CENTRALNY  REJESTR  UMÓW, UGÓD  I  POROZUMIEŃ 2023

Lp.Data rejestracji umowyZnak sprawy, oraz symbol klasyfikacyjny zgodnie z rzeczowym wykazem aktData zawarcia umowyPodmiot z którym zawarto umowęPrzedmiot umowyOkres obowiązywania umowyWartość umowy ( brutto)Aneks do umowy, Nr i data zawarciaUwagi
1.02.01.2023r.OSO.2150.1.202302.01. 2023Katarzyna Ragan Zam. Słaboszów 38, 32-218 SłaboszówArchiwizacja dokumentów Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Infrastruktury.01.01.2023 Do 31.03.20233192,00zł. brutto
2.02.01.2023OSO.2150.2.202302.01.2023Lila Piwowarska Komorów 30, 32-200 MiechówProwadzenie i aktualizacja  rejestru wyborców w 2023r.01.01.2023 do 31.03.202334,00zł brutto m-c 
302.01.2023OSO.2150.5.202302.01.2023Małgorzata Wajda  Słupów 48, 32-218 SłaboszówPrzygotowywanie  dokumentacji niezbędnej w procesie realizacji zadań związanych z dystrybucją węgla dla mieszkańców z terenu Gminy Słaboszów01.01.2023 do 31.03.2023   Zmiana: od 02.01.2023 do 28.02.2023r.1915,20zł bruttoAneks z dnia 31.01.2023r. Umowa do 28.02.2023r. 
402.01.2023OSO.2151.2.202302.01.2023Małgorzata Łuczyk Słaboszów nr 8, 32-218Utrzymywanie czystości we wszystkich pomieszczeniach Urzędu Gminy w Słaboszowie .Pranie firan i zasłon w pomieszczeniach UG w Słaboszowie01.01.2023. do 30.06.20232001,00zł brutto  
5.02.01.2023BOK/00040/2302.01.2023Małopolskie Przed. Gosp. Odpadami sp. z o. o. zs. w Krakowie, ul. Barska 12, 30-307 KrakówWywóz odpadów komunalnych , niesegregowanych, odpady odbierane selektywnie, odpady z papieru , odpady ze szkła , odpady  tworzyw sztucznych, odpady ulegające biodegradacji.01.01.2023 do 31.12.2023r.194,40zł brutto pojemnik, 27,00zł , brutto zestaw segregowane  
602.01.2023—————02.01.2023EKO DRUK Łukasz Idzik Ul. Krakowska 66B 32-090 SłomnikiEKO DRUK oraz KLIENT wydzierżawi urządzenie : Konica Minolta bizhub C224e02.01.2023 do 31.12.2023r.179,00zł + VAT  
702.01.2023r.Aneks nr 402.02.2023r.Poczta Polska S.A. zs. Rodziny Hiszpańskich nr 8 , 00-940 Krakówświadczenie usług powszechnych w obrocie krajowym i zagranicznym zgodnie z zał. Ne II do niniejszej umowy02.01.202023 do 31.12.2023r.Zgodnie z Z aneksem  
802.01.2023r.—————-02.01.2023r.Rebes Agata Kancelaria Adwokacka zs. w Miechowie ul. Mickiewicza 2A, 32-200 MiechówProwadzenie doradztwa prawnego oraz kompleksowej obsługi prawnej Gminy Słaboszów, w tym : Urzędu Gminy , Rady Gminy, oraz jednostek organizacyjnych Gminy łącznie z obsługą procesową przed sądami powszechnymi , polubownymi , arbitrażowymi oraz w postępowaniu administracyjnymOd dnia 02.01.2023r. do 31.12.2023r.2000,00zł netto  Aneks nr OSO 2151.3.2023,z dnia 02.05.2023. Praca od 8.00 do 10.00 4x w m-cu 125,00zł netto za godzinę . 02.05.2023r. 
902.01.2023—————02.01.2023Styl Sport Robert Banaszek zam. Dziewięczyce 2, 28-440 DziałoszyceŚwiadczenie usług w zakresie prowadzenia treningów personalnych na warunkach określonych w niniejszej umowie02.01.2023 do 31.12.20231400,00zł brutto  
10.04.01.2023————–04.01.2023Jacek Kądziołka Ul. Krótka6, 34-600 LimanowaKonserwacja i aktualizacja systemu imiennego głosowania Sesji Rady Gminy Słaboszów04.01.2023 do 31.12.2023r.990,00 zł netto +VAT  
10A09.01.20237021.13.202309.01.2023Ekodren, -Naturalne Systemy Oczyszczania , Michał Gojżewski , ul. Penelopy 17, 03-642 Warszawa„Budowa oczyszczalni ścieków AUGUSTÓW AT 20 na działkach nr 560/5 i 560/8 w miejscowości Dziaduszyce 25A Gmina Słaboszów.”Do 02.02.2023r.61 247,85zł. brutto  
11.12.01.2023r.—————12.01.2023r.OSP w Słaboszowie zs. Słaboszów nr 24A ,32-218 Słaboszów  reprezentowana przez: dh Mirosława Chojnackiego- Prezesa , Dh. Marka Misiora SkarbnikaUżyczenie agregatu prądotwórczego zamontowanego na przyczepieDo używania  na  czas nieokreślony————-  
12.12.01.2023OSO.2150.3.202302.01.2023r.Zbigniew Lis Kalina Wielka 24, 32-218 SłaboszówUtrzymanie w stałej czystości garażu i pomieszczeń przyległych, Utrzymanie czystości obok budynku OSP Kalina Wielka01.01.2023r. do 31.12. 2023r.235,00zł. brutto  
13.12.01.2023OSO.2150.4.202302.01.2023r.Henryk Janus Nieszków 30, 32-218 SłaboszówUtrzymanie w stałej czystości garażu i pomieszczeń przyległych, Utrzymanie czystości obok budynku OSP Nieszków01.01.2023r. do 31.12. 2023r.235,00zł. brutto  
14.12.01.2023OSO.2151.4.202302.01.2023r.Konrad Madetko Święcice 12, 32-218 SłaboszówUtrzymanie w stałej czystości garażu i pomieszczeń przyległych, Utrzymanie czystości obok budynku OSP Święcice01.01.2023r. do 31.12. 2023r.235,00zł. brutto  
15.13.01.2023 11448713.01.2023Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych  „TUW” Biuro Regionalne w Krakowie ul. Dobrego Pasterza 122A,Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie określonym w Ofercie Ubezpieczenia Floty Pojazdów dla Gminy Słaboszów14.01.2023 do 13.01.2024————-  
1613.01.2023ROSI.6830.1.202310.01.2023Andrzej Wilk Pro- Geo Usługi geodezyjne Proszowice ul. Jana III Sobieskiego 36Wyznaczenie punktów granicznych  w ewidencji  gruntów obrębu Kalina WielkaDo 31.03. 2023r.2700,00zł brutto  
17.20.01.2023ROSI.6830.2.202320.01.2023Mn-Geo Usługi Geodezyjno-Kartograficzne Marek Mol , 32-091 Michałowice, ul .Smolna 10Wznowienie znaków granicznych ,wyznaczenie punktów granicznych , ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 169, nr 523 stanowiących własność gminy SłaboszówDo 31.05.2023r.5400,00zł brutto  
18.20.01.2023ROSI.6830.3.202320.01.2023Mn-Geo Usługi Geodezyjno-Kartograficzne Marek Mol , 32-091 Michałowice, ul .Smolna 10Wznowienie znaków granicznych ,wyznaczenie punktów granicznych , ustalenie przebiegu granic działki ewidencyjnych nr 350/1 stanowiących własność gminy SłaboszówDo 31.05.2023r.2800,00zł brutto  
19.20.01.2023ROSI.6830.4.202320.01.2023Mn-Geo Usługi Geodezyjno-Kartograficzne Marek Mol , 32-091 Michałowice, ul .Smolna 10Wykonanie podziałów pod poszerzenie pasa drogowego działek osób fizycznych działek  od działki nr 156 do nr182/2 .Do 31.05.2023r.9600,00zł brutto  
20.20.01.2023ROSI.6830.11.202320.01.2023Mn-Geo Usługi Geodezyjno-Kartograficzne Marek Mol , 32-091 Michałowice, ul .Smolna 10Przeprowadzenie inwentaryzacji przyłącza wodociągowego do świetlicy w Rędzinach BorkuDo 31.03.2023r.650,00zł brutto  
21.20.01.2023—————–18.01.2023Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Centrum Medyczne „TOP-MED.” -Jarmix Sp. Z o.o. ul. Piłsudskiego 12. 32-200 Miechów1.Badania wstępne , okresowe, kontrolne, sanitarno -epidemiologiczne, laboratoryjne, diagnostyki obrazowej. 2.Konsultacja specjalistyczna.18.01.2023. do 31.12.,2023r.Zgodnie z załącznikiem nr 1.  
21.20.01.2023ROSI.7021.8.202318.01.2023Zakład Kominiarski Marcin Pardała oś Sikorskiego 20/5, 32-200 MiechówOkresowa kontrola przewodów kominowych budynków użyteczności publicznej zgodnie z zał. Nr 1 należących do Gminy SłaboszówDo 31.03.2023r.1300,00zł brutto  
21A20.01.2023ROSI.7021.13.2023r.20.01.2023Usługi Remontowo- Budowlane Adam Dudziński ul. Kamienna 13,  32-200 MiechówWykonanie budynku świetlicy wiejskiej w Wymysłowie”28.02.2023r.55 537,00zł brutto  
21B26.01.2023r.ROSI.7021.18.2023r.26.01.2023r.Michał Wierzbicki Doradztwo Energetyczne ul. Armii Krajowej 17/53, 33-300 Nowy SączOpracowanie dokumentacji konkursowej do konkursu Działanie 4.3. Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkalnym , Poddziałanie 4.3.2. Głęboka  termodernizacja budynków użyteczności publicznej01.02.2023r. do 02.03.2023r.1)3690,00zł brutto, 2)6150,00zł brutto  
22.06.02.2023————-06.02.2023Róża Łazarewicz Harfa Traw- Kraków 31-137, ul. Pawlikowskiego 7/6Przeprowadzenie badań i wydanie pisemnej opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazanie rodzaju zakładu leczniczego dla osób z terenu Gminy Słaboszów15.02.do 28.02 2023r.220,00zł brutto  
23.06.02.2023————-06.02.2023Iwona Krzyżyk Ul. Żeromskiego 51, 32-200 Miechów  Przeprowadzenie badań i wydanie pisemnej opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazanie rodzaju zakładu leczniczego dla osób z terenu Gminy Słaboszów15.02.do 28.02 2023r.220,00zł brutto  
23A02.02.2023r.ROSI.7021.23.2023r.02.02.2023r.F.H.U.DAREX Dariusz Skwara Kropidło 39, 32-218 SłaboszówUtwardzenie kamieniem drogi dojazdowej do pól w m. Dziaduszyce31.03.2023r.4920,00zł brutto  
24.09.02.2023——————09.02.2023r.KORELACJA Systemy Informatyczne sp. Z o.o. ul. J. Lea 114, 30-133 KrakówUmowa na dostarczenie i uruchomienie modułu elektronicznych tytułów wykonawczych————–8 364,00zł brutto  
25.09.02.2023ROSI.7021.15.202326.01.2023F.R.B. „Inspirator” Janusz Gajos, Książ Mały Kolonia 10, 32-210 Książ WielkiRemont Świetlicy wiejskiej w Maciejowie na 2023r.Do 31.03.2023r.14 891,30zł brutto zł  
26.09.02.2023r.ROSI.7021.16.2023r.26.01.2023r.F.R.B. „Inspirator” Janusz Gajos, Książ Mały Kolonia 10, 32-210 Książ WielkiModernizacja świetlicy Wiejskiej w SłupowieDo 31.03.2023r.22 436,89zł brutto  
27.09.02.2023ROSI.7021.17.202326.01.2023r.Transport Drogowy Handel Andrzej Górnik Warszawska 31,32-210 Książ WielkiDostarczenie  176 ton kamienia średniego drogowegoDo 01.02.2023r.12 320,000zł brutto  
28.09.02.2023r.ROSI.7021.25.2023r.02.02.2023r.Transport Drogowy-Handel Górnik Andrzej Ul. Warszawska 31, Książ WielkiDostarczenie 176 ton kamienia średniego drogowegoDo końca października br.12 320,00zł brutto  
29.28.02.2023—————28.02.2023OYAMA KARATE”KOSYNIER RACŁAWICE” Zbieżek Paweł- Prezes Stowarzyszenia Racławice 147,32-222 RacławiceProwadzenie zajęć karate dla uczniów z terenu gminy.01.03.2023r. do 30.06.2023r.Dopłata 5,00 zł do 1 ucznia  
30.01.03.2023r.—————–01.03.2023r.Praktyka Lekarska Specjalistyczna lek. Med. Iwona Krzyżyk  ul. Żeromskiego 51, 32-2100 MiechówPrzeprowadzenie badań  oraz wydanie pisemnej opinii w przedmiocie  uzależnień, oraz wskazanie  rodzaju zakładu leczniczego.15.03.2023r. Do 31.03.2023r.220,00zł brutto od osoby  
3101.03.2023r.——————-01.03.2023Róża Łazarewicz Harfa Traw- Kraków ul. Pawlikowskiego 7/6 31-137 KrakówPrzeprowadzenie badań oraz wydanie pisemnej opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazanie rodzaju zakładu leczniczego15.03.2023 do 31.03.2023r.220,00,zł brutto od osoby  
32.01.03.2023rOSO.2150.7.202301.03.2023Joanna Popiołek Nieszków 53, 32-218 SłaboszówArchiwizacja dokumentów Referatu Finansowego01.03.2023 do 31.03.20232097,60 zł. brutto  
33.01.03.2023r.ROSI.7021.29.2023r.01.03.2023r.F.H.U. Dariusz Skwara, Kropidło 39. 32-218 SłaboszówUtwardzenie kamieniem drogi dojazdowej do pól w miejscowości ŚwięciceDo 31.03.2023r.2460,00zł brutto  
34.17.03.2023ROSI.7021.48.202317.03.2023SIMBA Group sp. z o.o. ul. Zimna 15. 20-204 Lublin„Budowa placu rekreacyjnego w miejscowości Kropidło”Do 31.08.2023r.74.153,87zł brutto  
35.28.03.2023r.—————-28.03.2023Wojciech Oleś, Stanisław Zygor ARKANET Sp. j. 40-246, ul. Porcelanowa 19Zakup i dostarczenie urządzenia  UTM wraz z 3 letnią licencją na usługi monitoringu sieci, VPN, usługę antywirusową- szt. 1 w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” itd.28.03.2023. do 29.04.202314999,85zł brutto  
36.28.02.2023r.RÓŚI.7021.28.202324.02.2023r.Szczepan Gądek, ul. Pojałowice 10, 32-200 MiechówZakup wraz z  montażem tapety do Domu Ludowego w DziaduszycachDo 31.05.2023r.2337,00zł brutto  
37.28.03.2023r.ROSI.7021.53.2023r.27.03.2023r.Firma Usługowa NADZÓR Dorota Papaj 32-200 Miechów, ul. Polna 3BWykonanie przeglądu obiektów sportowych w Gminie SłaboszówDo 31.12.2023r.738,00zł brutto  
38..        
39.28.03.2023—————-28.03.2023r.CURULIS Sp. z o o Pl. Wiosny Ludów2, 61-831 PoznańDoradztwo w procesie emisji obligacji komunalnych3 miesiące od  dnia rozpoczęcia17 820,00zł. brutto  
40.31.03.2023r.OSO.2150.8.2023r.31.03.2023r.Ragan Katarzyna Słaboszów 38, 32-218Wykonywanie prac związanych z realizacją programów pomocowych dla mieszkańców służących ograniczeniu emisji zanieczyszczeń, w tym pomoc w prawidłowym wypełnianiu wniosków01.04.2023 do 31.05.2023r.2280,00zł brutto  
40A31.03.2023rOSO.2150.9.2023r..31.03.2023r.Edyta Szych Słupów 28, 32-218 SłaboszówProwadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców w 2023r.01.04.2023 do 31.12.2023r.37,00zł  miesięcznie  
40B03.04.2023ROSI.7021.55.202303.04.2023Firma Usługowa NADZÓR Dorota Papaj, ul. Polna3B, 32-200 MiechówBudowa placu rekreacyjnego w Kropidle Gmina SłaboszówDo 31.08.2023r.4000,00zł brutto  
41.06.04.2023——————06.04.2023Firma” DESTRUKT” Andrzej Giza ul. Krakowska 280, 25-801 KielceKompleksowe zniszczenie dokumentacji niearchiwalnej kat. B———–Zgodnie z ofertą  
41.A06.04.2023ROPSI.7021.59.2.202306.04.2023FHU „MAJA” Krzysztof Gola , ul. Warszawska 15, 32-210 Książ Wielki„Modernizacja pomieszczeń w budynku Świetlicy Wiejskiej w m. Rzemiędzice.28.04.2023r.21937,06zł brutto  
42.17.04.2023r.—————–17.04.2023r.Anna Sulis ul. Chęcińska 32, 26-065 PiekoszówWykonanie renowacji 15 sztuk ksiąg meldunkowychDo 31.08.2023r.23 000,00zł brutto  
43.17.04.2023——————14.04.2023Centrum BHP i Poż.”GRĘDA” ul. Graniczna 8,32-200 MiechówPrzeprowadzenie szkolenia w zakresie BHP dla OSP- ratowników23 .04.202350,00zł od osoby.  
44.17.04.2023.ROSI.7021.59.1.202306.04.2023WECHSLER Polska Sp. Z o.o. zs. W Kielcach ul. 1- Maja 191 Modernizacja i przebudowa  budynku Szkoły w Janowicach. Przygotowanie dokumentacji do w/w zamówienia publicznego.———–6150,00zł brutto  
45.28.04.2023.OSO.2150.10.202328.04.2023Jarosław Grzyb Święcice 56 , 32-218 SłaboszówWykonywanie drobnych remontów, napraw i konserwacji urządzeń w Urzędzie Gminy, jednostkach  organizacyjnych gminy oraz obiektach komunalnych gminy. Utrzymanie czystości i pielęgnacja zieleni na terenie przylegających do budynku Urzędu Gminy jednostek organizacyjnych gminy, boiska sportowego w Kalinie Wielkiej oraz na terenie Gminy Słaboszów. Sprzątanie przystanków (BUS) na terenie Gminy Słaboszów, czyszczenie przepustów, zjazdów przy drogach gminnych. Utrzymanie poboczy dróg gminnych, Wykonywanie zadań związanych z zaleceniami nadzoru budowlanego w budynku socjalnym w Rzemiędzicach nr 25.01.05.2023 do 30.09.2023r.3760,00zł  
46.28.04.20231/202324.04.2023r.KGW w Nieszkowie, Nieszków 37, 32-218 Słaboszów P. Danuta Kisiel Przewodnicząca, P. Grażyna Nowak Z-ca Przewod.Przygotowanie stołu z degustacja potraw na obchody Dnia Flagi Rzeczpospolitej 2 ma br. Na Małym Rynku w Krakowie02.05.2023r.300,00zł  
47.28.04.20232/202324.04.2023r.KGW w Rzemiędzicach, Rzemiędzice 25, 32-218 Słaboszów, Pani Ewelina Madejowska Przewodnicząca, Pani Monika Kwiecień Z-ca PrzewodniczącejPrzygotowanie stołu z degustacja potraw na obchody Dnia Flagi Rzeczpospolitej 2 ma br. Na Małym Rynku w Krakowie oraz promocja Gminy Słaboszów 02.05.2023r.300,00zł  
47A08.05.2023—————-08.05.2023Iwona Krzyżyk Praktyka Lekarska ul. Żeromskiego 51,32-200 MiechówPrzeprowadzenie badań wydanie pisemnej opinii i wskazanie zakładu leczniczego17.05.2023220,00zł brutto    
47B08.05.2023—————-08.05.2023Róża Łazarewicz Harfa Traw- Kraków ul. Pawlikowskiego 7/6Przeprowadzenie badań wydanie pisemnej opinii i wskazanie zakładu leczniczego17.05.2023220,00zł brutto  
48.22.05.2023—————-22.05.2023r.Anna Sulis, ul. Chęcińska 32, 26-065 PiekoszówWykonanie renowacji ksiąg stanu cywilnego w ilości 11 sztukDo 31.08.2023r.11000,00zł brutto  
49.26.05.2023—————-26.05.2023Wojciech Romanowicz firma COIG SA ul. Mikołowska 100,40-065 Katowice1.Dostawa i wdrożenie modułu backup w chmurze dla Intradok w ramach postępowania z dnia 16.05.2023r. 2.Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi w tym zakresie przepisami technicznymi i prawnymi.26.06.2023r.6730,56zł. brutto  
49A29.05.2023.7021.84.202329.05.2023r.SIMBA GROUP SP.Z O.O. ul. Zimna 15, 20-204 Lublin„Budowa placu rekreacyjnego w miejscowości Jazdowice w Gminie Słaboszów31.08.2023r.43 267,75zł brutto  
50.12.06.2023ROSI.7021.91.202312.06.2023Transport Drogowy – Handel Górnik Andrzej ul. Warszawska31,32-210 Książ WielkiDostarczenie 44tony kamienia średniego drogowego za kwotę 3 080,00zł brutto i 22 tony mieszanki drogowej za kwotę 1540, 00zł.Do 30.06.2023r.44620,00zł brutto  
50A12.06.2023UGB20231001.06.2023UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Ul. Chłodna 51,00-867Ubezpieczenie odnawialnych źródeł energii .————-866 562,84 netto  
51.12.06.2023ROSI.7021.92.202312.06.2023Usługi Inżynierskie DudA- Anna Duda Parkoszowice, 12 32-200 MiechówWykonanie zadania : „Inwentaryzacja budynku użyteczności publicznej- budynku UG w Słaboszowie”Do 30.06.2023r.6000,00zł bruttoDo 31.07.2023,Aneks nr 1 
51A12.06.2023r.—————-12.06.2023Fundacja im. Władysława Żeleńskiego zs.  Grodkowice 1a, 32015 KłajWystawa pn.” Hafty naszych babć”01.07.2023 do 27.08.2023r.2500,00zł. brutto  
52.16.06.2023r.OSO.2150.11.202316.06.2023Zbigniew Lis Kalina Wielka 24, 32-218 SłaboszówOrganizacja  jubileuszu 100 Lecia OSP w Nieszkowie, przygotowanie MDP i jednostek OSP, przegląd jednostek OSP na terenie gminy pod względem gotowości operacyjnej.16.06.2023 do 20.07.20231750,00zł brutto  
52A19.06.2023ROSI.7021.95.202319.06.2023PABLOCAFT Paweł Komenda, Akacjowa 3, 32-109 PałecznicaWymiana pokrycia dachowego na budynku Świetlicy w m. Rędziny BorekDo 30.06.2023r.5360,90zł brutto  
53.20.06.2023—————20.06.2023OSP Przybysławice nr 82, 32-075 Gołcza, Mirosław Molenda Prezezs, Mirosław Wójcikowski SkarbnikOrganizacja i prowadzenie szkolenia dla 10 uczestników z terenu gminy Słaboszów24.06.2023. do 07.07.2023r.8000,00zł. brutto  
54.21.06.2023ROSI.7021.96.2023.21.06.2023r.Firma Usługowa Nadzór Dorota Papaj, ul. POLNA3B, 32-200 Miechów„Budowa placu rekreacyjnego w miejscowości Jazdowice w Gminie Słaboszów”31.08.2023r.2000,00zł brutto  
55.22.06.2023r.ROSI.7021.97.2023r.22.06.2023r.Firma Remontowo Budowlana „INSPIRATOR” Janusz Gajos Książ Mały Kolonia 10, 32-210 Książ WielkiPrzebudowa gabinetu ginekologicznego w Ośrodku Zdrowia w Dziaduszycach” zgodnie z przedstawiona ofertą z dnia 15.06.2023r.26.06.2023 do 31.08.2023r.33800,00zł brutto  
55A22.06.2023ROŚI.7021.98/202322.06.2023r.P.W.PROJEKT Wojciech Łoś, ul. Orzeszkowej 5 lok.6 22-400 ZamośćOpracowanie wniosku pn.: Bezpieczna przestrzeń Publiczna”11.07.2023r. część, 31.12.2023r. – całość11685,00zł brutto  
56.26.06.2023rROSI.7021.101.202326.06.2023Agencja Wspierania Ochrony Środowiska Sp. Z o.o. zs. w Poznaniu 960-164), ul. Ziębicka 17 Łukasz Żebrowski-wiceprezesProgram Monitorowania i Zarzadzania Gospodarką Wodno- Ściekową AQUARIUS.01.07.2023 do 01.07.2024r.299zł netto m-c oraz 1000,00 netto opłata wdrożeniowa.  
57.28.06.2023r.ROSI.7021.104.202328.06.2023WECHSLER Polska Sp. Z o.o. zs. W Kielcach ul. 1- Maja 191Opracowanie specyfikacji zamówienia: Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Ilkowice działki nr. 813/1, 813/2,—————5535,00zł. brutto  
57A30.06.2023OSO.2151.5.202330.06.2023r..-Małgorzata Łuczyk Słaboszów8,32-218 SłaboszówUtrzymanie czystości we wszystkich pomieszczeniach Urzędu Gminy w Słaboszowie. Pranie firan i zasłon w pomieszczeniach Urzędu Gminy w Słaboszowie,01.07.2023r. do 31.12.2023r.2016.,00zł. brutto  
57B13.07.2023UGB20231213.07.2023UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń Saul. Chłodna 51,00-867 WarszawaUbezpieczenie odnawialnych źródeł energii————–866 562,84  
58.14.07.20237021.111.2023.14.07.2023Firma Transport J.S. Sylwester Jackiewicz Baranów 60 , 28-5030 SkalbmierzUsługa transportowa Słaboszów – Kraków Kraków Słaboszów19.07.2023r.900,00zł brutto  
59.14.07.2023r.ROSI.7021.109.202312.07.2023r.3P Krystian Dubaj Słaboszów nr 18, 32-218 SłaboszówPrzebudowa drogi powiatowej K1228 Raszówek Zagorzany w m. Rędziny Zbigalskie- budowa oświetlenia drogowego solarnego w obrębie pasa drogowego drogi powiatowej na działce 95/415.12.2023r.6,5tys. zł brutto  
60.14.07.2023r.ROS.7021.12.07.2023r.Firma Usługi Remontowo-Budowlane Adam Dudziński ul. Kamienna 13, 32-200 MiechówWykonanie przeglądów okresowych ( rocznych i pięcioletnich) obiektów stanowiących własność komunalną Gminy Słaboszów31.10.202311.316,00zł brutto  
61.11.08.2023r.ROSI.7021.116.202311.08.2023r.„MIKI- Masz” Artur Dróżdż Strzeżów I 7 32-200 MiechówPrace konserwacyjno -porządkowe na drogach gminnych i dojazdowych do pól”11.09.2023r.79408,80zł brutto  
61A30.08.2023——————30.08.2023r.Róża Łazarewicz Harfa Traw- Kraków ul. Pawlikowskiego 7/6Przeprowadzenie badań w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazanie zakładu leczniczego13.09.2023 do 30.09.2023220,00zł brutto  
61B30.08.2023——————30.08.2023r.Praktyka Lekarska Iwona Krzyżyk ul. Żeromskiego 51, 32-200 MiechówPrzeprowadzenie badań w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazanie zakładu leczniczego13.09.2023 do 30.09.2023220,00zł brutto  
61C01.09.2023—————01.09.2023NILES Sp. z o.o. zs. w Miechowie ul. Mickiewicza 8/4, 32-200 MiechówDostęp do sieci internetowej o prędkości przesyłu danych , dostęp do internetu LIGHT 20001.09.2013- 12.09.2023Według cennika usług  
62.05.09.2023r.ROŚI.7021.125.202305.09.2023r.„Miki-Masz” Artur Dróżdż Strzeżów Pierwszy 7, 32-200 Miechów„Prace konserwacyjno- porządkowe w zakresie utrzymania /poprawy przejezdności na drogach gminnych i dojazdowych do pól na terenie Gminy Słaboszów”- cz. II30.09.2023r.25440,00zł brutto  
62A05.09.2023r.OSO.2150.12.2023.05.09.2023Justyna Śmiłek Kropidło 74, 32-218 SłaboszówWykonanie druków oraz pakowanie materiałów wyborczych, w związku z wyborami do Sejmu i Senatu RP 15.10.2023r.05.09.2023r. do 13 10.2023r.300,00zł brutto  
62B05.09.2023r.OSO.2150.13.2023.05.09.2023Joanna Popiołek Nieszków 53, 32-218 SłaboszówWykonanie druków oraz pakowanie materiałów wyborczych, w związku z wyborami do Sejmu i Senatu RP 15.10.2023r.05.09.2023r. do 13 10.2023r.300,00zł brutto  
63.05.09.2023r.ROŚI.7021.126.202305.09.2023r.Firma Usługowa Hubert Kubit Ul. Ogrodowa 3A, 32-250 Miechów- CharsznicaWykonanie prac ogrodniczych wokół ośrodka zdrowia w Kalinie Wielkiej dz. Nr 628/230.09.2023r.49.000,00zł brutto  
64.05.09.2023ROSI.7021.121.202324.08.2023IXO PROJEKT Miłosz Juszczyk Rynek 17, 32-065 Nowa GóraOpracowanie ekspertyzy technicznej budynku masarni w Świecicach , gmina Słaboszów05.10.2023r.10200,00zł brutto  
64A05.09.2023OSO.2151.6.202305.09.2023FHU Sławomir Słapek zam. Miechów ul Wesoła 2a/34, 32-200Zapewnienie obsługi informatycznej jako koordynator gminny w związku z wyborami do Sejmu i Senatu RP.05.09.2023 do 16.09.2023r.542,00zł  
64B06.09.2023OS/040992000001/202306.09.2023PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko Kamienna , 26-110 ul. J. Piłsudskiego 51Umowa o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznejNa czas nieokreślonyZał. Nr 1  
65.11.09.2023ROSI.7021.129.202311.09.2023F.H.U.DAREX Dariusz Skwara Kropidło 39, 32-218 SłaboszówWyczyszczenie rowów na odcinku 80m wraz z wywozem oraz zebranie poboczy na odcinku 700 mb. W m. Kalina Wielka30.09.2023r.8610,00zł brutto  
65B11.09.2023ROŚI.7021.127.202306.09.2023rMn-Geo Usługi Geodezyjno -Kartograficzne Marek Mol, 32-091 Michałowice, ul Smolna 10.Ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, ujawnionych w ewidencji gruntów dla działki nr 441 w Nieszkowie31.12.2023r.4000,00zł brutto  
65A11.09.2023OSO.2151.7.202311.09.2023.Jarosław Grzyb zam. Świecice , 32-218 SłaboszówPlakatowanie obwieszczeń urzędowych na terenie Gminy Słaboszów w związku z wyborami do Sejmu i Senatu RP zarządzonymi na dzień 15.10.2023r.11.10.2023.do 13.1.2023272, 00zł brutto  
66.13.09.2023261/LMS/202313.09.2023NILES sp. z.o.o.  w Miechowie ul. Mickiewicza 8/4, 32-200 MiechówStały dostęp do sieci Dostawcy, korzystanie przez Abonenta z usług przypisanych w cenniku, obsługa serwisowa AbonentaOd 1.09.2023r.Według cennika  
67.14.09.2023ROSI 271.4.202314.09.2023Przedsiębiorstwo drogowe WOJTRANS Sp. z o.o. ul. B. Głowackiego 93Przebudowa drogi wewnętrznej, działki nr ewid. 813/1i 813/2 w m. Ilkowice o długości 0,998 km40 dni od podpisania umowy796.544,90zł brutto  
68.18.09.2023r.OSO.2151.8.2023r.14.09.2023Małgorzata Łuczyk zam. Słaboszów nr 8 , 32-218 SłaboszówPrzygotowanie , sprzątanie oraz ochrona lokalu wyborczego Nr 1 w Słaboszowie, w związku z wyborami do Sejmu i  Senatu RP-15.10.202309.10.2023 do 16.10.2023r.160,00zł brutto  
69.18.09.2023OSO.2151.9.202318.09.2023r.Migas Marzena Kropidło 86, 32-218 SłaboszówPrzygotowanie , sprzątanie oraz ochrona lokalu wyborczego Nr 2 w Dziaduszycach, w związku z wyborami do Sejmu i  Senatu RP-15.10.202309.10.2023 do 16.10.2023r.160,00zł brutto  
70.18.09.2023r.OSO.2151.10.202318.09.2023r.Małgorzata Kwinta Kropidło 79,32-218 SłaboszówPrzygotowanie , sprzątanie oraz ochrona lokalu wyborczego Nr 4 w Janowicach, w związku z wyborami do Sejmu i  Senatu RP-15.10.202309.10.2023 do 16.10.2023r.160,00zł brutto  
71.18.09.2023r.OSO.2151.11.202318.09.2023r.Jarosław Grzyb zam. Świecice , 32-218 SłaboszówPrzygotowanie , sprzątanie oraz ochrona lokalu wyborczego Nr 3  w Janowicach, w związku z wyborami do Sejmu i  Senatu RP-15.10.202309.10.2023 do 16.10.2023r.391,00,00zł brutto  
  72.18.09.2021OSO.2151.12.2023r.18.09.2023r.Monika Kwiecień Rzemiędzice 10 A , 32-218 SłaboszówSprzątanie oraz ochrona lokalu wyborczego Nr 3 w Kalinie W., Nr 5w Słupowie,  nr 6 w Święcicach,  nr 7w Kropidle,  nr 8 w Nieszkowie, , oraz ochrona lokali wyborczych nr 5 i nr 8  w związku z wyborami do Sejmu i  Senatu RP-15.10.202309.10.2023 do 16.10.2023r.410,00zł brutto  
73.18.09.2023r.OSO.2150.14.202318.09.2023r.Monika Mrozowska Zam. Ilkowice 67, 32-218 SłaboszówZapewnienie obsługi informatycznej OKW Nr 1 w Słaboszowie w związku z wyborami do Sejmu i Senatu RP 15.10.2023r.18.09.2023r. do 17 .10.2023r.310,00zł brutto  
74.18.09.2023r.OSO.2150.15.202318.09.2023r.Sylwia Molenda zam. Dziaduszyce 25/3, 32-218 SłaboszówZapewnienie obsługi informatycznej OKW Nr 2 w Dziaduszycach w związku z wyborami do Sejmu i Senatu RP 15.10.2023r.18.09.2023r. do 17 .10.2023r.310,00zł brutto  
75.18.09.2023r.OSO.2150.16.202318.09.2023r.Martyna Lepiarczyk zam. Kalina Wielka 158, 32-218 SłaboszówZapewnienie obsługi informatycznej OKW Nr 3 w Kalinie Wielkiej w związku z wyborami do Sejmu i Senatu RP 15.10.2023r.18.09.2023r. do 17 .10.2023r.310,00zł brutto  
7618.09.2023r.OSO.2150.17.202318.09.2023r.Dominika Dulewska Śladów 158, 32-218 SłaboszówZapewnienie obsługi informatycznej OKW Nr 4 w Janowicach w związku z wyborami do Sejmu i Senatu RP 15.10.2023r.18.09.2023r. do 17 .10.2023r.310,00zł brutto  
77.18.09.2023r.OSO.2150.18.202318.09.2023r.Edyta Szych Słupów 28, 32-218 SłaboszówZapewnienie obsługi informatycznej OKW Nr 5 w Słupowie  w związku z wyborami do Sejmu i Senatu RP 15.10.2023r.18.09.2023r. do 17 .10.2023r.310,00zł brutto  
78.18.09.2023r.OSO.2150.19.202318.09.2023r.Katarzyna Ragan Słaboszów 38 , 32-218 SłaboszówZapewnienie obsługi informatycznej OKW Nr 6 w Świecicach  w związku z wyborami do Sejmu i Senatu RP 15.10.2023r.18.09.2023r. do 17 .10.2023r.310,00zł brutto  
79.18.09.2023r.OSO.2150.20.202318.09.2023r.Justyna Śmiałek ,Kropidło 74 32-218 SłaboszówZapewnienie obsługi informatycznej OKW Nr 7 w Kropidle w związku z wyborami do Sejmu i Senatu RP 15.10.2023r.18.09.2023r. do 17 .10.2023r.310,00zł brutto  
80.18.09.2023r.OSO.2150.20.202318.09.2023r.Justyna Śmiałek ,Kropidło 74 32-218 SłaboszówZapewnienie obsługi informatycznej OKW Nr 7 w Kropidle w związku z wyborami do Sejmu i Senatu RP 15.10.2023r.18.09.2023r. do 17 .10.2023r.310,00zł brutto  
81.18.09.2023r.OSO.2150.21.202318.09.2023r.Joanna Popiołek Nieszków 8, 32-218 SłaboszówZapewnienie obsługi informatycznej OKW Nr 8 w Nieszkowie w związku z wyborami do Sejmu i Senatu RP 15.10.2023r.18.09.2023r. do 17 .10.2023r.310,00zł brutto  
82.18.09.2023.OSO.2150.22.202318.09.2023r.Edyta Szych Słupów 28, 32-218 SłaboszówPrzygotowanie spisu wyborców,  w związku z wyborami do Sejmu i Senatu RP 15.10.2023r.18.09.2023r. do 17 .10.2023r.450,00zł brutto  
83.18.09.2023.OSO.2150.23.202318.09.2023r.Edyta Szych Słupów 28, 32-218 SłaboszówZapewnienie dyżuru w ewidencji ludności,  w związku z wyborami do Sejmu i Senatu RP 15.10.2023r.18.09.2023r. do 17 .10.2023r.450,00zł brutto  
84.18.09.2023r.OSO.2150.24.202318.09.2023r.Maria Skóra Szczotkowice 12, 32-218 SłaboszówZapewnienie dyżuru w ewidencji ludności,  w związku z wyborami do Sejmu i Senatu RP 15.10.2023r.18.09.2023r. do 17 .10.2023r.450,00zł brutto  
85.18.09.2023OSO.2150.25.202318.09.2023Marek Dróżdź Zam. Maciejów 48, 32-218 SłaboszówTransport Kart wyborczych do lokali , w związku z wyborami do Sejmu i Senatu RP w dniu 15.10.2023r13 do 15 10.2023r.602.00zł brutto  
85A18.09.2023r.—————-18.09.2023r.Agata Pasek Kalina Mała 52,32-200 MiechówWykonanie druków oraz transport kart wyborczych do lokali wyborczych, w związku z referendum ogólnokrajowym zarządzonym na 15.10.2023r.18.09.2023 do 15.10.2023r.197,00zł brutto  
86.19.09.2023401/OA/2419.09.2023r.KORELACJA Systemy Informatyczne Sp. z o. o .zs. w Krakowie ul. Lea 114,Stałe udostępnianie użytkownikowi prawa do korzystania z licencji najnowszych wersji programówStyczeń- grudzień 2024r.31 690,40zł brutto  
86A21.09.2023r.——————21.09.2023r.Krzysztof Szarek , ul. Racławicka 1/23, 32-200 MiechówPełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego- droga w Ilkowicach30 dni od zawarcia umowy4500,00zł brutto  
86B29.09.2023r.OSO2150.26.202329.09.2023Jarosław Grzyb Świecice 56,32-218 SłaboszówWykonywanie prac związanych z obsługa pieca CO w kotłowni UG w Słaboszowie, sprzątanie pomieszczeń kotłowni, wrzucanie opału. Obsługa kotłowni C.o. w budynku gminnym pod adresem : Dziaduszyce 25a,,kalina Wielka 62, Wykonywanie drobnych remontów i napraw usterek i konserwacja budynku UG Słaboszów. odśnieżanie  na terenie przylegającym do budynku UG, okresowe przeglądy  infrastruktury drogowej na terenie Gminy Słaboszów.01.10.2023r.do 30.11.2023r.1245,50zł  brutto  
86C29.09.2023r.OSO.2150.27.2023r.29.09.2023r.Joanna Kozieł Ilkowice 82,32-218 SłaboszówZmiany w Ewidencji Gruntów i Budynków w związku z modernizacja Gminy Słaboszów. Podstawa P;1208:2022.1203 z dnia 10.10.2023r.prawna01.10.2023r. 30.11.20231245,50zł brutto  
86D02.10.2023r.IŁ/DKPiWS/334/202302.10.2023r.02.10.2013r.Instytut łączności- Państwowy Instytut Badawczy zs. w Warszawie  ul. Szachowa 1, 04-894 WarszawaDo 15 listopada 2023r.————–  
87.10.10.2023r.——————10.10.2023r.TRANSPORT J.S. Sylwester Jackiewicz , Baranów60 , 28-530 SkalbmierzPrzewóz osób do lokali wyborczych znajdujących się na terenie Gminy Słaboszów w dniu 15.10.2023r.15.10.2023r.Za 1 wozokilometr 7,20 zł brutto  
88.10.10.2023r.ROSI.3.NAD.202302.10.2023r.Biuro Inżynierskie CONSTRIA Michał Suliga Ul. Wł. Łokietka 242E/5, 31-334 KrakówSprawowanie funkcji insp. Nadzoru Inwestorskiego zadania pn.”Modernizacja i przebudowa budynku szkoły  w Janowicach oraz zakup autobusu szkolnego”Do 1 .12.2025r.50 576,76zł  
89.10.10.2023r.ROSI.7021.146.202302.10.2023r.PROJEKT CIVIL Mateusz Suchoń Ul. Nowa 28, 32-200 MiechówOpracowanie dokumentacji budowlanej do zgłoszenia robót budowlanych: drogi Święcice przez wieś, Janowice -Maćkarnia”, Kalina Wielka – Parcelanty „02.10.29023r.-31.10.2023r.6 000 tys. zł  brutto  
          
90.20.10.2023r.ROSI.7021.148.202320.10.2023Przedsiębiorstwo Drogowe WOJTRANS Sp. z o. o. ul. Głowackiego 93, 28-300 JędrzejówPrzebudowa drogi wewnętrznej dz.eEwid.841/208.12.2023r.24 969,98zł brutto  
91.24.10.2023r.ROSI.7021.155.2023r.24.10.2023r.Przedsiębiorstwo Drogowe WOJTRANS Sp. z o. o. ul. Głowackiego 93, 28-300 JędrzejówUtwardzenie kamieniem drogi dojazdowej do pól działka  ewid. 519/208.12.2013r.12.516,48zł brutto  
92.24.10.2023r.ROSI.7021.150.202323.10.2023„MIKI Masz „Artur Dróżdż Strzeżów Pierwszy 7 , 32-200 MiechówKorytowanie i utwardzenie 360mb. drogi dojazdowej do pól w m. Ilkowice08.12.2023r.18 282,00zł brutto  
93.24.10.2023r.ROSI.7021.151.202324.10.2023r.Sławomir Filipek Biuro Usług Geodezyjnych, ul Miechowity 1, 32-200 MiechówWykonanie pomiaru geodezyjnego w obrębie działek  211/3,204/10 w BuszkowieDo 18.12.2023r.1500,00zł brutto  
93A29.10.2023r.OSO.2151.4.2.202329.10.2023r.F.H.U. Sławomir Słapek, ul. Wesoła 2A/34, 32-200 MiechówOpieka serwisowa sprzętu  i oprogramowania komputerowego zainstalowanego w UG SłaboszówOd 1.11.2023r.1800,00zł bruttoAneks Nr 4 z dnia 29.10.2023r. 
94.31.10.2023r.ROSI.7021.157.2023r.31.10.2023r.Mn-Geo Usługi Geodezyjno- Kartograficzne Marek Mol, 32-091 Michałowice ul . Smolna 10Wykonanie mapy do celów projektowych dla działki nr 561/9Do 18.12.2023r.1200,00zł brutto  
94/A06.11.2024r.ROSI.161.2023r.06.11.2023Usługi Remontowo- Budowlane Adam Dudziński ul. Kamienna 13, 32-200 MiechówZakup i montaż wiaty przystankowej w m. Kalina Wielka, gm. Słaboszów15.12.2023r.13 500,00zł  brutto  
95.16.11.2023r.—————–16.11.2023r.Krzysztof Capiga Miechowski. Pl Regionalny Portal Informacyjny Głogowiany – Wrzosy50, 32-210 Książ WielkiTworzenie i publikacja ogłoszeń, materiałów promocyjnych, art. zdjęć, zapowiedzi na portalu informacyjnym „ miechowski.pl”01.01.2024r. Do 31.12.2024r.250,00zł. brutto  
96.16.11.2023ROSI.7021.171.2023r.14.11.2023r.„MIKI-MASZ” Artur Dróżdż Strzeżów Pierwszy 7, 32-200 MiechówPoprawa i zabezpieczenie pobocza wraz z uzupełnieniem nawierzchni na drodze gminnej działka nr ewid. 808/1 w m. kalina Wielka18.12.2023r.5000,00zł brutto  
97.21.11.2023.ROSI.7021.172.2023r.21.11.2023r.WECHSLER Polska Sp. z o.o. zs. w Kielcach ul. 1 Maja 191Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Słaboszów utworzenie i prowadzenie PSZKK”Od  dnia podpisania  umowy535,00 + VAT  
98.23.11.2023.OSO.132.7.202323.11.2023r.COIG S.A. zs. w Katowicach ul. Mikołowska 100, 40-065 KatowiceŚwiadczenie usług opieki technicznej w zakresie  eksploatacji systemu INTRADOK01.01.2024.- do 31.12.2024r.4800,00zł. netto  
99.27.11.2023r.PPA/000035/06/D27.11.2023r.Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zs. w Warszawie , al. Jana Pawła II nr 13Dofinansowanie ze środków PEFRON „Dostępna przestrzeń publiczna” poprawa dostępności Urzędu Gminy  wg zał. Nr 1.————-160728,00zł brutto  
100.27.11,2023r.ROSI.7021.176.202327.11.2023r.F.H.U. DAREX DARIUSZ SKWARA Kropidło 39, 32-218 SłaboszówZimowe Utrzymanie dróg gminnych i dojazdowych na terenie Gminy Słaboszów27.11.2023r. do 31.03.2024r.Zgodnie z § 8 umowy  
101.27.11.2023r.271.NAD.6.202324.11.2023.Inżynieria Drogowo-Mostowa BR PROJEKT Beata Suchoń, ul. Nowa28, 32-200 MiechówPełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego: Janowice- Maćkarnia Kalina Wielka Parcelanty, Święcice przez WieśDo 18.12.2023r.8,600,00zł brutto  
102.14.12.2023r.ROSI.041.6.202314.12.2023r.Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe Lobos Sp. z o. o. ul. Mieczysława Medweckiego 17Zakup i dostawa sprzętu w celu zapewnienia dostępności informacyjno – komunikacyjnej osobom ze szczególnymi potrzebami w Gminie SłaboszówDo 21.12.2023r.8093,40zł brutto  
10315.12.2023r.ROSI.271.3.2023r.15.12.2023r.FHU ”Maja” Krzysztof Gola Słaboszów72, 32-218 SłaboszówModernizacja i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Janowicach oraz zakup autobusu szkolnego Termomodernizacja z przebudowa i rozbudową budynku SP.W terminie od 15.12.2023 – 16 m-cy2 481 923,52zł brutto  
10415.12.2023r.ROSI.271.3.2023r.15.12.2023r.FHU ”Maja” Krzysztof Gola Słaboszów72, 32-218 SłaboszówModernizacja i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Janowicach oraz zakup autobusu szkolnego. Zagospodarowanie terenu wokół budynku szkoły w JanowicachW terminie od 15.12.2023 – 22 m-ce359 467,50zł brutto zł.  
105.15.12.2023r.ROSI.272.2.2023r.15.12.2023r.Solaris Bus & Coach sp. z o.o. ul. Obornicka 46, Bolechowo- Osiedla 62-005 Owińska, PolskaModernizacja i przebudowa budynku  szkoły w Janowicach oraz zakup autobusu szkolnegoDo 15.12.2024r.1 998 750,00zł brutto  
106.28.12.2023r.——————-28.12.2023r.Agnieszka Pieprzyca SKARBNIK Audyt Doradztwo Finansowe i Gospodarcze Słomiróg 65, 32-005Doradztwo w zakresie podatku VAT01.01.2024r. do 31.12.2024r.7 380,00zł brutto  
107.28.12.2023r.Aneks Nr. 516.11.2023Polska Poczta Spółka Akcyjna Ul Prokocimska 6 , 30-949 KrakówŚwiadczenie usług powszechnych w obrocie krajowym i zagranicznym, zgodnie z Zał. Nr II do niniejszej Umowy.02.01.2024 do 31.12.2024r.Zgodnie z cennikami i warunkami obowiązującymi w dniu nadania przesyłek  
108.28.12.2023r.ROSI.7021.203.1.202318.12.2023r.Adam Dudziński Usługi Remontowo- Budowlane , ul. Kamienna 13, 32-200 MiechówWykonanie projektu uproszczonego na zadanie ; „Przebudowa placu rekreacyjnego w m. Dziaduszyce w Gminie Słaboszów18.12.2023r. do 27.12.2023r.2460,00zł brutto