2022-08-19


W związku z awarią wodociągową w dniu dzisiejszym mogą wystąpić spadki

ciśnienia wody lub jej braku w m. Wymysłów. Przewidywany czas usunięcia

awarii – godz. 12.

Skip to content