|

Wnioski w sprawie wypłaty dodatku węglowego

Uprzejmie informuję, że wnioski w sprawie wypłaty dodatku węglowego można składać na Dzienniku podawczym w Urzędzie Gminy w Słaboszowie od pn.- pt. w godz. od 7.30 do 15.30

Wnioski o dodatek węglowy można składać do 30 listopada 2022 r. na wniosku przygotowanym przez Ministra Klimatu i Środowiska.

Warunkiem przyznania dodatku węglowego jest zgłoszenie swojego źródła ogrzewania do CEEB dostępnego w siedzibie Urzędzie Gminy w Słaboszowie

Komu przysługuje:

Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576).

Przez paliwa stałe rozumie się:

  • węgiel kamienny;
  • brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

Informujemy, że dana osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Przez gospodarstwo domowe, rozumie się:

  1. osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo
  2. osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).