CENTRALNY  REJESTR  UMÓW, UGÓD  I  POROZUMIEŃ 2023

CENTRALNY  REJESTR  UMÓW, UGÓD  I  POROZUMIEŃ 2023

Lp. Data rejestracji umowy Znak sprawy, oraz symbol klasyfikacyjny zgodnie z rzeczowym wykazem akt Data zawarcia umowy Podmiot z którym zawarto umowę Przedmiot umowy Okres obowiązywania umowy Wartość umowy ( brutto) Aneks do umowy, Nr i data zawarcia Uwagi 1. 02.01.2023r. OSO.2150.1.2023 02.01. 2023 Katarzyna Ragan Zam. Słaboszów 38, 32-218 Słaboszów Archiwizacja dokumentów Rolnictwa, Ochrony…

Centralny rejestr umów, ugód i porozumień w 2022

Centralny rejestr umów, ugód i porozumień w 2022

CENTRALNY  REJESTR  UMÓW, UGÓD  I  POROZUMIEŃ* 2022   Lp. Data rejestracji umowy Znak sprawy oraz symbol klasyfikacyjny zgodnie z rzeczowym wykazem akt Data zawarcia umowy Podmiot z którym zawarto umowę Przedmiot umowy Okres obowiązy wania  umowy Wartość umowy (brutto) Aneks do umowy-Nri data zawarcia Uwagi 1. 03.01.2022 OSO.2151.1.2022  03.01.2021 Małgorzata Łuczyk Słaboszów nr 8, 32-218…

Centralny rejestr umów, ugód i porozumień w 2021

Centralny rejestr umów, ugód i porozumień w 2021

    CENTRALNY  REJESTR  UMÓW, UGÓD  I  POROZUMIEŃ* 2021       Lp. Data rejestracji umowy Znak sprawy oraz symbol klasyfikacyjny zgodnie z rzeczowym wykazem akt Data zawarcia umowy Podmiot z którym zawarto umowę Przedmiot umowy Okres obowiązywania umowy Wartość umowy (brutto) Aneks do umowy-Nr i data zawarcia Uwagi 1. 04.01.2021 OSO.2151.1.2021 04.01.2021r. Małgorzata Łuczyk…

Centralny rejestr umów, ugód i porozumień w 2020

Centralny rejestr umów, ugód i porozumień w 2020

CENTRALNY  REJESTR  UMÓW, UGÓD  I  POROZUMIEŃ* 2020       Lp. Data rejestracji umowy Znak sprawy oraz symbol klasyfikacyjny zgodnie z rzeczowym wykazem akt Data zawarcia umowy Podmiot z którym zawarto umowę Przedmiot umowy Okres obowiązywania umowy Wartość umowy (brutto) Aneks do umowy-Nr i data zawarcia Uwagi 1. 02.01.2020 OSO.2150.1.2020 02.01.2020 Lila Piwowarska Komorów 30,…

Centralny rejestr umów, ugód i porozumień w 2019

Centralny rejestr umów, ugód i porozumień w 2019

  CENTRALNY  REJESTR  UMÓW, UGÓD  I  POROZUMIEŃ* 2019       Lp. Data rejestracji umowy Znak sprawy oraz symbol klasyfikacyjny zgodnie z rzeczowym wykazem akt Data zawarcia umowy Podmiot z którym zawarto umowę Przedmiot umowy Okres obowiązywania umowy Wartość umowy (brutto) Aneks do umowy-Nr i data zawarcia Uwagi 1. 02.01.2019 OSO.814.1.1.2019 01.01.2019 Skrobisz Anna Kalina…

Centralny rejestr umów, ugód i porozumień w 2018

Centralny rejestr umów, ugód i porozumień w 2018

CENTRALNY  REJESTR  UMÓW, UGÓD  I  POROZUMIEŃ* 2018         Data rejestracji umowy Znak sprawy oraz symbol klasyfikacyjny zgodnie z rzeczowym wykazem akt Data zawarcia umowy Podmiot z którym zawarto umowę Przedmiot umowy Okres obowiązywania umowy Wartość umowy (brutto) Aneks do umowy-Nr i data zawarcia Uwagi 1. 02.01.2018 OSO.2150.2.2018 02.01.2018 Lila Piwowarska Komorów 30,…

Centralny rejestr umów, ugód i porozumień w 2017

Centralny rejestr umów, ugód i porozumień w 2017

CENTRALNY  REJESTR  UMÓW, UGÓD  I  POROZUMIEŃ* 2017         Data rejestracji umowy Znak sprawy oraz symbol klasyfikacyjny zgodnie z rzeczowym wykazem akt Data zawarcia umowy Podmiot z którym zawarto umowę Przedmiot umowy Okres obowiązywania umowy Wartość umowy (brutto) Aneks do umowy-Nr i data zawarcia Uwagi 1. 02.01.2017 ID 349426 02.01.2017 Poczta Polska. S…

Centralny rejestr umów, ugód i porozumień w 2016

Centralny rejestr umów, ugód i porozumień w 2016

CENTRALNY  REJESTR  UMÓW, UGÓD  I  POROZUMIEŃ* 2016         Data rejestracji umowy Znak sprawy oraz symbol klasyfikacyjny zgodnie z rzeczowym wykazem akt Data zawarcia umowy Podmiot z którym zawarto umowę Przedmiot umowy Okres obowiązywania umowy Wartość umowy (brutto) Aneks do umowy-Nr i data zawarcia Uwagi 1. 04.01.2016 OSO.1610.1.2016 04.01.2016 Polska Poczta S.A. Ul….

Centralny rejestr umów, ugód i porozumień w 2015

Centralny rejestr umów, ugód i porozumień w 2015

  CENTRALNY REJESTR UMÓW, UGÓD I POROZUMIEŃ* 2015         Data rejestracji umowy Znak sprawy oraz symbol klasyfikacyjny zgodnie z rzeczowym wykazem akt Data zawarcia umowy Podmiot z którym zawarto umowę Przedmiot umowy Okres obowiązywania umowy Wartość umowy (brutto) Aneks do umowy-Nr i data zawarcia Uwagi 1. 2.01.2015 OSO.2150.1.2015 2.01.2015 Zbigniew Bąkowski 32-200…