||

III Konkurs „Moja smart wieś – Wizje i Inicjatywy” nadal otwarty!

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk (IRWiR PAN)
zaprasza do udziału w III Konkursie „Moja smart wieś – Wizje i
Inicjatywy”. Szukamy pomysłów i inicjatyw, dzięki którym Państwa wieś (gmina)
może stać się lub stała się bardziej przyjazna do życia.