|

Szkolenie pn. „Gospodarka nawozowa a ochrona wód”

Małopolska Izba Rolnicza prowadzi nabór uczestników na szkolenie pn. „Gospodarka nawozowa a ochrona wód”. Głównym celem szkolenia jest wsparcie rolników we wdrażaniu zapisów „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” (tzw. program azotanowy) i przygotowaniu planów nawozowych, ale również: popularyzowanie dobrych praktyk nawozowych, ograniczenie zużycia pestycydów oraz upowszechnianie wiedzy w zakresie wpływu produkcji rolnej na stan środowiska, bioróżnorodności i jakości wód.

Na spotkanie zapraszamy szczególnie rolników utrzymujących zwierzęta oraz tych, którzy w produkcji rolniczej czy ogrodniczej używają nawozów naturalnych. Zapraszamy również zainteresowanych mieszkańców wsi oraz uczniów szkół rolniczych.

Małopolska Izba Rolnicza

os. Krakowiaków 45A/15

31-964 Kraków

tel/fax (012) 643 17 62

e-mail: j.kalmuk@mir.krakow.pl