CENTRALNY  REJESTR  UMÓW, UGÓD  I  POROZUMIEŃ 2023

Lp.Data rejestracji umowyZnak sprawy, oraz symbol klasyfikacyjny zgodnie z rzeczowym wykazem aktData zawarcia umowyPodmiot z którym zawarto umowęPrzedmiot umowyOkres obowiązywania umowyWartość umowy ( brutto)Aneks do umowy, Nr i data zawarciaUwagi
1.02.01.2023r.OSO.2150.1.202302.01. 2023Katarzyna Ragan Zam. Słaboszów 38, 32-218 SłaboszówArchiwizacja dokumentów Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Infrastruktury.01.01.2023 Do 31.03.20233192,00zł. brutto
2.02.01.2023OSO.2150.2.202302.01.2023Lila Piwowarska Komorów 30, 32-200 MiechówProwadzenie i aktualizacja  rejestru wyborców w 2023r.01.01.2023 do 31.03.202334,00zł brutto m-c  
302.01.2023OSO.2150.5.202302.01.2023Małgorzata Wajda  Słupów 48, 32-218 SłaboszówPrzygotowywanie  dokumentacji niezbędnej w procesie realizacji zadań związanych z dystrybucją węgla dla mieszkańców z terenu Gminy Słaboszów01.01.2023 do 31.03.2023   Zmiana: od 02.01.2023 do 28.02.2023r.1915,20zł bruttoAneks z dnia 31.01.2023r. Umowa do 28.02.2023r. 
402.01.2023OSO.2151.2.202302.01.2023Małgorzata Łuczyk Słaboszów nr 8, 32-218Utrzymywanie czystości we wszystkich pomieszczeniach Urzędu Gminy w Słaboszowie .Pranie firan i zasłon w pomieszczeniach UG w Słaboszowie01.01.2023. do 30.06.20232001,00zł brutto  
5.02.01.2023BOK/00040/2302.01.2023Małopolskie Przed. Gosp. Odpadami sp. z o. o. zs. w Krakowie, ul. Barska 12, 30-307 KrakówWywóz odpadów komunalnych , niesegregowanych, odpady odbierane selektywnie, odpady z papieru , odpady ze szkła , odpady  tworzyw sztucznych, odpady ulegające biodegradacji.01.01.2023 do 31.12.2023r.194,40zł brutto pojemnik, 27,00zł , brutto zestaw segregowane  
602.01.2023—————02.01.2023EKO DRUK Łukasz Idzik Ul. Krakowska 66B 32-090 SłomnikiEKO DRUK oraz KLIENT wydzierżawi urządzenie : Konica Minolta bizhub C224e02.01.2023 do 31.12.2023r.179,00zł + VAT  
702.01.2023r.Aneks nr 402.02.2023r.Poczta Polska S.A. zs. Rodziny Hiszpańskich nr 8 , 00-940 Krakówświadczenie usług powszechnych w obrocie krajowym i zagranicznym zgodnie z zał. Ne II do niniejszej umowy02.01.202023 do 31.12.2023r.Zgodnie z Z aneksem  
802.01.2023r.—————-02.01.2023r.Rebes Agata Kancelaria Adwokacka zs. w Miechowie ul. Mickiewicza 2A, 32-200 MiechówProwadzenie doradztwa prawnego oraz kompleksowej obsługi prawnej Gminy Słaboszów, w tym : Urzędu Gminy , Rady Gminy, oraz jednostek organizacyjnych Gminy łącznie z obsługą procesową przed sądami powszechnymi , polubownymi , arbitrażowymi oraz w postępowaniu administracyjnymOd dnia 02.01.2023r. do 31.12.2023r.2000,00zł netto  Aneks nr OSO 2151.3.2023,z dnia 02.05.2023. Praca od 8.00 do 10.00 4x w m-cu 125,00zł netto za godzinę . 02.05.2023r. 
902.01.2023—————02.01.2023Styl Sport Robert Banaszek zam. Dziewięczyce 2, 28-440 DziałoszyceŚwiadczenie usług w zakresie prowadzenia treningów personalnych na warunkach określonych w niniejszej umowie02.01.2023 do 31.12.20231400,00zł brutto  
10.04.01.2023————–04.01.2023Jacek Kądziołka Ul. Krótka6, 34-600 LimanowaKonserwacja i aktualizacja systemu imiennego głosowania Sesji Rady Gminy Słaboszów04.01.2023 do 31.12.2023r.990,00 zł netto +VAT  
10A09.01.20237021.13.202309.01.2023Ekodren, -Naturalne Systemy Oczyszczania , Michał Gojżewski , ul. Penelopy 17, 03-642 Warszawa„Budowa oczyszczalni ścieków AUGUSTÓW AT 20 na działkach nr 560/5 i 560/8 w miejscowości Dziaduszyce 25A Gmina Słaboszów.”Do 02.02.2023r.61 247,85zł. brutto  
11.12.01.2023r.—————12.01.2023r.OSP w Słaboszowie zs. Słaboszów nr 24A ,32-218 Słaboszów  reprezentowana przez: dh Mirosława Chojnackiego- Prezesa , Dh. Marka Misiora SkarbnikaUżyczenie agregatu prądotwórczego zamontowanego na przyczepieDo używania  na  czas nieokreślony————-  
12.12.01.2023OSO.2150.3.202302.01.2023r.Zbigniew Lis Kalina Wielka 24, 32-218 SłaboszówUtrzymanie w stałej czystości garażu i pomieszczeń przyległych, Utrzymanie czystości obok budynku OSP Kalina Wielka01.01.2023r. do 31.12. 2023r.235,00zł. brutto  
13.12.01.2023OSO.2150.4.202302.01.2023r.Henryk Janus Nieszków 30, 32-218 SłaboszówUtrzymanie w stałej czystości garażu i pomieszczeń przyległych, Utrzymanie czystości obok budynku OSP Nieszków01.01.2023r. do 31.12. 2023r.235,00zł. brutto  
14.12.01.2023OSO.2151.4.202302.01.2023r.Konrad Madetko Święcice 12, 32-218 SłaboszówUtrzymanie w stałej czystości garażu i pomieszczeń przyległych, Utrzymanie czystości obok budynku OSP Święcice01.01.2023r. do 31.12. 2023r.235,00zł. brutto  
15.13.01.2023 11448713.01.2023Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych  „TUW” Biuro Regionalne w Krakowie ul. Dobrego Pasterza 122A,Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie określonym w Ofercie Ubezpieczenia Floty Pojazdów dla Gminy Słaboszów14.01.2023 do 13.01.2024————-  
1613.01.2023ROSI.6830.1.202310.01.2023Andrzej Wilk Pro- Geo Usługi geodezyjne Proszowice ul. Jana III Sobieskiego 36Wyznaczenie punktów granicznych  w ewidencji  gruntów obrębu Kalina WielkaDo 31.03. 2023r.2700,00zł brutto  
17.20.01.2023ROSI.6830.2.202320.01.2023Mn-Geo Usługi Geodezyjno-Kartograficzne Marek Mol , 32-091 Michałowice, ul .Smolna 10Wznowienie znaków granicznych ,wyznaczenie punktów granicznych , ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 169, nr 523 stanowiących własność gminy SłaboszówDo 31.05.2023r.5400,00zł brutto  
18.20.01.2023ROSI.6830.3.202320.01.2023Mn-Geo Usługi Geodezyjno-Kartograficzne Marek Mol , 32-091 Michałowice, ul .Smolna 10Wznowienie znaków granicznych ,wyznaczenie punktów granicznych , ustalenie przebiegu granic działki ewidencyjnych nr 350/1 stanowiących własność gminy SłaboszówDo 31.05.2023r.2800,00zł brutto  
19.20.01.2023ROSI.6830.4.202320.01.2023Mn-Geo Usługi Geodezyjno-Kartograficzne Marek Mol , 32-091 Michałowice, ul .Smolna 10Wykonanie podziałów pod poszerzenie pasa drogowego działek osób fizycznych działek  od działki nr 156 do nr182/2 .Do 31.05.2023r.9600,00zł brutto  
20.20.01.2023ROSI.6830.11.202320.01.2023Mn-Geo Usługi Geodezyjno-Kartograficzne Marek Mol , 32-091 Michałowice, ul .Smolna 10Przeprowadzenie inwentaryzacji przyłącza wodociągowego do świetlicy w Rędzinach BorkuDo 31.03.2023r.650,00zł brutto  
21.20.01.2023—————–18.01.2023Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Centrum Medyczne „TOP-MED.” -Jarmix Sp. Z o.o. ul. Piłsudskiego 12. 32-200 Miechów1.Badania wstępne , okresowe, kontrolne, sanitarno -epidemiologiczne, laboratoryjne, diagnostyki obrazowej. 2.Konsultacja specjalistyczna.18.01.2023. do 31.12.,2023r.Zgodnie z załącznikiem nr 1.  
21.20.01.2023ROSI.7021.8.202318.01.2023Zakład Kominiarski Marcin Pardała oś Sikorskiego 20/5, 32-200 MiechówOkresowa kontrola przewodów kominowych budynków użyteczności publicznej zgodnie z zał. Nr 1 należących do Gminy SłaboszówDo 31.03.2023r.1300,00zł brutto  
21A20.01.2023ROSI.7021.13.2023r.20.001.2023Usługi Remontowo- Budowlane Adam Dudziński ul. Kamienna 13,  32-200 MiechówWykonanie budynku świetlicy wiejskiej w Wymysłowie”28.02.2023r.55 537,00zł brutto  
21B26.01.2023r.ROSI.7021.18.2023r.26.01.2023r.Michał Wierzbicki Doradztwo Energetyczne ul. Armii Krajowej 17/53, 33-300 Nowy SączOpracowanie dokumentacji konkursowej do konkursu Działanie 4.3. Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkalnym , Poddziałanie 4.3.2. Głęboka  termodernizacja budynków użyteczności publicznej01.02.2023r. do 02.03.2023r.1)3690,00zł brutto, 2)6150,00zł brutto  
22.06.02.2023————-06.02.2023Róża Łazarewicz Harfa Traw- Kraków 31-137, ul. Pawlikowskiego 7/6Przeprowadzenie badań i wydanie pisemnej opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazanie rodzaju zakładu leczniczego dla osób z terenu Gminy Słaboszów15.02.do 28.02 2023r.220,00zł brutto  
23.06.02.2023————-06.02.2023Iwona Krzyżyk Ul. Żeromskiego 51, 32-200 Miechów  Przeprowadzenie badań i wydanie pisemnej opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazanie rodzaju zakładu leczniczego dla osób z terenu Gminy Słaboszów15.02.do 28.02 2023r.220,00zł brutto  
23A02.02.2023r.ROSI.7021.23.2023r.02.02.2023r.F.H.U.DAREX Dariusz Skwara Kropidło 39, 32-218 SłaboszówUtwardzenie kamieniem drogi dojazdowej do pól w m. Dziaduszyce31.03.2023r.4920,00zł brutto  
24.09.02.2023——————09.02.2023r.KORELACJA Systemy Informatyczne sp. Z o.o. ul. J. Lea 114, 30-133 KrakówUmowa na dostarczenie i uruchomienie modułu elektronicznych tytułów wykonawczych————–8 364,00zł brutto  
25.09.02.2023ROSI.7021.15.202326.01.2023F.R.B. „Inspirator” Janusz Gajos, Książ Mały Kolonia 10, 32-210 Książ WielkiRemont Świetlicy wiejskiej w Maciejowie na 2023r.Do 31.03.2023r.14 891,30zł brutto zł  
26.09.02.2023r.ROSI.7021.16.2023r.26.01.2023r.F.R.B. „Inspirator” Janusz Gajos, Książ Mały Kolonia 10, 32-210 Książ WielkiModernizacja świetlicy Wiejskiej w SłupowieDo 31.03.2023r.22 436,89zł brutto  
27.09.02.2023ROSI.7021.17.202326.01.2023r.Transport Drogowy Handel Andrzej Górnik Warszawska 31,32-210 Książ WielkiDostarczenie  176 ton kamienia średniego drogowegoDo 01.02.2023r.12 320,000zł brutto  
28.09.02.2023r.ROSI.7021.25.2023r.02.02.2023r.Transport Drogowy-Handel Górnik Andrzej Ul. Warszawska 31, Książ WielkiDostarczenie 176 ton kamienia średniego drogowegoDo końca października br.12 320,00zł brutto  
29.28.02.2023—————28.02.2023OYAMA KARATE”KOSYNIER RACŁAWICE” Zbieżek Paweł- Prezes Stowarzyszenia Racławice 147,32-222 RacławiceProwadzenie zajęć karate dla uczniów z terenu gminy.01.03.2023r. do 30.06.2023r.Dopłata 5,00 zł do 1 ucznia  
30.01.03.2023r.—————–01.03.2023r.Praktyka Lekarska Specjalistyczna lek. Med. Iwona Krzyżyk  ul. Żeromskiego 51, 32-2100 MiechówPrzeprowadzenie badań  oraz wydanie pisemnej opinii w przedmiocie  uzależnień, oraz wskazanie  rodzaju zakładu leczniczego.15.03.2023r. Do 31.03.2023r.220,00zł brutto od osoby  
3101.03.2023r.——————-01.03.2023Róża Łazarewicz Harfa Traw- Kraków ul. Pawlikowskiego 7/6 31-137 KrakówPrzeprowadzenie badań oraz wydanie pisemnej opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazanie rodzaju zakładu leczniczego15.03.2023 do 31.03.2023r.220,00,zł brutto od osoby  
32.01.03.2023rOSO.2150.7.202301.03.2023Joanna Popiołek Nieszków 53, 32-218 SłaboszówArchiwizacja dokumentów Referatu Finansowego01.03.2023 do 31.03.20232097,60 zł. brutto  
33.01.03.2023r.ROSI.7021.29.2023r.01.03.2023r.F.H.U. Dariusz Skwara, Kropidło 39. 32-218 SłaboszówUtwardzenie kamieniem drogi dojazdowej do pól w miejscowości ŚwięciceDo 31.03.2023r.2460,00zł brutto  
34.17.03.2023ROSI.7021.48.202317.03.2023SIMBA Group sp. z o.o. ul. Zimna 15. 20-204 Lublin„Budowa placu rekreacyjnego w miejscowości Kropidło”Do 31.08.2023r.74.153,87zł brutto  
35.28.03.2023r.—————-28.03.2023Wojciech Oleś, Stanisław Zygor ARKANET Sp. j. 40-246, ul. Porcelanowa 19Zakup i dostarczenie urządzenia  UTM wraz z 3 letnią licencją na usługi monitoringu sieci, VPN, usługę antywirusową- szt. 1 w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” itd.28.03.2023. do 29.04.202314999,85zł brutto  
36.28.02.2023r.RÓŚI.7021.28.202324.02.2023r.Szczepan Gądek, ul. Pojałowice 10, 32-200 MiechówZakup wraz z  montażem tapety do Domu Ludowego w DziaduszycachDo 31.05.2023r.2337,00zł brutto  
37.28.03.2023r.ROSI.7021.53.2023r.27.03.2023r.Firma Usługowa NADZÓR Dorota Papaj 32-200 Miechów, ul. Polna 3BWykonanie przeglądu obiektów sportowych w Gminie SłaboszówDo 31.12.2023r.738,00zł brutto  
37A         
38..        
39.28.03.2023—————-28.03.2023r.CURULIS Sp. z o o Pl. Wiosny Ludów2, 61-831 PoznańDoradztwo w procesie emisji obligacji komunalnych3 miesiące od  dnia rozpoczęcia17 820,00zł. brutto  
40.31.03.2023r.OSO.2150.8.2023r.31.03.2023r.Ragan Katarzyna Słaboszów 38, 32-218Wykonywanie prac związanych z realizacją programów pomocowych dla mieszkańców służących ograniczeniu emisji zanieczyszczeń, w tym pomoc w prawidłowym wypełnianiu wniosków01.04.2023 do 31.05.2023r.2280,00zł brutto  
40A31.03.2023rOSO.2150.9.2023r..31.03.2023r.Edyta Szych Słupów 28, 32-218 SłaboszówProwadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców w 2023r.01.04.2023 do 31.12.2023r.37,00zł  miesięcznie  
40B03.04.2023ROSI.7021.55.202303.04.2023Firma Usługowa NADZÓR Dorota Papaj, ul. Polna3B, 32-200 MiechówBudowa placu rekreacyjnego w Kropidle Gmina SłaboszówDo 31.08.2023r.4000,00zł brutto  
41.06.04.2023——————06.04.2023Firma” DESTRUKT” Andrzej Giza ul. Krakowska 280, 25-801 KielceKompleksowe zniszczenie dokumentacji niearchiwalnej kat. B———–Zgodnie z ofertą  
41.A06.04.2023ROPSI.7021.59.2.202306.04.2023FHU „MAJA” Krzysztof Gola , ul. Warszawska 15, 32-210 Książ Wielki„Modernizacja pomieszczeń w budynku Świetlicy Wiejskiej w m. Rzemiędzice.28.04.2023r.21937,06zł brutto  
42.17.04.2023r.—————–17.04.2023r.Anna Sulis ul. Chęcińska 32, 26-065 PiekoszówWykonanie renowacji 15 sztuk ksiąg meldunkowychDo 31.08.2023r.23 000,00zł brutto  
43.17.04.2023——————14.04.2023Centrum BHP i Poż.”GRĘDA” ul. Graniczna 8,32-200 MiechówPrzeprowadzenie szkolenia w zakresie BHP dla OSP- ratowników23 .04.202350,00zł od osoby.  
44.17.04.2023.ROSI.7021.59.1.202306.04.2023WECHSLER Polska Sp. Z o.o. zs. W Kielcach ul. 1- Maja 191 Modernizacja i przebudowa  budynku Szkoły w Janowicach. Przygotowanie dokumentacji do w/w zamówienia publicznego. 6150,00zł brutto  
45.28.04.2023.OSO.2150.10.202328.04.2023Jarosław Grzyb Święcice 56 , 32-218 SłaboszówWykonywanie drobnych remontów, napraw i konserwacji urządzeń w Urzędzie Gminy, jednostkach  organizacyjnych gminy oraz obiektach komunalnych gminy. Utrzymanie czystości i pielęgnacja zieleni na terenie przylegających do budynku Urzędu Gminy jednostek organizacyjnych gminy, boiska sportowego w Kalinie Wielkiej oraz na terenie Gminy Słaboszów. Sprzątanie przystanków (BUS) na terenie Gminy Słaboszów, czyszczenie przepustów, zjazdów przy drogach gminnych. Utrzymanie poboczy dróg gminnych, Wykonywanie zadań związanych z zaleceniami nadzoru budowlanego w budynku socjalnym w Rzemiędzicach nr 25.01.05.2023 do 30.09.2023r.3760,00zł  
46.28.04.20231/202324.04.2023r.KGW w Nieszkowie, Nieszków 37, 32-218 Słaboszów P. Danuta Kisiel Przewodnicząca, P. Grażyna Nowak Z-ca Przewod.Przygotowanie stołu z degustacja potraw na obchody Dnia Flagi Rzeczpospolitej 2 ma br. Na Małym Rynku w Krakowie02.05.2023r.300,00zł  
47.28.04.20232/202324.04.2023r.KGW w Rzemiędzicach, Rzemiędzice 25, 32-218 Słaboszów, Pani Ewelina Madejowska Przewodnicząca, Pani Monika Kwiecień Z-ca PrzewodniczącejPrzygotowanie stołu z degustacja potraw na obchody Dnia Flagi Rzeczpospolitej 2 ma br. Na Małym Rynku w Krakowie oraz promocja Gminy Słaboszów 02.05.2023r.300,00zł  
47A08.05.2023—————-08.05.2023Iwona Krzyżyk Praktyka Lekarska ul. Żeromskiego 51,32-200 MiechówPrzeprowadzenie badań wydanie pisemnej opinii i wskazanie zakładu leczniczego17.05.2023220,00zł brutto    
47B08.05.2023—————-08.05.2023Róża Łazarewicz Harfa Traw- Kraków ul. Pawlikowskiego 7/6Przeprowadzenie badań wydanie pisemnej opinii i wskazanie zakładu leczniczego17.05.2023220,00zł brutto  
48.22.05.2023—————-22.05.2023r.Anna Sulis, ul. Chęcińska 32, 26-065 PiekoszówWykonanie renowacji ksiąg stanu cywilnego w ilości 11 sztukDo 31.08.2023r.11000,00zł brutto  
49.26.05.2023—————-26.05.2023Wojciech Romanowicz firma COIG SA ul. Mikołowska 100,40-065 Katowice1.Dostawa i wdrożenie modułu backup w chmurze dla Intradok w ramach postępowania z dnia 16.05.2023r. 2.Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi w tym zakresie przepisami technicznymi i prawnymi.26.06.2023r.6730,56zł. brutto