2015-04-01


 

CENTRALNY REJESTR UMÓW, UGÓD I POROZUMIEŃ*

2015

 

 

 

 

Data rejestracji umowy

Znak sprawy oraz symbol klasyfikacyjny zgodnie z rzeczowym wykazem akt

Data zawarcia umowy

Podmiot z którym zawarto umowę

Przedmiot umowy

Okres obowiązywania umowy

Wartość umowy (brutto)

Aneks do umowy-Nr
i data zawarcia

Uwagi

1.

2.01.2015

OSO.2150.1.2015

2.01.2015

Zbigniew Bąkowski

32-200 Miechów ul. Kopernika 3A

Wykonywanie zadań z zakresu rozgraniczeń nieruchomości oraz podziałów geodezyjnych tj:

-sporządzenie upoważnień geodetom uprawnionym na wykonywanie prac rozgraniczeniowych( przygotowanie opinii do Starostwa Powiatowego ),

-przygotowanie dokumentacji w celu komunalizacji dróg gminnych .

Od 02.01.2015

do   30.06.2015

600,00 zł brutto

 

 

2.

2.01.2015

OSO.814.1.1.2015

2.01.2015

Iwona Janus Stanecka

zam. Miechów , ul. Wesoła 2a15, 32-200

Miechów

Prowadzenie zajęć psychoterapeutycznych dla osób uzależnionych w Punkcie Konsultacyjnym” Pierwszy Kontakt”

w Miechowie ul. Szpitalna 1 (budynek GOPS)

Od.02.01.

2015r.

do 31.12.2015r.

50,00zł.

brutto za godzinę

 

 

3.

2.01.2015

OSO.2151.1.2015

02.01.2015

Konrad Madetko

Święcice 12

Pełna obsługa samochodu pożarniczego, konserwacja, dbałość o sprzęt w jednostce OSP Święcice w tym utrzymanie stałej czystości pomieszczenia garażu.

Od 01.01.2015r.

do 31.12.2015r.

193,00zł.

brutto

 

 

4.

2.01.2015

OSO.2151.2.2015

02.01.2015

Stanisław Krawiec

Dziaduszyce

Pełna obsługa samochodu pożarniczego, konserwacja, dbałość o sprzęt w jednostce OSP Nieszków w tym utrzymanie w stałej

czystości pomieszczenia garażu .

Od 01.01.2015r.

do 31.12.2015r.

193,00zł. brutto

 

 

 

 

 

5.

2.01.2015

OSO.2151.2.2015

02.01.2015

Zbigniew Lis

Kalina Wielka

Pełna obsługa samochodu pożarniczego, konserwacja, dbałość o sprzęt w jednostce OSP Kalina Wielka w tym utrzymanie stałej czystości pomieszczenia garażu.

Od 01.01.2015r.

do 31.12.2015r.

193,00zł brutto

 

 

6.

2.01.2015

OSO.2150.2.2015

2.01.2015

Anna Mielus

Kalina Wielka

Sprzątanie pomieszczeń w tym korytarza , łazienki, mycie okien w miarę   potrzeb, okresowe pranie firan, utrzymanie w stałej czystości posesji przed wejściem do budynku, sprawdzanie zamknięcia okien po godzinach pracy w Gminnej Bibliotece Publicznej w Słaboszowie z/s w Kalinie Wielkiej.

Od

01.01.2015r.

do

31.12.2015r.

400,00zł.

brutto miesięcznie

 

 

7.

23.03.2015

OSO.2150.4.2015

23.03.2015

Małgorzata Łuczyk

Słaboszów

Sprzątanie pomieszczeń w budynku administracyjnym Urzędu Gminy- zastępstwo sprzątaczki w związku ze zwolnieniem lekarskim.

Od 23.03.

2015r.

60,00zł

brutto dziennie

 

 

8

08.04.2015

OSO.814.1.32.2015

08.04.2015

Iwona Krzyżyk

Miechów Powstańców 23

Przeprowadzenie badań i wydanie pisemnej opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu

Do 15.05.2015r.

190,00zl brutto

 

 

9

08.04.2015

Oso.814.1.33.2015

08.04.2015

Iwona Krzyżyk

Miechów

Powstańców 23

Przeprowadzenie badań i wydanie pisemnej opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu

Do 15.05.2015r.

190,00zł brutto

 

 

10

08.04.2015

OSO.814.1.31.2015

08.04.2015

Iwona Krzyżyk

Miechów

Powstańców 23

Przeprowadzenie badań i wydanie pisemnej opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu

Do 15.05.2015r.

190,00zł brutto

 

 

11

08.04.2015

OSO.814.1.29.2015

08.04.2015

Iwona Krzyżyk

Miechów

Powstańców 23

Przeprowadzenie badań i wydanie pisemnej opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu

Do 15.05.2015r.

190,00zł brutto

 

 

12

08.04.2015

OSO.814.1.25.2015

08.04.2015

Róża Łazarewicz

Miechów, Powstańców 23

Przeprowadzenie badań i wydanie pisemnej opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu

Do 15.05.2015r.

190,00zł brutto

 

 

13

08.04.2015

OSO.814.1.26.2015

08.04.2015

Róża Łazarewicz

Kraków Prądnicka 53A

Przeprowadzenie badań i wydanie pisemnej opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu

Do 15.05.2015

190,00zł.

brutto

 

 

14

08.04.2015

OSO.814.1.28.2015

08.04.2015

Róża Łazarewicz

Kraków Prądnicka 53A

Przeprowadzenie badań i wydanie pisemnej opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu

Do 15.05.2015

190,00zł. brutto

 

 

15

08.04.2015

OSO.814.1.27.2015

08.04.2015

Róża Łazarewicz

Kraków

Prądnicka 53A

Przeprowadzenie badań i wydanie pisemnej opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu

Do 15.05.2015

190,00zł brutto

 

 

16.

22.04.2015

OSO.434.14.2015

22.04.2015

Andrzej Bednarczyk

F.H.U. Ogród Galicja

Masłomiąca ul. Wspólna 3, 32-091 Michałowice

Pielęgnacja oraz utrzymanie i koszenie trawnika na boisku sportowym w Kalinie Wielkiej

Od 22 .04.2015r. do 31 10.2015r.

2500,00

brutto

 

 

17.

06.05.2015

OSO.2150.5.2015

15.04.2015

Lila Piwowarska

Komorów 30.

Sporządzenie spisu wyborców, w związku z wyborami Prezydenta RP zarządzonymi na dzień 10. 05.2015r.

Od 15.04.2015 do 09.05.2015

150,00zł brutto

 

 

18.

06.05.2015

OSO.2150.6.2015

21.04.2015

Agnieszka Włodarska

Słupów 1.

Zapewnienie obsługi informatycznej Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Dziaduszycach, w związku z wyborami Prezydenta RP zarządzonymi na dzień 10. 05. 2015r.

Od 21.04.2015

do 11.05.2015r.

150,00zł.

brutto

 

 

19.

06.05.2015

OSO.2150.7.2015

21.04.2015

Anna Klimczyk

Kalina Wielka 176

Zapewnienie obsługi informatycznej Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Kalinie Wielkiej, w związku z wyborami Prezydenta RP zarządzonymi na dzień 10. 05.2015r.

Od

21.04.2015 do 11.05.2015r.

150,00zł.

brutto

 

 

20.

06.05.2015

OSO.2150.8.2015

04.05.2015

Halina Marzec

Słaboszów 53

Sprzątanie lokalu wyborczego Nr 1 w Słaboszowie, w związku z wyborami Prezydenta RP zarządzonymi na dzień

10.05.2015r.

Od 04.05.2015 do 11.05.2015r.

50.00zł.

brutto

 

 

21.

06.05.2015

OSO.2150.9.2015

04.05.2015

Halina Marzec

Słaboszów 53

Przygotowanie oraz ochrona lokalu wyborczego Nr 1 w Słaboszowie w czasie przerwy w głosowaniu, w związku z wyborami Prezydenta RP zarządzonymi na dzień 10.05.2015r.

Od

04.05.2015

do 11.05.2015

85,00zł.

brutto

 

 

22.

06.05.2015

OSO.2150.10.2015

04.05.2015

Jarosław Kalarus

Kalina Wielka 171

Przygotowanie oraz ochrona lokalu wyborczego Nr 3 w Kalinie Wielkiej w czasie przerwy w głosowaniu, w związku z wyborami Prezydenta RP zarządzonymi na dzień 10 .05. 2015r.

Od 04.05.2015ddo 11.05.2015r.

85,00zł.

brutto

 

 

23.

06.05.2015

OSO.2150.11.2015

04.05.2015

Maria Skóra

Szczotkowice 12

Zapewnienie dyżuru w ewidencji ludności, w związku z wyborami Prezydenta RP zarządzonymi na dzień 10 .05.2015r.

Od 10.05.2015 do 10.05.2015r,

110,00 zł. brutto

 

 

24.

06.05.2015

OSO.2150.12..2015

04.05.2015

Lila Piwowarska

Komorów 30.

Zapewnienie dyżuru w ewidencji ludności, w związku z wyborami Prezydenta RP zarządzonymi na dzień 10 .05.2015r.

Od 10.05.2015 do 10.05.2015

110,00zł.

brutto

 

 

25.

06.05.2015

OSO.2150.13.2015

04.05.2015

Agnieszka Gaik

Zarogów nr 2b

Plakatowanie urzędowych obwieszczeń na terenie Gminy Słaboszów, w związku z wyborami Prezydenta RP zarządzonymi na dzień 10. 05.2015r.

Od 4.05.2015r. do 9.05.2015r.

80,00zł.

brutto

 

 

26

07.05.2015

OSO.2151.3.2015

21.04.2015

Sławomir Słapek

32-200 Miechów ul. Wesoła 2a/34

Zapewnienie obsługi informatycznej jako koordynator gminy w Gminie Słaboszów w związku z wyborami Prezydenta RP zarządzonymi na dzień 10 maja 2015r.

Od

21 .04.2015

do 11.05.2015r.

300,00zł.

brutto

 

 

27

07.05.2015

OSO.2151.4.2015

21.04.2015

Marcin Podsiadło

Słaboszów 78

Zapewnienie obsługi informatycznej Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Słaboszowie, w związku z wyborami Prezydenta R P zarządzonymi na dzień 10.05.2015r.

Od 21.04.2015r.do 11.05.2015r.

150,00zł.

brutto

 

 

28.

07.05.2015

OSO.2151.5.2015

21.04.2015

Janusz Schab

Buszków 54

Zapewnienie obsługi informatycznej Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Janowicach, w związku z wyborami Prezydenta RP zarządzonymi na dzień 10   maja 2015r.

Od

21 .04.2015 do 11.05.2015r.

150,00zł

brutto.

 

 

29.

07.05.2015

OSO.2151.6.2015

04.05.2015

Małgorzata Pawłowska

Janowice 47

Przygotowanie oraz ochrona lokalu wyborczego Nr 4 w Janowicach w czasie przerwy w głosowaniu, w związku z wyborami Prezydenta RP zarządzonymi na dzień 10 maja 2015r.

Od   04.05.2015r.

do 11.05.2015r.

85,00zł

brutto.

 

 

30.

07.05.2015

OSO.2151.7.2015

04.05.2015

Małgorzata Pawłowska

Janowice 47

Sprzątanie lokalu wyborczego Nr 4 w Janowicach, w związku z wyborami Prezydenta RP zarządzonymi na dzień 10 maja 2015r.

Od

04.05.2015

Do 11.05.2015

50,00zł

brutto

 

 

31.

07.05.2015

OSO.2151.8.2015

04.05.2015

Agata Krawiec

llkowice 85

Przygotowanie oraz ochrona lokalu wyborczego Nr 2 w Dziaduszycach w czasie przerwy w głosowaniu , w związku z wyborami Prezydenta RP zarządzonymi na dzień 10.05.2015r.

Od 04.05.2015r.

do 10.05.2015r.

85,00zł.

brutto

 

 

32

07.05.2015

OSO.2151.9.2015

04.05.2015

Agata Krawiec Ilkowice 85

Sprzątanie lokalu wyborczego Nr 2 w Dziaduszycach , w związku z wyborami Prezydenta RP zarządzonymi na dzień 10.05.2015r.

Od 04.05.2015r. do 11.05.2015r.

50,00zł

brutto

 

 

33.

07.05.2015

OSO.2151.10.2015

04.05.2015

Anna Mielus

Kalina Wielka

 

 

Sprzątanie lokalu wyborczego Nr 3 w Kalinie Wielkiej, w związku z wyborami Prezydenta RP zarządzonymi na dzień 10.05.2015r.

Od 04.05.2015r. do 11.05.2015r.

50,00zł

brutto

 

 

34

18.05.2015

OSO.2150.14.2015

18.05.2015

Lila Piwowarska

Komorów 30.

32-200 Miechów

Sporządzenie spisu wyborców, w związku z ponownym głosowaniem na Prezydenta R.P., które zostanie przeprowadzone w dniu 24 maja 2015r.

Od 18.05.2015

do 22.05.2015

74,00zł.

brutto

 

 

35

18.05.2015

OSO.2150.15.2015

18.05.2015

Agnieszka Włodarska

Słupów 1

32-218 Słaboszów

Zapewnienie obsługi informatycznej OKW Nr 2 w Dziaduszycach , w związku z ponownym głosowaniem na Prezydenta RP, które zostanie przeprowadzone w dniu 24 maja 2015r.

Od

18.05.2015

do

25.05.2015r.

 

75,00zł.

brutto

 

 

36

18.05.2015

OSO.2150.16.2015

18.05.2015

Anna Klimczyk

Kalina Wielka 176,

32-218 Słaboszów

Zapewnienie obsługi informatycznej OKW Nr 3 w Kalinie Wielkiej, w związku z ponownym głosowaniem na Prezydenta RP, które zostanie przeprowadzone w dniu 24 maja 2015r,

Od 18.05.2015

do

25.05.2015r.

75,00zł

brutto

 

 

37

18.05.2015

OSO.2150.17.05.

2015

18.05.2015

Halina Marzec

Słaboszów 53

32-218 Słaboszów

Sprzątanie lokalu wyborczego Nr 1 w Słaboszowie , w związku z ponownym głosowaniem na Prezydenta RP , które zostanie przeprowadzone w dniu 24.05.2015r.

Od 18.05.2015

do 25.05.2015r.

32,00zł.

brutto

 

 

38

18.05.2015r.

OSO.2150.18.2015

18.05.2015r.

Halina Marzec

Słaboszów 53

32-218 Słaboszów

Przygotowanie oraz ochrona lokalu wyborczego Nr 1 w Słaboszowie w czasie przerwy w głosowaniu, w związku z ponownym glosowaniem na Prezydenta RP , które zostanie przeprowadzone w dniu 24 maja 2015r.

Od. 18.05.2015r.

do 24.05.2015r.

55,00zł

brutto

 

 

39

18.05.2015r

OSO.2150.19.2015

18.05.2015

Jarosław Kalarus

Kalina Wielka 171, 32-218 Słaboszów

Przygotowanie oraz ochrona lokalu wyborczego Nr 3 w Kalinie Wielkiej w czasie przerwy w głosowaniu, w związku z ponownym głosowaniem na Prezydenta RP , które zostanie przeprowadzone w dniu 24 maja 2015r.

Od 18.05.2015

do

24.05.2015r.

55,00zł

brutto

 

 

40.

18.05.2015r.

OSO.2150.20.2015

18.05.2015

Maria Skóra

Szczotkowice 12,

28-440 Działoszyce

Zapewnienie dyżuru w ewidencji ludności w związku z ponownym głosowaniem na Prezydenta RP, które zostanie przeprowadzone w dniu 24 maja 2015r.

Od

24 05. 2015r.

do

24 05.2015r.

55,00zł

brutto

 

 

41

18.05.2015

OSO.2150.21.2015

18.05.2015

Lila Piwowarska

Komorów 30.

32-200 Miechów

Zapewnienie dyżuru w ewidencji ludności , w związku z ponownym głosowaniem na Prezydenta RP, które zostanie przeprowadzone w dniu 24. maja 2015r.

Od.

24.05.2015

do

24.05.2015

55,00zl

brutto

 

 

42

20.05.2015

OSO.1326.6.2015

13.05.2015

VOICE NET Sp. z OO

Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych (aneks)

Od 01.07.2015

125,90

netto

 

 

43

21.05.2015

OSO.2151.11.2015

18.05.2015

Sławomir Słapek

Miechów ul. Wesoła 2a/34

Zapewnienie obsługi informatycznej jako Koordynator gminy w Gminie Słaboszów w związku z ponownym głosowaniem na Prezydenta RP , które przeprowadzone zostanie w dniu 24 maja 2015r.

Od

18.05.2015

do

25.05.2015r.

           150,00zł

brutto

 

 

44

21.05.2015

OSO.2151.12.2015

18.05.2015

Marcin Podsiadło

Słaboszów 78

Zapewnienie obsługi informatycznej OKW Nr 1 w Słaboszowie, w związku z ponownym głosowaniem na Prezydenta RP , które przeprowadzone zostanie w dniu 24.05.2015r.

Od

18 05. 2015

do

25.05.2015r.

75,00zł.

brutto

 

 

45

21.05.2015

OSO.2151.13.2015

18.05.2015r.

Janusz Schab

Buszków 54

Zapewnienie obsługi informatycznej OKW w Nr 4 w Janowicach, w związku z ponownym głosowaniem na Prezydenta RP, które przeprowadzone zostanie w dniu 24 maja 2015r.

Od

18.05.2015r.

do

25.05.2015r.

75,00zł

brutto

 

 

46

21.05.2015r.

OSO.2151.14.2015.

18.05.2015r.

Małgorzata Pawłowska

Janowice 47

Przygotowanie oraz ochrona lokalu wyborczego Nr 4 w Janowicach w czasie przerwy w głosowaniu , w związku z ponownym głosowaniem na Prezydenta RP, które przeprowadzone zostanie w dniu 24.05.2015r.

Od 18.05.2015r.

do

24.05.2015r.

55,00zł

brutto

 

 

47.

21.05.2015r.

OSO.2151.15.2015

18.05.2015r.

Małgorzata Pawłowska

Janowice 47

Sprzątanie lokalu wyborczego Nr 4 w Janowicach , w związku z ponownym głosowaniem na Prezydenta RP, które przeprowadzone zostanie w dniu 24.05.2015r.

Od

18.05.2015r.

do

25.05.2015r.

32,00zł

brutto

 

 

48

21.05.2015

OSO.2151.18.2015r.

18.05.2015r.

Anna Mielus

Kalina Wielka 152

32-218 Słaboszów

Sprzątanie lokalu wyborczego Nr 3 w Kalinie Wielkiej ,w związku z ponownym głosowaniem na Prezydenta RP , które przeprowadzone zostanie w dniu 24 05.2015r.

Od

18.05.2015r.

do

25.05.2015r.

32,00zł.

brutto

 

 

49

21.05.2015

OSO.0050.2.2015

11.05.2015

Stanisław Radwan

Słaboszów 4

32-218 Słaboszów

Wykonanie tablicy informacyjnej dla sołectwa Rzemiędzice

Do 20.05.2015r.

200,00zł

brutto

 

 

50.

21.05.2015

OSO.0050.2.2015

19.05.2015

Stanisław Radwan

Słaboszów 4

32-218 Słaboszów

Wykonanie tablicy informacyjnej dla sołectwa Święcice

Do 25.05.2015

40,00zł

brutt

 

 

51

21.05.2015

OSO.2151.17.2015

18.05.2015r.

Agata Krawiec

Ilkowice 85

32-218 Słaboszów

Sprzątanie lokalu wyborczego Nr 2 w Dziaduszycach, w związku z ponownym głosowaniem na Prezydenta RP, które przeprowadzone zostanie w dniu 24.05.2015r.

Od 18.05.2015

do

24.05.2015

32,00zł

brutt

 

 

52

21.05.2015

OSO.2151.16.2015

18.05.2015r.

Agata Krawiec

Ilkowice 85

32-218 Słaboszów

Przygotowanie oraz ochrona lokalu wyborczego Nr 2 w Dziaduszycach w czasie przerwy w głosowaniu, w związku z ponownym głosowaniem na Prezydenta RP , które przeprowadzone zostanie w dniu 24.05.2015r.

Od

18.05.2015

do 25.05.2015r.

55.00zł

brutto

 

 

53

17.06.2015

——————

12.06.2015

Szczepan Podlach

Świątniki 5

28-330 Wodzisław

Przeprowadzenie w SP ZOZ w Słaboszowie z/s w Dziaduszycach 25, oraz GBP w Słaboszowie z/s w Kalinie Wielkiej

Do 30.09.2015

5500,00zł

brutto

 

 

54

17.06.2015

 

OSO.2150.22.2015

17.06.2015

Lila Piwowarska

Komorów 30

32-200 Miechów

Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców.

Od

01.01.2015

do 31.12.2015

350,00zł brutto

 

 

55

17.06.2015

OSO.2151.19.2015

17.06.2015

Firma Usługowo Handlowa Słapek Sławomir

32-200Miechów

ul. Wesoła 2A/34

Wykonanie strony internetowej Gminy Słaboszów.

Do 15 lipca 2015r.

2500,00

Zł brutto

 

 

 

56

01.07.2015

OSO.2150.23.2015

01.07.2015

Zbigniew Bąkowski

Miechów, ul. Kopernika 3A

Wykonywanie zadań z zakresu rozgraniczeń nieruchomości oraz podziałów geodezyjnych tj.

-sporządzanie upoważnień geodetom uprawnionym na wykonywanie prac rozgraniczeniowych( przygotowanie opinii do Starostwa Powiatowego),

-przygotowywanie dokumentacji w celu komunalizacji dróg gminnych .

Od 01.07.2015

do

31.12.2015

600,00zł brutto miesięcznie

 

 

57.

07.07.2015

OSO.814.1.45.

2015

07.07.2015

Iwona Krzyżyk

Miechów Powstańców 23, 32-200 Miechów

Przeprowadzenie badań i wydanie pisemnej opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu

31.08.2015

190,00zł.

brutto

 

 

58

07.07.2015

OSO.814.1.46

2015

07.07.2015

Iwona Krzyżyk

Powstańców 23,

32-200 Miechów

Przeprowadzenie badań i wydanie pisemnej opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu

31.08.2015

190,00zł brutto

 

 

59.

07.07.2015

OSO.814.1.47.

2015

07.07.2015

Róża Łazarewicz Kraków ul. Prądnicka 53A

Przeprowadzenie badań i wydanie pisemnej opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu

31.08.2015r.

190,00zł. brutto

 

 

60.

07.07.2015

OSO.814.1.48.

2015

07.07.2015

Róża Łazarewicz

Kraków ul. Prądnicka 53A

Przeprowadzenie badań i wydanie pisemnej opinii w przedmiocie

uzależnienia od alkoholu

31.08.2015r.

190,00.

brutto

 

 

61.

31.07.2015

OSO.1.53.2015

31.07.2015

Anna Skrobisz

Kalina Wielka 62b

32-218 Słaboszów

1.Prowadzenie zajęć z terapii wymowy dla dzieci ze szkół Podstawowych w Dziaduszycach i

w Janowicach .

2.Zajęcia prowadzone będą przez 4 godziny tygodniowo tj. 2 godziny w Szkole Podstawowej w Dziaduszycach i 2 godziny w Szkole Podstawowej w Janowicach .

Od 01.09.2015

do 30.06.2016r.

55,00zł.

brutto za godzinę lekcyjną

 

 

62.

31.07.2015

ROŚI7021.35.2015

31.07.2015

KGW Nieszków reprezentowane przez P. Danutę Kisiel

zam. Nieszków 45

Przygotowanie materiałów drukowanych np. informatory , foldery, mapy, ulotki, widokówki i wyroby rękodzieła artystycznego na dożynki powiatowe w dniu 13 września 2015r. w miejscowości Charsznica Gmina Charsznica.

Od 26.08.2015

do 13.09.2015

1000,00zł

 

 

63.

31.07.2015

ROŚI7021.36.2015

31.07.2015

KGW Kalina Wielka

reprezentowane przez P. Janinę Gaik zam. Kalina Wielka 22.

Wykonanie konstrukcji do wieńca, uwicie wieńca, dekoracje wraz z materiałami na dożynki powiatowe w dniu 13 września 2015r. w miejscowości Charsznica Gmina Charsznica .

Od 26.08.2015

do 13.09.2015r.

1000,00zł.

 

 

64

19.08.2015

OSO.2151.20.2015

22.07.2015

Małgorzata Wassermann

Kancelaria Adwokacka w Krakowie

ul. Kielecka 29B

31-523 Kraków

Świadczenie usług pomocy prawnej na rzecz Urzędu Gminy w Słaboszowie , przed Sądem Rejonowym dla Krakowa Nowej Huty w Krakowie

22.07.2015r.

do

zakończenia sprawy

6150,00zł brutto

 

 

65.

19.08.2015

OSO.2151.21.2015

22.07.2015

Małgorzata Wassermann

Kancelaria Adwokacka w Krakowie

ul. Kielecka 29B

31-523 Kraków

Świadczenie usług pomocy prawnej na rzecz Urzędu Gminy w Słaboszowie , przed Sądem Rejonowym dla Krakowa Nowej Huty w Krakowie

22.07.2015

do zakończenia

sprawy

6150,00zł

brutto

 

 

66.

19.08.2015

OSO.2150.24.2015

15.08.2015

Lila Piwowarska

Komorów 30.

32-200 Miechów

Sporządzenie spisu wyborców, w związku z referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015r.

15.08.2015

do

5 09. 2015r.

150,00zł brutto

 

 

67.

24.08.2015

OSO.2150.25.2015

24.08.2015

Anna Klimczyk

Kalina Wielka 176

32-218 Słaboszów

Zapewnienie obsługi informatycznej Obwodowej Komisji Wyborczej do Spraw Referendum Nr 3 w Kalinie Wielkiej, w związku z referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku.

24.08.2015r.

do 07.09.2015

150,00zł brutto

 

 

68.

24.08.2015

OSO.2150.26.2015

24.08.2015

Halina Marzec Słaboszów 53,

32-218 Słaboszów

Sprzątanie lokalu wyborczego Nr 1 w Słaboszowie, w związku z referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6. 09.2015r.

31.08.2015

do

07.09.2015

50,00zł.

brutto

 

 

69.

24.08.2015

OSO.2150.27.2015

24.08.2015

Halina Marzec

Słaboszów 53

32-218 Słaboszów

Przygotowanie oraz ochrona lokalu wyborczego Nr 1 w Słaboszowie w czasie przerwy w głosowaniu, w związku z referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 09.2015r.

31.08.2015r

do 07.09.2015r

80,00zł

rutto

 

 

70.

24.08.2015

OSO.2150.28.2015

24.08.2015

Jarosław Kalarus

Kalina Wielka 171

32-218 Słaboszów

Przygotowanie oraz ochrona lokalu wyborczego Nr 3 w Kalinie Wielkiej w czasie przerwy w głosowaniu, w związku z referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6.09.2015r.

31.08.2015

do 07.09.2015

80.00zł.

brutto

 

 

71.

24.08.2015

OSO.2150.29.2015

24.08.2015

Lila Piwowarska

Komorów 30

32-200 Miechów

Zapewnienie dyżuru w ewidencji ludności, w związku z referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6.09.2015r.

06.09.2015

do 06.09.2015

220,00zł brutto

 

 

72.

24.08.2015

OSO.2150.30.2015

24.08.2015

Agnieszka Gaik

Zarogów 2b

32-200 Miechów

Plakatowanie urzędowych obwieszczeń na terenie Gminy Słaboszów, w związku z referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6.09.2015r.

24.08.2015

do

4.09.2015

80,00zł

 

brutto

 

 

73.

24.08.2015

OSO.2151.22.2015

24.08.2015

Sławomir Słapek

Ul. Wesoła 2a/34

32-200 Miechów

Zapewnienie obsługi informatycznej Obwodowej Komisji  do Spraw Referendum Nr 1 w Słaboszowie w związku z referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015r.

24.08.2015

do

07.09.2015

150,00zł brutto

 

 

74.

24.08.2015

OSO.2151.23.2015

24.08.2015

Marcin Podsiadło

Słaboszów 78,

32-218 Słaboszów

Zapewnienie obsługi informatycznej Obwodowej Komisji   do Spraw Referendum Nr 2 w Dziaduszycach

w związku z referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015r.

24.08.2015

do

07.09.2015

150,00zł

brutto

 

 

75.

24.08.2015

OSO.2151.24.2015

24.08.2015

Janusz Schab

Buszków 54.

32-218 Słaboszów

Zapewnienie obsługi informatycznej Obwodowej Komisji   do Spraw Referendum Nr 4 w Janowicach

w związku z referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015r.

24.08.2015

do

07.09.2015

150,00zł.

brutto

 

 

76

24.08.2015

OSO.2151.25.2015

24.08.2015

Małgorzata Pawłowska

Janowice 47

32-218 Słaboszów

Przygotowanie oraz ochrona lokalu wyborczego Nr 4 w Janowicach w czasie przerwy w głosowaniu, w związku z referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015r.

31.08.2015

do 07.09.2015r.

80,00zł.

brutto

 

 

77.

24.08.2015

OSO.2151.26.2015

24.08.2015

Małgorzata Pawłowska

Janowice 47

32-218 Słaboszów

Sprzątanie lokalu wyborczego Nr 4 w Janowicach, w związku z referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015r.

31.08.2015

do 07.09.2015r

50,00zł

brutto

 

 

78.

24.08.2015

OSO.2151.27.2015

24.08.2015

Renata Krzyżek

Nieszków 25.

32-218 Słaboszów

Przygotowanie oraz ochrona lokalu wyborczego Nr 2 w Dziaduszycach w czasie przerwy w głosowaniu, w związku z referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015r.

31.08.2015

do 07.09.2015r

80,00zł.

brutto

 

 

79.

24.08.2015

OSO.2151.28.2015

24.08.2015

Renata Krzyżek

Nieszków 25.

32-218 Słaboszów

Sprzątanie lokalu wyborczego Nr 2 w Dziaduszycach w związku z referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015r.

31.08.2015

do 07.09.2015r

50,00zł

brutto

 

 

80.

24.08.2015

OSO.2151.29.2015

24.08.2015

Anna Mielus

Kalina Wielka 152,

32-218 Słaboszów

Sprzątanie lokalu wyborczego Nr 3 w Kalinie Wielkiej w związku z referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015r.

31.08.2015

do 07.09.2015r

350,00zł brutto

 

 

81.

09.10.2015

OSO.2150.31.2015

09.10.2015

Jarosław Grzyb

Święcice 56

32-218 Slaboszów

Wykonywanie prac związanych z obsługą pieca c. o. w kotłowni Urzędu Gminy w Słaboszowie, sprzątanie pomieszczenia kotłowni, wrzucanie opału. Wykonywanie drobnych remontów, napraw, usterek i konserwacja urządzeń w budynku Urzędu Gminy .

Odśnieżanie na terenie bezpośrednio przylegającym do budynku Urzędu Gminy.

09.10.2015

do

30.04.2015r.

733.33zł.

brutto październik

pozostałe

m-ce 1000,00zł

brutto

 

 

82.

09.10.2015

OSO.2150.30a2015

04.10.2015

Lila Piwowarska

Komorów 30

32-200 Miechów

Sporządzenie spisu wyborców, w związku z wyborami do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonymi na dzień 25.10.2015r.

od 4.10.2015r.

do 24.10.2015r.

165,00zł brutto

 

 

83

12.10.2015

OSO.2150.32.2015

12.10.2015

Agnieszka Gaik

Zarogów 2b

32-200 Miechów

Plakatowanie urzędowych obwieszczeń na terenie Gminy Słaboszów Słaboszów , w związku z wyborami do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonymi na dzień 25.10.2015r.

Od 12 10.2015

do 23.10.2015

80,00zł

brutto

 

 

84.

12.10.2015

OSO.2150.33.2015

12.10.2015

Anna Klimczyk

Kalina Wielka 176,

32-218 Słaboszów

Zapewnienie obsługi informatycznej Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Kalinie Wielkiej , w związku z wyborami do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonymi na dzień 25.10.2015r.

Od 12.10.2015

do

26.10.2015r.

200,00zł. brutto

 

 

85

12.10.2015

OSO.2150.34.2015

12.10.2015

Halina Marzec

Słaboszów 53,

32-218 Słaboszów

Sprzątanie lokalu wyborczego Nr 1 w Słaboszowie, w związku z wyborami do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonymi na dzień 25.10.2015r.

Od

19.10.2015

do 26.10.2015

60,00zł

brutto

 

 

86.

12.10.2015

OSO.2150.35.2015

12.10.2015

Halina Marzec

Słaboszów 53,

32-218 Słaboszów

Przygotowanie oraz ochrona lokalu wyborczego Nr 1 w Słaboszowie w czasie przerwy w głosowaniu, w związku z wyborami do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonymi na dzień 25.10.2015r.

Od

19.10.2015

do

26.10.2015r.

100,00zł.

brutto

 

 

87

12.10.2015r.

OSO.2150.36.2015

12.10.2015

Jarosław Kalarus

Kalina Wielka 171, 32-218 Słaboszów

Przygotowanie oraz ochrona lokalu wyborczego Nr 3 w Kalinie Wielkiej

w czasie przerwy w głosowaniu, w związku z wyborami do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonymi na dzień 25.10.2015r.

Od

19.10.2015

do

26.10.2015r

100,00zł.

brutto

 

 

88.

12.10.2015

OSO.2150.37.2015

12.10.2015

Maria Skóra

Szczotkowice 12

28-440 Działoszyce

Zapewnienie dyżuru w ewidencji ludności , w związku z wyborami do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonymi na dzień 25.10.2015r.

Od

25.10.2015

do 25.10.2015

120,00zł.

brutto

 

 

89

12.10.2015

OSO.2150.38.2015

12.10.2015

Lila Piwowarska

Komorów 30

32-200 Miechów

Zapewnienie dyżuru w ewidencji ludności , w związku z wyborami do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonymi na dzień 25.10.2015r.

Od

25.10.2015

do 25.10.2015

120,00

zł brutto

 

 

90.

12.10.2015

OSO.2151.30.2015

12.10.2015

Marcin Podsiadło

Słaboszów 78,32-218 Słaboszów

Zapewnienie obsługi informatycznej

OKW Nr 2 w Dziaduszycach, w związku z wyborami do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonymi na dzień 25.10.2015r.

Od 12.10.2015

do 26.10.2015

200,00zł

brutto

 

 

91.

12.10.2015

OSO.2151.31.2015

12.10.2015

Janusz Schab Buszków 57 ,32-218Słaboszów

Zapewnienie obsługi informatycznej

OKW Nr 4 w Janowicach, w związku z wyborami do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonymi na dzień 25.10.2015r.

Od 12.10.2015

do 26.10.2015

200,00zł

brutto

 

 

92

12.10.2015

OSO.2151.32.2015

12.10.2015

Małgorzata Pawłowska

Janowice 47,

32-218 Słaboszów

Przygotowanie oraz ochrona lokalu wyborczego Nr 4 w Janowicach w czasie przerwy w głosowaniu, w związku z wyborami do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonymi na dzień 25.10.2015r.

Od 12.10.2015r. do 26.10.2015r.

100,00zł brutto

 

 

93.

12.10.2015

OSO.2151.33.2015

12.10.2015

Małgorzata Pawłowska

Janowice 47,

32-218 Słaboszów

Sprzątanie lokalu wyborczego Nr 4

w Janowicach, w związku z wyborami do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonymi na dzień 25.10.2015r.

Od 19.10.2015r. do 26.10.2015r

60,00zł

brutto

 

 

94.

12.10.2015

OSO.2151.34.2015

12.10.2015r.

Renata Krzyżek

Nieszków 25,

32-218 Słaboszów

Przygotowanie oraz ochrona lokalu wyborczego Nr 2 w Dziaduszycach

w czasie przerwy w głosowaniu, w związku z wyborami do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonymi na dzień 25.10.2015r.

Od

12.10.2015

do 26.10.2015

100,00zł brutto

 

 

95.

12.10.2015

OSO.2151.34.2015

12.10.2015r.

Renata Krzyżek

Nieszków 25,

32-218 Słaboszów

Sprzątanie lokalu wyborczego Nr 2

w Dziaduszycach , w związku z wyborami do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonymi na dzień 25.10.2015r

Od 19.10.2015

do 26.10.2015

60,00zł.

brutto

 

 

96.

12.10.2015

OSO.2151.36.2015

12.10.2015

Anna Mielus

Kalina Wielka 152

32-218Słaboszów

Sprzątanie lokalu wyborczego Nr 3

w Kalinie Wielkiej , w związku z wyborami do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonymi na dzień 25.10.2015r

Od 19.10.2015

Do

26.10.2015

60,00zł.

brutto

 

 

97.

12.10.2015

OSO.2151.37.2015

12.10.2015

Anita Czerw

Nieszków 10.

32-218 Słaboszów

Zapewnienie obsługi informatycznej

OKW   Nr 1 w Słaboszowie, w związku z wyborami do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonymi na dzień 25.10.2015r

Od 12.10.2015

do 26.10.2015

200,00zł. brutto

 

 

98.

30.10.2015

OSO.2150.39.2015

30.10.2015

Roman Marzec

Słaboszów nr 53

32-218 Słaboszów

Sprzątanie pomieszczeń w budynku administracyjnym Urzędu Gminy – w związku z urlopem wypoczynkowym sprzątaczki.

Od 01.11.2015

do

30.11.2015r.

1500,00

brutto

 

 

99

19.11.2015

OSO.2151.38.2015

19.11.2015

Warzecha Jacek

31-867

Kraków oś. Niepodległości 6/42

Przygotowanie administracji publicznej do realizacji zadań obronnych w ramach   systemu kierowania w czasie zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny oraz zadań związanych z natychmiastowym uzupełnieniem Sił Zbrojnych   w ramach Akcji Kurierskiej”.

8.12.2015r.

860,00zł.

brutto

 

 

100

23.11.2015

ROŚI.271.3.2015

23.11.2015

Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.

z/s w Krakowie ul. Barska 12, 30-307 Kraków

„Odbiór , transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Słaboszów”.

Od

01.01.2016

do 31.12.2016r.

239 760,00

wynagrodzenie ryczałtowe

brutto

 

 

101

04.12.2015

OSO.814.1.94.2015

04.12.2015

Centrum Działań

Profilaktycznych- Grzegorz Kucharczyk, Dawid Droździkowski S.C., Gdów, ul. Krakowska 37A, 32-420 Gdów

Przeprowadzenie w dniu 7 .12.2015r. warsztatów dla uczniów Gimnazjum Kl. I,II ,III w Dziaduszycach w ramach kształcenia zawodowego pt. „Najpierw się śmieję, później płaczę… o tym jak niszczą dopalacze „

07.12.2015r.

1000,00zł brutto

3 warsztaty po 90 min.

 

 

102

10.12.2015

OSO.1634.11.2015

10.12.2015

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne „ „TOP- MED” Jarmix Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 12

32-200 Miechów

Przeprowadzenie profilaktycznych badań lekarskich pracowników zatrudnionych.

Od. 1.01.2016

do

31.12.2016

45,00zł.

( badanie okresowe)

Pozostałe w/g. załącznika 1,2,3.

 

 

103

29.12.2015

ROŚI.7021.57.2015

29.12.2015

Pan Krzysztof Otręba- JUKO Sp. z o.o.

ul. Piłsudskiego 54/40,42-400 Zawiercie

1.wyłąpywania i odbiór bezdomnych zwierząt z terenu gminy Słaboszów,

2.transportu wyłapanych bezdomnych zwierząt z terenu gminy Słaboszów,

3.umieszczania bezdomnych zwierząt w celu zapewniania im bezterminowej opieki w prowadzonym schronisku w Bolesławiu ul. Parkowa 60, Bolesław 32-329,

4.zapewnienia wyżywienia i właściwej opieki zwierzętom umieszczonym w schronisku ,

5.rejestracji i elektronicznego znakowania(tzw.( czipowania) przyjętych do schroniska zwierząt,

6.kastracji i sterylizacji zwierząt przyjętych do schroniska,

7.prowadzenia działań mających na celu przekazanie bezdomnych zwierząt nowym opiekunom,

8.prowadeznie ewidencji przyjmowanych i wydawanych zwierząt.

 

Od

01.01.2016

do

31.12.2017r.

1500,00zł brutto za

1 zwierzę

 

 

 

 

 

* Jeśli dokument jest inny niż umowa , w rubryce „Uwagi” należy wpisać odpowiednią nazwę.

 

Skip to content