

01.08.2019

do 28.08.2019

700,00zł

 

 

53

19.08.2019

53/2019

19.08.2019

JMP Foods sp. z o o  Proszowice , ul. Kopernika 6a, 32-100 Proszowice

Organizacja i realizacja wydarzenia kulturowego pod nazwą „Małopolskie Święto Zboża – XIX Dożynki Powiatu Miechowskiego” , które odbędą się w dniach 24-25 sierpnia 2019r. na boisku sportowym w Słaboszowie

Od 23.09.2019-25.09.2019r.

22.500zł.

brutto

 

 

54.

22.08.2019

—————–

22.08.2019

Dawid Słota TECHNOSTAGE zs. w Krakowie ul. Parkowa 15/41, 30-538 Kraków

Świadczenie usług polegających na zapewnieniu agregatu prądotwórczego i obsługa podczas imprezy organizowanej Przez Panią  Martę Vozsnak Wójta Gminy Słaboszów.

25.08.2019r.

1040,00zł netto

 

 

55.

29.08.2019

ROŚI.271.1.2019

29.08.2019

Przedsiębiorstwo Drogowe WOJTRANS Sp. .z o.o. ul. B. Głowackiego 93,28-300 Jędrzejów

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Dziaduszyce – do pól .

Od 29.08.2019 do 15.09.2019r.

 

 

 

56.

30.08.2019

OSO.2150.9.2019

30.08.2019

Roman Marzec

Słaboszów 53, 32-218 Słaboszów

Sprzątanie pomieszczeń w budynku administracyjnym Urzędu Gminy w Słaboszowie  w związku z nieobecnością usprawiedliwioną sprzątaczki

Od 01.09.2019 do 30.09.2019

1500,00zł.

brutto

 

 

57.

09.09.2019

——————–

09.09.2019

Małopolskie Centrum Profilaktyki Kraków ul. Zakopiańska 57

Diagnoza szkolnych zagrożeń społecznych.

Od 09.09.2019 do 15 listopada 2019r.

1200,00zł. brutto

 

 

58.

12.09,.2019

ROŚI.271.3.NAD.2019

12.09.2019

Usługi Projektowe i kosztorysowe Jerzy Pacia zam. Ul. Jagiellońska 20A/67.32-200 Miechów

Pełnienie nadzoru osobiście i zgodnie z przepisami ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane.

Otwarte strefy aktywności w miejscowościach Dziaduszyce , Kalina Wielka , Ilkowice.

12.09.2019 do 15.10.2019r.

5019,00zł brutto

 

 

59.

12.09.2019

ROŚI.271.3.2019

12.09.2019

PPHU MDTRANS Poradów 44, 32-200 Miechów

Budowa Otwartych Stref Aktywności w miejscowościach :

 Dziaduszyce , Kalina Wielka , Ilkowice

12.09.2019

 Do 15.10.2019

334.638,97zł.brutto

 

 

60.

12.09.2019

OSO.5540.11.2019

10.09.2019

Firma Projektowo-Instalacyjna ul. Nowa 23, ,32-200 Miechów

Modernizacja remizy strażackiej OSP w Słaboszowie

10.09.2019 do 31.10.2019

108 240,00zł.

Brutto

 

 

61.

12.09.2019

OSO.5540.112019

10.09.2019

Usługi Projektowe i Kosztorysowe Jerzy Pacia oś. Sikorskiego 18/8 32-200 Miechów

Sprawowanie funkcji Insp. Nadzoru Inwestorskiego

Modernizacja remizy strażackiej OSP Słaboszów

10.09.2019 do 31.10.2019

1623,60 zł brutto

 

 

62.

12.09.2019

—————–

12.09.2019

Robert Banaszek Dziewięczyce 2, 28- 440 Działoszyce

Świadczenie usług w zakresie prowadzenia  treningów  personalnych w Szkole Podst. W Dziaduszycach 25.

Od 16.09.2019 do 27.12.2019

1200,00zł brutto

 

 

63.

16.09.2019

OSO.814.1.8.2019

16.09.2019

Róża Łazarewicz Psycholog

Harfa Traw Kraków ul. Pawlikowskiego 7/6 ,31-137 Kraków

Badanie, oraz wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu dla osób z terenu Gminy Słaboszów

25.09.2019 do 31.10.2019

200,00zł. brutto

 

 

64.

16.09.2019

OSO.814.1.9.2019

16.09.2019

Iwona Krzyżyk ul. Żeromskiego 51, 32-200 Miechów

Badanie, oraz wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu dla osób z terenu Gminy Słaboszów

25.09.2019 do 31.10.2019

200,oozł od osoby. brutto

 

 

65.

25.09.2019

OSO.2150.10.2019

25.09.2019

Jarosław Grzyb

Świecice nr 56,

 32-218 Słaboszów

Wykonywanie  prac związanych z obsługą pieca c. o. w kotłowni Urzędu Gminy w Słaboszowie, sprzątanie pomieszczeń kotłowni, wrzucanie opału. Wykonywanie drobnych napraw usterek i konserwacja urządzeń w budynku Urzędu Gminy. Odśnieżanie na terenie bezpośrednio przylegającym do budynku Urzędu Gminy.

Od 01.10.2019r do 30.04.2020r

2034,00zł brutto

 

 

66.

25.09.2019

OSO.2151.11.2019

25.09.2019

Firma Usługowo-Handlowa Sławomir Słapek, zam. Ul. Wesoła 2a/34, 32-200 Miechów

Zapewnienie obsługi informatycznej jako koordynator gminny odpowiedzialny za szkolenie, wsparcie operatorów obsługi informatycznej w Gminie Słaboszów w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 13 października 2019 roku.

Od 25.09.2019r do 15.10.2019r

548,00 zł brutto

 

 

67.

01.10.2019

USC.5365.3.2019

01.10.2019

Anna Łucak zam. Borki 108A, 26-080 Mniów

Konserwacja 4 ksiąg stanu cywilnego z lat 1934, 1935, 1937, 1938 Parafii Słaboszów, 5 allegat parafii Kalina Wielka z lat 1918-1922 oraz 5 allegat parafii Słaboszów z lat 1927-1930.

Od 01.10.2019r do 30.11.2019r  

10 500,00 zł brutto

 

 

68.

01.10.2019

OSO.2150.11.2019

01.10.2019

Sylwia Molenda, zam. Wymysłów 29, 32-218 Słaboszów

Zapewnienie obsługi informatycznej Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 w Dziaduszycach, w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 13 października 2019 roku.

Od 01.10.2019r do 15.10.2019r

295,00 zł brutto

 

 

69.

01.10.2019

OSO.2150.12.2019

01.10.2019

Monika Mrozowska, zam. Ilkowice 67, 32-218 Słaboszów

Zapewnienie obsługi informatycznej Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4 w Janowicach, w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 13 października 2019 roku.

Od 01.10.2019r do 15.10.2019r

295.00 zł brutto

 

 

70.

07.10.2019

OSO.2151.12.2019

07.10.2019

Agata Krawiec Ilkowice 85,32-218 Słaboszów

Przygotowanie ,sprzątanie oraz ochrona lokalu wyborczego Nr 2 w Dziaduszycach, w związku z wyborami do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonymi na dzień 13.10.2019r.

Od 11.10.2019 do 14.10.2019r.

100,00zł. Brutto

 

 

71.

07.10.2019

OSO.2151.13.2019

07.10.2019

Anna Mielus

 Kalina Wielka 152., 32-218 Słaboszów

Przygotowanie ,sprzątanie oraz ochrona lokalu wyborczego Nr 3 w Kalinie Wielkiej, w związku z wyborami do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonymi na dzień 13.10.2019r.

Od 11.10.2019 do 14.10.2019r.

100,00zł. Brutto

 

 

72.

07.10.2019

OSO.2151.13.2019

07.10.2019

Mariusz Kawiorski Śladów 38., 32-218 Słaboszów

Przygotowanie ,sprzątanie oraz ochrona lokalu wyborczego Nr 4 w Janowicach, w związku z wyborami do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonymi na dzień 13.10.2019r.

Od 11.10.2019 do 14.10.2019r.

100,00zł. Brutto

 

 

73

07.10.2019

OSO.2151.13.2019

07.10.2019

Halina Marzec Słaboszów 53, 32-218 Słaboszów

Przygotowanie ,sprzątanie oraz ochrona lokalu wyborczego Nr 1 w Słaboszowie, w związku z wyborami do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonymi na dzień 13.10.2019r.

Od 11.10.2019 do 14.10.2019r.

100,00zł. Brutto

 

 

74.

07.10.2019

——————-

07.10.2019

Zakład Introligatorski Rybak Mieczysław ul. Małogoska25, 26-060 Checiny

Wykonanie oprawy 17 ksiąg stanu cywilnego przechowywanych w USC w Słaboszowie.

Do 30 listopada 2019r.

3060,00zł brutto

 

 

75

07.10.2019

ROŚI.04.5.1.2019

07.10.2019

Tadeusz Sokal – konserwator dzieł sztuki, Art. Renowacja zam. Ul. Pasternika 120A, 31-354 Kraków

Wykonanie prac konserwatorskich przy kapliczce z figurą Św. Floriana zlokalizowanej na działce nr 138 w miejscowości Nieszków.

Do

15.11.2019r.

14300,00zł. brutto

 

 

76

07.10.2019

ROSI.04.5.2.2019

07.10.2019

Tadeusz Sokal – konserwator dzieł sztuki, Art. Renowacja zam. Ul. Pasternika 120A, 31-354 Kraków

Wykonanie prac konserwatorskich przy kapliczce z figurą Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej zlokalizowanej na działce 56/2 w miejscowości Rędziny Zbigalskie.

Do 15.10.2019

11670,00zł. brutto

 

 

77.

15.10.2019

—————

15.10.2019

Jacek Warzecha

31-861 Kraków os. Niepodległości 6/42

Przeprowadzenie szkolenia obronnego pracowników UG w Słaboszowie odpowiedzialnych za akcję kurierską.

18.10.2019r.

470.00zł brutto

 

 

77.A

21.10.2019

——————-

21.10.2019

Konrad Rylski Stomatologia Piaseczno SP. z o.o. ul. Nowa6, Stara Iwiczna

Wykonanie Świadczeń Ogólnostomatologicznych z zakresu leczenia stomatologicznego z wyłączeniem ortodoncji dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia .

Wstępnie termin wykonania  maj 2020r.

NFZ

 

 

78.

14.11.2019

OSO.2151.15.2019

14.11.2019

Andrzej Madetko Święcice 15,

32-218 Słaboszów

Wykonanie z drewna wieszaków na kompletne umundurowanie bojowe strażaka dla OSP Święcice w ilości 12 szt.

20.11.2019r.

580.00zł brutto

 

 

78.A

14.11.2019

——————-

14.11.2019

Zbigniew Lis Kalina Wielka 24,32-218 Słaboszów

Wykonanie 5 tablic ogłoszeniowych dla sołectwa Kalina Wielka

30 grudnia 2019r.

1900,00zł brutto

 

 

79.

26.11.2019

Aneks Nr 1

26.11.2019

Biuro Usług Informatycznych T-SOFT S.C. Wojciech Tchórzewski, Cecylia Tchórzewska

Ul. Romanowicza 17, 30-702 Kraków

Zgodnie z Aneksem Nr 1 z dnia 02.01.2019r, zmienia się  brzmienie ustępu  trzeciego w paragrafie pierwszym.

26.11.2019

4831,92zł brutto

 

 

79A

26.11.2019

ROŚI7021.89.2019

15.11.2019

Michał Wierzbicki Doradztwo Ekoenergetyczne ul. Padarewskiego 18/37, 33-300 Nowy Sącz

Opracowanie dokumentacji konkursowej do konkursu  nr RPMP.04.04.03.IZ.00.12-039/19 w ramach 4 Osi priorytetowej Regionalna polityka energetyczna.

Od 15.11.2019

Do 2 grudnia 2019

3690,00zł brutto

 

 

80.

 

04.12.2019

——————

21.10.2019

Krzysztof Capiga

Miechowski .PL Regionalny Portal Informacyjny zs. Głogowiany- Wrzosy 50, 32-210 Książ Wielki

Tworzenie i publikacja ogłoszeń , materiałów  promocyjnych, artykułów, zdjęć, zapowiedzi na portalu  informacyjnym „miechowski .pl”

01.01.20.do 31.12.2019

160,00zł miesięcznie brutto

 

 

80/A

04.12.2019

7021.79.2019

04.12.2019

Aneta Możdżeń F.H.U..Profil, ul. Sienkiewicza 64, 28-500 Kazimierza Wielka

Opracowanie „Programu Funkcjonalno- Użytkowego dla opracowania dokumentacji projektowej oraz realizacji inwestycji Pn.”Budowa Przydomowych Oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Słaboszów”

Do 28 października 2019r.

1.800,00zł

 

 

81.

26.11.2019

377/OA/20

10.12.2019

Korelacja  Systemy Informatyczne Sp. z o.o. zs. W Krakowie ul. Lea 114, 30-133 Kraków

Stałe udostępnienie użytkownikowi prawa do korzystania z licencji najnowszych wersji programów, sprawowanie opieki autorskiej dla zapewnienia prawidłowego działania programów komputerowych.

Od 1 I do 31.12.20120r.

15.922.00zł brutto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

82.

17.12.2019

Aneks nr 1

17.12.2019

Poczta Polska S.A. ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa

Usługi pocztowe na 2020r.zgodnie z umową z dnia 30.11.2018r.

02.01.2020.do 31.12.2020r.

Zgodnie z cennikiem umieszczonym na stronie : www.poczta-polska.pl

 

 

83.

18.12.2019r.

OSO.814.1.13.2019

18.12.2019

Anna Skrobisz Kalina Wielka 62B, 32-218 Słaboszów

Prowadzenie zajęć terapii wymowy dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Janowicach.

02.01.2020-do 26.06.2020

55,00zł brutto za  godzinę lekcyjną

 

 

84.

19.12.2019

OSO.142.39.2019

19.12.2019

Andrzej Hawran ul. Żurawia 9, 10-376 Nikielkowo , Europejki Instytut  Usług Administracji Publicznej, Ul. Cementowa 3/2013

Przeprowadzenie audytu wewnętrznego bezpieczeństwa informacji KRI

Od 19.12.2019

do 30.12.2019

1045,50zł brutto

 

 

 

 

 

* Jeśli dokument jest inny niż umowa , w rubryce „Uwagi” należy wpisać odpowiednią nazwę.

 

Skip to content