plan gminy

Ochrona środowiska

Oczyszczalnia ścieków

PIECZEC
Umowy na wywóz nieczystości ciekłych
Wójt Gminy Słaboszów uprzejmie informuje, iż w związku z przepisami art. 6 ust. 5a oraz art. 9u ustawy...
PIECZEC
Wzór sprawozdania dla przedsiębiorców odbierających nieczystości ciekłe
Aby ułatwić Państwu sporządzenie kwartalnego sprawozdania zamieszczamy jego wzór. Sprawozdanie wraz...
PIECZEC
Dofinansowanie na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz budowę sieci wodociągowej w miejscowości Słupów
PIECZEC
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków
            Osoby, które jeszcze byłyby zainteresowane budową przydomowej oczyszczalni ścieków zapraszamy...
PIECZEC
Dane Techniczne Przydomowych Oczyszczalni Ścieków
W związku z dofinansowaniem jakie pozyskała Gmina Słaboszów na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków...
PIECZEC
Ogrzewanie budynków oraz ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków
Ankieta informacyjna dotycząca sposobu ogrzewania budynku oraz ewidencji zbiorników bezodpływowych i...
PIECZEC
Gmina Słaboszów pozyskała dofinansowanie na operację typu "Gospodarka wodno-ściekowa"
Gmina Słaboszów pozyskała dofinansowanie z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju...
PIECZEC
Przydomowe oczyszczalnie ścieków
W miesiącu czerwcu 2015r. zakończono budowę 59 przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach Programu Rozwoju...
PIECZEC
Spotkanie informacyjne - przydomowe oczyszczalnie ścieków
Skip to content