2022-03-07


Przypominamy o obowiązku składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Od 1 lipca 2021 roku każdy właściciel lub zarządca budynku ma obowiązek złożyć deklarację dotyczącą źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Każdy budynek, który posiada źródło ciepła lub spalania paliw o mocy do 1 MW należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację.

Deklaracje można złożyć samodzielnie poprzez stronę www.zone.gunb.gov.pl.  Aby złożyć deklarację przez Internet należy posiadać profil zaufany lub podpis elektroniczny czy też dowód elektroniczny.

 

Deklarację można również złożyć w wersji papierowej, osobiście w Urzędzie Gminy w Słaboszowie, 

Na złożenie deklaracji właściciele lub zarządcy budynków mają 12 miesięcy w przypadku budynków już istniejących. W przypadku nowego źródła ciepła, które zostało uruchomione po 1 lipca 2021 roku deklarację należy złożyć w terminie 14 dni.

 

Za brak złożenia deklaracji ww. terminie będzie grozić grzywna od 20 zł do 5000 zł.

 

Wszelkie informacje odnośnie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) można znaleźć na stronie  Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego  https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow

 

Dodatkowych informacji udziela Urząd Gminy w Słaboszowie, , tel. (41) 3847900 lub (41) 3847911 w godzinach pracy Urzędu.

 

Poniżej deklaracje do pobrania:

Ikona pdfFormularz deklaracji A – dotyczy budynków i lokali zamieszkałych

Ikona pdfFormularz deklaracji B – dotyczy budynków i lokali niezamieszkałych

 

 

 

Skip to content