|

Przerwa w odbiorze nieczystości ciekłych

Związek Międzygminny „Nidzica” w Kazimierz Wielkiej informuje o wprowadzeniu przerwy technicznej w odbiorze nieczystości ciekłych dostarczanych do punktu zlewnego oczyszczalni ścieków w Kazimierzy Wielkiej taborem asenizacyjnym.

Przerwa będzie obowiązywać wszystkich przewoźników w terminie od 7.04.2023 r. po godz. 12.00 do 8.04.2023 r. włącznie.