|

Zaproszenie

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Gminy do skorzystania z możliwości indywidualnych konsultacji w zakresie:

1. Finansowanie inwestycji dla osób fizycznych w gospodarstwach domowych (budynki mieszkalne jednorodzinne).

Programy: 

– „Czyste Powietrze”,

– „Mój Prąd”

– „Moje Ciepło”

– „JAWOR 2” 

– „Energia dla Wsi”

2. Informacje nt. warunków korzystania z ulgi podatkowej przez podatników będących płatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych – właścicieli/współwłaścicieli budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

3. Porady dotyczące aspektów technicznych i ekonomicznych inwestycji  w zakresie inwestycji  w OZE oraz poprawę efektywności energetycznej budynków. 

Zaproszenie skierowane jest do osób zainteresowanych indywidualnymi, bezpłatnymi konsultacjami we wskazanym powyżej zakresie.

Osoby zainteresowane udziałem w konsultacjach proszone są o kontakt z Gminnym Punktem Konsultacyjno – Informacyjnym w Słaboszowie tel. 41 3847911.

Konsultacje będzie prowadził Pan Mariusz Sałęga – Doradca Energetyczny Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Termin konsultacji to 03 luty 2023 roku.