|

Koło Łowieckie GRYF

Koło Łowieckie GRYF obwód nr 20 informuje, iż osobą do której należy zgłaszać szkody łowieckie jest Pan Michał Antolski.

Szkody należy zgłaszać drogą elektroniczną pod adresem email: PZL_GRYF@o2.pl lub na adres korespondencyjny Śladów 13, 32-218 Słaboszów.