||

III Edycja Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP

Szanowni Państwo,

na prośbę Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz Dyrekcji Biura Wojewody uprzejmie informuję o inauguracji III Edycji Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP.

W związku z powyższym, w załączeniu przekazuję informacje dot. konkursu.