|

Informacja o obowiązku posiadania umowy na wywóz nieczystości ciekłych

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Słaboszów przyjętego uchwałą Rady Gminy nr XXXIV/277/2023 z dnia 7 lutego 2023 właściciel nieruchomości zobowiązany jest do systematycznego wywożenia nieczystości ciekłych:

  • ze zbiornika bezodpływowego (szambo) 1 raz na 6 m-cy,
  • z przydomowej oczyszczalni ścieków 1 raz na 12 m-cy

Ponadto zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach każdy właściciel ma obowiązek podpisać umowę z firmą posiadającą zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków                             i transport nieczystości ciekłych z terenu Gminy Słaboszów.

Z terenu Gminy Słaboszów nieczystości ciekłe odbierać mogą następujący przedsiębiorcy:

  1. Firma „FEKO” Mieczysław Uzarewicz, ul. Moniuszki 2, Działoszyce – 662 740 923
  2. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie, ul. Racławicka 41 – 41 383 09 47
  3. AUTO AS Grzegorz Iwan, Jakubowice 99 – 888 763 829
  4. Sznajderski Grzegorz Usługi Asenizacyjne, ul. Krakowska 42B, Działoszyce – 886 589 936

Za brak umowy i brak potwierdzeń wywozu nieczystości ciekłych właścicielowi grozi kara grzywny w wysokości do 500 zł. Rachunki bądź faktury należy przechowywać przez okres 24 miesięcy.