Osoby zainteresowane montażem pomp ciepła

Osoby zainteresowane montażem pomp ciepła posiadające instalację

fotowoltaiczną proszone są o kontakt z Urzędem Gminy w Słaboszowie bądź

informacje telefoniczną 41 384 79 12 do dnia 18.08.2022 do godz. 12.00

Sylwia Molenda
Urząd Gmina w Słaboszowie
tel. 41 384 79 12