2022-01-19


CENTRALNY  REJESTR  UMÓW, UGÓD  I  POROZUMIEŃ* 2022

  Lp.Data rejestracji umowyZnak sprawy oraz symbol klasyfikacyjny zgodnie z rzeczowym wykazem aktData zawarcia umowyPodmiot z którym zawarto umowęPrzedmiot umowyOkres obowiązy wania  umowyWartość umowy (brutto)Aneks do umowy-Nr
i data zawarcia
Uwagi
1.03.01.2022OSO.2151.1.2022
 
03.01.2021Małgorzata Łuczyk Słaboszów nr 8, 32-218 SłaboszówUtrzymanie czystości we wszystkich pomieszczeniach Urzędu gminy w Słaboszowie. Pranie  firan i zasłon w pomieszczeniach Urzędu Gminy w Słaboszowie.01.01.2022do 30.06.20222000,00zł brutto  
2.03.01.2022OSO.2150.1.202203.01.2021Lila Piwowarska Komorów 30, 32-200 MiechówProwadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców w 2022roku01.01.2022r. do 31.12 2022r.34,00zł  brutto  
303.01.2022r.ROSI.271.5.202103.01.2022MPGO Sp.z o.o. zs. w Krakowie ul. Barska 12, 30-307 KrakówOdbiór i zagospodarowanie  odpadów komunalnych zmieszanych oraz zbieranych selektywnie ze wszystkich nieruchomości zamieszkałych w których wytwarzane są odpady komunalne na terenie Gminy Słaboszów03.01.2022r. do 31.12.2022r.Odpady zmieszane 1296,00zł Mg brutto, odpady ulegające biodegradacji oraz zielone – 1404,00Mg brutto, papier i tektura1674zł Mg brutto,szkło-1674,00zł Mg brutto, sprzęt elektryczny i elektroniczny- 1782,00Mg brutto, meble , gabaryty -1782złMg brutto, odzież i tekstylia 1674,00Mg brutto, zużyte opony 1566,00zł brutto  
4.03.01.2022r.—————-03.01.2022EKO DRUK Łukasz Idzik, 32-090 Słomniki,  Wydzierżawienie urządzenia : Konica minoltaq  bizhub c224e01.01.2022 do 31.12 2022r.179,00zł + VAT  
5.03.01.2022—————-03.01.2022Jacek  KĄDZIOŁKA Elkomp Jacek Kądziołka zs. ul. Jana Pawła II 34-600 LimanowaKonserwacja i aktualizacja systemu imiennego głosowania  Sesji Rady Gminy Słaboszów01.01.2022 do 31.12.2022r.600,00zł + VAT  
603.01.2022OSO.2151.2.202203.03.2022Kamil Madetko Kalina Wielka 86, 32-218 SłaboszówUtrzymanie w stałej garażu i pomieszczeń przyległych, Utrzymanie czystości obok budynku remizy OSP Święcice01.01.2022 do 31.12.2022226,55zł brutto  
703.01.2022OSO.2150.2.202203.01.2022Lis Zbigniew Kalina Wielka 24, 32-218 SłaboszówUtrzymanie w stałej garażu i pomieszczeń przyległych, Utrzymanie czystości obok budynku remizy OSP Kalina Wielka.01.01.2022 do 31.12.2022226,55zł brutto  
8.03.01.2022OSO.2150.3.202203.01.2022Henryk Janus Nieszków 30, 32-218 SłaboszówUtrzymanie w stałej garażu i pomieszczeń przyległych, Utrzymanie czystości obok budynku remizy OSP Nieszków.01.01.2022 do 31.12.2022226,55zł brutto  
9.03.01.2022BOK/00077/2203.01.2022MPGO sp. z o.o. zs. w Krakowie ul. Barska 12, 30-307 KrakówOdbiór i wywóz odpadów komunalnych: niesegregowanych, odpady segregowane w workach w workach itd.01.01.2022r. do 1.12.2022r.194,00zł. brutto pojemnik, 27,00zł brutto odpady segregowane  
10.03.01.2022r.—————–01.01.2022r.STYL- Sport Robert Banaszek Dziewięczyce 2, 28-440 DziałoszyceŚwiadczenie  usług w zakresie prowadzenia treningów personalnych.01.01.2022 do 31.12 2022r.150zł brutto za 1 godzinę  
11.03.01.2022OSO.2151.3.202203.01.2022Agata Rebes Kancelaria Adwokacka zs. w Miechowie , ul. Adama Mickiewicza 2A, 32-200 MiechówDoradztwo prawne oraz kompleksowa obsługa prawna Gminy Słaboszów, Rady Gminy , Wójta oraz jednostek organizacyjnych.03.01.2022 do 31.12.2022r.1000,00zł netto miesięcznie  
12.03.01.2022RÓŚI.2614.1.202203.01.2022Marcin Kwiecień Zakład Instalacji Elektrycznej, Cudzynowice77,    28-500 Kazimierza WielkaKonserwacja oświetlenia ulicznego03.01.2022do 31.12 2022r.3.690,00zł brutto  
12a.26.01.2022—————-26.01.2022Praktyka Lekarska Specjalistyczna Lek. med. Iwona Krzyżyk 32-200 Miechów ul. Żeromskiego 1Przeprowadzenie badań oraz wydanie pisemnej opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazanie  rodzaju zakładu leczniczego  dla osób z terenu  Gminy Słaboszów.01.02.2022r.28.02.2022r.220,00zł brutto  
12b26.01.2022—————-26.01.2022Róża Łazarewicz Harfa Traw- Kraków ul.  Pawlikowskiego 7/6, Biegły Sądowy Sądu  Okręgowego w KrakowiePrzeprowadzenie badań oraz wydanie pisemnej opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazanie  rodzaju zakładu leczniczego  dla osób z terenu  Gminy Słaboszów.01.02.2022r.28.02.2022r.220,00zł brutto  
13.26.01.2022—————–26.01.2022Orange Polska Spółka Akcyjna zs. w Warszawie 02-326 Al. Jerozolimskie 160.Zapewnienie przyłączenia do mobilnej Sieci Orange lub sieci innych operatorów współpracujących.24 m-ce43,05zł brutto  
13a03.02.2022r.ROSI.041.1.202203.02.2022Adam Dudziński Usługi Remontowo- Budowlane , ul. Kamienna 13, 32-200 MiechówWykonanie uproszczonego projektu  budowlanego na zadanie „ Budowa placu rekreacyjnego w miejscowości Kropidło w Gminie Słaboszów”, kosztorys inwestorski wraz z przedmiarami.03.02.2022r. do 14.02.2022r.2460,00zł brutto  
14.07.02.2022ROSI.7021.9.202209.02.2022Janusz Gajos FRB „INSPIRATOR” Książ Mały-Kolonia, 32-210 Książ Wielki1.Modernizacja Remizy OSP w Słaboszowie. 2.Zakup mebli, zlewozmywaka akcesorii kuchennych, zmywarki, kuchenki indukcyjnej.30.12.2022r.21 147,35zł brutto  
15.11.02.20222.2022 /PIK11.02.2022  Zarząd Powiatu: Starosta Powiatu Pan Jacek Kobyłka Wicestarosta Powiatu Paweł OsikowskiUstalenie zasad udzielania pomocy  finansowej  na wykonywanie zadań pomocy społecznej03.01.2022 Do 31.12.2022r.4800,00zł  
1601.03.2022r.—————–01.03.2022MKS OYAMA KARATE „ KOSYNIER RACŁAWICE”reprezentowany przez Paweł Zbierżek- Prezes Stowarzyszenia Racłąwice 147, 32-222 RacławiceŚwiadczenie usług w zakresie prowadzenia  ZAJĘC KARATE.01.03.20022  do 30.06.2022r.Dofinansowanie do 1 ucznia 5,00zł brutto  
17.09.03.2022—————-09.03.2022Krzysztof Muszyński Właściciel Restauracji Vita zs. 32-200 Miechów ul. Mickiewicza 3Dostarczenia Zamawiającemu całodziennego wyżywiania ( 3 posiłki plus napoje ) dla uchodźców z Ukrainy09.03.2022r. do 30.04.2022r.-do 10 roku życia 38 zł z VAT -powyżej 10 roku życia 44 zł z VATAneks  nr 1 z dnia 09.03.2022r.Aneks Nr 2 z dnia 9 marca 2022r. Aneks Nr 3 do umowy z dnia 9.03.2022r
18.25.03.2022ROSI.041.1.202225.03.2022Mn-GeoUsługi geodezyjno- kartograficzne Marek Mol, 32-091 MichałowiceWykonanie mapy do celów projektowych dla działki nr 169/1 obrębu KropidłoDo 30.04.2022r.3000,00zł brutto  
19.19.04.2022r.ROSI.7021.22.2022r19.04.2022r.Usługi Projektowe Monika Pieczara Bukowska Wola25, 332-200 MiechówWykonanie  projektu budowlanego do zgłoszenia robót, kosztorys inwestorski wraz z przedmiarami, specyfikację techniczną wykonania i odbioru  robót dróg wewnętrznych z terenu  Gminy SłaboszówDo 6.05.2022r.89 500,00zł brutto  
19b21.04.2022r.——————21.04.2022r.Róża Łazarewicz Harfa Traw- Kraków ul. Pawlikowskiego 7/6, 31-137 KrakówPrzeprowadzenie badań oraz wydanie pisemnej opinii w przedmiocie uzależnienia od  alkoholu11.05.2022r.do 31.05. 2022220,00zł brutto  
19c21.04.2022r.——————21.04.2022r.Praktyka Lekarska Specjalistyczna lek. med. Iwona Krzyżyk ul. Żeromskiego 51, 32-200 MiechówPrzeprowadzenie badań oraz wydanie pisemnej opinii w przedmiocie uzależnienia od  alkoholu11.05.2022r.do 31.05. 2022220,00zł brutto  
19a.29.04.2022r.OSO.2150.4.2022r.29.04.2022r.Jarosław Grzyb Święcice 56, 32-218 SłaboszówWykonywanie drobnych napraw, i konserwacji i Urządzeń w Urzędzie Gminy, jednostkach organizacyjnych  gminy oraz obiektach komunalnych gminy. Utrzymanie czystości i pielęgnacja zieleni na terenie bezpośrednio przylegającym do  budynku Urzędu Gminy , jednostek organizacyjnych gminy, boiska sportowego w Kalinie Wielkiej oraz na trenie Gminy Słaboszów. Sprzątanie przystanków (BUS) na terenie Gminy Słaboszów. Czyszczenie przepustów, zjazdów przy drogach gminnych . Utrzymanie poboczy dróg gminnych. Wykonanie zadań związanych z zaleceniami nadzoru budowlanego w budynku socjalnym w Rzemiędzicach nr 25.01.05.2022r.do 30.09.2022r.2415,00zł. Brutto m-c  
19b04.05.2022ROŚI.7021.27.1.202204.05.2022FHU”MAJA”,32-218 Słaboszów 72,reperezentowana przez: Gola KrzysztofPrzebudowa pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Rzemiędzicach04.05.2022r.do 25.05.2022r.20 968.41zł. brutto  
20.9.05.2022r.——————-9.05.2022r.Kancelaria Prawna Ziemba i Wspólnicy spółka komandytowa , 25-512 Kielce ul. Warszawska 7 lok. 27A, używająca również nazwy Kancelaria Prawna Jakóbik i ZiembaPrzebudowa Infrastruktury drogowej na terenie Gminy Słaboszów————–5 tys. zł + VAT 23%  
21.9.05.2022r.ROSI.6840.5.202206.05.2022r.Mn-Geo Usługi Geodezyjno-Kartograficzne Marek Mol, 32-091 Michałowice, ul. Smolna 10.Wykonanie podziału działki nr 219/1 położonej na terenie obrębu Święcice , Gminy Słaboszów.31.10.2022r.2800,00zł brutto  
21a09.05.2022OSO.2151.4.202209.05.2022Konrad Madetko Święcice 12, 32-218 Słaboszów-utrzymanie w stałej czystości garażu i pomieszczeń przyległych, -utrzymanie czystości obok budynku remizy OSP Święcice09.05.2022r. do 31.12.2022226,55zł brutto  
22.16.05.2022r.ROŚI.6840.3.2022r.16.05.2022r.Mn-Geo Usługi Geodezyjno-Kartograficzne Marek Mol, 32-091 Michałowice, ul. Smolna 10.Ustalenie przebiegu granic działki ewidencyjnej, wyznaczenie punktów granicznych dla działki nr 56/1w Janowicach Gmina Słaboszów31.10.2022r.3000,00zł brutto  
23.16.05.2022r.——————-16.05.2022r.KGW w Rzemiędzicach, Rzemiędzice 25, 32-218 Słaboszów reprezentowane przez: P. Ewelinę Madejowską  Przewod. Zarządu P. Monikę Kwiecień z-ca Przewod.Przygotowanie  potraw, i przekąsek dla zawodników Miechowskiej Ligii Powiatowej z gmin : Gołcza, Kozłów, Miechów, Charsznica, Słaboszów na rozgrywki piłkarskie w dniu 22 05.2022r..16.05. 2022. do 22.05. 2022r.700,00zł  
24.24.05.2022r.ROŚI.271.1.NAD.202224.05.2022r.Michał Suliga Biuro Inżynierskie CONSTRIA ul. Wł. Łokietka 242E/5, 31-334 KrakówZleceniobiorca zobowiązany jest do  pełnienia nadzoru osobiście i zgodnie z przepisami ustawy z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane.Do 30.09.2022r.18 500zł. netto  
25.24.05.2022r.ROŚI.271.1.202224.05.2022r.Szczepan Gądek Pojałowice 10, 32-200 MiechówPrzebudowa systemów grzewczych oraz modernizacja kompleksu budynków użyteczności publicznej w Gminie Słaboszów.30.09.2022r.1 199 250.00zł bruttoAneks nr 4 z dnia 5.12.2022r. 
26.24.05.2022r.ROSI.7021.29.2022r.11.05.2022r.WłADYSŁAW JANIK Zakład projektowania i Wykonawstwa Robót Drogowych w spadku al. 1000- Lecia 1D , 32-300 OlkuszLikwidacja  ubytków w nawierzchni drogi ( powierzchnia asfaltowa)przy pomocy remontera drogowego – 1 szt. na terenie Gminy SłaboszówDo 30.06.2022r.11070,00zł. Brutto  
27.24.05.2022r.——————-23.05.2022r. Firma SOUND-LIGHT-PRO Mateusz Kawiorski Lipówka8, 28-440 Działoszyce  Organizacja pikniku rodzinnego w tym -zapewnienie oprawy muzycznej wraz z animatorem oraz wesołego miasteczka dla dzieci w dniu 29.05.2022r.  na boisku sportowym w Słaboszowie.29.05.2022r.6 000,00zł brutto  
27a24.05.2022r.OSO.2150.5.202224.05.2022r.Mariusz Łuczyk Słaboszów 8, 32-218 SłaboszówUtrzymanie czystości i pielęgnacja zieleni na terenie bezpośrednio przylegającym do budynku Urzędu Gminy ,jednostek organizacyjnych gminy , boiska sportowego w Kalinie Wielkiej oraz na terenie Gminy Słaboszów. Sprzątanie przystanków (BUS) na terenie Gminy Słaboszów01.06.2022r. do 30.09.2022r.19,70zł brutto za godzinę  
  28.25.05.2022r.ROŚI.7021.32-2022r.25.05.2022r.FACH-MARK, Usługi Remontowo-Budowlane, Bukowska Wola 84,32-200 MiechówRoboty budowlane w dworku w Rzemiędzicach- dostosowujące do wymagań PINB w Miechowie.31.05.2022r.7250zł brutto  
29.03.06.2022——————03.06.2022r. Modernizacja strony internetowej z przystosowaniem do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ,dostosowanej do standardu WCAG2.1.    
30.03.06.2022r.ROSI 7021.30.2022r.23.05.2022Drukarnia Grafpress Ul. Powstańców Śląskich 35,32-300 OlkuszWykonanie i dostarczenie materiałów  informacyjnych , zgodnie z załącznikiem nr 1.Do 28.05.2022r.1506,75zł brutto  
30a03.06.2022rROSI.7021.34.202203.06.2022Zakład Robót Drogowych i Budowlanych DROGBUD Paweł Nowakowski Piotrkowice Małe 97, 32-104 KoniuszaKopanie rowu przy drodze gminnej w miejscowości Kalina Wielka, gm. Słaboszów w ilości 70 mb.Do 30.06.2022r840,00 zł netto  
3106.06.2022r.—————–06.06.2022r.Mateusz Kawiorski firma  SOUND-LIGHT-PRO Lipówka8, 28-440 DziałoszyceWynajem wesołego miasteczka tj. dmuchany zamek oraz zjeżdżalnia wraz z obsługą techniczną na uroczystość Poświęcenia wozu strażackiego OSO Kalina Wielka”11.06.2022r.1800,00zł brutto  
31a08.06.2022r.ROSI.7021.36.202208.06.2022r.Dorota Papaj Firma Usługowa NadzórNadzór  robót budowlanych wykonywanych na podstawie PINBDo 14.06.2022r.500,00zł brutto  
31b14.06.2022r.OSO.2151.5.2022r.14.06.2022r.Małgorzata Łuczyk Słaboszów 8,32-218 SłaboszówUtrzymanie  czystości  we wszystkich pomieszczeniach UG w Słąboszowie. Pranie firan i zasłon w pomieszczeniach UG w Słąboszowie01.07.2022r.do 31.12.2022r.2000,00zł brutto  
32.20.06.2022r.——————-20.06.2022r.Linkart Maciej Laskowicz  32-015 Stanisławice 254Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”30.06.2022r.51.999,48zł brutto  
33.21.06.2022r.OSO.2150.6.2022r.21.06.2022r.Zbigniew Lis Kalina Wielka 24, 32-218 Słaboszów-organizacja uroczystego przekazania samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Kalina Wielka,-przygotowanie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej do Powiatowych zawodów sportowo-pożarniczych, -przegląd jednostek OSP na terenie gminy pod względem gotowości bojowej21.06.2022 do 22.07.2022r.1750,00zł brutto  
33a28.06.2022r.ROŚI.7021.43.2022r.28.06.2022r.Drukarnia GRAFpressu ul. Powstańców Polskich 35,32-300 OlkuszWykonanie i dostarczenie materiałów informacyjnych według wzorów projektów- zgodnie z zał. Nr 1.Do dnia 10.07.2022r.2287,80zł. brutto  
34.24.06.2022rROŚI.7021.42.202224,.06.2022rZakład Projektowania i Wykonawstwa Robót Drogowych w spadku mgr inż. Władysław Janik, al.1000-lecia 1D, 32-300 Olkusz„Likwidacja ubytków w nawierzchni drogi (powierzchnia asfaltowa) przy pomocy remontera drogowego – 1 szt.  na terenie Gminy Słaboszów”Do 29.07.2022r11070,00 zł brutto  
34a01.07.2022r.ROŚI.7021.45.2022r.01.07.2022r.Władysław Janik Zakład Projektowania i Wykonawstwa Robót Drogowych w spadku al. 1000 Lecia 1D, 32-300 Olkusz„Likwidacja ubytków w nawierzchni drogi przy pomocy  remontera drogowego- 1 szt. na terenie Gminy SłaboszówDo 01.08. 2022r.11070,00zł brutto  
35.05.07.2022r.ROSI.7021.47.202205.07.2022r.iXo PROJEKT Miłosz Juszczyk Rynek 17. 32-065 Nowa GóraWykonanie ekspertyzy technicznej wraz z projektem naprawy ścian i wzmocnienia fundamentów budynku Domu Ludowego/ Świetlicy  środowiskowej w Dziaduszycach gmina Słaboszów.01.08.2022r.7990,00zł brutto  
35a05.07.2022r.ROSI.0543.2.2022r.01.07.2022r.JGMG Sp. z o. o. Ostrów 157, 32-112 Klimontów, Prezes Zarządu Michał KowalskiPromocja wydarzenia kulturowego „EKO ojczyzna w Słaboszowie zamieszkaj i czuj się dobrze”17 lipca 2022r.7000,00zł brutto  
36.11.07.2022r.ROSI.7021.44.2022r.11.07.2022r.Miki-Masz Artur Dróżdż Strzeżów Pierwszy 7 , 32-200 MiechówETAP I Poszerzenie i ułożenie 39 płyt drogowych na drodze gminnej w miejscowości Kropidło, gm. SłaboszówDo 17.08.2022r.5 383,37 zł brutto  
36a12.07.2022r.7021.49.202212.07.2022r.Mn-Geo Usługi Geodezyjno- Kartograficzne Marek Mol ul. Smolna 10, 32-091 MichałowiceWykonanie mapy  do celów projektowych do działki nr 183/2  obręb Rędziny BorekDo 12.10.2022r.1000,00zł brutto  
37.15.07.2022r.ROSI.7021.51.2022r.15.07.2022r.PARSS Usługi Ogólnobudowlane Rafał Kowalski Kolonia Chodów 9, 32- 250 Miechów CharsznicaRoboty ogólnobudowlane przy remizie OSP w JanowicachDo 20.07.2022r.3500,58 zł brutto  
38.17.07.2022r.ROSI.271.2.OP.202218.07.2022r.WECHSLER Polska Sp .z O.O. z/s w Kielcach ul. 1-go Maja 191Przygotowanie dokumentacji do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 1.Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Święcice, 2.Przebudowa drogi wewnętrznej Śladów- GiebułtówOd 18.07.2022r.6150,00zł brutto  
39.01.08.2022r.ROŚI.7021.55.2022r.01.08.2022r.F.H.U.BO-KOP” Bogdan Krochmal Kalina Wielka 101.32-218 SłaboszówPoprawa przejezdności  dróg dojazdowych do pół01.08.2022r.  do 03.08.2022r.2160zł netto + VAT  
39a18.08.2022r.ROŚI.7021.60.202218.08.2022R.IxOProjekt Miłosz Juszczyk Rynek 17, 32-065 Nowa GóraOpracowanie  Opinii technicznej na temat stanu technicznego więźby dachowej i pokrycia dachu SP w Janowicach30.09.2022r.2850,00zł brutto  
39b18.08.2022r.1/202201.08.2022r.KGW w Rzemiędzicach25, 32-218 SłaboszówWykonanie wieńca dożynkowego, oraz przygotowanie stołu z degustacją potraw.01.08.2022r. do 14.08.2022r.2000,00. Zł.  
40.29.08.2022r.OSO.2150.7.202229.09.2022r.Małgorzata Wajda Słupów 57,32-218 SłaboszówRealizacja zadań związanych z wypłatą dodatku węglowego01.09.2022r. do 30.11.2022r.1733,60zł brutto miesięcznieAneks z dnia 30.11.2022r.Umowa do 31.12.2022r.
41.30.08.2022r.——————–30.08.2022r.INFO-R Spółka jawna Kuc Urszula, Kuc Rafał 43-430- Skoczów ul. Cieszyńska 25Program „Atar- dodatki węglowe” – licencja na korzystanie z oprogramowania.08.08.2022r. do 31.12 .m2022r.999,00zł brutto  
42.05.09.2022r.——————–05.09.2022r.PCP NET s.c. Dariusz Hotloś, Jarosław Widuch, ul. Kapelanka 11, 30-347 KrakówZakup i dostawa oprogramowaniaDo 19.09.2022r.17.918,00zł brutto  
43.05.09.2022r.ROŚI.4125.1.2022R.01.09.2022r.Zbigniew Strzelczyk konserwator zabytków Wielka Wieś ul. Słoneczna 22, 32-089Wykonanie prac konserwatorskich przy kapliczce z figurą Matki Boskiej  na działce 14/3 w Zagorzanach.Do 30.11. 2022r.22 950,00zł. brutto  
43a.05.09.2022r.ROS.041.2.2022r.31.08.2022r.Mn-Geo Usługi Geodezyjno-Kartograficzne Marek Mol, 32-091 Michałowice ul. Smolna 10.Wykonanie mapy do celów projektowych dla działki nr  279/73 obrębu  Jazdowice wraz z ustaleniem granic30.09.2022r.3000,00zł brutto  
44.14.09.2022r.ROŚI.7021.71.202214.09.2022r.F.H.U.DAREX- Dariusz Skwara, Kropidło 39, 32-218 SłaboszówWykonanie zadania : „Usuwanie namulisk na drogach gminnych „W dniu 15.09. 2022r.720,00zł + VAT  
45.14.09.2022rROSI.7021.72.2022r.14.09.2022r. F.H.U.DAREX- Dariusz Skwara, Kropidło 39, 32-218 Słaboszów„Poprawienie przejezdności dróg gminnych wraz z utwardzeniem kamieniem ( Śladów)14.09.-19.09. 2022r.1000,00zł netto + VAT  
46.14.09.2022r.ROSI.7021.73.2022r.14.09.2022r.Miki-Masz Artur Dróżdż Strzeżów Pierwszy 7 , 32-200 MiechówEtap II usługa sprzętem  budowlanym na drodze gminnej w m. Kropidło , gm. SłaboszówDo 20.09.2022r.14428,28zł. netto + VAT  
47.14.09.2022r.ROSI.27.1.2.202214.09.2022r.Przedsiębiorstwo Drogowe „WOJTRANS” Sp. z o.o. ul. Głowackiego 93,28-300 Jędrzejów1.Przebudowa drogi wewnętrznej (dojazdowej do pól) Śladów- Giebułtów, 2.Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Święcice.Do 14. 10.2022r.1.Zadanie I- 670 595,02zł brutto, 2.Zadanie II 46 4205,44zł brutto.  
47a14.09.2022r.ROSI.702`1.74.202214.09.2022r.Usługi remontowo- Budowlane Adam Dudziński , ul. Kamienna 13, 32-200 MiechówZakup i montaż wiaty przystankowej wraz z utwardzeniem terenu pod wiatą w m. Wymysłów31.10.2022r.14 800zł  brutto  
47b14.09.2022r.271.NAD.2.202214.09.2022r.Krzysztof Szarek ul. Racławicka 1/23, 32-200 MiechówPełnienie  inspektora nadzoru inwestorskiego ”Przebudowa dróg na terenie Gminy Słaboszów”Do  14.10.2022r.13411,90zł brutto,9284,10zł brutto  
47c14.09.2022r.7021.75.202214.09.2022r.Grzegorz Możdżeń, Pracownia Projektowa, ul. Sienkiewicza 64,28-500 Kazimierza WielkaOpracowanie dokumentacji projektowej przyłącza wodociągowego w miejscowości Rędziny Borek , gm. SłaboszówDo 30.11.2022r.1500,00zł. brutto  
48.29.09.2022r.ROSI.7021.76.202229.09.2022r.Janusz Gajos FHB „INSPIRATOR” Książ Mały – Kolonia, 32-210 Książ Wielki„Remont Świetlicy wiejskiej w Maciejowie’20.12.2022r.13500zł brutto  
48a..29.09.2022r.—————–20.09.2022r.Róża Łazarewicz Harfa Traw- Kraków ul. Pawlikowskiego 7/9, 31-137 KrakówPrzeprowadzenie badań w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazanie  rodzaju zakładu leczniczego dla osób z terenu Gminy Słaboszów20.09.2022do 30.09.2022r.220,00zł brutto  
48b..29.09.2022r.—————–20.09.2022r.Iwona Krzyżyk Miechów ul Żeromskiego 51, 32-200 MiechówPrzeprowadzenie badań w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazanie  rodzaju zakładu leczniczego dla osób z terenu Gminy Słaboszów20.09.2022do 30.09.2022r.220,00zł brutto  
4929.09.2022r.ROSI.7021.76.202229.09.2022r.Janusz Gajos FHB „INSPIRATOR” Książ Mały – Kolonia, 32-210 Książ Wielki„Remont Świetlicy wiejskiej w Słupowie’20.12.2022r.21524,98zł brutto  
50.29.09.2022r.ROSI.7021.78.2022r.29.09.2022r.Usługi Geodezyjno- Kartograficzne Musiał Grzegorz, ul. Wesoła 8/16. 32-200 MiechówWyznaczenie  osi drogi  nr 829 w miejscowości Ilkowice, oznaczyć drewnianymi palikami31.10.2022r.3300,00zł brutto  
50a3.10.2022r.OSO.5540.14.2022r.3.10 .2022r.Sumera Motor Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 50, 34-120 AndrychówDostawa agregatu prądotwórczego o mocy 66,4kw, oraz przyczepy  2 osiowej dla OSP w Słaboszowie15.12.2022r.1.)72 816,00zł brutto, 2).14 514,00zł brutto    
51.3.10.2022r.OSO.2150.8.2022r.30.09.2022r.Jarosław Grzyb Święcice 56, 32-218 SłaboszówWykonywanie prac związanych z obsługa pieca C.O. w kotłowni U G w Słaboszowie , sprzątanie pomieszczeń kotłowni, wrzucanie opału. Wykonywanie drobnych remontów, napraw, usterek i konserwacja urządzeń w budynku UG. Odśnieżanie na terenie bezpośrednio przylegającym do budynku Urzędu Gminy, okresowe przeglądy infrastruktury drogowej zlokalizowanej na terenie Gminy Słaboszów z wykorzystaniem  pojazdu służbowego.01.10.2022r. do 30.04.2023r.2415,00zł  brutto  
52.05.10.2022r.393/OA/2305.10.2022Korelacja Systemy Informatyczne Sp. z o.o. z /s w Krakowie , ul. J. Lea 114Stałe udostępnienie użytkownikowi prawa do korzystania z licencji najnowszych wersji programów wymienionych w §1.01.01.2023 do 31.12.202323 793,24zł. brutto  
53.05.10.2022r.ROSI.7021.81.202205.10.2022r.F.H.U.DAREX- Dariusz Skwara, Kropidło 39.32-218 Słaboszów„Czyszczenie rowów Święcice Korczonek”Do 20.10.2022r.20392,08 zł. brutto  
54.05.10.2022r.ROŚI.7021.82.2022R.05.10.2022r.F.H.U.DAREX- Dariusz Skwara, Kropidło 39.32-218 Słaboszów„Utwardzenie kamieniem drogi dojazdowej do pól w Dziaduszycach”Do 30.11.2022r.3690,00zł  
54a05.10.2022rROŚI.7021.83.2022r.05.10.2022r.F.H.U. DAREX Dariusz Skwara Kropidło 39, 32-218 SłaboszówPoprawienie przejezdności dróg gminnych wraz z udrożnieniem rowów miejscowości Janowice10.10.2022r.1700zł. netto + VAT  
54b,05.10.2022r.ROŚI.7021.84.2022r.05.10.2022r.Zbigniew Lis Kalina Wielka 24, 32-218 Słaboszów„Wykonanie altany w miejscowości Grzymałów”Do 30.12.2022r.10.856,90zł brutto  
54c11.10.2022r.ROŚI.92.2022r.11.10.2022r.Usługi Projektowe Monika Pieczara Bukowska Wola 25, 32-200 MiechówWykonanie projektów budowlanych do zgłoszenia robót, kosztorys inwestorski wraz z pomiarami, specyfikację techniczną i odbioru robót11.10.2022r. do 35 000,00zł.  
55.12.10.2022r.ROŚI.041.2.2022r.12.10.2022r.Adam Dudziński Usługi Remontowo- Budowlane, ul. Kamienna 13, 32-200 Miechów„Budowa placu rekreacyjnego w m. Jazdowice w Gminie Słaboszów”Do 17.10.2022r.2460,00zł brutto  
56.14.10.2022r.——————14.10.2022r.Anna Sulis, ul. Chęcińska 32, 26-065 PiekoszówRenowacja ksiąg meldunkowych w ilości 20 szt.Do 15.12.2022r.20 000zł  brutto  
57.14.10.2022r.——————14.10.2022r.Anna Sulis, ul. Chęcińska 32, 26-065 PiekoszówW sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danychDo 15.12.2022r.20 000zł  brutto  
58.17.10.2022r.——————17.10.2022r.F.H.U.MAXI-CAR Wojciech Zegan Giebułtów 70, 320210 Książ WielkiePrzewiezienie własnym środkiem transportu 25 ton węgla na trasie Słaboszów – Toruń———5,00zł. netto za przejechany kilometr  
59.17.10.2022r.—————–14.10.2022r.WECHSLER Sp. .z o.o. zs. w Kielcach przy ul. 1-go Maja 1911.Remont dróg gminnych na terenie Gminy Słaboszów, 2.Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Słaboszów, oraz  utworzenie i prowadzenie  PSZOK———6 150 ,00zł brutto, 5 535,00zł. brutto  
59a.17.10.2022r.ROSI.7021.107.2022r.17.10.2022r.Transport Drogowy -Handel Górnik Andrzej ul. Warszawska 31, 32-210 Książ WielkiDostarczenie kamienia średniego drogowegoDo końca października 2022r.42 960,00zł  brutto  
60.27.10.2022r.OSO.132.8.2022r.27.10.2022r.COIG S.A. zs. w Katowicach ul. Mikołowska 100,40-065 KatowiceŚwiadczenie Usług Opieki Technicznej w zakresie eksploatacji systemu INTRADOK.———3800,00zł netto + VAT  
60a27.10.2022r.——————–18.10.2022Krzysztof Szarek Racławicka 1/23, 32-200 Miechów Pełnienie funkcji  insp. Nadzoru inwestorskiego w ramach zadania : Przebudowa Infrastruktury drogowej na terenie Gminy Słaboszów    18.10.2022.do 06.12.2022r.39500.00zł brutto  
6102.11.2022OSO.2150.9.202202.11.2022r.Jarosław Grzyb Święcice 56, 32-218 SłaboszówRekultywacja i uporządkowanie terenu na boisku sportowym w Kalinie Wielkiej. Naprawa ogrodzenia i uporządkowanie  terenu na Placu rekreacyjnym i wokół budynku socjalnego nr 25 w m. Rzemiędzice02.11.2022 do 30.11.20221497,20zł brutto  
61a03.11.2022r.———————03.11.2022r.SIBAYLA Sp. o.o.ul.Grodkowska46,48-300 NysaWynajem samochodu SANTA TRUCK na wydarzenie z okazji Mikołajek10.12.2022r.5944,59 zł. brutto  
61b.07.11.2022r.ROSI.7021.117.2022r.07.11.2022r.F>H>U> Gamrat Dariusz ul. Przemysłowa 1, 32-300 OlkuszZakup i montaż paneli  podłogowych do świetlicy w miejscowości Buszków , Gmina SłaboszówDo 30.11.2022r.14 750 zł brutto  
61c07.11.2022r.——————04.11.2022r.Praktyka lekarska Specjalistyczna lek . med. Iwona Krzyżyk ul. Żeromskiego51,Realizacja czynności związanych z przeprowadzeniem badań, oraz wydaniem  pisemnej opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu16.11.2022r. do 30.11.2022r.220,00zł brutto  
6209.11.2022r.OSO.2150.10.2022r.09.11.2022r.Ragan Katarzyna Słaboszów 38, 32-218 SłaboszówArchiwizacja dokumentów referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Infrastruktury .Przygotowanie druków niezbędnych w procesie realizacji zadań ref. Rolnictwa  Ochrony Środowiska i Infrastruktury09.11.2022r. do 31.12.2022r.19,70 brutto za  godzinę pracy.  
62a15.11.2022r.ROSI.7021.112.2022r.15.11.2022r.Zakład Analiz Środowiskowych” EKO-PRECYZJA” Paweł Czupryn, 43-450 Ustroń ul. Sikorskiego 10.a)Przeprowadzenie inwentaryzacji budynków pokrytych lub obłożonych wyrobami azbestowymi na terenie gminy Słaboszów z uwzględnieniem nr ewidencyjnych działek i ich obrębu ewidencyjnego, a także z uwzględnieniem szacunkowej ilości materiałów do usunięcia . b)Przygotowanie warstwy obrysów obiektów z przypisanymi do  obiektu atrybutami: numer działki ewidencyjnej i numer obrębu ewidencyjnego umożliwiającej eksport wyników inwentaryzacji do warstw w formacie SHP,PDF. c)Aktualizacja Programu usuwania azbestu; d)Przeprowadzenie Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, e)Aktualizacja bazy Azbestowej ,(www.bazaazbestowa.gov.pl) f)Opracowanie winno być wykonane w 3 egzemplarzach.    Do dnia 15.12.2022r.15990,00zł bruttoAneks Nr 2 z dnia 29.12.2022r. 
63.16.11.2022r.——————–16.11.2022r.Krzysztof Capiga Miechowski. Pl. Regionalny Portal Informacyjny zs.  Głogowiany-Wrzosy 50., 32-210 Książ WielkiTworzenie i publikacja ogłoszeń, materiałów promocyjnych, artykułów zdjęć zapowiedzi na portalu informacyjnym”miechowski.pl”01.01.2023 do 31.12.2023r.200zł brutto  
64.16.11.2022r.ROŚI.271.4.2022r.16.11.2022PRODIM sp. z o .o.zs. w Krakowie(31-752) ul. Blokowa 14, Oskar Niezabitowski PRODIM zs. w KrakowieRemont dróg gminnych na terenie Gminy Słaboszów23.12.2022r.Cz..I 2 281 489,92zł brutto Cz.II 355 142,27zł  brutto  
64a16.11.2022r.ROŚI.271.3.2022r.16.11.2022r.„Walkor” Zakład Robót Drogowych i Ogólnobudowlanych Lucjan OrdysPrzebudowa Infrastruktury drogowej na terenie Gminy Słaboszów06.12.2023r278.366,29zł brutto  
65.22.11.2022r.ROSI.7021.121.202222.11.2022r.F.H.U. Białczyk Jarosław ul. Kopernika 1A, 28-530 SkalbmierzDostawa mieszanki na zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy SłaboszówDo 5.12.2022r.14.500zł. brutto  
66.22.11.2022r.ROSI.7021.121.1.2022r.22.11.2022r.Transport Drogowy Handel Górnik Andrzej Ul. Warszawska 31, 32-210 Książ WielkiDostarczenie 69 ton kamienia średniego drogowego do m. Rędziny ZbigalskieDo 30 listopada 2022r.4140,00zł brutto  
66a16.11.2022r.——————–22.11.2022r.Krzysztof Szarek, ul. Racławicka 1/23, 32-218 MiechówPełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na drogach gminnych: Zagorzany – kamieniec , Grzymałów, Świecice – Korczonek, Jazdowice Przez Wieś Śladów- Zarzecze——–Brutto:10.3894,09zł ,10648,36zł.,6307,11zł.,6973,47zł.,4331,00zł.  
67.23.11.2022r.———————23.11.2022Cezary Owczarek „ComProjekt” Biuro Architektoniczne, 87-100 Toruń, ul. Krakowska 66Program Funkcjonalno- Użytkowy modernizacji  budynku Szkoły Podstawowej wraz zagospodarowaniem terenu t. parkingami i infrastrukturą techniczną zlokalizowanego w Janowicach na dz. Nr 457/2 w obrębie 0006 Janowice.I etap do 30.11.2022r. II. Etap do 31.01.2023r39000,00zł =VAT  
68.24.11.2022r.ROSI.7021.128/2022r.24.11.2022r.F.H.U .DAREX Dariusz Skwara zam. Kropidło 39, 32-218 Słaboszów„Poprawa przejezdności na drodze dojazdowej do gruntów rolnych z wyrównaniem kamienia w miejscowości Nieszków „30.11.2022r.1845,00zł brutto  
69.24.11.2022r.ROSI.7021.129.2022r.24.11.2022r.F.H.U .DAREX Dariusz Skwara zam. Kropidło 39, 32-218 Słaboszów„Poprawa przejezdności na drodze dojazdowej do gruntów rolnych z wyrównaniem kamienia w miejscowości Rędziny Zbigalskie„30.11.2022r.8.610,00zł brutto  
70.25.11.2022r.ROSI.7021.2022r.25.11.2022F.H.U.DAREX- Dariusz Skwara Kropidło39, 32-218 , 32-218 Słaboszów„Zimowe utrzymanie dróg gminnych i dojazdowych na terenie Gminy Słaboszów”25.11.2022r. do 31.12.2023r.8000,00zł brutto  
7101.12.2022r—————–01.12.2022r.OSP w Kalinie Wielkiej Prezes Wojciech Gaik Skarbnik Kochański Konrad zs. Kalina Wielka 54.1.prowadzenie działań ratowniczych, udział w działaniach ratowniczych oraz akcjach ratowniczych, a także udział w działaniach prowadzonych przez inne służby, inspekcje i straże, 2.Udział w działaniach ratowniczych i akcjach ratowniczych, itd.Na czas nieokreślony—————–  
72.01.12.2022r—————–01.12.2022r.OSP w Nieszkowie Prezes: Stanisław Nowak Skarbnik: Tomasz Wolski zs. Nieszków nr 36.1.prowadzenie działań ratowniczych, udział w działaniach ratowniczych oraz akcjach ratowniczych, a także udział w działaniach prowadzonych przez inne służby, inspekcje i straże, 2.Udział w działaniach ratowniczych i akcjach ratowniczych itd.Na czas nieokreślony—————-  
73.01.12.2022r—————–01.12.2022r.OSP w Słupowie Prezes: Arkadiusz Szych Skarbnik: Teresa Nowak zs. Słupów nr 45a.1.prowadzenie działań ratowniczych, udział w działaniach ratowniczych oraz akcjach ratowniczych, a także udział w działaniach prowadzonych przez inne służby, inspekcje i straże, 2.Udział w działaniach ratowniczych i akcjach ratowniczych, itd.Na czas nieokreślony—————-  
74.01.12.2022r—————–01.12.2022r.OSP w Słaboszowie Prezes: Mirosław Chojnacki Skarbnik: Marek Misior zs. Słaboszów 24a.1.prowadzenie działań ratowniczych, udział w działaniach ratowniczych oraz akcjach ratowniczych, a także udział w działaniach prowadzonych przez inne służby, inspekcje i straże, 2.Udział w działaniach ratowniczych i akcjach ratowniczych, itd.Na czas nieokreślony—————-  
75.01.12.2022r—————–01.12.2022r.OSP w Święcicach Prezes: Marcin Nocoń Skarbnik: Marian Nocoń zs. Świecice 15 a.1.prowadzenie działań ratowniczych, udział w działaniach ratowniczych oraz akcjach ratowniczych, a także udział w działaniach prowadzonych przez inne służby, inspekcje i straże, 2.Udział w działaniach ratowniczych i akcjach ratowniczych, itd.Na czas nieokreślony—————-  
76.01.12.2022r—————–01.12.2022r.OSP w Śladowie Prezes: Robert Zegan Skarbnik: Tadeusz Babiarz zs. Śladów 35 .1.prowadzenie działań ratowniczych, udział w działaniach ratowniczych oraz akcjach ratowniczych, a także udział w działaniach prowadzonych przez inne służby, inspekcje i straże, 2.Udział w działaniach ratowniczych i akcjach ratowniczych, itd.Na czas nieokreślony—————-  
  76a13.12.2022r.ROSI.7021.127.2022r.13.12.2022r.F.H.U. „MAJA” Słaboszów 72,32-218 Słaboszów„Dystrybucja węgla dla mieszkańców Gminy Słaboszów”.Do 31.12.2022r.400zł. brutto za 1 tonę  
76b13.12.2022r.ROSI.7021.127.2022r.13.12.2022r.F.H.U.„Zeg-pol” Janowice 2A,,32-218 Słaboszów„Dystrybucja węgla dla mieszkańców Gminy Słaboszów”.Do 31.12.2022r.400zł. brutto za 1 tonę  
77.01.12.2022r—————–01.12.2022r.OSP w Janowicach Prezes: Sebastian Włodarczyk, Skarbnik: Marek Nocuń zs. Janowice nr 29.1.prowadzenie działań ratowniczych, udział w działaniach ratowniczych oraz akcjach ratowniczych, a także udział w działaniach prowadzonych przez inne służby, inspekcje i straże, 2.Udział w działaniach ratowniczych i akcjach ratowniczych, itd.Na czas nieokreślony—————-  
78.01.12.2022r—————–01.12.2022r.OSP w Kropidle Prezes: Ryszard Jaros, Skarbnik: Eugeniusz Grądkiewicz zs. Kropidło 48A .1.prowadzenie działań ratowniczych, udział w działaniach ratowniczych oraz akcjach ratowniczych, a także udział w działaniach prowadzonych przez inne służby, inspekcje i straże, 2.Udział w działaniach ratowniczych i akcjach ratowniczych, itd.Na czas nieokreślony—————-  
79.01.12.2022r—————–01.12.2022r.OSP w Ilkowicach Prezes: Waldemar Otak, Skarbnik: Marcin Juszczyk zs. Kropidło 48A .1.prowadzenie działań ratowniczych, udział w działaniach ratowniczych oraz akcjach ratowniczych, a także udział w działaniach prowadzonych przez inne służby, inspekcje i straże, 2.Udział w działaniach ratowniczych i akcjach ratowniczych, itd.Na czas nieokreślony—————-  
80.28.12.2022r.ROSI.7021.142.2022r.28.12.2022r.Szczepan Gądek, ul. Pojałowice 10.32-210 MiechówMalowanie wewnętrzne” Domu Ludowego w Dziaduszycach” zgodnie z ofertą kosztowa z dnia 08.12.2022r.Do 03.04.2022r.10339,20zł netto + VAT  
81.30.12.2022r.ROSI.7021.144.2022r.30.12.2022JUKO Spółka z o.o. ul. Piłsudskiego 54/40, 42-400 ZawiercieWyłapywanie i odbiór bezdomnych zwierząt z terenu Gminy SłaboszówOd 1.01.2023 do 31.12.2023r.2140,00zł brutto gotowość i zapewnienie opieki, 2460,00zł brutto wyłapanie i umieszczenie 1 zwierzęcia w schronisku  
Skip to content