plan gminy

Gmina

Ochrona środowiska

PIECZEC
Program Ochrony powietrza dla województwa małopolskiego,
powinny być  wdrożone w sytuacjach wprowadzenia 1,2 i 3 stopnia zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza....
PIECZEC
Program Ochrony Powietrza dla Województwa Małopolskiego
Intensyfikacja działań mających na celu poprawę stanu środowiska, to wspólne wyzwanie dla wszystkich...
PIECZEC
Informacja o obowiązku przestrzegania zapisów uchwały antysmogowej
pismo_gminy_Małopolska_przedsiębiorcy.pdf
PIECZEC
Przewodnik turystyczno-przyrodniczy- Wyżyna Miechowska
PIECZEC
Natura 2000 na terenie Gminy Słaboszów
Na terenie Gminy Słaboszów utworzone zostały dwa obszary Natura 2000. W skład tych obszarów wchodzą:...
ankieta
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Szanowni Państwo! W związku z przystąpieniem Gminy Słaboszów do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej...
PIECZEC
Informacja na temat odnawialnych źródeł energii
Informacja na temat odnawialnych źródeł energii Odnawialne źródła energii –  to źródła energii, których...
Skip to content